Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Masurile preventive

Descriere

Codul de procedură penală consacră măsurilor procesuale un titlu întreg, al IV-lea, structurat în două capitole: Capitolul I - "Măsurile preventive" şi Capitolul II- "Alte măsuri procesuale", în care se stabilesc condiţiile şi procedura luării măsurilor procesuale. Dispoziţiile art. 136 Codul de procedură penală, atunci când fixează categoriile măsurilor preventive - reţinerea, obligarea de a nu părăsi localitatea, obligarea de a nu părăsi ţara şi arestarea preventivă - precizează că asemenea măsuri vor putea fi luate numai în cauzele privitoare la infracţiuni pedepsite cu detenţiunea pe viaţă sau închisoarea. De altfel, fiecare din articolele care reglementează măsurile preventive pe lângă faptul că fixează cadrul, stabilesc în ce condiţii organele competente etc., care pot lua măsurile preventive - constituie în acelaşi timp garanţii în ce priveşte asigurarea libertăţii persoanei.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRARII -

Aspecte teoretice si practice privind masurile preventive

 

CAPITOLUL 1: NOTIUNI SI EXPLICATII INTRODUCTIVE

Sectiunea 1.1. Libertatea, drept fundamental al omului

Sectiunea 1.2. Libertatea persoanei în procesul penal

Sectiunea 1.3. Cadrul reglementarilor privind masurile preventive

1.3.1. Aspecte preliminare privind masurile procesuale

§ 1. Notiunea si importanta masurilor procesuale

§ 2. Categorii de masuri procesuale

1.3.2. Masurile preventive

§ 1. Notiunea si scopul masurilor preventive

§ 2. Cadrul legal al masurilor preventive. Enumerare

 

CAPITOLUL 2: MASURILE PREVENTIVE POTRIVIT REGLEMENTARILOR ACTUALE

Sectiunea 2.1. Retinerea

2.1.1. Notiunea si cadrul legal

2.2.2. Conditiile retinerii

2.2.3. Durata retinerii

Sectiunea 2.2. Obligarea de a nu parasi localitatea

2.2.1. Notiunea si sediul reglementarii

2.2.2. Continutul masurii

Sectiunea 2.3. Obligarea de a nu parasi tara

2.3.1. Definitia si continutul masurii

2.3.2. Conditiile în care poate fi dispusa masura

Sectiunea 2.4. Arestarea preventiva

2.4.1. Arestarea învinuitului

§ 1. Notiuni preliminare

§ 2. Durata si conditiile necesare luarii masurii arestarii învinuitului.

2.4.2. Arestarea inculpatului

§ 1 Notiuni generale

§ 2. Conditiile ce trebuie îndeplinite pentru luarea masurii arestarii preventive a inculpatului

§ 3. Organele judiciare penale care pot dispune luarea masurii arestarii inculpatului si actele procesuale si procedurale care concura la luarea masurii

§ 4. Durata arestarii inculpatului si prelungirea arestarii inculpatului

Sectiunea 2.5. Liberarea provizorie în procesul penal

2.5.1. Notiuni generale privind liberarea provizorie

2.5.2. Liberarea provizorie sub control judiciar în procesul penal

2.5.3. Liberarea provizorie pe cautiune

 

CAPITOLUL 3: ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND MASURILE PREVENTIVE

 

CAPITOLUL 4: ASPECTE DIN PRACTICA JUDICIARA PRIVIND MASURILE PREVENTIVE

Sectiunea 4.1. Practica judiciara interna

Sectiunea 4.2. Aspecte privind masurile preventive desprinse din practica Curtii Europene a Drepturilor Omului

 

CAPITOLUL 5: CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Ion Neagu, „Drept procesual penal. Partea generala (Tratat)”, Editura Global Lex, Bucuresti, 2006;

2. Ion Neagu, Anastasiu Crisu, „Codul de procedura penala”, Editia 2003

3. A. Crisu, Drept procesual penal. Partea generala, editia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007;

4. N. Jidovu, Drept procesual penal, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007;

5. Al. Vasiliu, Noile modificari ale Codului de procedura penala: comentarii si explicatii, Editura Hamangiu, 2006

6. Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru, Masurile procesuale penale. Aspecte teoretice si jurisprudenta în materie, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005

7. Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru, Participantii în procesul penal. Aspecte teoretice si jurisprudenta în materie, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006;

8. Alexandru Tuculeanu, „Noi reglementari privind ocrotirea libertatii persoanei”, Regia Autonoma „Monitorul Oficial”, Bucuresti, 2004

9. A. Tuculeanu, „Modificarile si completarile aduse Codului de procedura penala în privinta perchezitiei”- Revista Dreptul nr. 7/2004

10. Mihai Apetrei, “Drept procesual penal”, Editura Victor, Bucuresti, 2004

11. Nicolae Volonciu, „Tratat de procedura penala. Partea generala”, Vol. I, Editura Paideia, Bucuresti, 1999.

12. Bogdan Ionescu, „Retinerea si arestarea. Legislatie, doctrina si jurisprudenta. Comentata si adnotata”, Editura Continent XXI, Bucuresti, 2000

13. Vasile Pavalenu „Drept procesual penal. Partea speciala”, Editura Lumina Lex, 2002

14. Tulbure, A. M. Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, 2001.

15. Alexandru Puitea „Drept procesual penal”, Editia revizuita, Editura Lumina Lex, 2002;

16. Alexandru Boroi, Stefan G. Ungureanu, N. Jidovu, I. Magureanu „Drept procesual penal”, Editura All Beck, 2003;

17. Dan Lupascu, „Codul de procedura penala” (Editie actualizata, 29.10.2003, cu modificarile aduse prin Legea nr. 281/2003, O.U.G. nr. 66/2003; O.U.G. nr. 109/2003), Editura Rosetti, Bucuresti, 2003.

18. Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucuresti, 2002.

19. Carmen Silva Paraschiv, „Drept procesual penal”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002;

20. Gh. Nistoreanu s.a, Drept procesual penal, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1996.

21. Grigore Theodoru, Curs de drept procesual penal, Partea generala, Iasi, 1959.

22. Gh. Theodoru, Drept procesual penal român, Partea generala, vol. II, Universitatea “Alexandru I. Cuza”, Iasi, 1974.

23. M. Apetrei, L. Nae, Comentarii privind modificarile Codului de procedura penala, Editura Albastra, Bucuresti, 1996

24. F. Streteanu, „Raspunderea penala a persoanelor juridice în legislatie si doctrina. Examen de drept comparat” în Revista de Drept Comercial nr. 3/1997.

25. Vintila Dongoroz si col., „Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala român, Partea generala”, Vol. I, Editura Academiei Române, Bucuresti, 1976;

26. S. Kahane, ”Dreptul procesual penal”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1963;

27. Vasile Papadopol, Vasile Dobrinoiu, Mihai Apetrei, „Codul de procedura penala, adnotat. Partea generala”, Vol. I, Editura Albastra, Bucuresti, 1996;

28. Vasile Papadopol, Vasile Dobrinoiu, Mihai Apetrei, „Codul de procedura penala, adnotat. Partea generala”, Vol. I, Editura Albastra, Bucuresti, 1996.

29. V. Dongoroz, Gh. Darînga, S. Kahane, D. Lucinescu, A. Nemes, N. Popovici, P. Sîrbulescu, V. Stoian, „Noul Cod de procedura penala si Codul de procedura penala anterior”, Editura Politica, Bucuresti, 1969.

30. Grigore Gr. Theodoru, L. Moldovan, „Drept procesual penal. Partea speciala”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979;

31. Vintila Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Constantin Bulai, Nicoleta Iliescu, Rodica Stanoiu, „Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala român. Partea generala”, Vol. I, Editura Academiei, Bucuresti, 1975.

32. Vintila Dongoroz, „Codul de procedura penala”, editia a II-a, 1942.

33. Vintila Dongoroz, Siegfied Kahane, I. Oancea si altii, „Explicatii teoretice ale codului penal român. Partea generala”, vol. I, Editura Academiei Române, Bucuresti, 1969;

34. Doru Pavel, Consideratii asupra prezumtiei de nevinovatie, R.R.D. nr. 10/1978

35. N. Iliescu, Libertatea persoanei în lumina dispozitiilor din codul de procedura penala, Studii de cercetari juridice nr. 3/1971
 

36. O. Predescu, „Conventia Europeana a Drepturilor Omului - Implicatiile ei asupra dreptului penal român”, Editura Lumina Lex, 1998.

37. Vicent Berger, „Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului”, IRDO, Bucuresti, 1998.

38. Aurelian Posdarie, „Ordinea de Drept. Siguranta persoanelor în statul de drept”, în Revista Facultatii de Drept „Tibiscus", Universitatea Timisoara, nr. 1/1999

39. Cornoiu, V. Dumitru, „Curtea de Apel Pitesti. Culegere de practica judiciara în materie penala pe anul 2000”, Bucuresti, 2002

40. Dan Lupascu, „Culegere de Practica judiciara în materie penala 2000. Curtea de Apel Bucuresti”, Editura Wolterskluwer, Bucuresti, 2002;

41. Dan Lupascu, An. Nedelcu, I. Matei, „Curtea De Apel Bucuresti. Culegere de practica judiciara 2005 în materie penala”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006

42. Dan Lupascu, „Codul Penal. Hotarâri ale CEDO. Decizii ale Curtii Constitutionale, Înaltei Curti de Casatie si Justitie”, editia a VIII-a, Editura Wolterskluwer, Bucuresti, 2006

43. Corneliu Bîrsan, „Conventia Europeana a drepturilor omului. Comentariu pe articole”, Vol. I „Drepturi si libertati”, Editura All Beck, Bucuresti, 2005.

44. Corneliu Bârsan, „Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Volumul II - Procedura în Fata Curtii. Executarea
hotarârilor”, Editura All Beck, Bucuresti, 2006

45. Popescu Corneliu Liviu, „Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului”, Editura All Beck, Bucuresti, 2006;

46. „Cazurile României la Curtea Europeana a Drepturilor Omului” (Selectiuni 2004 - 2005), Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti, Ministerul Afacerilor Externe, Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Bucuresti, 2005.

47. Frederic Sudre, „Drept european si international al drepturilor omului”, Editura Polirom, Bucuresti, 2006;

48. Vasile Popa, „Drepturile omului”, Vol. I, Editura All Beck, Bucuresti, 2005;

49. Marin Voicu, „Protectia europeana a drepturilor omului. Teorie si jurisprudenta”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001;

50. Florian Coman, Nicolae Purda, Protectia juridica a drepturilor omului, Editura Era, 1999

51. Codul de procedura penala, cu modificarile la zi (inclusiv cele aduse prin Legea nr. 356/2006)

52. *** Curtea de Apel Brasov, Culegere de practica judiciara în materie penala 2003 - 2004, Editura C.H. Beck, 2004;

53. *** Curtea de Apel Bucuresti, Culegere de practica judiciara în materie penala 1999, Editura Teora, Bucuresti, 2000;

54. Constitutia României revizuita în anul 2003

55. Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 677/07.VIII.2006);

56. O.U.G nr. 60/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, publicata în Monitorul Oficial, partea I nr. 764/7.IX.2006

57. Legea nr. 79 din 26 martie 2007 pentru modificarea Codului de procedura penala, publicata în Monitorul Oficial nr. 225 din 2 aprilie 2007

58. Ordonanta de Urgenta nr. 31 din 19 martie 2008 privind modificarea Codului de procedura penala, publicata în Monitorul Oficial nr. 224 din 24 martie 2008;

59. Legea nr. 57 din 19 martie 2008 pentru modificarea Codului de procedura penala, publicata în Monitorul Oficial nr. 228 din 25 martie 2008;

60. Hotarârea Guvernului nr. 829/2007 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedura penala, din 25 iulie 2007, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 14.08.2007.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Masurile preventive
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 100
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Masurile preventive

Masurile preventive

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker