Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Apelul in procesul civil

Descriere

Apelul este mijlocul procedural prin care partea nemulţumită de hotărârea primei instanţe sau procurorul, solicită instanţei ierarhic superioare, în condiţiile prevăzute de lege, reformarea hotărârilor atacate ori anularea acestora.

În raport cu dispoziţiile care îl reglementează, apelul poate fi caracterizat ca o cale de atac comună, ordinară, suspensivă de executare, de reformare şi devolutivă.

Altfel spus, apelul reprezintă calea de atac obişnuită prin care partea interesată sau procurorul invocă nemulţumirea faţă de hotărârea de primă instanţă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

- C U P R I N S -

APELUL ÎN PROCESUL CIVIL

 

 

CAPITOLUL 1: CONSIDERATII INTRODUCTIVE

1.1. NOTIUNEA, IMPORTANTA SI EVOLUTIA ISTORICA A CAILOR DE ATAC

1.2. CLASIFICAREA CAILOR DE ATAC

1. Cai de atac ordinare si cai de atac extraordinare.

2. Cai de atac suspensive si cai de atac nesuspensive de executare

3. Cai de atac de reformare si cai de atac de retractare.

4. Cai de atac devolutive si cai de atac nedevolutive.

5. Cai de atac comune si cai de atac speciale

1.3. COMPARATIE ÎNTRE CONTROLUL JUDICIAR SI CONTROLUL JUDECATORESC ÎN PROCESUL CIVIL

 

CAPITOLUL 2: REGULI COMUNE PRIVIND INSTITUIREA SI EXERCITAREA CAILOR DE ATAC

2.1 EXISTENTA UNEI HOTARÂRI JUDECATORESTI PE CARE LEGEA SA O DECLARE SUSCEPTIBILA DE A FI ATACATA SI MANIFESTAREA DE VOINTA A PARTII INTERESATE DE A EXERCITA CALEA DE ATAC

2.2. LEGALITATEA CAILOR DE ATAC

2.3. IERARHIA CAILOR DE ATAC

2.4. UNICITATEA DREPTULUI DE A EXERCITA O CALE DE ATAC

2.5. NEAGRAVAREA SITUATIEI PARTII ÎN PROPRIA CALE DE ATAC

 

CAPITOLUL 3: NOTIUNI GENERALE PRIVIND APELUL

3.1. SEDIUL MATERIEI SI FORMELE APELULUI

3.2. APELUL INCIDENT

3.3. APELUL PROVOCAT

3.4. OBIECTUL APELULUI

3.4.1. Hotarârile date în prima instanta

3.4.2. Regimul încheierilor premergatoare

3.5. SUBIECTELE APELULUI

3.5.1. PARTILE

3.5.2. PROCURORUL

3.5.3. PERSOANE CARE NU AU LUAT PARTE LA JUDECATA ÎN FOND

3.5.4. AVOCATUL

 

CAPITOLUL 4: SESIZAREA INSTANTEI DE APEL

4.1. INSTANTA COMPETENTA

4.2. TERMENUL DE APEL

4.2.1. Termenul de drept comun

4.2.2. Termene speciale

4.2.3. Termenul de apel pentru procuror

4.2.4. Întreruperea termenului de apel

4.2.5. Sanctiunea nerespectarii termenului de apel

4.3. CEREREA DE APEL

4.3.1. ELEMENTELE CERERII DE APEL

4.3.2. TIMBRAREA CERERII DE APEL

4.3.3. DEPUNEREA CERERII DE APEL

4.3.4. EFECTELE CERERII DE APEL

 

CAPITOLUL 5: PROCEDURA DE JUDECATA A APELULUI

5.1. PROCEDURA PREALABILA LA INSTANTA DE APEL

5.2. ÎNTÂMPINAREA

5.3. JUDECAREA APELULUI

5.3.1. Compunerea completului de judecata

5.3.2. Reguli privind judecarea

5.4. PARTICULARITATI ÎN LEGATURA CU ACTELE DE DISPOZITIE ÎN ETAPA APELULUI

5.5. SOLUTIILE PE CARE LE POATE PRONUNTA INSTANTA

5.5.1. Pastrarea sau schimbarea hotarârii

5.5.2. Principiul „non reformatio in pejus”

5.5.3. Anularea hotarârii

5.5.4. Restituirea dosarului

 

BIBLIOGRAFIE

I. LEGISLATIE

II. LITERATURA DE SPECIALITATE

 

- BIBLIOGRAFIE -

 

I. LEGISLATIE

 

- Codul de procedura civila

- Ordonanta de Urgenta nr. 58 din 25/06/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din 28/06/2003.

- Lege nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de Procedura Civila publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 26/05/2004

- Ordonanta Guvernului nr. 59 din 25 aprilie 2001 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 217 din 27 aprilie 2001

- Codul de procedura civila, cu modificarile aduse prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 138/2000, Editura All Beck, Bucuresti, 2000.

- Legea nr. 304 din 28.06.2004 privind organizarea judiciara a fost publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 29.06.2004.

- Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004;

- Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicata în Monitorul Oficial nr. 599/2.07.2004;

 

II. LITERATURA DE SPECIALITATE

- Viorel M. Ciobanu, „Tratat teoretic si practic de procedura civila”, Vol. II, Editura National, Bucuresti, 1997.

- Gabriel Boroi, „Codul de Procedura Civila Comentat si Adnotat,” Editura All Beck, Bucuresti, 2001.

- G. Boroi, D. Radescu, „Codul de procedura civila comentat si adnotat”, Editura All, Bucuresti, 1995.

- Viorel Mihai Ciobanu, Boroi Gabriel, Nicolae Marian, „Modificarile aduse Codului de procedura civila prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 138/2000”, II, în Revista „Dreptul” nr. 2/2001.

- V. M. Ciobanu, G. Boroi, „Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grila”, Editura All Beck, editia a II-a, revazuta si adaugita, 2003

- Mihaela Tabârca, „Drept procesual penal”, Vol. I, Editura Global Lex, Bucuresti, 2004;

- Mihaela Tabârca, „Exceptiile procesuale în procesul civil”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2001;

- M. Tabârca, „Codul de procedura civila comentat si adnotat cu legislatie, jurisprudenta si doctrina”, Editura Rosetti, 2004

- I. Deleanu, „Aderarea la apel în procesul civil”, în Revista Dreptul nr. 2/2001

- V. M. Ciobanu, „Modificarile aduse Codului de procedura civila în materia cailor de atac prin Legea nr. 59/1993” (II), în Revista Dreptul nr. 3/1994.

- Ioan Les, „Tratat de drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucuresti, 2001.

- Forea Magureanu, „Drept procesual civil”, Editia a VII-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2004.

- I. Les, „Consideratii privitoare la modificarea si completarea Codului de procedura civila”, în Revista „Juridica” nr. 9/2000

- I. Deleanu, „Tratat de procedura civila”, Editura Servo-Sat, 2000 .

- Liviu Narcis Pârvu, „Partile în procesul civil”, Editura All Beck, Bucuresti, 2002.

- Stoenescu, Gh. Porumb, „Drept procesual civil român”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1966

- V. Negru, D. Radu, „Drept procesual civil”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.

- E. Herovanu, “Curs de procedura civila”, Bucuresti, 1929;

- V. Ciobanu, „Consideratii generale cu privire la caile de atac devolutive în legislatia procesuala civila”, A.U.B., 1977.

- V. M. Ciobanu, „Controlul judiciar în procesul civil. Teza de doctorat”, Universitatea din Bucuresti, 1980;

- Gh. D. Paduraru, G. V. Protopopescu, „Acceleratia judecatilor”, Editura „Tiparul românesc” , Bucuresti, 1947

- V. Cadere, „Tratat de procedura civila”, Tipografiile Unite, Bucuresti, 1934;

- E. Herovanu, „Principiile procedurii judiciare”, Vol. I, Institutul de Arte Grafice, Lupta, Bucuresti, 1932;

- P. Vasilescu, „Tratat teoretic si practic de procedura civila”, Vol. I, , Bucuresti, 1943;

- S. Zilberstein, D. Florescu, „Apararea legalitatii socialiste în procesul civil român prin mijlocirea controlului judiciar”, Analele Universitatii Bucuresti, nr. 2/1969;

- Stoenescu, S. Zilberstein, „Drept procesual civil. Caile de atac si procedurile speciale”, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1981;

- V. Patulea, „Reflectii în legatura cu regimul juridic al cailor de atac în materia contraventiilor si consecintele stabilirii impozitului de catre organul de control financiar, cu ocazia constatarii contraventiilor în aceasta materie, sub aspectul
exercitarii cailor de atac”, în Revista Dreptul nr. 4/1996

- M. Enescu, „Aplicarea principiului “non reformatio in pejus” în procesul civil”, în Revista Studii si Cercetari Juridice,. nr. 3/1965,

- I. Stoenescu, „Corelatia între actiune si caile de atac si între unele din caile de atac în procesul civil”, Tipografia Universitatii Bucuresti, nr. 1/1972.

- I. Stoenescu, „Corelatia dintre caile de atac în procesul civil în lumina legislatiei în vigoare si în perspectiva viitoarei reglementari în materie”, în Revista Româna de Drept nr. 8/1972.

- S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, „Corelatia dintre recurs si caile extraordinare de atac”, în Revista de Studii si Cercetari Juridice nr. 1/1985.

- Al. Velescu, „Cu privire la o problema ivita în procedura judiciara în materie de contestatie în anulare”, în Revista Legalitatea Populara, nr. 11/1960

- B. Diamant, „Mecanismul de aplicare a prevederilor art. 297 alin. 1 din Codul de procedura civila. Daca instanta de apel pronunta una sau doua hotarâri si exercitarea recursului”, în Revista Dreptul nr. 9/2003

- P. Perju, „Probleme de drept civil si procesual-civil din practica sectiei civile a Curtii Supreme de Justitie”, în Revista Dreptul nr. 5/2003

- M. Hâncu, „În legatura cu nulitatea apelului si recursului prevazute de art. 288 alin. 2 si de art. 302 din Codul de procedura civila”, în Revista Dreptul nr. 8/1997

- G. C. Frentiu, „Consecintele neplatii taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar asupra termenului de exercitare a apelului si/sau a recursului”, în Revista Dreptul nr. 2/2004

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Apelul in procesul civil
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 60
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Apelul in procesul civil

Apelul in procesul civil

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker