Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Vanzarea unei mosteniri

Descriere

În primul rând trebuie să precizăm că vânzarea de drepturi succesorale este reglementată de art. 1399-1401 C. civ., fiind contractul prin care titularul unui drept succesoral înstrăinează cu titlu oneros acest drept altei persoane; înstrăinarea se poate face către un comoştenitor sau către o altă persoană, fizică sau juridică.

Acest tip de vânzare poate să aibă loc numai după deschiderea succesiunii. Moştenirea nedeschisă nu poate fi înstrăinată (“nulla est viventis hereditas”), chiar având consimţământul persoanei despre a cărei moştenire este vorba, conform art. 702 şi 965 alin. 2 C. civ. În acest caz ar fi vorba despre un pact asupra unei succesiuni viitoare, interzis sub sancţiunea nulităţii absolute, putând trezi dorinţa morţii unei alte persoane.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

C U P R I N S
VÂNZAREA UNEI MOŞTENIRI


CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE
SECŢIUNEA I: SCURT ISTORIC
SECŢIUNEA A II-A: REGLEMENTARE LEGALĂ

CAPITOLUL II: NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE VÂNZĂRII-CUMPĂRĂRII
SECŢIUNEA I: NOŢIUNE
SECŢIUNEA A II-A: CARACTERE JURIDICE
§. 1. CARACTERUL, ÎN PRINCIPIU, CONSENSUAL
§. 2. CONTRACT CU TITLU ONEROS
§. 3. CONTRACT SINALAGMATIC (BILATERAL)
§. 4. CONTRACT ALEATORIU
§. 5. CONTRACT TRANSLATIV DE PROPRIETATE
SECŢIUNEA A III-A: DOVADA ŞI INTERPRETAREA CONTRACTULUI
§. 1. DOVADA CONTRACTULUI
§. 2. INTERPRETAREA CONTRACTULUI


CAPITOLUL III: CONDIŢII DE VALIDITATE
SECŢIUNEA I: CONSIMŢĂMÂNTUL PĂRŢILOR
SECŢIUNEA A II-A: CAPACITATEA DE A CONTRACTA
SECŢIUNEA A III-A: OBIECTUL CONTRACTULUI
§. 1. BUNUL VÂNDUT
§. 2. PREŢUL VÂNZĂRII-CUMPĂRĂRII
SECŢIUNEA A IV-A: CAUZA CONTRACTULUI

CAPITOLUL IV: EFECTELE CONTRACTULUI

SECŢIUNEA I: OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI
1. OBLIGAŢIA DE PREDARE A BUNULUI VÂNDUT
2. OBLIGAŢIA DE GARANŢIE (PENTRU EVICŢIUNE)
3. OBLIGAŢIA DE CONSERVARE A BUNULUI VÂNDUT
SECŢIUNEA A II-A: OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI
1. OBLIGAŢIA DE A PLĂTI PREŢUL
2. OBLIGAŢIA DE A LUA ÎN PRIMIRE BUNUL VÂNDUT


CONCLUZII


B I B L I O G R A F I E

B I B L I O G R A F I E


 Aspazia Cojocaru, Contracte civile, Universitatea Creştină „Dimitrie
Cantemie”, Bucureşti, 2001.
 Aspazia Cojocaru, Drept civil. Partea generală, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2000.
 Gheorghe Beleiu, Drept civil. Introducere în dreptul civil. Subiectele
dreptului civil, Casa de Editură şi Presă, Şansa SRL, Bucureşti, 1995
 Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura
Actamu, Bucureşti, 1999.
 Francisc Deak,Stanciu Cărpenaru, Contracte civile şi comerciale,
Editura Lumina Lex, Bucureşti 1993.
 Dan Chirică, Drept civil. Contracte speciale, Editura Universităţii Titu
Maiorescu, Bucureşti, 2001.
 M. Mureşan, Contracte civile speciale, Vol. II, Editura Cordial Lex, Cluj
Napoca, 1999.
 C. Hamangiu, Codul civil adnotat, Vol. III, Editura Librăriei „Universală”
Alcalay & Co., Bucureşti, 1925.
 C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al Băicoianu, Tratat de drept
civil român, Vol. II, Editura Naţional, Bucureşti, 1929.
 Radu I. Motica, Florin Moţiu, Contractul de vânzare-cumpărare.
Teorie şi practică judiciară, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 Dumitru Macovei, Marius Sebastian Striblea, Drept civil. Contracte.
Succesiuni, Editura Junimea, Iaşi, 2000.
 Eugeniu Safta-Romano, Contracte civile. Încheiere. Executare.
Încetare, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
 Raul Petrescu, Principalele contracte de drept civil, Editura Oscar
Print, Bucureşti, 1997.
 M. Eliescu, Transmiterea şi împărţeala moştenirii, Editura Academiei,
1966.
 Sanda Ghimpu, Dicţionar juridic selectiv, Editura Albatros, Bucureşti,
1985.
 Dumitru C, Florescu, Drept civil. Succesiunile, Editura Universităţii
Titu Maiorescu, Bucureşti, 2001.
 Dumitru C, Florescu, Drept civil. Contracte speciale, Editura
Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 2001.
 Mihail Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.
 Iosif, R. Urs, Smaranda Angheni, Drept civil. Contracte speciale,
vol. III, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
 D. Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului
civil român, Tomul al optulea, Bucureşti, 1925.
 I. Zinveliu, Contractele civile, instrumente de satisfacere a
intereselor cetăţenilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978.
 V. Babiuc, V. Stoica, Libertatea contractuală şi dreptul
constituţional, în Dreptul nr. 9/1995.
 C. Sătescu, C. Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor,
Editura All, Bucureşti, 1998.
 Liviu Pop, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Fundaţiei
Chemarea, Iaşi, 1996.
 Paul Mircea Cosmovici, Drept civil. Drepturi reale. Obligaţii,
Legislaţie, Editura All, Bucureşti, 1996.
 I. P. Filipescu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura
Actami, Bucureşti, 1998.
 Sache Neculaescu, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2001.
 Liviu Pop, Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi rele, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 Eugen Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale,
Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 Iosif R. Urs, Smaranda Angheni, Drept civil. Partea generală.
Persoanele, Vol. I, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
 Emil Poenaru, Introducere în dreptul civil. Teoria generală.
Persoanele, Editura Europa Nova, Bucureşti.
 Ovidiu Ungureanu, Drept civil. Introducere, Editura All Beck,
Bucureşti, 2000.
 Tudor R. Popescu Brăila, Drept civil, Bucureşti, 1993.
 Valerius M. Ciucă, Lecţii de drept roman, Vol. III., Editura Polirom,
Iaşi, 2000.
 Ion M. Anghel, Dreptul roman, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 20001.
 Vladimir Hanga, Drept privat roman, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1971.
 Vasile Bâcu, Note de curs. Drept roman, Editura Jus – RBA, Bucureşti,
1996.
 Emil Molcuţ, Dan Oancea, Drept roman, Casa de Editură şi Presă, Şansa SRL,
Bucureşti, 1993
 Victor Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu, Constituţia României
comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 Codul civil, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Vanzarea unei mosteniri
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 78
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Vanzarea unei mosteniri

Vanzarea unei mosteniri

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker