Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractul international de mandat

Descriere

Comercianţii desfăşoară o activitate deosebit de complexă, motiv pentru care ei cooperează şi cu anumite persoane care, fie le reprezintă interesele, fie le facilitează efectuarea unor operaţiuni comerciale. Aceste persoane poartă numele de auxiliari comerciali. Auxiliarii comerţului sunt mijlocitorii care dau posibilitatea comerciantului să ducă la bun sfârşit operaţiunile pe care le încheie, tratând şi încheind pentru el acte juridice sau punând la dispoziţia lui propria lor operă manuală sau intelectuală. Graţie lor, comerciantul va putea încheia şi derula acte comerciale în acelaşi timp, în mai multe locuri.

Auxiliarii comerţului îşi desfăşoară activitatea, fie în interiorul societăţii comerciale, în cadrul unui comportament compus din salariaţi special pregătiţi pentru prospectarea şi cercetarea clientelei, fie în afara acesteia. Ei pot fi legaţi de comerciant printr-un raport de subordonare, izvorând dintr-un contract de muncă şi au statutul de funcţionari sau lucrători ori pot fi independenţi de comerciant (legătura lor întemeindu-se pe un contract comercial).

Auxiliarii comerţului se află în raporturi de muncă cu comercianţii şi sunt retribuite de către aceştia. Întrucât ele depind de comercianţi, doctrina le denumeşte auxiliari dependenţi. Potrivit Codului comercial, din această categorie fac parte: prepuşii; comişii pentru negoţ şi comişii călători pentru negoţ. Apoi, există alte persoane care ajută pe comercianţi în activitatea lor. Aceste persoane au calitatea de comerciant şi, deci, sunt independente faţă de comercianţii cu care cooperează.

De aceea, ele sunt denumite auxiliari autonomi. Intră în această categorie: mijlocitorii şi agenţii comerciali. Aşadar, în desfăşurarea activităţii de comerţ, comerciantul – persoană fizică sau societăţile comerciale – apelează la serviciile (munca) anumitor categorii de persoane numite auxiliari de comerţ. Reglementarea reprezentării în dreptul comercial reprezintă o deosebită utilitate practică pentru comercianţi. Cu toate că în activitatea comercială reprezentarea joacă un rol important, Codul comercial nu cuprinde o reglementare generală a acestei instituţii, ci numai o reglementare a aplicaţiilor ei.

Pe baza acestei reglementări fragmentare şi a principiilor generale ale dreptului civil, doctrina a elaborat o teorie generală a reprezentării, care îşi găseşte o largă aplicare în raporturile comerciale. În literatura de specialitate s-au reţinut mai multe definiţii ale reprezentării comerciale, motiv pentru care vom reda şi noi unele dintre acestea.

Astfel, într-o primă definiţie, reprezentarea este un procedeu tehnico-juridic prin care o persoană, numită reprezentant, încheie acte juridice cu terţii, în numele şi pe seama altei persoane, numită reprezentat, cu consecinţa că efectele actelor juridice încheiate se produc direct în persoana reprezentatului. În esenţă cu acelaşi înţeles, dar într-o terminologie diferită, reprezentarea apare ca un raport accesoriu, alăturat unui raport principal, care permite unei persoane, numită reprezentant, să încheie un act juridic în numele şi pe seama altei persoane, numită reprezentat, astfel încât efectele juridice ale actului încheiat se produc în patrimoniul reprezentantului. Nu în ultimul rând subliniem şi punctul de vedere potrivit căruia reprezentarea este un act juridic unilateral prin care comerciantul (reprezentatul) dă împuternicire unei persoane (reprezentant) să încheie acte juridice în numele reprezentatului.

Reprezentarea presupune, potrivit legii, existenţa unei împuterniciri de a reprezenta din partea reprezentatului. Reprezentatul nu poate fi angajat prin actele juridice ale reprezentantului decât dacă 1-a împuternicit el însuşi, conferindu-i calitatea de reprezentant.

Acţionând în baza împuternicirii primite, reprezentantul încheie actele juridice pentru altul, iar nu pentru sine. Împuternicirea dată de reprezentat este un act unilateral, care îmbracă forma unui înscris numit procură. Cu ajutorul acestor aspecte generale am încercat să prezentăm pe scurt, situaţia auxiliarilor de comerţ şi rolul lor deosebit în ajutorul pe care îl oferă comerciantului.

În conceptul mai larg al reprezentării comerciale intră şi contractul internaţional de mandat, definit în literatura de specialitate ca fiind acel contract prin care o persoană, mandatar, se obligă în baza însărcinării primite de la o altă persoană, mandant, să trateze acte comerciale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

PLANUL LUCRĂRII

CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND MANDATUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA ŞI CARACTERISTICILE MANDATULUI DE COMERŢ INTERNAŢIONAL

SECŢIUNEA II-A: SCURT ISTORIC

SECŢIUNEA A III-A: REGLEMENTAREA JURIDICĂ

 

CAPITOLUL II: REPREZENTAREA COMERCIALĂ SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA REPREZENTĂRII

SECŢIUNEA A II-A: FELURILE REPREZENTĂRII

SECŢIUNEA A III-A: CONDIŢIILE REPREZENTĂRII

3.1. EXISTENŢA ÎMPUTERNICIRII DE REPREZENTARE.

3.2. INTENŢIA DE A REPREZENTA

3.3. VOINŢA VALABILĂ A REPREZENTANTULUI.

SECŢIUNEA A IV-A: EFECTELE REPREZENTĂRII

4.1. EFECTELE ÎN RAPORTURILE DINTRE REPREZENTAT ŞI TERŢ

4.2. EFECTELE FAŢĂ DE REPREZENTANT.

SECŢIUNEA A V-A: ÎNCETAREA REPREZENTĂRII

5.1. REVOCAREA ÎMPUTERNICIRII.

5.2. RENUNŢAREA LA ÎNSĂRCINAREA PRIMITĂ.

5.3. MOARTEA, INTERDICŢIA, INSOLVABILITATEA SAU APLICAREA PROCEDURII REORGANIZĂRII JUDICIARE ŞI A FALIMENTULUI.

SECŢIUNEA A VI-A: REPREZENTAREA INDIRECTĂ

 

CAPITOLUL III: MANDATUL DE COMERŢ INTERNATIONAL. CONDIŢIILE DE VALIDITATE

SECŢIUNEA I: ASPECTE PRELIMINARII PRIVIND PĂRŢILE CONTRACTULUI: MANDATUL ŞI MANDATARUL

SECŢIUNEA A II-A: CONSIMŢĂMÂNTUL PĂRŢILOR. FORMA ŞI DOVADA CONTRACTULUI

SECŢIUNEA A III-A: CAPACITATEA PĂRŢILOR

3.1. CONDIŢII ÎN PERSOANA MANDANTULUI.

3.2. CONDIŢII ÎN PERSOANA MANDATARULUI.

SECŢIUNEA A IV-A: OBIECTUL CONTRACTULUI

SECŢIUNEA A V-A: CAUZA MANDATULUI DE COMERT INTERNAŢIONAL

 

CAPITOLUL IV: EFECTELE MANDATULUI DE COMERT INTERNAŢIONAL

SECŢIUNEA I: OBLIGAŢIILE MANDATARULUI

SECŢIUNEA A II-A: OBLIGAŢIILE MANDANTULUI

 

CAPITOLUL V: ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

CAPITOLUL VI: DREPTUL APLICABIL INTERMEDIERII ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL. PROBLEME CONFLICTUALE

 

CAPITOLUL VII: DEOSEBIREA DINTRE MANDAT ŞI ALTE CONTRACTE

SECŢIUNEA I: CONTRACTUL DE MANDAT ŞI CONTRACTUL DE MUNCĂ

SECŢIUNEA A II-A: CONTRACTUL DE MANDAT ŞI CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ

SECŢIUNEA A III-A: CONTRACTUL DE MANDAT ŞI ALTE CONTRACTE INTERNAŢIONALE

3.1. CONTRACTUL INTERNAŢIONAL DE COMISION.

3.2. CONTRACTUL INTERNAŢIONAL DE „AGENCY”.

3.3. CONTRACTUL INTERNAŢIONAL DE CURTAJ

 

CAPITOLUL VIII: AQUIS-UL COMUNITAR ÎN DOMENIU

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Bibliografie selectivă
 
-          L. Georgescu, Comerciantul, în Revista de drept comercial nr. 5/1995.
-          Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ediţia a VIII-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008
-          Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, „Drept comercial”, Ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
-          St. D. Cărpenaru, Regimul juridic al comercianţilor în dreptul comercial român, în Dreptul nr. 6/1992.
-          Alexandru Ţiclea, Corneliu Bîrsan, Mircea Toma, Ion Suceavă, Virgil Erdei, Mariana Sticlaru, Societăţile comerciale de la A la Z, Vol. I, Casa de Editură şi presă Şansa SRL, Bucureşti, 1999.
-          Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Monica Gabriela Lăstun, Drept comercial, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2000.
-          Roxana Munteanu, Contracte de intermediere în comerţul extern al României, Editura Academiei, Bucureşti, 1984.
-          Francisc Deak, Stanciu Cărpenaru, Contracte civile şi comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
-          T. R. Popescu, Dreptul comerţului internaţional, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.
-          Raul Petrescu, Drept comercial român, EdituraOscar Print, Bucureşti, 1998.
-          I.L. Georgescu, Drept comercial român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994.
-          Alexandru Amititeloaie, Dreptul afacerilor, Editura Junimea, Iaşi, 2001.
-          Macovei, Instituţii în dreptul comerţului internaţional, Editura Junimea, Iaşi, 1987.
-          M.N. Costin, Drept comercial internaţional, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1907.
-          F. Callart, DutilleuD., Ph. Delebecyue, Contracts civils et comercials, Editura Dalloz, Paris, 1993.
-          Vasile Pătulea, Corneliu Turianu, Drept economic şi comercial. Instituţii şi practică jurisdicţională, Editura Continent XXI, Bucureşti, 1996.
-          Vasile Pătulea, Corneliu Turianu, Curs rezumat de drept al afacerilor, Editura Scripta, Bucureşti, 1994.
-          Clocotici Dorin, Mandatul comercial, Revista de drept comercial nr. 11/1996.
-          Emilian Lipcanu, Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Probleme actuale privind răspunederea civilă prevăzută de articolul 1000 alineatul 3 Cod civil, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
-          N. Finţescu, Curs de drept comercial, Vol. I, Bucureşti, 1929.
-          O. Căpăţînă, Interzicerea concurenţei în raporturile dintre comerciant şi prepus sau alţi salariaţi, în Revista de drept comercial nr. 4/1992.
-          Radu I. Motica, Vasile Popa, Drept comercial român şi drept bancar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
-          Radu I. Motica, Dreptul comerţului internaţional, Tipografia Universităţii Timişoara, 1986.
-          Romul Petru Vonica, Drept comercial. Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
-          Roxana Munteanu, Contracte de intermediere, Editura Actami, Bucureşti, 1984.
-          Alfred Jauffret‚ Droit commercial, LGJD, 1997.
-          R. Vonica, Dreptul contractelor comerciale, Editura Holding, Bucureşti, 1999.
-          Victor Babiuc, Dreptul comerţului internaţional, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1994.
-          Ioan Mâzgă, Dreptul comerţului internaţional, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.
-          Maria Rusu, Drept comercial, Editura Secolului XXI, Craiova, 1995.
-          Vasile Pătulea, Corneliu Turianu, Elemente de drept comercial, Bucureşti, 1996.
-          Francisc Deak, Contracte civile speciale, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
-          Ion Stoian, Emilia Dragne, Mihai Stoian, Comerţ internaţional. Tehnici, strategii, elemente de bază ale comerţului electronic, Vol. I, Editura Caraiman, Bucureşti, 2001.
-          Iosif R. Urs, Smaranda Angheni, Drept civil. Contracte civile, Vol. II, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
-          Radu I. Motica, Florin Moţiu, Contracte civile special. Teorie şi practică judiciară, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
-          Eugeniu Safta-Romano, Contracte civile. Încheiere. Executare. Încetare, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
-          Dumitru C. Florescu, Drept civil. Contracte speciale, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2001.
-          Dicţianar juridic de comerţ exterior. Colectiv de autori. Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1985.
-          Codul civil român
-          Codul comercial român
-          Legea nr. 509/2002 privind agenţii comerciali permanenţi publicată în Monitorul Oficial nr. 581 din 6 august 2002;
-          Directiva Consiliului 86/653/CEE din 18 decembrie 1986 privind coordonarea legislaţiilor statelor membre referitoare la agenţii comerciali independenţi, publicată în Jurnalul Oficial nr. L. 382 din 31/12/1986.
Titlul lucrarii: Contractul international de mandat
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 85
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Contractul international de mandat

Contractul international de mandat

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker