Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Noul Cod civil Vol. III | Comentarii. Doctrina. Jurisprudenta | Contracte speciale. Privilegii si garantii. Prescriptia extinctiva. Drept international privat

Descriere

Cel de-al treilea volum al Noului Cod civil este consacrat Art. 1.650-2664 - Contracte speciale. Privilegii si garantii. Prescriptia extinctiva. Drept international privat; este realizat pe baza analizelor si solutiilor dezvoltate in timp de doctrina si jurisprudenta, dar sunt aduse si noi comentarii conforme noilor reglementari.


VA RECOMANDAM:= SAU =


 

Pret de lista: Lei (Ron) 170.00
Pretul nostru: Lei (Ron) 153.00
Discount: Lei (Ron) 17.00 (10.00%)

 
  • Cod: 978-606-522-733-0
  • Producator: Editura Hamangiu
  • Greutate: 0.000 Kgs
  • Evaluare: Evaluare: 08
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

 Pret de lista: Lei (Ron) 170.00

Pretul nostru: Lei (Ron) 153.00

Discount: Lei (Ron) 17.00 (10.00%)

CUPRINS

CARTEA V. DESPRE OBLIGAŢII

Titlul IX. Diferite contracte speciale 1

Capitolul I. Contractul de vânzare 1

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1

§1. Domeniul de aplicare 1

§2. Cine poate cumpăra sau vinde 4

§3. Obiectul vânzării 13

§4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare şi promisiunea de vânzare 28

§5. Obligaţiile vânzătorului 34

I. Dispoziţii generale 34

II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut 38

III. Predarea bunului 53

IV. Garanţia contra evicţiunii 61

V. Garanţia contra viciilor bunului vândut 68

VI. Garanţia pentru buna funcţionare 74

§6. Obligaţiile cumpărătorului 76

§7. Dreptul de preempţiune 86

Secţiunea a 2-a. Vânzarea bunurilor imobile 91

§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor 92

§2. Vânzarea terenurilor forestiere 97

Secţiunea a 3-a. Vânzarea moştenirii 98

Secţiunea a 4-a. Alte varietăţi de vânzare 101

§1. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii 101

§2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare 103

Capitolul II. Contractul de schimb 107

Capitolul III. Contractul de furnizare 110 

Capitolul IV. Contractul de report 122

Capitolul V. Contractul de locaţiune 131

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 131

§1. Cuprinsul contractului 131

§2. Obligaţiile locatorului 145

§3. Obligaţiile locatarului 160

§4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune 167

§5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune 171

§6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune 175

§7. Încetarea contractului 179

Secţiunea a 2-a. Reguli particulare în materia închirierii locuinţelor 188

Secţiunea a 3-a. Reguli particulare în materia arendării 206

Capitolul VI. Contractul de antrepriză 219

Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriză 219

§1. Dispoziţii generale 219

§2. Obligaţiile părţilor 227 

§3. Încetarea contractului 235

Secţiunea a 2-a. Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii 237

Capitolul VII. Contractul de societate 244

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 244

Secţiunea a 2-a. Societatea simplă 256 

§1. Încheierea contractului de societate 256

§2. Efectele contractului de societate 260

I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei 260

II. Administrarea societăţii 281

III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi 289

§3. Pierderea calităţii de asociat 293

§4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii 298

§5. Lichidarea societăţii 308

Secţiunea a 3-a. Asocierea în participaţie 313

Capitolul VIII. Contractul de transport 324

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 324

Secţiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri 331

Secţiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane şi bagaje 357

Capitolul IX. Contractul de mandat 363

Secţiunea 1. Dispoziţii comune 363

Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare 369

§1. Forma şi întinderea mandatului 369

§2. Obligaţiile mandatarului 375

§3. Obligaţiile mandantului 385

§4. Încetarea mandatului 390

Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare 399

§1. Dispoziţii generale 399

§2. Contractul de comision 403

§3. Contractul de consignaţie 419

§4. Contractul de expediţie 431

Capitolul X. Contractul de agenţie 442

Capitolul XI. Contractul de intermediere 471

Capitolul XII. Contractul de depozit 479

Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit 479

§1. Dispoziţii generale 479

§2. Obligaţiile depozitarului 489

§3. Obligaţiile deponentului 505

Secţiunea a 2-a. Depozitul necesar 506

Secţiunea a 3-a. Depozitul hotelier 509

Secţiunea a 4-a. Sechestrul convenţional 518

Capitolul XIII. Contractul de împrumut 523

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 523

Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă 524

Secţiunea a 3-a. Împrumutul de consumaţie 537

§1. Dispoziţii comune 537

§2. Împrumutul cu dobândă 547

Capitolul XIV. Contractul de cont curent 551

Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte bancare 564

Secţiunea 1. Contul bancar curent 564

Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar 568

Secţiunea a 3-a. Facilitatea de credit 571

Secţiunea a 4-a. Închirierea casetelor de valori 573

Capitolul XVI. Contractul de asigurare 576

Secţiunea 1. Dispoziţii comune 576

Secţiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri 598

Secţiunea a 3-a. Asigurările de credite şi garanţii şi asigurările de pierderi financiare 606

Secţiunea a 4-a. Asigurarea de răspundere civilă 608

Secţiunea a 5-a. Asigurarea de persoane 611

Secţiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea şi retrocesiunea 618

Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră 622

Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere 640

Capitolul XIX. Jocul şi pariul 654

Capitolul XX. Tranzacţia 660

Titlul X. Garanţiile personale 675

Capitolul I. Dispoziţii generale 675

Capitolul II. Fideiusiunea 675

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 675

Secţiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii 690

§1. Efectele fideiusiunii între creditor şi fideiusor 690

§2. Efectele fideiusiunii între debitor şi fideiusor 704

§3. Efectele fideiusiunii între mai mulţi fideiusori 708

Secţiunea a 3-a. Încetarea fideiusiunii 709

Capitolul III. Garanţiile autonome 713

Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale 718

Capitolul I. Dispoziţii generale 718

Capitolul II. Privilegiile 729

Secţiunea 1. Dispoziţii comune 729

Secţiunea a 2-a. Privilegiile generale şi privilegiile speciale 732

Secţiunea a 3-a. Concursul privilegiilor între ele şi concursul dintre privilegii şi ipoteci 735

Capitolul III. Ipoteca 736

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 736

§1. Dispoziţii comune736

§2. Obiectul şi întinderea ipotecii 745

§3. Efectele ipotecii faţă de terţi 758

§4. Ipotecile convenţionale 763

Secţiunea a 2-a. Ipoteca imobiliară 776

§1. Constituirea ipotecii imobiliare 777

§2. Drepturile şi obligaţiile părţilor 784

§3. Ipotecile legale 785

Secţiunea a 3-a. Ipoteca mobiliară 786

§1. Dispoziţii generale 786

I. Constituirea ipotecii 786

II. Drepturile şi obligaţiile părţilor 796

§2. Ipotecile asupra creanţelor 802

I. Dispoziţii comune 802

II. Drepturile şi obligaţiile părţilor 806

§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare 810

§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare 815

Secţiunea a 4-a. Concursul între creditorii ipotecari 821

Secţiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor 829

Capitolul IV. Executarea ipotecii 830

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 830

Secţiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare 843

§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale 843

I. Deposedarea debitorului 843

II. Vânzarea bunului ipotecat 857

III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei 875

§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative 878

§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor 881

§4. Preluarea bunului în vederea administrării 884 §5. Sancţiuni 887

Secţiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare 891

Capitolul V. Gajul 893

Secţiunea 1. Constituirea gajului 893

Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile creditorului gajist 903

Capitolul VI. Dreptul de retenţie 909

CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ, DECĂDERE ŞI CALCULUL TERMENELOR

Titlul I. Prescripţia extinctivă 917

Capitolul I. Dispoziţii generale 917

Capitolul II. Termenul prescripţiei extinctive 947

Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive 955

Secţiunea 1. Începutul prescripţiei extinctive 955

Secţiunea a 2-a. Suspendarea prescripţiei extinctive 971

Secţiunea a 3-a. Întreruperea prescripţiei extinctive 983

Capitolul IV. Împlinirea prescripţiei 1003

Titlul II. Regimul general al termenelor de decădere 1004

Titlul III. Calculul termenelor 1012

CARTEA A VII-A. DISPOZIŢII DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

Titlul I. Dispoziţii generale 1015

Titlul II. Conflicte de legi 1055

Capitolul I. Persoane 1055

Secţiunea 1. Persoana fizică 1055

Secţiunea a 2-a. Persoana juridică 1068

Capitolul II. Familia 1078

Secţiunea 1. Căsătoria 1078

§1. Încheierea căsătoriei 1078

§2. Efectele căsătoriei 1082

§3. Desfacerea căsătoriei 1091

Secţiunea a 2-a. Filiaţia 1098

§1. Filiaţia copilului din căsătorie 1099

§2. Filiaţia copilului din afara căsătoriei 1103

§3. Adopţia 1106

Secţiunea a 3-a. Autoritatea părintească. Protecţia copiilor 1113

Secţiunea a 4-a. Obligaţia de întreţinere 1118

Capitolul III. Bunurile 1121

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1123

Secţiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale 1130

Secţiunea a 3-a. Mijloacele de transport 1137

Secţiunea a 4-a. Titlurile de valoare 1139

Secţiunea a 5-a. Bunurile incorporale 1144

Secţiunea a 6-a. Formele de publicitate 1153

Secţiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare 1155

Capitolul IV. Moştenirea 1164

Capitolul V. Actul juridic 1170

Capitolul VI. Obligaţiile 1175

Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin şi cecul 1187

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1187

Secţiunea a 2-a. Cambia şi biletul la ordin 1189

Secţiunea a 3-a. Cecul 1190 

Capitolul VIII. Fiducia 1192

Capitolul IX. Prescripţia extinctivă 1196

Dispoziţii finale 1201

Bibliografie generală 1203

Index 1213

Autor: Madalina AFRASINIE, Mona-Lisa BELU-MAGDO, Alexandru BLEOANCA, Veronica DANAILA, Marius Eftimie Dana GARBOVAN, Marcel GAVRIS, Ana-Maria MATEESCU, Emilia MADULARESCU, Florina MOROZAN, Carolina NITA, Evelina OPRINA, Corina PUSCHIN, Gabriela RADUCAN, Diana RO
Titlul cartii: Noul Cod civil Vol. III | Comentarii. Doctrina. Jurisprudenta | Contracte speciale. Privilegii si garantii. Prescriptia extinctiva. Drept international privat
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 2012
ISBN: 978-606-522-733-0
Numar de pagini: 1248
Mod de legare (Coperta): Cartonata

by Vol3_NCC_2013, 25 Feb 2013

urisprudenta Aceasta sectiune cuprinde in special hotararile CEDO si CJUE, deciziile Curtii Constitutionale si ale ICCJ, date in recursurile in interesul legii, precum si solutiile instantelor judecatoresti in materiile reglementate de NCC. Bineinteles, nu s-a conturat inca o practica judiciara in aplicarea NCC. Insa, acolo unde existau solutii anterioare, care isi pastreaza valabilitatea si in contextul noii reglementari, le-am inclus in lucrare, pentru a-i scuti pe practicieni sa caute raspunsuri noi, acolo unde acestea exista deja.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker