Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Elementele incorporale ale fondului de comert

Descriere

Pentru a da o imagine de ansamblu în legătură cu cele prezentate pe parcursul lucrării, în continuare vom reda, pe scurt, doar aspectele generale care pot fi reţinute în materia fondului de comerţ, urmărind astfel o succintă expunere de final.

Astfel, reamintim că fondul de comerţ reprezintă un ansamblu de elemente corporale şi incorporale, aparţinând unui comerciant (persoană fizică sau societate comercială), pe care acesta le reuneşte în vederea exercitării comerţului şi care constituie o entitate distinctă de elementele care îl compun.

Elementele corporale ale fondului de comerţ sunt constituite din materiale şi utilaje (capitalul fix), precum şi din mărfurile aflate în stoc. În ceea ce priveşte elementele incorporale ale fondului de comerţ, acestea sunt: clientela, numele comercial sau firma, emblema, mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, brevetele de invenţie, desenele şi modelele. Fiecare element al fondului de comerţ are o natură juridică, dar fondul de comerţ trebuie considerat ca atare, adică în totalitatea sa.

Pentru a conchide, trebuie să subliniem că în lucrare am avut în vedere nu numai dezvoltarea unor aspecte generale privind fondul de comerţ şi trăsăturile care stau la baza acestuia, ci am insistat îndeaproape, asupra elementelor incorporale ale fondului de comerţ, analizându-le distinct, tocmai în ideea elaborării unei lucrări cât mai complete şi cât mai corecte.

De asemenea, am evidenţiat, acolo unde am considerat de cuviinţă, şi principalele acte juridice privind fondul de comerţ, având în vedere aici, vânzarea-cumpărarea fondului de comerţ, locaţiunea şi nu în ultimul rând transmiterea fondului de comerţ ca aport într-o societate.

Urmând aceeaşi ordine de idei, pentru a da o latură practică lucrării, am avut în vedre şi anumite cazuri soluţionate de instanţele de judecată, speţe cu care acestea au fost sesizate în vederea soluţionării. Acestea sunt principalele probleme abordate în lucrare, fiecare dintre ele având o delimitarea precisă, astfel încât să rezulte cu claritate importanţa acestora.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

ELEMENTELE INCORPORALE ALE FONDULUI DE COMERŢ

PLANUL LUCRĂRII:

 

CAPITOLUL I: ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND FONDUL DE COMERŢ

 

CAPITOLUL II: NOŢIUNEA ŞI CARACTERISTICILE FONDULUI DE COMERŢ

§ 1. DEFINIŢIA ŞI CARACTERISTICILE FONDULUI DE COMERŢ.

§ 2. NATURA JURIDICĂ A FONDULUI DE COMERŢ.

A. Teoria personificării fondului de comerţ.

B. Teoria universalităţii de drept.

C. Teoria universalităţii de fapt.

D. Teoria patrimoniului de afectaţiune.

E. Teoria proprietăţii incorporale.

§ 3. DELIMITĂRI CONCEPTUALE.

A. Fondul de comerţ trebuie delimitat de ceea ce se numeşte magazinul în care îşi desfăşoară activitatea comerciantul

B. Fondul de comerţ trebuie delimitat de clientelă.

C. Fondul de comerţ nu se poate confunda cu imobilul în care comerciantul îşi desfăşoară activitatea.

D. Fondul de comerţ trebuie delimitat de noţiunea de întreprindere.

E. Fondul de comerţ poate fi delimitat de noţiunea de societate comercială.

F. Noţiunea de fond de comerţ se deosebeşte de aceea de sucursală.

 

CAPITOLUL III: ELEMENTELE INCORPORALE ALE FONDULUI DE COMERŢ

§ 1. CONSIDERAŢII GENERALE.

§ 2. FIRMA.

A. Noţiune.

B. Funcţiile firmei.

C. Regimul juridic al firmei.

D. Compunerea firmei.

E. Condiţiile de validitate ale firmei.

F. Condiţiile de formă.

G. Efectele împrumutării numelui.

H. Numele de fantezie.

I. Reguli obligatorii pentru înregistrarea şi folosirea firmei.

J. Dreptul asupra firmei.

K. Protecţia legală.

§ 3. EMBLEMA COMERCIALĂ.

§ 4. CLIENTELA ŞI VADUL COMERCIAL.

A. Clientela comercială.

B. Vadul comercial.

§ 5. DREPTURILE DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ.

§ 6. DREPTURILE DE AUTOR.

§ 7. REGIMUL CREANŢELOR ŞI DATORIILOR.

 

CAPITOLUL IV: ELEMENTE DE PRACTICĂ JUDICIARĂ

 

CAPITOLUL V: CONSIDERAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE

 

 

 

Bibliografie
 
Cursuri, tratate, monografii
 
-         Angheni Smaranda, Volonciu Magda, Stoica Camelia, „Drept comercial”, ed. a III-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
-          Angheni Smaranda, „Drept comercial”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997
-          Angheni Smaranda, Volonciu Magda, Lostun Monica Gabriela, „Drept comercial”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2000
-          Anghelache Ghe., Memento practic de drept societar, Ed. Tribuna Economic, Bucureşti, 1996
-          Anghelache Ghe., Societăţile de capitaluri, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 1997
-          Băcanu I., Capitalul social al societăţilor comercial, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999
-          Băcanu I., Modificarea capitalului social al societăţilor comerciale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999
-          Băcanu I., Firma şi emblema comercială, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,1998
-         Bîrsan C., Dobrinoiu V., Ţiclea A., Toma M., Tufan C-tin, Societăţile comerciale. Organizarea şi funcţionarea, răspunderea, obligaţiile fiscale, Vol. I, Casa de Editură şi Presă „Şansa”, Bucureşti, 1995
-          Căpăţână O., Societăţile comercilae, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996
-          Căpăţână O., Societăţile comerciale. Instituţii ale noului drept comercial, Ed. Lumina, Bucureşti, 1991
-          Cărpenaru St. D., Drept comercial român, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000
-          Cărpenaru St. D, Predoiu C, David S., Piperea Ghe., Societăţile comerciale. Reglementare. Doctrină. Jurisprudenţă, ed. All Back, Bucureşti, 2001.
-          Cârcei E., Constituirea societăţilor comerciale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1995
-          Clocotici D., Dreptul comercial al afacerilor, Vol.I, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 1999
-          Costin M. N., Drept comercial internaţional. Ghid alfabetic, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1987
-          Eminescu Y., Mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, Ed. Academiei, Bucureşti, 1974
-          Finţescu I.N., Curs de drept comercial român, Vol. I, Ed. Al. Th. Daicescu, Bucureşti, 1929
-          Georgescu I.L., Drept comercial român, Vol II, Ed. Socec, Bucureşti, 1948
-         Gerota D.D., Curs de societăţi comerciale ţinut la Universitatea din Bucureşti în 22 de prelegeri libere, Fundaţia Culturală Regele Mihai I, Bucureşti, 1928
-          Guyon Y., Droit des affaires, Economica, Paris, 6e édition
-          Lamy, Sociétés commerciales, Ed. Lamy SA, 1992
-          Lefebvre F, Mémento practique. Sociétée sommerciales, Ed. Juridiques, Le Febvre, Paris, 1990
-          Lefter C., Societatea cu răspundere limitată în dreptul comparat, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1993
-          Merle Ph., Droit commercial. Sociétés commerciales, 3e édition, Dallz, Paris 1992.
-          Pătulea V, Turianu C, Curs de drept comercial român, ED. All Becck, Bucureşti, 1999
-          Pătulea V., Turianu C., Drept comercial. Practica judiciară adnotată, Ed. All Becck, Bucureşti, 2000
-          Petrescu R, Drept comercial român, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1996
-          Petrescu R, Constituirea, funcţionarea şi modificarea societăţii comerciale, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1999
-         V. Popa, Motica R, Crăciunescu D. A., Societăţile comerciale: instituţii ale noului drept comerciale, Ed. Pelican, Timişoara, 1994
-          Popescu D.A, Contractul de societate, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996
-          Poruţiu C., Tratat de drept comercial, vol. I, Ed. Universităţii, Cluj, 1946
-          Ripert G., Roblot R., Traité élémentaire de droit commercial, Librairie générale de droit et de jurisprudence, R. Pichon et R. Durand-Auzias, Paris, 1986
-          Roş V., Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. Global Lex, Bucureşti, 2001
-          Sitaru D.A., Dreptul comerţului internaţional, Ed. Actami, Bucureşti, 1995-1996
-          Stoianovici C.A., Vadul comercial. Studiu de drept comparat asupra fondului de comerţ, Curierul Judiciar, Bucureşti, 1924
-          Şcheaua M., Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, comentată şi adnotată, Ed. All Becck, Bucureşti 2000
-          Turcu I., Drept comercial, Ed. Centrul de Calcul şi Consultanţă, Cluj, 1991
-          Turcu I., Teoria şi practica dreptului comercial român, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998
-          Turcu I., Dreptul afacerilor. Partea generală, Ed. Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1992
 
 
Reviste de specialitate
 
-         R.D.C., nr. 3/1992, Ion Turcu, Clientela (vadul comercial)
-         R.D.C., nr. 6/1994, E. Cârcei, Varietăţi de aporturi la constituirea societăţii pe acţiuni
-         R.D.C., nr. 1/1995, D. Clocotici, Aspecte juridice ale constituirii societăţilor comerciale mixte cu capital social aparţinând parţial statului şi parţial întreprinzătorilor privaţi
-         R.D.C., nr. 2-3/1998, I. Băcanu, Firma şi emblema comercială
-         R.D.C., nr. 5/1998, O. Căpăţână, Clientela comercială
-         R.D.C, nr. 2/1999, I. Băcanu, Aporturile în creanţe
-         R.D.C., nr. 11/2000, I. I. Bălan, Aportul parţial de activ supus regimului juridic al divizării societăţilor comerciale în reglementarea Legii nr. 31/1990 republicată
-          Dreptul nr. 9-12/1990, O. Căpăţână, Caracteristici generale ale societăţilor comerciale
-          Dreptul nr. 9/1999, I. Bălan, Noţiunea de „Affectio societatis” şi aplicaţiile sale în materie comercială
-          Dreptul nr. 4/2001, I. Deleanu, Fondul de comerţ. Consideraţii generale.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Elementele incorporale ale fondului de comert
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 57
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Elementele incorporale ale fondului de comert

Elementele incorporale ale fondului de comert

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker