Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Raspunderea civila delictuala pentru prejudicii cauzate mediului

Descriere

Lucrarea de faţă este consacrată cercetării problemelor fundamentale ce sunt de esenţa şi caracterizează răspunderea juridică delictuală pentru prejudicii cauzate mediului, instituţie importantă a dreptului mediului.

Studiul, cuprins în cele patru capitole, porneşte de la o analiză generală a răspunderii juridice în dreptul mediului, printr-o încadrare a temei alese în acest domeniu, mergând până la o analiză profundă a aspectelor pe care le presupune această formă specială de răspundere civilă.

Am tratat astfel aspecte importante precum: formele şi funcţiile răspunderii juridice în dreptul mediului, făcând o scurtă prezentare a celor trei forme de răspundere (civilă, contravenţională şi penală) şi analizând modul de realizare a funcţiilor preventiv-educativă şi reparatoare în dreptul mediului înconjurător.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 120.00
Cantitate:

RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA PENTRU PREJUDICII CAUZATE MEDIULUI

Planul lucrarii

 

 

Introducere

 

Capitolul I. Functiile si formele raspunderii juridice în dreptul mediului

1. Notiuni generale

2. Formele raspunderii în dreptul mediului

a) Raspunderea civila.

b) Raspunderea contraventionala

c) Raspunderea penala

3. Functiile raspunderii juridice în dreptul mediului

a) Functia educativ-preventiva

b) Functia reparatorie.

 

Capitolul II. Particularitatile elementelor constitutive ale raspunderii civile delictuale în dreptul mediului

4. Notiuni generale

5. Fapta cauzatoare de prejudicii

5.1. Problema cauzelor care duc la înlaturarea caracterului ilicit al faptei

5.2. Starea de necesitate

5.3. Problema abuzului de drept în domeniul ecologic

6. Prejudiciul

6.1. Notiunea si caracteristicile daunelor ecologice

6.2. Evaluarea daunelor ecologice

6.3. Repararea daunelor ecologice

7. Raportul de cauzalitate între fapta prejudiciabila si prejudiciu

7.1. Stabilirea unei legaturi de cauzalitate

7.2. Pluralitatea cauzelor probei

8. Culpa

 

Capitolul III. Formele raspunderii civile delictuale în dreptul mediului

9. Raspunderea subiectiva

10. Raspunderea obiectiva

10.1. Raspunderea fara culpa pentru fapta lucrului

10.2. Regimul raspunderii pentru prejudiciu instituit prin Legea nr.137/1995

10.2.1. Câmpul de aplicare a regimului special de raspundere

10.2.2. Principiile raspunderii pentru prejudiciu, instituite de Legea nr. 137/1995

10.2.3. Obligativitatea asigurarii pentru daune în cazul activitatilor generatoare de risc major

11. Raspunderea reglementata de art. 1000 alin. 3 din Codul Civil

11.1. Temeiul raspunderii comitentilor pentru faptele prepusilor

11.2. Fundamentarea raspunderii comitentilor pentru faptele prepusilor

12. Raspunderea pentru prejudicii aduse mediului prin fapte rezultând din starea de vecinatate

12.1. Natura juridica a relatiilor de vecinatate

12.2. Repararea pagubelor cauzate mediului prin neîndeplinirea obligatiilor decurgând din starea de vecinatate

 

Capitolul IV. Forme speciale de raspundere obiectiva în dreptul mediului

13. Notiuni generale

14. Raspunderea reglementata de Codul aerian

15. Raspunderea reglementata de Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare în România

15.1. Evolutia reglementarilor privind raspunderea civila pentru pagubele nucleare

15.2. Stabilirea întelesului unor notiuni

15.3. Regimul specific pentru accidentele survenite în timpul transportului

15.4. Principiile generale ale raspunderii civile pentru daune nucleare

15.4.1. Principiul raspunderii obiective si exclusive

15.4.2. Principiul dirijarii raspunderii spre exploatant

15.4.3. Principiul limitarii raspunderii exploatantului

15.5. Cauzele exoneratoare de raspundere

 

Concluzii

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. I. M. Anghel, Fr. Deak, M. F. Popa, „Raspunderea civila”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1970

2. Gheorghe Beleiu, „Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, Editura Sansa, Bucuresti, 1995

3. Viorel Mihai Ciobanu, „Tratat teoretic si practic de procedura civila”, vol. II, Editura National, Bucuresti, 1997

4. Ion Dogaru, Teodor Sâmbrianu, Pompil Draghici, Adi Oroveanu-Hantiu, Sorin Ionescu, „Drept civil român Tratat. Vol. III.
Teoria generala a obligatiilor”, Editura Europa, Craiova, 1997

5. M. Dutu, „Dreptul mediului. Tratat”, vol. 1, „Introducere în dreptul mediului: dreptul românesc al mediului”, Editura Economica, Bucuresti, 1988

6. M. Eliescu, „Raspunderea civila delictuala”, Editura Academiei, Bucuresti, 1972

7. Ion P. Filipescu, „Dreptul civil. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale”, Editura Actami, Bucuresti, 1998

8. Ion P. Filipescu, „Drept civil. Teoria generala a obligatiilor”, Editura Actami, Bucuresti, 1998

9. C. Hamangiu, I. Rosetti Balanescu, Al. Baicoianu, „Tratat de drept civil. vol. III”, Editura ALL, Bucuresti, 1998

10. M. Luburici, „Teoria generala a dreptului”, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, Bucuresti, 1996.

11. Ernest Lupan, M. Stefan Minea, A. Marga, „Dreptul mediului”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1997

12. E. Lupan, „Dreptul Mediului”, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”, facultatea de Drept Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1998

13. G. N. Lutescu, „Teoria generala a drepturilor reale”, Bucuresti, 1947

14. Daniela Marinescu, „Dreptul mediului înconjurator”, Editura Sansa, Bucuresti, 1996

15. Constantin Mitrache, „Drept penal român. Partea generala”, Editura Sansa, Bucuresti, 1997

16. I. Pop, „Vecinatatea si buna vecinatate în dreptul international”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1987

17. Ov. Popovici, „Dreptul mediului înconjurator”, Editura Lux Libius, Brasov, 1997

18. M. G. Ranicescu, „Curs elementar de drept civil”, vol. II, Bucuresti, 1947

19. C. Stratescu, C. Bârsan, „Drept civil. Teoria generala a obligatiilor”, Editura ALL, Bucuresti, 1998

20. Gh. Tomsa, „Raspunderea civila pentru prejudiciile cauzate de lucrurile pe care le avem sub paza”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1980

21. Marilena Uliescu, „Dreptul mediului înconjurator”, Universitatea Spiru Haret, Editura Fundatiei „România de Mâine”, Bucuresti, 1998.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Raspunderea civila delictuala pentru prejudicii cauzate mediului
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2001
Numar de pagini: 97
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker