Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Cauzele care inlatura raspunderea penala

Descriere

După cum am reţinut pe parcursul studiului de faţă pentru cei care nu-şi conformează conduita dispoziţiilor normelor penale săvârşind faptele interzise, restabilirea ordinii de drept încălcate şi realizarea implicit a ordinii de drept are loc prin constrângere în cadrul unui raport juridic penal de conflict.

Cu toate acestea, legea penală prevede anumite situaţii care nu mai fac necesară tragerea la răspundere penală. Aşadar, este posibil ca în anumite cazuri, prin voinţa legiuitorului, în interesul apărării sociale, răspunderea penală să fie înlăturată.

După cum am reţinut, înlăturarea răspunderii penale este un act de voinţă al legiuitorului determinat de anumite fenomene sau date ale realităţii care fac ca utilitatea socială a răspunderii penale să fie se diminueze sau chiar să dispară.

Aceste fenomene sau date ale realităţii (stări, situaţii etc.) sunt: scurgerea unui anumit timp de la săvârşirea infracţiunii până la prinderea infractorului şi tragerea la răspundere penală a acestuia; prin trecerea timpului stingându-se rezonanţa socială a infracţiunii, dispărând sentimentul de insecuritate socială şi implicit necesitatea restabilirii ordinii juridice; producerea unor anumite schimbări social politice care l-au determinat pe legiuitor să nu mai considere necesară tragerea la răspundere penală pentru anumite infracţiuni care au fost săvârşite în trecut; existenţa anumitor relaţii între infractor şi victimă care determină partea vătămată să nu mai depună plângere sau dacă a depus-o să o retragă, ori să se împace în cazul săvârşirii anumitor infracţiuni. Toate aceste fenomene şi date ale realităţii au stat la baza elaborării unor instituţii de drept penal de sine stătătoare cunoscute sub denumire de cauze care înlătură răspunderea penală.

Cauzele care înlătură răspunderea penală, nu privesc caracterul penal al faptei, aceasta rămâne infracţiune şi constituie temei pentru răspunderea penală. De aceea ele nu trebuie să fie confundate cu cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. Ele nu ar trebui confundate nici cu cauzele care înlătură pedeapsa (cauzele generale şi speciale) şi care nu influenţează nici caracterul penal al faptei, nici răspunderea penală, ci numai pedeapsa.

În contextul precizărilor făcute reţinem că, aşa cum se arată în literatura juridică de specialitate, cauzele care înlătură răspunderea penală reprezintă acele stări, situaţii, împrejurări, posterioare săvârşirii infracţiunii, reglementate de lege, în prezenţa cărora se stinge raportul juridic penal de conflict, se stinge dreptul statului de a aplica o sancţiune.

Cauzele care înlătură răspunderea penală sunt în mod explicit prevăzute în Codul penal în vigoare, Partea generală, Titlul VII, acestea fiind: amnistia; prescripţia; lipsa plângerii prealabile şi retragerea acesteia; împăcarea părţilor. Având în vedere locul unde sunt reglementate (partea generală a Codului penal) reţinem că dispoziţiile de mai sus au o aplicabilitate generală şi sunt incidente în cazul tuturor infracţiunilor prevăzute în Codul penal şi legile speciale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

- Planul lucrarii -


- Capitolul 1 - Raspunderea penala ca institutie fundamentala a dreptului penal
Sectiunea 1: Considerati generale privind raspunderea penala
    1. Notiunea si caracterizarea raspunderii penale
    2. Trasaturile esenttiale ale raspunderii penale
    3. Realizarea raspunderii penale
    4. Raspunderea penala ca instituttie fundamentala a dreptului penal
Sectiunea 2: Principiile raspunderii penale


- Capitolul 2- Cauzele care înlatura raspunderea penala
Sectiunea 1: Aspecte generale privind cauzele care înlatura raspunderea penala
Sectiunea 2: Amnistia
    2.1. Notiune, trasaturi, conditii
    2.2. Obiectul, caracterele si felurile amnistiei
    2.3. Efectele amnistiei
Sectiunea 3: Prescriptia raspunderii penale
    3.1. Notiune si caracterizare
    3.2. Termenele prescriptiei
    3.3. Întreruperea si suspendarea cursului prescriptiei raspunderii penale
          3.3.1. Întreruperea cursului prescripttiei raspunderii penale
          3.3.2. Suspendarea cursului prescriptiei raspunderii penale
    3.4. Efectele prescriptiei raspunderii penale
Sectiunea 4: Lipsa plângerii prealabile
    4.1. Notiune si caractere
    4.2. Conditiile introducerii plângerii prealabile si cazurile în care este necesara
    4.3. Efectele si consecintele lipsei plângerii prealabile
Sectiunea 5: Retragerea plângerii prealabile
    5.1. Notiunea si sediul legal
    5.2. Conditii de valabilitate
    5.3. Efectele retragerii plângerii prealabile
Sectiunea 6: Împacarea partilor
    6.1. Notiunea si sediul legislativ
    6.2. Conditii
    6.3. Efectele juridice privind împacarea partilor


- Capitolul 3 - Cauzele care înlatura executarea pedepsei
Sectiunea 1: Gratierea
    1.1. Notiune. Trasaturi. Caracteristici
    1.2. Felurile si obiectul gratierii
          1.2.1. Felurile gratierii
          1.2.2. Obiectul gratierii
    1.3. Efectele gratierii
Sectiunea 2: Prescriptia executarii pedepsei
    2.1. Notiune si caracterizare
    2.2. Termenele de prescriptie
    2.3. Întreruperea si suspendarea cursului prescriptiei executarii pedepsei
    2.4. Efectele juridice ale prescriptiei executarii pedepsei


- Capitolul 4 - Cauzele care înlatura consecintele condamnarii
Sectiunea 1: Consideratii generale
Sectiunea 2: Reabilitarea
    2.1. Notiune si trasaturi
    2.2. Felurile reabilitarii
          2.2.1. Reabilitarea de drept
          2.2.2. Reabilitarea judecatoreasca
    2.3. Efectele reabilitarii
    2.4. Anularea reabilitarii


- Concluzii si propuneri -


Bibliografie

- Bibliografie -


1. C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, „Institutii de Drept Penal”, Editura Trei,
Bucuresti, 2006;
2. Nicolae Anghel Nicolae, „Drept penal. Partea generala”, Vol. II, Editura
„Titu Maiorescu”, Bucuresti, 2005.
3. C. Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Parte generala”,
Universul Juridic, Bucuresti, 2004;
4. Traian Dima, „Drept penal. Partea generala”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2004
5. A. Boroi, Gh. Nistoreanu, “Drept penal. Partea generala”, Editura All Beck,
Bucuresti, 2005;
6. Ilie Pascu, Vasile Draghici, „Drept penal. Partea generala. Examinarea
institutiilor fundamentale ale dreptului penal, potrivit dispozitiilor Codului
penal în vigoare si ale noului Cod penal”, Editura Lumina Lex, Bucuresti,
2004.
7. G. Antoniu, „Partea generala a Codului penal într-o viziune europeana”, în
Revista de Drept Penal nr. 1 din 2004;
8. Vasile Pavaleanu, „Drept penal. Partea generala. Legea penala si
infractiunea”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.
9. George Antoniu, „Vinovatia penala”, (reeditare), Editura Academiei,
Bucuresti, 2003;
10. George Antoniu, „Vinovatia, în perspectiva reformei penale si a aderarii la
Uniunea Europeana”, în Revista de Drept Penal nr. 2/2003;
11. V. Dongoroz, „Drept penal” (reeditarea editiei din 1939), Asociatia Româna
de stiinte Penale, Bucuresti, 2000;
12. Lidia Barac, „Constantele si variabilele dreptului penal”, Editura All Beck,
Bucuresti, 2001,
13. Vintila Dongoroz, Gh. Darînga, Siegfried Kahane, Dumitru Lucinescu,
Aurel Nemes, Mihai Popovici, Petre Sîrbulescu, Vasile Stoican, „Noul cod
penal si codul penal anterior. Prezentare comparativa”, Editura Politica,
Bucuresti, 1968;
14. Dan Lupascu, “Codul de procedura penala”, Editie actualizata (29.10.2003),
Editura Rosetti, Bucuresti, 2003;
15. Constantin Sima, „Codul penal adnotat cu practica judiciara 1969-2000”,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000;
16. Iancu Mândru, „Amnistia si gratierea”, Editura All Educational, Bucuresti,
1998.
17. A. Ungureanu, „Drept penal român. Partea generala”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 1995
18. Stefan Danes, „Drept penal. Partea generala”, Editura Sylvi, Bucuresti,
2001.
19. C. Bulai A. Filipas, C. Mitrache, Institutii de drept penal, Editura Trei,
Bucuresti, 2001.
20. Constantin Mitrache, „Drept penal român. Partea generala”, ed. a III-a,
revazuta si adaugita, Casa de editura si presa „SANSA” S.R.L., Bucuresti,
1997.
21. Vintila Dongoroz, Gh. Darînga, Siegfried Kahane, Dumitru Lucinescu,
Aurel Nemes, Mihai Popovici, Petre Sîrbulescu, Vasile Stoican, „Noul cod
penal si codul penal anterior. Prezentare comparativa”, Editura Politica,
Bucuresti, 1968;
22. Vintila Dongoroz, Gh. Darînga, Siegfried Kahane, Dumitru Lucinescu,
Aurel Nemes, Mihai Popovici, Petre Sîrbulescu, Vasile Stoican, „Noul cod
penal si codul penal anterior. Prezentare comparativa”, Editura Politica,
Bucuresti, 1968.
23. V. Dongoroz, „Drept penal” (reeditarea editiei din 1939), Asociatia Româna
de stiinte Penale, Bucuresti, 2000;
24. C. Bulai, „Drept penal român. Partea generala”, Vol. II, Casa de editura si
presa Sansa SRL, Bucuresti, 1992.
25. G. Kovacs, „Probleme din practica judiciara în legatura cu aplicarea
dispozitiilor de amnistie si de gratiere în unele situatii speciale”, în Revista
Româna de Drept nr. 10/1985.
26. C. Bulai, „Drept penal. Partea generala”, Tipografia Universitatii Bucuresti,
1987.
27. I. Poenaru, „Solutii ale practicii judiciare în materia amnistiei si gratierii”,
în Revista Româna de Drept nr. 12/1986.
28. Dan Lupascu, “Codul de procedura penala”, Editie actualizata (29.10.2003),
Editura Rosetti, Bucuresti, 2003;
29. Constantin Sima, „Codul penal adnotat cu practica judiciara 1969-2000”,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000;
30. Ion Neagu, „Drept procesual penal. Partea generala (Tratat)”, Editura
Global Lex, Bucuresti, 2006;
31. N. Jidovu, Drept procesual penal, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006;
32. Al. Vasiliu, „Teoria actelor de procedura penala”, All Beck, Bucuresti,
2003;
33. A. Crisu, Drept procesual penal, Edtura All Beck, Bucuresti, 2005;
34. Mihai Apetrei, “Drept procesual penal”, Editura Victor, Bucuresti, 2004
35. Ion Neagu, Anastasiu Crisu, „Codul de procedura penala”, Editia 2003
36. Vasile Pavalenu „Drept procesual penal. Partea speciala”, Editura Lumina
Lex, 2002
37. Tulbure, A. M. Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck,
2001.
38. Alexandru Puitea „Drept procesual penal”, Editia revizuita, Editura Lumina
Lex, 2002;
39. Alexandru Boroi, Stefan G. Ungureanu, N. Jidovu, I. Magureanu „Drept
procesual penal”, Editura All Beck, 2003;
40. I. Griga, R. Stanoiu, T. Dianu, „Drept penal. Partea generala”, Editura
Hyperion XXI, 1992
41. Ioan Griga, „Drept procesual penal. Partea generala. Teorie, Jurisprudenta
si aplicatii practice”, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2004
42. G. Antoniu, N. Volonciu, I. Neagu, V. Stoica, D. Popescu, V. Papadopol,
„Practica judiciara penala”, Vol. IV, Editura Academiei Române, Bucuresti,
1993.
43. A. Cornoiu, V. Dumitru, „Curtea de Apel Pitesti. Culegere de practica
judiciara în materie penala pe anul 2000”, Bucuresti, 2002
44. Dan Lupascu, „Culegere de Practica judiciara în materie penala 2000.
Curtea de Apel Bucuresti”, Editura Wolterskluwer, Bucuresti, 2002;
45. Dan Lupascu, An. Nedelcu, I. Matei, „Curtea De Apel Bucuresti. Culegere
de practica judiciara 2005 în materie penala”, Editura Universul Juridic,
Bucuresti, 2006
46. V. Papadopol, M. Popovici, "Repertoriu alfabetic de practica judiciara în
materie penala pe anii 1976-1980" Editura Stiintifica si Enciclopedica
Bucuresti 1982.
47. Constitutia României revizuita în anul 2003 - forma republicata a Constitutiei
României din 1991, cu actualizarea denumirilor si renumerotarea articolelor,
revizuita prin Legea nr. 429/2003, aprobata prin Referendumul national din
18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotarârea Curtii Constitutionale nr. 3
din 22 octombrie 2003. Textul Constitutiei din anul 2003 a fost publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003.
48. Legea nr. 278/2006, pentru modificarea si completarea Codului penal,
precum si pentru modificarea si completarea altor legi, Editura C.H. Beck,
actualizat la 15.07.2006, Bucuresti, 2006.
49. Legea nr. 301 din 28 iunie 2004 privind Noul Codul penal, publicata în
Monitorul Oficial nr. 575 din data de 29 iunie 2004.
50. Ordonanta de Urgenta nr. 58 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr.
301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor
si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,
publicata în Monitorul Oficial nr. 552 din data de 28 iunie 2005
51. Ordonanta de Urgenta nr. 50 din 28 iunie 2006 privind unele masuri pentru
asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru
prorogarea unor termene care a prorogat termenul prevazut la art. 512 pentru
data de 1 septembrie 2008.
52. Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura
penala, precum si pentru modificarea altor legi, publicata în Monitorul Oficial
nr. 677 din data de 7 august 2006
53. Ordonanta nr. 60 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea
Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi,
publicata în Monitorul Oficial nr. 764 din data de 7 septembrie 2006.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Cauzele care inlatura raspunderea penala
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 107
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Cauzele care inlatura raspunderea penala

Cauzele care inlatura raspunderea penala

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker