Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractul de donatie

Descriere

Donaţia este un contract solemn, unilateral şi cu titlu gratuit prin care una dintre părţi, numită donator, cu intenţie liberală, îşi micşorează în mod actual şi irevocabil patrimoniul său, cu un drept (real sau de creanţă), mărind patrimoniul celeilalte părţi, denumită donatar, cu acelaşi drept, fără a urmări să primească altceva în schimb. Potrivit definiţie legale (art. 801 din Codul civil) donaţia este „un act de liberalitate prin care donatorele dă irevocabil un lucru donatarului care-l primeşte”.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00
Cantitate:

Planul lucrării
- CONTRACTUL DE DONAŢIE -


CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de donaţie
1.2. Condiţiile de valabilitate ale contractului de donaţie
1.3. Forma contractului de donaţie
1.3.1. Între persoane prezente
1.3.2. Între absenţi
1.3.3. Actul estimativ
1.4. Obiectul contractului de donaţiei
1.5. Capacitatea părţilor
1.6. Consimţământul părţilor
1.7. Cauza contractului de donaţie


CAPITOLUL II: TIPURI DE DONAŢII: DONAŢIILE SIMULATE, DONAŢIILE INDIRECTE ŞI DARURILE MANUALE
2.1. Donaţiile simulate
2.2. Donaţiile indirecte
2.3. Darurile manuale
2.4. Darurile de nuntă
2.5. Donaţia cu sarcină - sub modo
2.6. Donaţiile între soţi


CAPITOLUL III: PRINCIPIUL IREVOCABILITĂŢII DONAŢIILOR ŞI EXCEPŢIILE DE LA ACEST PRINCIPIU
3.1. Principiul irevocabilităţii donaţiilor
3.2. Cauze legale de revocare a donaţiei
3.2.1. Revocarea donaţiei pentru ingratitudine
3.2.2. Revocarea donaţiei pentru survenienţă (naştere) de copil
3.2.3. Revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinii


CAPITOLUL IV: EFECTELE CONTRACTULUI DE DONAŢIE
4.1. Efectul translativ al contractului de donaţie
4.2. Efectele donaţiei între părţi
4.2.1. Obligaţiile donatorului
4.2.2. Obligaţiile donatarului
4.3. Efectele donaţiei faţă de terţi


CAPITOLUL V: CONCLUZII


BIBLIOGRAFIE

- Bibliografie -


I. Tratate. Cursuri. Monografii

 • 1. Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol. III, „Împrumutul de folosinţă (comodatul). Împrumutul de consumaţie (propriu-zis). Depozitul. Societatea civilă. tranzacţia. Donaţia”, ediţia a IV-a, actualizată de Lucian Mihai şi Romeo Popescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
 • 2. Titus Prescure, Andreea Ciurea, „Contracte civile”, Editura Hamngiu, Bucureşti, 2007, p. 143 şi urm.
 • 3. Francisc Deak, „Tratat de drept civil. Contracte speciale”, Vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006
 • 4. Liviu Stănciulescu, „Drept civil. Partea specială. Contracte şi succesiuni”, ediţia a 3-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
 • 5. O. Căpăţână, „Titlul gratuit în actele juridice”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.
 • 6. Emil Poenaru, Murzea Cristinel, Donaţia şi testamentul. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
 • 7. R. I. Motica şi F. Moţiu, „Contracte civile speciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005
 • 8. Dan Chirică, „Contracte speciale civile şi comerciale”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005
 • 9. Cornelia Toader, Drept civil. Contracte speciale, ediţia 2, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
 • 10. Francisk Deak, Stanciu Cărpenaru, Contracte civile şi comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
 • 11. Eugeniu Safta-Romano, „Contracte civile. Încheiere. Executare. Încetare”, Editura Polirom, Iaşi, 1999
 • 12. Dumitru C. Florescu, Drept civil. Contracte speciale, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2001
 • 13. M. Mureşan, Drept civil. Contracte speciale, Editura Cordial Lex, 1999.
 • 14. Iosif, R. Urs, Smaranda Angheni, Drept civil. Contracte speciale, vol. III, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
 • 15. Corneliu Turianu, Curs de drept civil. Contracte speciale, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2000.
 • 16. Dumitru Macovei, Marius Sebastian Striblea, Drept civil, Editura Junimea, Iaşi, 2000.
 • 17. Raul Petrescu, Principalele contracte de drept civil, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
 • 18. Liviu Pop, „Tratat de drept civil. Obligaţiile”, Vol. I - „Regimul juridic general”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
 • 19. Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All, Bucureşti, 2003.
 • 20. Ioan Adam, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
 • 21. R. I. Motica, E. Lupan, „Teoria generală a obligaţiilor civile”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005
 • 22. E. Lupan, I. Sabău-Pop, „Tratat de drept civil român”, vol. I - Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
 • 23. Gh. Beleiu, „Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, ediţia a X-a, revăzută şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
 • 24. G. Boroi, “Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
 • 25. Petrică Truşcă, „Drept civil. Introducere în dreptul civil. Persoana fizică. Persoana juridică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005;
 • 26. Giosan Lucia, Florea Măgureanu, „Drept civil”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004;

II. Articole de specialitate şi de practică judiciară

 • 1. J. Goicovici, „Discuţii în legătură cu solemnitatea contractului de donaţie”, în Revista Dreptul nr. 5/2005,
 • 2. C. Turianu, Contractul de donaţie reflectat în literatura juridică şi practica judiciară (I), în Revista Dreptul nr. 1/2001
 • 3. C. Turianu, Contractul de donaţie reflectat în literatura juridică şi practica judiciară (II), în Revista Dreptul nr. 2/2001
 • 4. C. Turianu, Donaţiile deghizate şi indirecte, reflectate în literatura juridică şi practica judiciară, în Revista Dreptul nr. 8/2000
 • 5. C. Turianu, Darul manual reflectat în literatura juridică şi practica judiciară, în Revista Dreptul nr. 6/2000.
 • 6. S.I. Vidu, Este posibil ca soţul donatar să se prevaleze de prezumţia instituită de art. 845 din Codul civil pentru a dovedi existenţa unei donaţii deghizate al cărei beneficiar este şi, pe cale de consecinţă, ca bunul datorat să devină bun propriu în condiţiile prevăzute de art. 31 lit. b) din Codul familiei, în Revista Dreptul nr. 9/2002, p. 81 şi urm.
 • 7. Fl. Baias, În legătură cu depunerea unei sume de bani în cont curent personal la C.E.C. în vederea cumpărării unui autoturism, în Revista Dreptul nr. 3/1990
 • 8. F. A. Baias, Simulaţia. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003
 • 9. I.F. Popa, L.M. Harosa, Discuţii în legătură cu Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, în Revista Dreptul nr. 8/2003.
 • 10. Scrieciu Florin, „Comentarii la Legea fondului funciar nr. 18/1991”, Editura SC Wegafor SRL, 1998;
 • 11. Popa Ioan, Pleşoianu Valeriu, „Consideraţii în legătură cu aplicarea legii fondului funciar”, în Revista Dreptul nr. 6/1992.
 • 12. T. Tamas, Unele consideraţii referitoare la revocarea unilaterală a contractelor, în Revista Dreptul nr. 12/1999
 • 13. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completul de 9 judecători, secţia civilă, decizia nr. 610/2003, în Revista Dreptul nr. 2/2005
 • 14. Curtea de Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă, decizia nr. 1852/2002, în Practică judiciară civilă 2001-2002
 • 15. Curtea de Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă, decizia nr. 42/2003; în Practică judiciară civilă 2003-2004
 • 16. Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, decizia nr. 150/2005, în Culegere de practică judiciară în materie civilă 2005
 • 17. Curtea de Apel Suceava, secţia civilă, decizia nr. 614/1998 în P. Perju, „Jurisprudenţa civilă comentată a Înaltei Curţi de Casaţie şi a altor instanţe judecătoreşti, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007
 • 18. P. Perju, Sinteză teoretică a Jurisprudenţei Curţii de Apel Suceava în domeniul dreptului civil şi procesual civil, în Revista Dreptul nr. 9/2000
 • 19. P. Perju, Sinteză teoretică a jurisprudenţei Curţii de Apel Suceava în domeniul dreptului civil (Semestrul I/2000), în Revista Dreptul nr. 12/2000

III. Legislaţie

 • 1. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 359/21 aprilie 2006.
 • 2. Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 8 din 12 ianuarie 2000.
 • 3. Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial nr. 653 din 22 iulie 2005
 • 4. Legea nr. 342 din 17 iulie 2006 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000, publicată în M.Of. nr. 626 din 20 iulie 2006
 • 5. Legea nr. 193 din 19 iunie 2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000, publicată în M.Of. nr. 422 din 25 iunie 2007.
 • 6. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie 2003.
 • 7. Legea nr. 18 din 19 februarie 1991- legea fondului funciar a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 37 din data de 20 februarie 1991.
 • 8. Legea nr. 312 din 10 noiembrie 2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1008/14 noi. 2005.
 • 9. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din data 04/23/2001, republicată în Monitorul Oficial nr. 123/20.02.2007;
 • 10. Legea nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în M. Of. nr. 621/18 iul. 2006
 • 11. Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 1998
 • 12. Legea nr. 334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial nr. 632 din 21 iulie 2006.
 • 13. Ordonanţa de Urgenţă nr. 1 din 7 februarie 2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial nr. 97 din 8 februarie 2007.
 • 14. Legea nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial nr. 28 din 16 ianuarie 2007;
 • 15. Ordonanţa de Urgenţă nr. 84 din 28 august 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial nr. 602 din 31 august 2007.
 • 16. Legea nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 915 din 13 octombrie 2005.
 • 17. Ordonanţa de Urgenţă nr. 7 din 16 februarie 2006 pentru modificarea Legii nr. 282/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 21 februarie 2006, aprobată prin Legea nr. 434 din 27 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 973 din 5 decembrie 2006.
 • 18. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 372/28 aprilie 2006, modificată prin OUG nr. 72/2006, OUG nr. 88/2006, OUG nr. 106/2006, Legea 120/2007, Legea 264/2007, OUG nr. 90/2007, Legea 281/2007.
 • 19. Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase de uz uman publicată în Jurnalul Oficial nr. L 311, 28.11.2001
 • 20. Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind standardele şi specificaţiile comunitare referitoare la un sistem de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 33, 8.2.2003.
 • 21. Directiva nr. 2004/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de la 31 martie 2004 privind asigurarea unor standarde de calitate şi siguranţă a donaţiilor, a achiziţiilor, a testărilor, a procesării, a conservării, a stocării şi a distribuirii celulelor şi ţesuturilor umane, publicată în Jurnalul Oficial L 102
 • 22. Directiva 2005/62/CE din 30 septembrie 2005 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind standardele şi specificaţiile comunitare referitoare la un sistem de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină Jurnalul Oficial nr. L 256/2005

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Contractul de donatie
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 93
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Contractul de donatie

Contractul de donatie

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker