Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept financiar si fiscal european

Descriere

Fără îndoială că activitatea Uniunii europene nu este posibilă fără un cadru financiar propriu, care să cuprindă reglementările necesare constituirii, alocării şi gestiunii resurselor financiare adecvate.

UE a trebuit să găsească şi să-şi constituie resurse financiare pentru punerea în practică şi derularea politicilor comunitare.

Controversele privind problemele financiare şi fiscale au vizat o gama variată de aspecte legate de resursele financiare proprii ale comunităţilor, dezechilibrul bugetar, întinderea competenţelor atribuite instituţiilor comunitare.

La nivel european s-a dezvoltat un cadru normativ specific, care să precizeze modul de derulare a relaţiilor dintre state în legătură cu constituirea, gestionarea şi controlul executării patrimoniului propriu al uniunii.

Evoluţia acestui sistem de reglementări este analizată pe parcursul lucrării, argumentându-se apariţia unei ramuri noi de drept şi în dezvoltare: dreptul financiar şi fiscal european.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 49.00
Cantitate:

Cuprins

 

PARTEA I. DREPT FINANCIAR EUROPEAN

 Capitolul I. Obiectul de reglementare si autonomia dreptului financiar european

Sectiunea 1. Premisele aparitiei Comunitatilor Europene si evolutia acestora

Sectiunea a 2-a. Uniunea Europeana, cea mai completa forma de integrare comunitara

Sectiunea a 3-a. Dreptul financiar si fiscal european – ramura autonoma de drept

Sectiunea a 4-a. Principalele momente în evolutia reglementarilor financiare europene, în paralel cu evolutia constructiei comunitare

Capitolul II. Izvoarele dreptului financiar european

Sectiunea 1. Izvoarele primare ale dreptului financiar si fiscal european

§1. Tratatul asupra Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului

§2. Tratatul instituind Comunitatea Europeana (Tratatul CEE)

§3. Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si Actul Unic European

§4. Tratatul asupra Uniunii Europene (Tratatul UE)

§5. Tratatele de aderare pentru statele noi membre ale uniunii

§6. Tratatul de la Amsterdam

§7. Tratatul de la Nice

§8. Tratatul stabilind o Constitutie pentru Europa

§9. Tratatul de la Lisabona

Sectiunea a 2-a. Izvoarele derivate ale dreptului financiar european

§1. Regulamentul – act normativ derivat

§2. Directiva – act normativ derivat

§3. Decizia – act normativ derivat

Sectiunea a 3-a. Izvoarele nescrise ale Dreptului financiar si fiscal european

§1. Principiile Dreptului european

§2. Jurisprudenta în dreptul financiar si fiscal european

§3. Cutuma la nivel european

§4. Izvoare specifice dreptului fiscal european

Capitolul III. Aparitia si evolutia Uniunii Monetare Europene

Sectiunea 1. Uniuni monetare istorice în Europa

§1. Uniunea monetara austro-ungara

§2. Uniunea latina

§3. Uniunea monetara scandinava

§4. Uniunea monetara belgo-luxemburgheza

§5. Unitatile de cont europene – ECU

Sectiunea a 2-a. Sistemul Monetar European

§1. Mecanismul „sarpelui monetar

§2. Constituirea si functionarea SME

Sectiunea a 3-a. Prevederi ale Tratatului asupra Uniunii Europene

§1. Geneza si elementele de baza ale tratatului

§2. Uniunea Economica si Monetara

§3. Elemente definitorii ale UEM

3.1. Autoritatea monetara unica

3.2. Moneda comuna

3.3. Finante publice sanatoase

3.4. Criterii de convergenta

Sectiunea a 4-a. Adoptarea Euro drept moneda unica europeana

§1. Simbolistica EURO

§2. Functiile EURO

§3. Efectele trecerii la EURO asupra contractelor comerciale în derulare... 62 §4. Principii aplicabile în perioada de tranzitie

4.1. Principiul fungibilitatii

4.2. Principiul “no compulsion no prohibition

4.3. Dubla afisare a preturilor

4.4. Exceptii de la aplicarea principiilor în perioada de tranzitie

Sectiunea a 5-a. EURO, moneda unica europeana

§1. Conceptul si semnificatiile monedei EURO

§2. Avantajele monedei unice

§3. Riscurile monedei unice europene

§4. Efectele monedei unice europene asupra economiei mondiale

4.1. Puterea economica a EURO

4.2. Stabilitatea EURO

4.3. Efectele adoptarii monedei unice asupra cadrului normativ

Sectiunea a 6-a. Pactul de stabilitate si crestere

Capitolul IV. Sistemul bancar european

Sectiunea 1. Institutul Monetar European

§1. Constituirea si obiectivele IME

§2. Atributiile IME

§3. Functiile IME (consultative, operationale si tehnice)

§4. Administrarea IME si finantarea

§5. Actele emise de IME si controlul de legalitate

§6. Lichidarea IME

Sectiunea a 2-a. Sistemul european al bancilor centrale

§1. Rolul Sistemului European al Bancilor Centrale

§2. Organizarea SEBC

§3. Principalele atributii ale SEBC

§4. Banca Centrala Europeana

4.1. Organele de decizie si responsabilitatile lor

4.2. Functiile monetare si operatiunile desfasurate de BCE

4.3. Dispozitii financiare privind SEBC

4.4. Actele juridice ale BCE

§5. Bancile Centrale Nationale

Sectiunea a 3-a. Politica monetara la nivelul Uniunii Europene

§1. Notiunea de politica monetara

§2. Obiectivele politicii monetare europene

§3. Banca Centrala Europeana – unic titular al dreptului de a realiza politica monetara unica

§4. Operatiunile de open market

§5. Facilitatile permanente

§6. Sistemul rezervelor minime obligatorii

Capitolul V. Bugetul Uniunii Europene

Sectiunea 1. Notiunea si importanta conceptului de buget al UE

Sectiunea a 2-a. Principiile bugetare la nivelul bugetului central al UE

§1. Principiul unitatii si al adevarului bugetar

§2. Principiul anualitatii

§3. Principiul echilibrului

§4. Principiul unitatii de cont

§5. Principiul universalitatii

§6. Principiul specialitatii

§7. Principiul bunei gestiuni financiare

§8. Principiul transparentei

Sectiunea a 3-a. Procedura bugetara

Sectiunea a 4-a. Structura bugetului UE

§1. Veniturile bugetului unional

§2. Cheltuielile UE

2.1. Cheltuieli pentru înfaptuirea politicii agricole

2.2. Cheltuieli structurale

2.3. Cheltuieli interne

2.4. Cheltuielile administrative

2.5. Cheltuieli destinate actiunilor externe

Sectiunea a 5-a. Executia bugetara

 

PARTEA A II-A. DREPT FISCAL EUROPEAN

Capitolul I. Reglementari uniforme privind impozitele si taxele în Uniunea Europeana

Sectiunea 1. Politica fiscala la nivelul Uniunii Europene

Sectiunea a 2-a. Armonizarea fiscala si cooperarea fiscala – piloni ai politicii fiscale comunitare

Capitolul II. Cadrul normativ european în domeniul impozitelor si taxelor

Sectiunea 1. Aparitia reglementarilor uniforme europene în domeniul fiscal

 Sectiunea a 2-a. Clasificarea si înregistrarea impozitelor si taxelor conform Sistemului European de Conturi

 

§2. Impozite curente pe venit si pe avere

§3. Contributiile si alocatiile sociale

§4. Impozite si taxe asupra capitalului

Capitolul III. Principalele taxe si impozite la nivel european

Sectiunea 1. Impozitul pe profit

Sectiunea a 2-a. Impozitul pe venit

Sectiunea a 3-a. Taxa pe valoare adaugata

Sectiunea a 4-a. Impozitul pe avere

Sectiunea a 5-a. Taxele de mediu

Sectiunea a 6-a. Alte categorii de impozite si taxe

§1. Impozite si taxe pe activitatea comerciala a întreprinderilor

§2. Impozite si taxe asupra succesiunilor si donatiilor

§3. Impozite pentru detinerea sau transmiterea dreptului de proprietate imobiliara

§4. Accizele

§5. Contributiile sociale obligatorii

Sectiunea a 7-a. Oportunitatea unui impozit unic european

Capitolul IV. Organizarea activitatii de control financiar în Uniunea Europeana

Sectiunea 1. Conceptul de control financiar în contextul activitatilor desfasurate de Uniunea Europeana

Sectiunea a 2-a. Baza normativa a reglementarii activitatilor de control financiar la nivel european

Sectiunea a 3-a. Curtea Europeana de Conturi

§1. Sarcini si competente

§2. Organizare si functionare

Sectiunea a 4-a. Atributiile altor institutii europene în domeniul controlului financiar

Capitolul V. Evaziunea fiscala

Sectiunea 1. Consideratii generale

Sectiunea a 2-a. Notiunea evaziunii fiscale

Sectiunea a 3-a. Cauzele evaziunii fiscale

Sectiunea a 4-a. Modalitatile evaziunii fiscale

§1. Modalitati generale ale evaziunii fiscale

§2. Evaziunea cu ajutorul conturilor bancare

§3. Moduri de evaziune în contabilitate prin intermediul unor conturi

Sectiunea a 5-a. Masurarea fenomenului de evaziune fiscala

§1. Dificultatea determinarii exacte a marimii evaziunii fiscale

§2. Instrumentele de masura a evaziunii fiscale

2.1. Metodele aproximative

2.2. Metoda esantionului reprezentativ al contribuabililor

Sectiunea a 6-a. Marimea evaziunii fiscale

Sectiunea a 7-a. Analiza elementelor constitutive ale infranctiunii de evaziune fiscala

§1. Subiectele evaziunii fiscale

§2. Obiectul evaziunii fiscale

§3. Latura subiectiva a infractiunii de evaziune fiscala

§4. Latura obiectiva a infractiunii de evaziune fiscala

Sectiunea a 8-a. Efectele evaziunii fiscale

§1. Efectele fenomenului de evaziune fiscala asupra formarii veniturilor statului

§2. Efectele economice ale fenomenului de evaziune fiscala

§3. Efectele sociale ale fenomenului de evaziune fiscala

§4. Efectele politice ale fenomenului de evaziune fiscala

Sectiunea a 9-a. Combaterea evaziunii fiscale

Sectiunea a 10-a. Fenomenul de evaziune fiscala în legislatia internationala

 §1. Masurarea neconformarii fiscale (rezistentei la impozite)

§2. Formele de micsorare a sarcinii fiscale

2.1. „Economisirea” de impozite (tax saving)

2.2. Frauda fiscala (tax fraud)

2.3. Evaziunea fiscala (tax avoidance)

§3. Masuri generale pentru combaterea evaziunii si fraudei fiscale internationale

3.1. Criterii de clasificare

3.2. Evaziunea (avoidance)

Sectiunea a 11-a. Masuri specifice pentru combaterea evaziunii si fraudei fiscale internationale

§1. Necesitatea prevederilor speciale

§2. Persoanele fizice rezidente (migrarea)

§3. Persoanele juridice rezidente

3.1. Evitarea rezidentei

3.2. Migrarea si transferul bunurilor

3.3. Transferul de valori

3.4. Abuzul de creditul (scutirea) impozitului extern

§4. Contribuabilii nerezidenti

4.1. Impozitarea veniturilor provenite din servicii personale independente

4.2. Impozitarea veniturilor (din investitii) la sursa

4.3. Impozitarea cresterii de capital pe baza determinarii proprietatii reale

§5. Controlul schimbului (economic) si autorizarea fiscala

Sectiunea a 12-a. Lupta împotriva fraudei fiscale la nivelul UE

Sectiunea a 13-a. Evolutia reglementarilor din România privind evaziunea fiscala

Sectiunea a 14-a. Armonizarea legislativa în domeniul fraudei fiscale

Bibliografie

 

Autor: Tofan Mihaela, Saguna Dan Drosu
Titlul cartii: Drept financiar si fiscal european
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 18 Iun 2010
ISBN: 978-973-115-750-4
Numar de pagini: 304
Mod de legare (Coperta): Brosare, Laminare

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Drept financiar si fiscal european

Drept financiar si fiscal european

Pretul nostru: Lei (Ron) 49.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker