Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Conflictele de munca. Partile conflictelor de munca

Descriere

Economia de piaţă presupune cu necesitate existenţa a două entităţi distincte, a doi parteneri sociali: patronatul, pe de o parte şi salariaţii, organizaţi sau neorganizaţi în sindicate, pe de altă parte.

Fără aceste două entităţi inseparabile nu poate fi conceput nici un proces de muncă, nici o activitate productivă organiză.

Raporturile fireşti dintre aceste două părţi sunt determinate de colaborare, înţelegere, pentru că în fond, scopul lor este comun şi anume: desfăşurarea unei activităţi cât mai rentabile, mai eficiente, cu beneficii tot mai mari. În urma unei asemenea activităţi, fiecare dintre cele două părţi are de câştigat.

Astfel, patronul (unitatea) se menţine, rezistă în economia de piaţă, se dezvoltă, prosperă; iar salariaţii au siguranţa , stabilitatea unui loc de muncă, obţin venituri care să le asigure existenţa, împreună cu familiile lor.

Există însă şi situaţii de excepţie când între cele două părţi apar anumite divergenţe, dispute, conflicte. În principiu, cauza unui astfel de conflict constă în faptul că, în timp ce patronul solicită un volum mai mare de muncă, deci implicit obţinerea unor rezultate tot mai mari, cu cheltuieli minime (inclusiv cu forţa de muncă) salariaţii doresc venituri cât mai mari cu acelaşi efort fizic sau intelectual, deci la aceleaşi rezultate economice, precum şi condiţii de muncă tot mai bune.

Conflictul apare însă, numai în momentul în care una dintre părţi (de regulă salariaţi) recurge la un mijloc de presiune, anunţă cealaltă parte de existenţa unui conflict sau sesizează că există pericolul declanşării lui.

Potrivit art. 3 din Legea nr. 168/1999 conflictele dintre salariaţi şi unităţile la care sun încadraţi, cu privire la interesele cu caracter profesional, social sau economic, ori la drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă sunt conflicte de muncă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 200.00
Cantitate:

CONFLICTELE DE MUNCA. PARTILE CONFLICTELOR DE MUNCA

- PLANUL LUCRARII -

 

CAPITOLUL I - CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONFLICTELE DE MUNCA

SECTIUNEA 1 - NOTIUNE

SECTIUNEA 2 - SCURT ISTORIC CU PRIVIRE LA REGLEMENTAREA CONFLICTELOR DE MUNCA. CLASIFICARE

SECTIUNEA 3 - PARTILE CONFLICTELOR DE MUNCA. PATRONATELE SI SINDICATELE

SECTIUNEA 4 - ASPECTE PRIVIND RELATIILE COLECTIVE DE MUNCA LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

 

CAPITOLUL II - CONFLICTELE DE INTERESE

SECTIUNEA 1 - CONFLICTELE DE INTERESE – CONCEPT SI REGLEMENTARE

SECTIUNEA 2 - NIVELUL LA CARE POT AVEA LOC CONFLICTELE DE MUNCA

SECTIUNEA 3 - REPREZENTAREA SALARIATILOR ÎN CONFLICTELE DE INTERESE

SECTIUNEA 4 - SITUATIILE DE DECLANSARE A CONFLICTELOR DE INTERESE

SECTIUNEA 5 - DECLANSAREA CONFLICTELOR DE INTERESE

SECTIUNEA 6 - CONCILIEREA CONFLICTELOR DE INTERESE

SECTIUNEA 7 - MEDIEREA CONFLICTELOR DE INTERESE

SECTIUNEA 8 - ARBITRAJUL CONFLICTELOR DE INTERESE

SECTIUNEA 9 - LOCK-OUT-UL

 

CAPITOLUL III - GREVA

SECTIUNEA 1 - NOTIUNEA SI CARACTERISTICILE GREVEI

SECTIUNEA 2 - DREPTUL LA GREVA – COROLARUL JURIDIC AL GREVEI

SECTIUNEA 3 - CATEGORII DE GREVE

SECTIUNEA 4 - DECLARAREA GREVEI

SECTIUNEA 5 - DESFASURAREA GREVEI

SECTIUNEA 6 - ÎNCETAREA GREVEI

 

CAPITOLUL IV - CONFLICTELE DE DREPTURI

SECTIUNEA 1 - NOTIUNEA DE CONFLICTE DE DREPTURI

SECTIUNEA 2 - CLASIFICAREA CONFLICTELOR DE DREPTURI

SECTIUNEA 3 - ASPECTE GENERALE PRIVIND SOLUTIONAREA CONFLICTELOR DE DREPTURI. PARTILE CONFLICTELOR DE DREPTURI

 

CAPITOLUL V – CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE


 

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII, STUDII

- Ana Balasa, Conflictele de munca - obiect de cercetare sociologica, în „Munca si progres social” nr. 1- 2/1990.

- Serban Beligradeanu, Dreptul la greva si exercitarea lui, în “Dreptul” nr. 6/1990.

- Serban Beligradeanu, Legislatia muncii, comentata 1990-1991, vol. l, Editura Lumina, Bucuresti, 1991.

- Serban Beligradeanu, Legea nr. 15/1991 pentru solutionarea conflictelor de munca, în „Dreptul” nr. 2-3/1991.

- Serban Beligradeanu, I. T. Stefanescu, Dictionar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1997.

- Serban Beligradeanu, I. T. Stefanescu, Repere privind noul cod al muncii., Dreptul nr. 3/1999.

- Gheorghe Brehoi, Andrei Popescu, Conjlictul colectiv de rnunca si greva, Editura Forum, Bucuresti, 1991.

- Mircea M. Costin, O încercare de definire a notiunii raspunderii juridice, în „Revista Româna de drept”, nr. 5/1970

- Ghorghe Diaconescu, Infractiunile în legi speciale si legi extrapenale, Editura SIRIUS, Bucuresti, 1994.

- Valer Dorneanu, Introducere în dreptul muncii – Dreptul colectiv al muncii, Editura Fundatiei România de mâine, Bucuresti, 2000.

- V. Duculescu, C. Calinoiu, G. Duculescu, Constitutia României – comentata si adnotata, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1997.

- Dumitru V. Firoiu, Dreptul muncii si securitatii sociale, Editura Junimea, Iasi, 1996.

- Vasile Gionea, Raspunderea civila a liberului profesionist, 1942, Brasov.

- Sanda Ghimpu, Alexandru Ticlea, Dreptul muncii, Casa de editura si presa Sansa S.R.L., Bucuresti, 1997.

- Sanda Ghimpu, Alexandru Ticlea, Dreptul muncii, Editura ALL Beck, Bucuresti, 2000.

- Octavian Loghin, Tudorel Toader, Drept penal român. Partea speciala, Casa de Editura si Presa „Sansa”, Bucuresti, 1994.

- Gerard Lyon-Caen, Jean Pellissier, Alain Supiot, Droit du travail, Dalloz, Paris, 1998.

- Gheorghe Nistoreanu s.a., Drept Penal. Partea speciala, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1999.

- Norbert Paland, Rolf Schwedes, Otfried Wletzwe, Labour Law in Germany, Bonn, 1991.

- Andrei Popescu, Dreptul International al Muncii, Editura Holding Reporter, Bucuresti, 1998.

- Ion Traian Stefanescu, Dreptul colectiv al muncii, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.

-  I.T. Stefanescu, Tratat elementar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999.

- Ion Traian Stefanescu, Dreptul muncii, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.

- I.T. Stefanescu, Conflictele de munca, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.

- Ion Traian Stefanescu, Tratat de dreptul muncii, Vol. I si II, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.

- Ion Traian Stefanescu, Modificarile Codului Muncii comentate, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2005.

- G. Trasca, Politica sociala a României (Legislatia muncitoreasca), Biblioteca monetara, economica si financiara a României, Bucuresti, 1940.

- Constantin Tufan, Viorel Florescu, Conflictul colectiv de munca si greva, Editura ALL BECK, Bucuresti, 1998.

- Ion Turcu, Valentina Deleanu, Introducere în teoria si practica raspunderii materiale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984.

- Alexandru Ticlea, Constantin Tufan, Dreptul muncii, curs pentru uzul studentilor, Editura Global Lex, Bucuresti, 2001.

- A. Ticlea, C. Tufan, Solutionarea conflictelor de munca, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.

- Alexandru Ticlea, Solutionarea conjlictelor de munca - o noua reglementare, în „Revista de drept comercial”, nr. 1/2000.

- Alexandru Ticlea, Reglementarea contraventiilor, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.

- Alexandru Ticlea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara Tichindelean, Ovidiu Tinca, Dreptul muncii, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004.

- Ioana Vasiu, Discutii despre necesitatea reglementarii lock-out-ului, Dreptul, nr. 9/1993.

- Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementari interne si comunitare, Editura Rosetti, Bucuresti, 2003.

 

II. ACTE NORMATIVE INTERNE SI INTERNATIONALE

- Constitutia României din 1991.

- Constitutia Frantei din 1958.

- Constitutia Italiei din 1947.

- Constitutia Spaniei din 1978.

- Constitutia Japoniei din 1947.

- Codul penal român.

- Noul Cod al muncii - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, publicata în Monitorul Oficial nr. 72 din 5 februarie 2003.

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 65/2005, publicata în M. Of. nr. 576 din 5 iulie 2005.

- Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, publicata în M. OF. al României Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 15/1991, publicata în M. Of. al României nr. 33 din 11 februarie 1991 (abrogata).

- Conventiile în materie ale Organizatiei Internationale a Muncii. Si anume: Conventia nr. 87/1948 privind libertatea sindicala si apararea dreptului sindical (ratificata de România prin Decretul nr. 352/ 1958) si nr. 98/1949 privind dreptul de organizare si negociere colectiva.

- Carta Sociala Europeana revizuita (ratificata de România prin Legea nr. 74/1999).

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Conflictele de munca. Partile conflictelor de munca
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 71
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Conflictele de munca. Partile conflictelor de munca

Conflictele de munca. Partile conflictelor de munca

Pretul nostru: Lei (Ron) 200.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker