Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Cetatenia in dreptul international public

Descriere

Criteriile pentru stabilirea cetăţeniei şi acordarea acesteia sunt prevăzute în legile interne ale statelor.

În legislaţia României, articolul 5 din Constituţie (în forma revizuită în 2003), privind cetăţenia, prevede: „(1) Cetăţenia română se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică; (2) Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere.”

Asadar, legislaţia românească aplică „dreptul sângelui (jus sanguinis), cetăţenia fiind obţinută prin filiaţie. Alte legislaţii naţionale aplică „dreptul pământului” (jus solis), referindu-se la teritoriul pe care s-a născut persoana. Există şi legislaţii care combină cele două criterii.

Libertatea statului de a stabili criteriile si modurile de obţinere a cetăţeniei sale este general admisă, singura limitare a acestei libertăţi operând în cazul când legislaţia privind dobândirea cetăţeniei ar fi bazată pe criterii rasiale, religioase sau politice, încălcându-se astfel normele internaţionale privind drepturile omului.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00
Cantitate:

CETĂŢENIA ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND NOŢIUNEA DE CETĂŢENIE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC

1.1. NOŢIUNEA DE CETĂŢENIE

1.2. NATURA JURIDICĂ A CETĂŢENIEI

 

CAPITOLUL II: DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CETĂŢENIEI POTRIVIT DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

2.1.MODURI DE DOBÂNDIRE A CETĂŢENIEI

2.1.1. Prezentare generală.

2.1.2. Dobândirea cetăţeniei prin repatriere

2.1.3. Dobândirea cetăţeniei prin adopţie

2.1.4. Dobândirea (acordarea) cetăţeniei la cerere

2.1.5. Moduri de dobândire a cetăţeniei în legislaţia unor state membre ale Uniunii Europene

2.2. PIERDEREA CETĂŢENIEI

 

CAPITOLUL III: EVOLUŢII RECENTE ÎN EUROPA: CETĂŢENIA UNIUNII EUROPENE

3.1. DEFINIŢIA CETĂŢENIEI EUROPENE

3.2. REGLEMENTAREA CETĂŢENIEI EUROPENE

3.3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE INSTITUITE PRIN CETĂŢENIA EUROPEANĂ

3.4. TRATATUL DE REFORMĂ DE LA LISABONA ŞI NORMELE SALE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR CETĂŢENEŞTI

3.5. CONCLUZII CU PRIVIRE LA CETĂŢENIA EUROPEANĂ

 

CAPITOLUL IV: REGIMUL JURIDIC STRĂINILOR ŞI AL PERSOANELOR FĂRĂ CETĂŢENIE

4.1. REGIMUL JURIDIC AL STRĂINILOR

4.1.1. Noţiunea de străin

4.1.2. Natura tratamentului aplicat străinilor

4.1.3. Expulzarea şi extrădarea potrivit normelor dreptului internaţional public

4.1.4. Cadrul legal românesc privind regimul străinilor

4.2. REGIMUL JURIDIC APLICABIL APATRIZILOR

4.2.1. Noţiunea de „apatrid”

4.2.2. Dispoziţii asupra apatridiei în instrumente adoptate de O.N.U.

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

B I B L I O G R A F I E

 

- Ion M. Anghel, „Subiectele de drept internaţional”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

- Raluca Miga-Beşteliu, „Organizaţii internaţionale interguvernamentale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.

- Raluca Miga-Beşteliu, „Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.

- Ionel Cloşcă, Ion Suceavă Ion, „Tratat de drepturile omului”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1995.

- Florian Coman, „Drept internaţional public”, Vol. I, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.

- Francois Crepeau, „Imperativul reînnoirii dreptului internaţional al refugiaţilor”, în Revista Română de Drept Umanitar, anul II, nr. 2/1994

- Vasile Creţu, „Drept internaţional penal”, Editura Societăţi Tempus România, Bucureşti 1996.

- Ion Diaconu, „Curs de drept internaţional public”, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 1993.

- Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, „Constituţia României – comentată şi adnotată”, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

- Constantin Mitrache, „Drept penal. Partea generală”, Editura „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1997.

- Ioan Muraru, „Drept constituţional şi instituţii politice”, Bucureşti, 1997.

- Niciu Marţian I., „Drept internaţional public”, Editura Servosat, Arad, 1997.

- Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman, „Drept internaţional public”, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 1994.

- A. Roth, The Minimum Standard of International Law Applied to Alliens, New York, 1949.

- Ion Rusu, „Organizaţii şi relaţii internaţionale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

- Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. II, Editura Actami, Bucureşti, 1995.

- Ioan Muraru, Mihai Constantinecu, Simina Tănăsescu, Marian Enache, Gheorghe Iancu, Interpretarea Constituţiei. Doctrină şi practică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

- Cristian Ionescu, Drept constituţional şi instituţii politice. Sistemul constituţional românesc, Vol. III, Bucureşti, 1995.

- Cristian Ionescu, Sisteme constituţionale contemporane, Casa de Editură şi Presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti, 1994.

- Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Editura Fundaţia „Chemarea”, Iaşi, 1992.

- Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat, Vol. II, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.

- Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României - comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.

- Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Drept constituţional comparat, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

- Dan Ciobanu, Victor Duculescu, Drept constituţional român, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1993.

- Ovidiu Trăsnea, Nicolae Kalloss (coord.), Mică enciclopedie de politologie, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977.

- Dicţionar politic, Editura Politică, Bucureşti, 1975.

- Iordan Gheorghe Bărbulescu, U.E. de la naţional la federal, Editura Tritonic, Bucuresti, 2005.

- Iordan Gheorghe Bărbulescu, U.E. de la economic la politic, Editura Tritonic, Bucuresti, 2005.

- Iordan Gheorghe Bărbulescu, Politicile extinderii, Editura Tritonic, Bucuresti, 2007.

- Iordan Gheorghe Bărbulescu, Sistemul instituţional, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007.

- Barbu Berceanu, Cetăţenia – monografie juridică, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.

- Bertossi Cristophe, Les frontières de la citoyenneté en Europe: nationalité, résidence, appartenance, Editura L’Harmattan, Paris, 2001.

- Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi, 2001.

- Louis Cartou, Comunaututes Europeennes, ed. Dalloz, Paris, 1991.

- Nicolae Darie, Uniunea Europeană. Construcţie. Instituţii. Legislaţie. Politici comune. Dezvoltare, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2001.

- Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.

- Augustin Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.

- Augustin Fuerea, Drept comunitar european. Partea generală, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.

- Augustin Fuerea, Dimensiunea politico-juridică a cetăţeniei europene, articol publicat în broşura „Cetăţenie naţională – cetăţenie europeană”, Editura Libra, Bucureşti, 2003.

- Gérard Grunberg, Pascal Perrineau, Colette Ismal (coord.), Le vote des 15. Les élections européennes de 13 juin 1999, Editura Presses de Sciences Po, Paris, 2000.

- Philippe Herzog, L’Europe après l’Europe, Editura L’Harmattan, Paris, 2000.

- Vese Vasile, Ivan Adrian, Tratatul de la Nisa, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.

- Vintilescu Cristina, Cetăţenia europeană între trecut şi viitor, Revista „Sfera Politicii”, nr. 116-117, www.sferapoliticii.ro

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Cetatenia in dreptul international public
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 113
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Cetatenia in dreptul international public

Cetatenia in dreptul international public

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker