Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractul colectiv de munca

Descriere

Structurată pe parcursul a nouă capitole lucrarea de faţă îşi propune să abordeze una dintre instituţiile fundamentale ce privesc relaţiile de muncă, şi anume contractul colectiv de muncă.

În scopul realizării unui studiu cât mai complet, lucrarea debutează cu un capitol introductiv unde am avut în vedere câteva noţiuni privind contractele colective de muncă ca izvoare convenţionale de drept al muncii, câteva elemente comparative privind reglementarea contractelor colective de muncă în alte state, dar şi o privire din perspectivă istorică asupra reglementării contractelor colective de muncă pe teritoriul ţării noastre.

Partea centrală a lucrării este dată de capitolele II-VII, iar dintre acestea un rol deosebit este cel care defineşte contractul colectiv, respectiv capitolul al doilea.

Reţinem astfel, în primul rând, definiţia contractului colectiv de muncă, astfel cum este dată de art. 1 din Legea nr. 130/1996: „Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată între patron sau organizaţia patronală, pe de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate şi în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de munca”.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 210.00
Cantitate:

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA

CUPRINS

 

CAPITOLUL I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE

Sectiunea I. Contractele colective de munca – izvoare conventionale de drept al muncii

Sectiunea a II-a. Câteva repere comparative privind negocierea colectiva în alte sisteme de drept

Sectiunea a III-a. Scurt istoric privind contractul colectiv de munca în România

Sectiunea a IV-a. Importanta contractului colectiv de munca

 

CAPITOLUL II. NOTIUNEA SI CLASIFICAREA CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCA

Sectiunea I. Notiunea contractului colectiv de munca

Sectiunea a II-a. Natura juridica a contratului colectiv de munca

Sectiunea a III-a. Caracterele contractului colectiv de munca

Sectiunea a IV-a. Categorii de contracte

 

CAPITOLUL III. CONTINUTUL CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCA

Sectiunea I. Clauze comune

Sectiunea a II-a. Continutul contractului colectiv de munca unic la nivel national

Sectiunea a III-a. Continutul contractelor colective de munca de la celelalte niveluri

 

CAPITOLUL IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCA

Sectiunea I. Obligativitatea sau facultatea încheierii contractului colectiv de munca

Sectiunea a II-a. Notiunea si functiile negocierii colective

    § 1. Notiune de negociere colectiva

    § 2. Functiile negocierii colective

Sectiunea a III-a. Partile contractului colectiv de munca si reprezentarea lor

Sectiunea a IV-a. Procedura încheierii contractelor colective de munca

Sectiunea a V-a. Durata si forma contractului colectiv de munca

    § 1. Durata contractului colectiv de munca

    § 2. Forma contractului colectiv de munca

 

CAPITOLUL V. ÎNREGISTRAREA SI PUBLICITATEA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA

Sectiunea I. Înregistrarea contractului colectiv de munca

Sectiunea a II-a. Aspecte privind publicitatea contractului colectiv de munca

 

CAPITOLUL VI. EFECTELE CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA

Sectiunea I. Efectele contractului colectiv de munca asupra salariatilor

Sectiunea a II-a. Influenta contractului colectiv de munca asupra contractului individual de munca

Sectiunea a III-a. Executarea contractului colectiv de munca

Sectiunea a IV-a. Interpretarea contractului colectiv de munca

    § 1. Notiune.

    § 2. Interpretarea prin acordul partilor.

    § 3. Interpretarea potrivit regulilor de drept comun.

    § 4. Aplicarea regulii potrivit careia, sensul anumitor clauze echivoce trebuie sa fie apreciat în favoarea salariatilor

 

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI ÎNCETAREA CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCA

Sectiunea I. Modificarea contractului colectiv de munca

    § 1. Reglementare legala. Notiune. Situatii în care poate interveni modificarea unui contract colectiv de munca

    § 2. Procedura modificarii contractului colectiv de munca

Sectiunea a II-a. Suspendarea contractului colectiv de munca

    § 1. Notiunea suspendarii contractului colectiv de munca

    § 2. Cazurile si procedura suspendarii contractului colectiv de munca

Sectiunea a III-a. Încetarea contractului colectiv de munca

    § 1. Notiunea încetarii contractului colectiv de munca

    § 2. Cazurile de încetare a contractului colectiv de munca

 

CAPITOLUL VIII. SOLUTIONAREA UNOR LITIGII ÎN LEGATURA CU CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCA

 

CAPITOLUL IX. CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

 

I. LITERATURA DE SPECIALITATE

- Alexandru Athanasiu, „Drept social comparat. Negocierea colectiva în tarile occidentale si în România”, Universitatea Bucuresti, 1992.

- Alexandru Athanasiu, „Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca”, în „Dreptul” nr. 3/1997.

- Alexandru Athanasiu, Claudia Ana Moarcas, „Dreptul muncii. Muncitorul si legea”, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1999.

- Gh. Badica, A. Popescu, „Contractul colectiv de munca. Salarizarea si impozitarea”, Editura Forum, 1991.

- Serban Beligradeanu, Ion Traian Stefanescu, „Dictionar de drept al muncii”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1997.

- Serban Beligradeanu, „Codul muncii”, Editia a VI-a, Editura “Calistrat Hogas”, Bucuresti, 1997.

- Gheorghe Brehoi, „Contractele colective de munca la nivel national pentru anul 1992”, în „Dreptul” nr. 4/1992.

- Gh. Brehoi, A. Popescu, „Noul sistem de salarizare. Actele normative în vigoare si comentariul lor”, Editura Scripta, Bucuresti, 1991.

- Constanta Calinoiu, „Jurisdictia muncii – aspecte teoretice si practice”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.

- Valer Dorneanu, „Introducere în dreptul muncii. Dreptul colectiv al muncii”, Editura Fundatiei „România de mâine”, Bucuresti, 2000.

- Francisc Deak, „Tratat de drept civil. Contracte speciale”, Editura Actami, Bucuresti, 1999.

- Dumitru V. Firoiu, „Dreptul muncii si securitatii sociale”, vol. II, Editura Junimea, Iasi, 1996.

- Sanda Ghimpu, Gheorghe Mohanu, „Litigiul de munca”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1975.

- Sanda Ghimpu, Alexandru Ticlea, „Dreptul muncii”, Casa de editura si presa „Sansa” S.R.L., Bucuresti, 1997.

- Sanda Ghimpu, Gheorghe Brehoi, Gheorghe Mohanu, Andrei Popescu, Iosif Urs, „Dictionar juridic”, Editura Albatros, Bucuresti, 1985.

- Gunter Halbach, Norbert Poland, Rolf Schwedes, Otfried Wlotzk, „Labour Law in Germany”, Bon, 1991.

- B. Hess - Falben, A. M. Simon, „Droit du travail et legislation social”, Sirey, Paris, 1990.

- Gérard Lyon-Caen, Jean Pélissier, Alain Supiot, „Droit du travail”, Dalloz, Paris, 1998.

- Andrei Popescu, „Dreptul International al muncii”, Editura Holding Reporter, Bucuresti, 1998.

- Tudor R. Popescu, Petre Anca, „Teoria generala a obligatiilor”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1968.

- Corneliu-Liviu Popescu, „Consideratii asupra constitutionalitatii datei de intrare în vigoare a contractelor colective de munca”, în „Dreptul” nr. 8/2000.

- Eugeniu Safta-Romano, „Contracte civile. Încheiere. Executare. Încetare”, editia a III-a, revazuta si adaugita, Editura Polirom, Bucuresti, Bucuresti, 1999.

- Constantin Statescu, Corneliu Bârsan, „Drept civil. Teoria generala a obligatiilor”, Editura ALL, Bucuresti, 1997.

- Ion Traian Stefanescu, „Dreptul muncii”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.

- Ion Traian Stefanescu, „Dreptul colectiv al muncii”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.

- Ion Traian Stefanescu, „Conflictele de munca”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.

- Gheorghe Tasca, „Politica sociala a României”, Bucuresti, 1940.

- Alexandru Ticlea, „Codul muncii – Decizii ale Curtii Constitutionale. Decizii ale Curtii Supreme de Justitie”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2000.

- Alexandru Ticlea, Constantin Tufan, „Solutionarea conflictelor de munca”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.

- Alexandru Ticlea, Constantin Tufan, „Dreptul muncii – curs pentru uzul studentilor”, Editura Global Lex, Bucuresti, 2001.

- Alexandru Ticlea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara Tichindelean, Ovidiu Tinca, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004.

- Alexandru Ticlea, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2006.

 

II. LEGISLATIE

- Constitutia României din 1991, republicata în 2003.

- Codul muncii, modificat prin O.U.G. nr. 55/2006.

- Codul civil român.

- Codul civil francez.

- Codul civil italian.

- Codul de procedura civila.

- Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anul 2001-2002.

- Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010.

- Legea conflictelor colective de munca din 1920.

- Legea sindicatelor profesionale din 1921.

- Legea nr. 36 din 5 aprilie 1929 – asupra contractelor de munca, publicata în Monitorul Oficial nr. 74 din 5 aprilie 1929.

- Legea nr. 13/1991, abrogata.

- Legea nr. 130 din 16 octombrie 1996, publicata în Monitorul Oficial nr. 259 din 24 octombrie 1996, modificata prin Legea nr. 143/1997 privind contractul colectiv de munca. Legea a fost republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998.

- Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

- Legii nr. 92/1992 modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/1999, publicata în M. Of. nr. 559 din 17
noiembrie 1999.

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2000, privind unele masuri pentru întarirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societatile si companiile nationale si în unele societati comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000.

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000, în vigoare la data de 2 mai 2001.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Contractul colectiv de munca
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 75
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Contractul colectiv de munca

Contractul colectiv de munca

Pretul nostru: Lei (Ron) 210.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker