Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii. Exceptii de la aceste principii

Descriere

În principiu, legea cheamă la moştenirea defunctului rudele apropiate ale acestuia, precum şi pe soţul supravieţuitor. Precum observăm, temeiul chemării la moştenire constă în rudenie , indiferent de natura ei - din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţie, cu excepţia situaţiei soţului supravieţuitor.

În primele două cazuri este vorba despre rudenia firească, iar în ultimul caz despre rudenia civilă. Rudenia, însă, poate fi în linie dreaptă sau în linie colaterală . Rudenia în linie dreaptă, la rândul ei, poate fi ascendentă sau descendentă.

Chemarea legală la moştenire a rudelor defunctului şi a soţului supravieţuitor se întemeiază pe interesul social al conservării bunurilor dobândite de generaţii succesive în sânul aceleiaşi familii, precum şi pe afecţiunea prezumată a defunctului pentru aceste persoane. Dacă toate rudele defunctului ar fi chemate deodată la moştenire, s-ar ajunge la o fărâmiţare excesivă a averilor succesorale, lucru care însă nu este de dorit.

Pe acest temei, prin lege, legiuitorul român de la 1864 a instituit o anumită ordine de preferinţă în care rudele defunctului sunt chemate la moştenire, în funcţie de clasa de moştenitori din care fac parte, în primul rând, şi în funcţie de gradul de rudenie cu acesta, în al doilea rând.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 210.00
Cantitate:

Cuprins 

Capitolul I. Introducere

Secţiunea I. Scurtă introducere în dreptul succesoral

Secţiunea II. Considerente generale referitoare la devoluţiunea legală a moştenirii

Secţiunea III. Scurt istoric

Subsecţiunea 1. Aplicarea principiilor generale ale devoluţiunii legale a moştenirii în comuna primitivă

Subsecţiunea 2. Aplicarea principiilor generale ale devoluţiunii legale în dreptul roman

Subsecţiunea 3. Aplicarea principiilor generale ale devoluţiunii legale în perioada obştei săteşti

Subsecţiunea 4. Aplicarea principiilor generale ale devoluţiunii legale în Legea Ţării

Subsecţiunea 5. Aplicarea principiilor generale ale devoluţiunii legale în dreptul fanariot

Subsecţiunea 6. Aplicarea principiilor generale ale devoluţiunii legale în dreptul transilvănean în perioada 1691-1848

 

Capitolul II. Reguli generale privind devoluţiunea legală succesorală

Secţiunea I. Persoanele chemate de lege la moştenire

Secţiunea II. Condiţii cerute pentru aplicarea principiilor generale ale devoluţiunii legale a moştenirii

 

Capitolul III. Principiul priorităţii claselor de moştenitori în ordinea stabilită de lege. Excepţii

Secţiunea I. Principiul priorităţii claselor de moştenitori în ordinea stabilită de lege

Secţiunea II. Caracterul atipic al clasei ascendenţilor privilegiaţi şi a colateralilor privilegiaţi

Secţiunea III. Excepţii

 

Capitolul IV. Principiul proximităţii gradului de rudenie cu defunctul între moştenitorii din aceeaşi clasă. Excepţii

Secţiunea I. Principiul proximităţii gradului de rudenie cu defunctul între moştenitorii din aceeaşi clasă

Secţiunea II. Excepţii

Subsecţiunea 1. Ascendenţii privilegiaţi nu înlătură de la moştenire pe colateralii privilegiaţi

Subsecţiunea 2. Reprezentarea succesorală

 

Capitolul V. Principiul împărţirii moştenirii în părţi egale între rudele din aceeaşi clasă şi grad. Excepţii

Secţiunea I. Principiul împărţirii moştenirii în părţi egale între rudele din aceeaşi clasă şi grad

Secţiunea II. Excepţii

Subsecţiunea 1. Reprezentarea succesorală

Subsecţiunea 2. Situaţia colateralilor privilegiaţi din părinţi diferiţi

Subsecţiunea 3. Situaţia copiilor nelegitimi ce vin la moştenirea tatălui lor

 

Capitolul VI. Câteva aspecte de drept comparat

Secţiunea I Sistemul spărturii

Secţinea II. Sistemul proximităţii

Secţiunea III. Sistemul intermediar

 

Capitolul VII. Concluzii

Bibliografie

 

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Bibliografie
 
1. *** - "Codul civil român", Ediţie îngrijită de Florin Ciutacu, Editura Teora, Bucureşti, 2000.
2. *** - "Code civil français", Edition Litec, 1994-1995.
3. *** - "Codul familiei", Ediţie îngrijită de Florin Ciutacu, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.
4. Alexandresco, Dimitrie - ''Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român'', tomul III partea 2, Atelierele Grafice Socec & Co, Societate Anonimă, Bucuresti, 1911.
5. Cărpenaru, Stanciu, D. "Drept civil. Contractele speciale. Dreptul de autor. Dreptul de moştenire", T. U. B., Bucureşti, 1986.
6. Cernea, Emil, Molcuţ, Emil "Istoria statului şi dreptului românesc", Casa de Editură şi Presă "Şansa" S. R. L., Bucureşti, 1994.
7. Chirică, Dan "Drept civil. Succesiuni", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
8. Deak, Francisc "Tratat de drept succesoral", Editura Actami, Bucureşti, 1999.
9. Deak, Francisc "Moştenirea legală", Editura Actami, Bucureşti, 1996, pp. 67-69.
10. Dumitrescu, Gh., D. "Despre reprezentare" în "Studii juridice" vol. I, Editura Cartea Românească, Ploieşti, 1937.
11. Eliescu, Mihail “Curs de succesiuni”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998.
12. Eliescu, Mihail “Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul R. S. R.”, Editura Academiei, Bucureşti, 1966.
13. Filipescu, Ion, P. "Tratat de dreptul familiei", Editura ALL, Bucureşti, 1998.
14. Gorovei, Artur "Legile ţării lămurite pentru săteni", Partea I, Tipografia "România Nouă", Bucureşti, 1924.
15. Hilsenrad, Arthur şi colectiv "Principii de drept", Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1959.
16. Ionaşcu, Traian "Curs de drept civil. Succesiuni şi liberalităţi", Iaşi, 1928.
17. Josserand, Louis "Cours de droit civil positif français", Librairie du Recueil Sirey, Paris, p. 417.
18. Macovei, Dumitru "Drept civil. Succesiuni", Editura Fundaţiei "Chemarea" Iaşi, 1993.
19. Mazeaud Henry, Jean et Leon "Leçons de droit civil", vol. IV, Montchrestien, Paris, 1963.
20. Molcuţ, Emil, Oancea, Dan “Drept roman”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S. R. L., Bucureşti, 1993.
21. Teodor Sâmbrian “Drept roman. Principii, instituţii şi texte celebre”, Casa de Editură şi Presă “Şansa”          S. R. L., Bucureşti, 1994.
22. Mourlon, M., Frédéric "Répétitions ecrites sur le Code civil", deuxième volume, Garnier-Frères Librairies-Editeur, Paris, 1881.
23. Popa, Marin “Drept civil. Succesiuni”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1995.
24. Planiol, Marcel "Traité élémentaire de droit civil", troisième édition, tome troisième, Librairie Cotillon, Paris, 1904.
25. Safta-Romano, Eugeniu "Dreptul de moştenire - Doctrină şi jurisprudenţă", vol. I, Editura Graphix, Iaşi, 1995.
26. Stănciulescu, Liviu "Dreptul civil. Dreptul de moştenire", Editura Actami, Bucureşti.
27. Stătescu, Constantin "Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creaţie intelectuală. Succesiuni", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967.
28. Tripier, Louis "Codes français", vingt-sixième édition, Cotillon Editeur, L. Larose Librairie, Paris, 1870.
29. Turculeanu, Ion "Drept civil. Contracte speciale şi succesiuni", Editura Sitech, Craiova, 1998.
30. Turianu, Corneliu, Turianu, Cristina "Moştenirea şi împărţirea ei. Practică judiciară adnotată", Casa de Editură şi Presă "Şansa" S.R.L., Bucureşti, 1998.
31. Zinveliu, I. "Dreptul la moştenire în R. S. R.", Editura Dacia, Cluj Napoca, 1975.
Titlul lucrarii: Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii. Exceptii de la aceste principii
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2000
Numar de pagini: 55
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker