Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Interzicerea intelegerilor intre intreprinderi

Descriere

Făcând referire la obligaţiile care trebuie îndeplinite pentru asigurarea unei armonizări pe piaţa concurenţială comunitară, Articolul 81 (fost art.85) al Tratatului UE (TUE) prevede că:

„(1) Sunt incompatibile cu piaţa comună şi interzise orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi şi orice practici concertate care pot aduce atingere comerţului dintre statele membre şi care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei în interiorul pieţei interne, şi în special cele care:

(a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare;

(b) limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile;

(c) împart pieţele sau sursele de aprovizionare;

(d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;

(e) condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

(2) Acordurile sau deciziile interzise în temeiul prezentului articol sunt nule de drept.

(3) Cu toate acestea, pot fi declarate ca exceptate de la aplicarea alineatului 1:

– orice acorduri sau categorii de acorduri între întreprinderi;

– orice decizii sau categorii de decizii ale asocierilor de întreprinderi;

– orice practici concertate sau categorii de practici concertate care contribuie la îmbunătăţirea producţiei sau distribuţiei de mărfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând consumatorilor un avantaj corespunzător celui realizat de părţi şi care:

(a) nu impun întreprinderilor în cauză restricţii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;

(b) nu dau întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa de pe o parte substanţială a pieţei produselor în cauză”.

După cum se poate observa, Tratatul CE introduce principiul interzicerii acelor acordurilor între firme, decizii şi practici concertate, care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei în interiorul spaţiului comunitar, şi care sunt susceptibile de a „afecta comerţul între statele membre”. Acordul restrictiv reprezintă un acord între două sau mai multe firme, prin care părţile se obligă să adopte un anumit tip de comportament, prin care sunt ocolite regulile şi efectele concurenţei libere pe piaţă.

Interdicţiile la care face trimitere Art. 81/1 (fost 85) se aplică atât acordurilor orizontale (prin care sunt vizate acţiuni ale unor firme aflate în acelaşi stadiu al producţiei, transformării şi comercializării), cât şi celor verticale (sunt vizate acţiuni ale unor firme aflate în stadii diferite ale procesului de producere şi comercializare, nefiind concurente între ele).

Înţelegerea reprezintă un acord între două sau mai multe firme prin care, unul sau mai mulţi parteneri, sunt obligaţi să acţioneze într-un mod bine definit.

Practica concertată se situează la un nivel inferior înţelegerilor şi reprezintă un proces de coordonare realizat între diferite firme dar care nu se concretizează în încheierea unui acord propriu-zis (nu presupune existenţa unei manifestări de voinţă clar exprimată, ci doar a unei coordonări la nivelul strategiilor comerciale).

Diferenţa între aceste forme de cooperare nu este uşor de realizat, astfel, Comisia se limitează la a face diferenţa între acordurile care intră în zona de aplicare a art. 81/1 şi cele care nu intră în aceste categorii.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 340.00
Cantitate:

INTERZICEREA ÎNTELEGERILOR ÎNTRE ÎNTREPRINDERI

- PLANUL LUCRARII - 

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE

Sectiunea I – Scurt istoric privind reglementarile concurentiale pe plan comunitar

Sectiunea a II-a – Delimitari conceptuale. Analiza notiunii de „întreprindere” în spatiul comunitar

Sectiunea a III-a – Tipologia întelegerilor între întreprinderi

    1. Masuri aparent unilaterale

    2. Acorduri verbale sau tacite

    3. „Gentleman’s agreements” si acorduri fara forta obligatorie

    4. Continutul acordului: acorduri orizontale si acorduri verticale 

CAPITOLUL II – INTERZICEREA ÎNTELEGERILOR ÎNTRE ÎNTREPRINDERI LA NIVEL COMUNITAR

Sectiunea I – Ratiunile politicii de interzicere a întelegerilor

Sectiunea a II-a – Cadrul normativ

Sectiunea a III-a – Acorduri sau aranjamente între întreprinderi susceptibile a afecta comertul în U.E. Acordarea de exceptari pentru unele categorii de întelegeri între întreprinderi

Sectiunea a IV-a – Abuzul de pozitie dominanta în cazul întreprinderilor

Sectiunea a V-a – Interzicerea ajutoarelor de stat. Exceptii.

Sectiunea a VI-a – Reglementarea achizitiilor si fuziunilor 

CAPITOLUL III – ALINIEREA LEGISLATIEI ROMÂNIEI LA AQUIS-UL COMUNITAR ÎN DOMENIU

Sectiunea I – Evolutii generale privind adoptarea aquis-ului comunitar de catre România

Sectiunea a II-a – Reglementari concurentiale aplicabile Întreprinderilor

Sectiunea a III-a – Implicatiile Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeana 

CAPITOLUL IV – REGULILE APLICABILE ÎNTREPRINDERILOR POTRIVIT TRATATULUI DE REFORMA DE LA LISABONA 

CAPITOLUL V – CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

 BIBLIOGRAFIE

 

LITERATURA DE SPECIALITATE 

 • - Paul Mircea Cosmovici, Roxana Munteanu, „Întelegerile între întreprinderi. Reguli generale”, Editura Academiei Române, Bucuresti, 2001.
 • - Dumitru Miron (coord.), Gabriela Dragan, Laura Marinas, Florin Ilie, Mihaela Cibian, „Economia Uniunii Europene”, Editura Luceafarul, Bucuresti, 2006.
 • - Dumitru Miron (coord.), Laura Paun, Alin Dima, Violeta Bajeanu, Ovidiu Slavoiu, „Economia integrarii europene”, Editura ASE, Bucuresti, 2001/2002.
 • - Dumitru Miron, „Comert international si politici comerciale contemporane”, Editura Eficient, Bucuresti, 1997.
 • - Virginia Câmpeanu, „Politici sectoriale ale Uniunii Europene”, Editura Prouniversitaria, Bucuresti, 2007.
 • - Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006.
 • - Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006.
 • - Iordan Gheorghe Barbulescu, „Politicile extinderii”, Editura Tritonic, Bucuresti, 2007.
 • - Iordan Gheorghe Barbulescu, „Sistemul institutional”, Editura Tritonic, Bucuresti, 2007.
 • - Tudorel Stefan, „Introducere în dreptul comunitar. Text si jurisprudenta”, I.N.M., Bucuresti, 2006.
 • - Ovidiu Tinca, „Drept comunitar material”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.
 • - Nicolae Suta, „Integrarea Economica Europeana”, Editura Economica, Bucuresti, 1999.
 • - Iulian Vacarel, „Relatii financiare internationale”, Editura Academiei, Bucuresti, 1995.
 • - Octavian Capatâna, „Dreptul concurentei comerciale. Concurenta patologica. Monopolismul”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1993.
 • - Octavian Capatâna, „Dreptul concurentei comerciale. Concurenta neloiala pe piata interna si internationala”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996.
 • - Yolanda Eminescu, „Concurenta neleala”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1993.
 • - Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Institutional Comunitar European”, Editura Actami, Bucuresti, 1999.
 • - Berthlond Goldman, Antoine Lyon-Caen, Louis Vogel, „Droit commercial europeen”, Dalloz, Paris, 1994.
 • - Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea Europeana – Dictionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 • - Octavian Manolache, „Drept comunitar. Cele patru libertati fundamentale. Politici comunitare”, Editura ALL, Bucuresti, 1999.
 • - Octavian Manolache, „Regimul juridic al concurentei în dreptul comunitar”, Editura ALL, Bucuresti, 1997.
 • - Dumitru Mazilu, „Dreptul comertului international – partea generala”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999.
 • - J. M. Mousseron, V. Selinsky, „Le droit français nouveau de la concurence”, Dalloz, Paris, 1988.
 • - Dumitra Popescu, Adrian Nastase, „Drept international public”, Casa de editura si presa „Sansa” SRL, Bucuresti, 1997.
 • - D. Reimer, F. K. Beier, D. Baumann, „La répression de la concurence déloyale en Allemagne”, Editura Economica, Paris, 1978.
 • ARTICOLE SI REVISTE DE SPECIALITATE
 • - Dorin Clocotici, „Probleme teoretice si practice ale concurentei comerciale, examinate în contextul procesului de integrare a României în ordinea juridica a Uniunii Europene”, în „Revista de drept comercial”, nr. 11/2000.
 • - Dumitru Mazilu, „Consolidarea economiei de piata prin reducerea sectorului de stat. Asigurarea capacitatii de a face fata presiunilor concurentiale din Uniunea Europeana”, în „Revista de drept comercial”, nr. 11/2000.
 • - „Europe”, 29 April 1994, nr. 6221.
 • - K. Cratsios, P. Seabright, „Regulation in the European Community”, Oxford Review of Economic, vol. 5, nr. 2, 1989.


ALTE SURSE

 • - Ian Barnes, Pamela M. Barnes, „The Enlarged European Union”, 1995.
 • - Richard Baldwin, „Towards an Integrated Europe”, Macmillan Press Ltd., London.
 • - Richard Baldwin, An Eastern Enlargement of EFTA; Why the East European Should Join, Geneva, 1993.
 • - W. Cohen, R. Levin, „Empirical Studies of Inovation and Market Structure”, 1989.
 • - L. Davison, „The myth of the level plying field: the case of contested takeovers within the EC”, 1994.
 • - Augustin Fuerea, Curs de Drept Comunitar European, C.P.A., 2001.
 • - Haaland, V. Norman, „Global Production Effects of European Integration”, CERP discussion Paper No. 669, Geneva, 1992.
 • - Swan Dennis, „The Single Europeau Market and beyoud” - a study of the Wider implicatious of the Single European Act, 1992.
 • - M. Katz, I. Ordover, „R & D Cooperation and Competition”.
 • - P. R. Krugman, „Strategic Trade Policy and the New International Economics”, MIT. Press, 1986.
 • - U. Kuhn, „Competition Policy Research”, 1992.
 • - O. Lange, „On the Economic Theory of Socilism”, Minnesota University Press, 1938.
 • - Mario Moni - European Commisioner for Competition Policy of Bonn, 13 January 2000.
 • - Edward Nevin, „The economics of Europe”, Macmillan Press LTD, 1990.
 • - Edward Narvin, „The Economics of Europe”, Macmillan, 1994.
 • - D. Neven, „Merger in Daylight: The Econornics and Politics of European Merger Control”, Centre for European Policy Research, 1993.
 • - Ordover, „Economic Foudation of Competition Policy”, in W.S. Comanor, et all Competition Policy in Europe and North America.
 • - Arnaud Pinon, „Guide des affairs dans le Marche Unique Europeen”, 1994.
 • - Delegatia Comisiei Europene în România: „Piata Unica a Uniunii Europene”, Bucuresti, 1999.
 • - Commission europeenne: „Impact et eficace du marche unique – Panorama de l’industrie comunautaire ’97”, Bruxelles, 1997.
 • - „European Economy”, Supplement A, „Recent Economic Trends”, 6 february, 1994.
 • - „Documente de baza ale Comunitatii Europene”, Editura Polirom, 1999.
 • - Structural Adjustment and Economic Development Policies, în „Romania’s Medium Term Economic Strategy”, March 2000.
 • - „Planul de actiune al Programului guvernamental pe anul 2000 si pe perioada 2001-2004”.
 • - Strategia nationala de pregatire a aderarii României la Uniunea Europeana, Snagov, 1995.
 • - Tratatul de la Paris, 1952.
 • - Tratatul de la Roma, 1958.
 • - Actul Unic European, 1987.
 • - Tratatului de la Maastricht, 1993.
 • - Tratatul de la Amsterdam, 1999.
 • - Tratatul de la Nisa, 2003.
 • - Proiectul de Tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
 • - Tratatul de reforma de la Lisabona, semnat în decembrie 2007
 • - Site-ul Ministerului Integrarii Europene: www.mie.ro.
 • - Site-ul Ministerului de Externe - www.mae.ro.
 • - Site-ul Delegatiei Comisiei Europene: www.infoeuropa.ro.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Interzicerea intelegerilor intre intreprinderi
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 65
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Interzicerea intelegerilor intre intreprinderi

Interzicerea intelegerilor intre intreprinderi

Pretul nostru: Lei (Ron) 340.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker