Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Noul Cod civil Vol. II | Comentarii. Doctrina. Jurisprudenta | Mosteniri si liberalitati, Obligatii

Descriere

Cel de-al doilea volum al Noului Cod civil este consacrat Art. 953-1.649 - Mosteniri si liberalitati, Obligatii, este realizat pe baza analizelor si solutiilor dezvoltate in timp de doctrina si jurisprudenta, dar sunt aduse si noi comentarii conforme noilor reglementari.

 

VA RECOMANDAM:

VOL. I. Noul Cod civil | Art. 1-952 - Despre legea civila, Persoanele, Familia, Bunurile

(CLICK AICI)

 

VOL. III. Noul Cod civil | Art. 1.650-2.664 - Contracte speciale. Privilegii si garantii. Prescriptia extinctiva. Drept international privat

(CLICK AICI)

= SAU =

Pachet Noul Cod civil - 3 volume | Comentarii, doctrina, jurisprudenta | Editura Hamangiu

(CLICK AICI)

 

Pret de lista: Lei (Ron) 150.00

Pretul nostru: Lei (Ron) 135.00

Discount: Lei (Ron) 15.00 (10.00%)

 

  • Cod: 978-606-522-731-6
  • Producator: Editura Hamangiu
  • Greutate: 0.000 Kgs
  • Evaluare: Evaluare: 08
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cantitate:

 Pret de lista: Lei (Ron) 150.00

Pretul nostru: Lei (Ron) 135.00

Discount: Lei (Ron) 15.00 (10.00%)

CUPRINS

CARTEA A IV-A. DESPRE MOŞTENIRE ŞI LIBERALITĂŢI 

Titlul I. Dispoziţii referitoare la moştenire în general 1

Capitolul I. Dispoziţii generale 1

Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni 15

Titlul II. Moştenirea legală 27

Capitolul I. Dispoziţii generale 27

Capitolul II. Reprezentarea succesorală 33

Capitolul III. Moştenitorii legali 42

Secţiunea 1. Soţul supravieţuitor 42

Secţiunea a 2-a. Descendenţii defunctului 56

Secţiunea a 3-a. Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi 59

Secţiunea a 4-a. Ascendenţii ordinari 68

Secţiunea a 5-a. Colateralii ordinari 69

Titlul III. Liberalităţile 71

Capitolul I. Dispoziţii comune 71

Secţiunea 1. Dispoziţii preliminare 71

Secţiunea a 2-a. Capacitatea în materie de liberalităţi 75

Secţiunea a 3-a. Substituţiile fideicomisare 86

Secţiunea a 4-a. Liberalităţile reziduale 94

Secţiunea a 5-a. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor 98

Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale 101

Capitolul II. Donaţia 103

Secţiunea 1. Încheierea contractului 103

Secţiunea a 2-a. Efectele donaţiei 123

Secţiunea a 3-a. Revocarea donaţiei 128

§1. Dispoziţii comune 128

§2. Revocarea pentru ingratitudine 131

§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii 139

Secţiunea a 4-a. Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea căsătoriei şi donaţiile între soţi 143

Capitolul III. Testamentul 149

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 149

Secţiunea a 2-a. Formele testamentului 162

Secţiunea a 3-a. Revocarea voluntară a testamentului 183

Secţiunea a 4-a. Legatul 189

§1. Categorii de legate 189

§2. Efectele legatelor 195

§3. Ineficacitatea legatelor 203

Secţiunea a 5-a. Dezmoştenirea 217

Secţiunea a 6-a. Execuţiunea testamentară 221

Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive 232

Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă 232

Secţiunea a 2-a. Reducţiunea liberalităţilor excesive 242

Titlul IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii 266

Capitolul I. Transmisiunea moştenirii 266

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 266

Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii 283

Secţiunea a 3-a. Renunţarea la moştenire 311

Secţiunea a 4-a. Sezina 322

Secţiunea a 5-a. Petiţia de ereditate 329

Secţiunea a 6-a. Certificatul de moştenitor 333

Capitolul II. Moştenirea vacantă 338

Capitolul III. Amintirile de familie 347

Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul 348

Secţiunea 1. Dispoziţii generale referitoare la partajul succesoral 348

Secţiunea a 2-a. Raportul donaţiilor 355

Secţiunea a 3-a. Plata datoriilor 372

Secţiunea a 4-a. Partajul de ascendent 383

CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGAŢII 

Titlul I. Dispoziţii generale 391

Titlul II. Izvoarele obligaţiilor 393 

Capitolul I. Contractul 393

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 393

Secţiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte 400

Secţiunea a 3-a. Încheierea contractului 414

§1. Dispoziţii preliminare 414

§2. Capacitatea părţilor 418

§3. Consimţământul 421

I. Formarea contractului 421

II. Valabilitatea consimţământului 449

III. Viciile consimţământului 454

§4. Obiectul contractului 487 §5. Cauza 501

§6. Forma contractului 507

Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului 516

§1. Dispoziţii generale 516

§2. Cauzele de nulitate 528

§3. Efectele nulităţii 544

§4. Validarea contractului 565

Secţiunea a 5-a. Interpretarea contractului 572

Secţiunea a 6-a. Efectele contractului 582

§1. Efectele între părţi 582

§2. Efectele faţă de terţi 606

I. Dispoziţii generale 606

II. Promisiunea faptei altuia 612

III. Stipulaţia pentru altul 614

IV. Simulaţia 620

Secţiunea a 7-a. Reprezentarea 631

Secţiunea a 8-a. Cesiunea contractului 649

Secţiunea a 9-a. Încetarea contractului 653

Capitolul II. Actul juridic unilateral 654

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 654

Secţiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii 658

Capitolul III. Faptul juridic licit 661

Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri 661

Secţiunea a 2-a. Plata nedatorată 669

Secţiunea a 3-a. Îmbogăţirea fără justă cauză 672

Capitolul IV. Răspunderea civilă 676

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 676

Secţiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de răspundere 680

Secţiunea a 3-a. Răspunderea pentru fapta proprie 686

Secţiunea a 4-a. Răspunderea pentru fapta altuia 699

Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri 

Secţiunea a 6-a. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale 715

Titlul III. Modalităţile obligaţiilor 734

Capitolul I. Dispoziţii generale 734

Capitolul II. Condiţia 736

Capitolul III. Termenul 752

Titlul IV. Obligaţiile complexe 762

Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile 762

Capitolul II. Obligaţiile solidare 774

Secţiunea 1. Obligaţiile solidare între creditori 774

Secţiunea a 2-a. Obligaţiile solidare între debitori 777

§1. Dispoziţii generale 777

§2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari 

I. Efectele principale în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari 781

II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari 787

§3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori 788

Capitolul III. Obligaţiile alternative şi facultative 791

Secţiunea 1. Obligaţiile alternative 791

Secţiunea a 2-a. Obligaţiile facultative 795

Titlul V. Executarea obligaţiilor 797

Capitolul I. Plata 797

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 797

Secţiunea a 2-a. Subiectele plăţii 801

Secţiunea a 3-a. Condiţiile plăţii 811

Secţiunea a 4-a. Dovada plăţii 839

Secţiunea a 5-a. Imputaţia plăţii 843

Secţiunea a 6-a. Punerea în întârziere a creditorului 849

Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor 856

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 856

Secţiunea a 2-a. Punerea în întârziere a debitorului 859

Secţiunea a 3-a. Executarea silită în natură 867

Secţiunea a 4-a. Executarea prin echivalent 873

§1. Dispoziţii generale 873

§2. Prejudiciul 875

I. Evaluarea prejudiciului 875

II. Clauza penală şi arvuna 889

§3. Vinovăţia debitorului 902

Secţiunea a 5-a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor 903

Secţiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a obligaţiilor contractuale 913

Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului 918

Secţiunea 1. Măsurile conservatorii 918

Secţiunea a 2-a. Acţiunea oblică 919

Secţiunea a 3-a. Acţiunea revocatorie 924

Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor 931

Capitolul I. Cesiunea de creanţă 931

Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general 931

Secţiunea a 2-a. Cesiunea unei creanţe constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător 959

Capitolul II. Subrogaţia965

Capitolul III. Preluarea datoriei 975 

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 975

Secţiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul 985

Capitolul IV. Novaţia 988

Titlul VII. Stingerea obligaţiilor 999

Capitolul I. Dispoziţii generale 999

Capitolul II. Compensaţia 1001

Capitolul III. Confuziunea 1013

Capitolul IV. Remiterea de datorie 1017

Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare 1020

Titlul VIII. Restituirea prestaţiilor 1027

Capitolul I. Dispoziţii generale 1027

Capitolul II. Modalităţile de restituire 1032 

Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi 1040

Bibliografie generală 1045

Index 1055

Autor: Alexandru BLEOANCA, Dragos CALIN, Dana CIGAN, Gheorghe DURAC, Cristina Gabriela FRENTIU, Ionica NINU, Gabriela RADUCAN, Vlad RADULESCU, Carmen Simona RICU, Carmen Tamara UNGUREANU, Dorina ZECA
Titlul cartii: Noul Cod civil Vol. II | Comentarii. Doctrina. Jurisprudenta | Mosteniri si liberalitati, Obligatii
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 2012
ISBN: 978-606-522-731-6
Numar de pagini: 1088
Mod de legare (Coperta): Cartonata

by vol2. NCC_2013, 25 Feb 2013

Comentarii si doctrina Veti regasi la fiecare articol o analiza succinta si bine sistematizata, un comentariu logic si unitar, impletit din ideile extrase din doctrina si opiniile autorului. Notele de doctrina si comentariile autorilor sunt redate impreuna, in aceeasi sectiune, intrucat si unele si altele ofera explicatii si solutii cu privire la interpretarea si aplicarea in practica a articolului analizat. In cazul institutiilor care s-au schimbat substantial fata de vechea reglementare sau al institutiilor noi (cum ar fi fiducia sau dreptul de administrare), explicarea textului s-a facut numai pe baza doctrinei straine si a comentariilor autorilor.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker