Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Curtea de Conturi si regimul financiar al Uniunii Europene

Descriere

În ceea ce priveşte asigurarea finanţării Comunităţilor prin surse proprii, au existat mai multe serii de decizii (21 aprilie 1970, 07 mai 1985, 24 iunie 1988), iar începând din iunie 1992, cu prilejul Consiliului European de la Lisabona şi continuând cu Consiliul European de la Edinburgh s-au prevăzut noi modalităţi de creştere progresivă a veniturilor puse la dispoziţia Comunităţilor şi de perfecţionare a sistemului de formare a resurselor financiare proprii.

Tratatul de la Maastricht a înlocuit art. 201 C.E.E. şi 193 C.E.E.A. stabilind principiul conform căruia bugetul, fără a prejudicia alte venituri, este finanţat integral prin resurse proprii.

Astfel, se stabileşte în sarcina Consiliului ca prin unanimitate de voturi, la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului, să decidă sistemul resurselor proprii ale Comunităţilor pe care îl va recomanda adoptării de către statele membre conform reglementărilor respective.

Curtea de Conturi întocmeşte un raport anual la încheierea exerciţiului bugetar, care se transmite instituţiilor şi se publică în J.O.C.E. (J.O.U.E.) împreună cu răspunsul instituţiilor vizate, fiind utilizat în descărcarea Comisiei de exerciţiul bugetar de către Parlament. Tratatul de la Maastricht mai prevede şi întocmirea anumitor rapoarte alături de rapoartele anuale şi de avize.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

CURTEA DE CONTURI ŞI REGIMUL FINANCIAR AL UNIUNII EUROPENE

- CUPRINS -

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA I: SCURT ISTORIC

SECŢIUNEA A II-A: DELIMITĂRI CONCEPTUALE

 

CAPITOLUL II: CURTEA DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA I: INTERDEPENDENŢA INSTITUŢIONALĂ. PRINCIPII PRIVIND SISTEMUL INSTITUŢIONAL COMUNITAR

    § 1. INTERDEPENDENŢA DINTRE INSTITUŢIILE COMUNITARE.

    § 2. PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ ACTIVITATEA INSTITUŢIILOR COMUNITARE.

SECŢIUNEA A II-A: APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA CURŢII DE CONTURI

SECŢIUNEA A III-A: COMPONENŢA CURŢII DE CONTURI

SECŢIUNEA A IV-A: COMPETENŢELE CURŢII DE CONTURI

SECŢIUNEA A V-A: ORGANIZARE, REGULI ŞI PROCEDURI ALE CURŢII DE CONTURI

SECŢIUNEA A VI-A: ACCESUL PUBLICULUI LA DOCUMENTELE CURŢII DE CONTURI

SECŢIUNEA A VII-A: CURTEA DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE ŞI CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

SECŢIUNEA A VIII-A: NOI ASPECTE PRIVIND CURTEA DE CONTURI PRIN TRATATUL DE LA NISA

SECŢIUNEA A IX-A: IMPLICAŢIILE PROIECTULUI DE TRATAT INSTITUIND O CONSTITUŢIE PENTRU EUROPA

 

CAPITOLUL III: BUGETUL UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE PRIVIND BUGETUL UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA A II-A: PRINCIPIILE BUGETARE

    § 1. PRINCIPIUL UNITĂŢII BUGETARE.

    § 2. PRINCIPIUL UNIVERSALITĂŢII BUGETARE.

    § 3. PRINCIPIUL ANUALITĂŢII BUGETULUI.

    § 4. PRINCIPIUL SPECIALIZĂRII BUGETULUI.

    § 5. PRINCIPIUL ECHILIBRULUI BUGETAR.

SECŢIUNEA A III-A: PROCEDURA BUGETARĂ

SECŢIUNEA A IV-A: STRUCTURA BUGETULUI – VENITURILE ŞI CHELTUIELILE BUGETARE

    § 1. VENITURILE BUGETARE.

    § 2. CHELTUIELILE BUGETARE.

SECŢIUNEA A V-A: CONTROLUL EXECUŢIEI BUGETULUI

    § 1. Controlul exercitat de către Parlament.

    § 2. Controlul exercitat de către Comisie.

    § 3. Controlul exercitat de către Curtea de conturi.

 

CAPITOLUL IV: FINANŢAREA PROGRAMELOR UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA I: BĂNCILE EUROPENE

    § 1. Banca Centrală Europeană (B.C.E).

    § 2. Banca Europeană de Investiţii (B.E.I.).

    § 3. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

SECŢIUNEA A II-A: FONDURILE EUROPENE

 

CAPITOLUL V: UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI NOILE PROBLEME FINANCIARE

SECŢIUNEA I: AGENDA 2000 ŞI CADRUL FINANCIAR AL UNIUNII EUROPENE ÎN PERIOADA 2000-2006

    § 1. AGENDA 2000 – PREZENTARE GENERALĂ.

    § 2. OBIECTIVE.

    § 3. OPINIILE COMISIEI.

    § 4. CADRUL FINANCIAR PENTRU PERIOADA 2000-2006.

SECŢIUNEA A II-A: RESURSE FINANCIARE PENTRU STATELE NOU ADERANTE

 

CAPITOLUL VII: DISPOZIŢIILE „TRATATULUI INSTITUIND O CONSTITUŢIE PENTRU EUROPA” ÎN MATERIA REGIMULUI FINANCIAR AL UNIUNII EUROPENE


CAPITOLUL VII: CONSIDERAŢII FINALE


B I B L I O G R A F I E

B I B L I O G R A F I E


A. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

- Iordan Gheorghe Bărbulescu, „De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană”, Editura Trei, Bucureşti, 2001.

- J. Boulois, R.M. Chevalier, „Grands arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes”, Tome 1, 5e éd., Editura Dalloz, Paris, 1991.

- Andrew Brociner, „Europa Monetară”, Institutul European, Iaşi, 1999.

- Walter Cairns, „Introducere în legislaţia Uniunii Europene”, Editura Universal Dalsi, Marea Britanie (Londra), 2001.

- Ioan Condor Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2002.

- Nicolae Dănilă, „Euro. Bipolarizarea monetară”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

- Gilles Ferréol, „Dicţionarul Uniunii Europene”, Editura Polirom, Iaşi, 2001.

- Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.

- Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.

- Augustin Fuerea, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul uridic, Bucureşti, 2002.

- Augustin Fuerea, „Drept comunitar european. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.

- Jackie Gower, John Redmond, „Lărgirea Uniunii Europene. Perspective”, Editura Club Europa, 2001.

- Christian Hen, Jacques Léonard, „Uniunea Europeană”, Editura C.N.I. „CORESI” S.A., Bucureşti, 2002.

- Ion Jinga, „Uniunea Europeană. Realităţi şi perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

- Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea europeană. Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

- Octavian Manolache, „Drept comunitar. Instituţii comunitare”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.

- Viorel Marcu, „Drept instituţional comunitar european”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

- Andrei Marga, „Filosofia unificării europene”, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Biblioteca Apostrof, Cluj, 1997.

- Dumitru Mazilu, „Integrarea europeană. Drept comunitar şi instituţii europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

- Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept Instituţional European”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.

- Roxana Munteanu, „Drept european. Evoluţie – Instituţii – Ordine juridică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.

- G. Orsini, „La Cour de comptes des CE”, Economica, Paris, 1983.

- Gabriela Carmen Pascariu, „Uniunea Europeană. Politici şi pieţe agricole”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

- Alina Profiroiu, Marius Profiroiu, „Introducere în realităţile europene”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

- Ioan Alexandru Szabo, Controlul financiar Suprem în statul de drept, Editura Economică, Bucureşti, 2001.

- Dan Drosu Şaguna, Tratat de drept financiar-fiscal, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.

- Cornel Trandafir, „Drept comunitar”, Editura Universitaria, Craiova, 2003.

- Theodor Tudoroiu, „Tratatul de la Amsterdam”, Editura Lucretius, Bucureşti, 1999.

- Ovidiu Ţinca, „Drept Comunitar general”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.

- Iulian Văcărel, „Relaţii financiare internaţionale”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995.

- Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană. Trecut. Prezent. Viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.

 

B. LEGISLAŢIE

- Actul Unic European, 1987.

- Tratatului de la Maastricht, 1993.

- Tratatul de la Amsterdam, 1997.

- Tratatul de la Nisa, 2000.

- Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, semnat în 2004.

 

C. ALTE SURSE

  • - www.eca.eu.int.; www.eca.eu.int/en/coa.htm.
  • - www.mae.ro
  • - www.mie.ro
  • - www.adevarulonline.ro.
  • - www.euinfo.fiman.ro.
  • - www.infoeuropa.ro.
  • - www.ier.ro.
  • - www.europeana.ro

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Curtea de Conturi si regimul financiar al Uniunii Europene
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 83
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker