Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractul de donatie conform Noului Cod Civil

Descriere

În primul rând trebuie amintit că donaţia este contractul prin care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numită donator. Aceasta este definiţia legală, oferită chiar de legiuitorul Noului Cod civil (în vigoare de la 1 octombrie 2011) prin art. 985 NCC.

Într-o altă exprimare, dar cu aceeaşi esenţă, putem defini contractul de donaţie ca fiind acea convenţie prin care una dintre părţi numită donator, cu intenţie liberală îşi micşorează în mod actual şi irevocabil patrimoniul său cu un drept, real sau de creanţă, mărind patrimoniul celeilalte părţi, numită donatar, cu acelaşi drept, fără a urmări să primească ceva în schimb.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

 CONTRACTUL DE DONAŢIE CONFORM NOULUI COD CIVIL

- CUPRINS -

 
 
CAPITOLUL 1. Consideraţii generale privind contractul de donaţie / pag. 3
1.1. Noţiune. Caractere juridice. Delimitare / pag. 4
1.1.1. Noţiune şi reglementare legală  / pag. 4
1.1.2. Caractere juridice / pag. 6
1.1.3. Interpretarea şi delimitarea contractului de donaţie de alte operaţiuni juridice  / pag. 8
1.2. Condiţiile de validitate ale contractului de donaţie / pag. 9
1.2.1. Capacitatea juridică a părţilor / pag. 9
1.2.1.1. Noţiune / pag. 9
1.2.1.2. Incapacităţile speciale / pag. 10
a. Aspecte generale privind incapacităţile speciale potrivit Noului Cod civil  / pag. 10
b. Incapacităţi privind donaţiile de organe  / pag. 11
c. Incapacităţi privind donaţiile făcute partidelor politice  / pag. 14
1.2.2. Obiectul contractului de donaţie  / pag. 15
1.2.3. Forma contractului de donaţie  / pag. 16
1.2.3.1. Între persoane prezente  / pag. 16
1.2.3.2. Între absenţi  / pag. 18
1.2.4. Actul estimativ   / pag. 19
1.3. Principiul irevocabilităţii donaţiilor  / pag. 20
1.3.1. Noţiune  / pag. 20
1.3.2. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiilor  / pag. 21
1.3.3. Clauze admise în contractul de donaţie  / pag. 22
1.3.4. Revocarea donaţiilor între soţi  / pag. 22
 
CAPITOLUL II. Efectele contractului de donaţie / pag. 24
2.1. Consideraţii generale privind efectele contractului de donaţie. efectul translativ  / pag. 24
2.2. Efectele donaţiilor între părţi / pag. 25
2.2.1. Obligaţiile donatorului  / pag. 25
2.2.2. Obligaţiile donatarului  / pag. 27
2.3. Efectele donaţiei faţă de terţi  / pag. 28
 
CAPITOLUL III. Revocarea donaţiilor /pag. 30
3.1 Aspecte generale privind cauzele legale de revocare a donaţiilor / pag. 30
3.2. Revocarea contractului de donaţie pentru neexecutarea fără justificare a sarcinii / pag. 31
3.3. Revocarea pentru ingratitudine / pag. 33
a) Donatorul să fi atentat la viaţa donatorului sau a unei persoane apropiate dispunătorului [art. 1023 lit. a) din Noul Cod civil] / pag. 33
b) Donatarul să fi săvârşit fapte penale, cruzimi sau injurii grave faţă de donator [art. 1023 lit. b) din Noul Cod civil] / pag. 33
c) Refuzul donatarului de a da alimente donatorului [art. 1023 lit. c) din Noul Cod civil] / pag. 33
 
CAPITOLUL IV. Aspecte practice privind efectele contractului de donaţie / pag. 36

CAPITOLUL V. Concluzii  / pag. 54

BIBLIOGRAFIE / pag. 57
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

Noul Cod civil republicat, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2011.

Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală (conform Noului Cod civil), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011.

Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.

Florin Moţiu, Contractele speciale în Noul Cod civil, Editura Universul juridic, bucureşti, 2011.

Flavius Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

Eduard Dragomir, Noul Cod civil comentat şi adnotat. Cartea a VII-a: Dispoziţii de Drept internaţional Privat, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2012.

Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureşti, 1999.

C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, Editura All Beck, Bucureşti, 1998 (ediţie îngrijită de Dumitru Rădescu).

Mircea N. Costin, Marile instituţii ale dreptului civil român, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1993.

Eugeniu Safta-Romano, Contracte civile. Încheiere. Execuatre. Încetare, Editura Polirom, Bucureşti, 1999.

Dumitru C. Florescu, Drept civil. Contracte speciale, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2001.

D. Alexandresco, Explicaţiune teoretică şi practică a dreptului civil român în comparaţie cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine, tomul al V-lea, partea I, Tipografia Naţională, Iaşi, 1900.

Matei B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Bucureşti, 1921.

M. Mureşan, Contractele civile speciale, vol I, Editura Cordial Lex, Cluj Napoca, 1998.

Dan Chirică, Drept civil. Contracte speciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997. 

I. Zinveliu, Contractele civile, instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978.

Iosif R. Urs, Smaranda Angheni, Drept civil. Contracte civile, Vol. II, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.

Radu I. Motica, Florin Moţiu, Contractele civile speciale. Teorie şi practică judiciară, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

Francisc Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Bucureşti, 1999.

Dumitru Macovei, Marius Sebastian Striblea, Drept civil. Contracte. Succesiuni, Editura Junimea, Iaşi, 2000.   

Raul Petrescu, Principalele contracte de drept civil, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.

Fl. Baias, În legătură cu depunerea unei sume de bani în cont curent personal la C.E.C. în vederea cumpărării unui autoturism, în Dreptul nr. 3/1990.

Gh. Beleiu, Drept civil român, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1998

I.P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Editura All, Bucureşti, 1993. 

Vladimir Hanga, Drept privat roman, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971.

V. M. Ciucă, Lecţii de drept roman, vol. III, Editura Polirom, 2000.

I. M. Anghel, Dreptul roman, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001. 

*** Indaco Lege – Soft legislativ.

 

 

Titlul lucrarii: CONTRACTUL DE DONAŢIE CONFORM NOULUI COD CIVIL
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 55
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Recent vizualizate

Contractul de donatie conform Noului Cod Civil

Contractul de donatie conform Noului Cod Civil

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker