Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Continutul raportului de munca si raportului de serviciu

Descriere

Prin conţinut al contractului individual de muncă înţelegem totalitatea drepturilor şi obligaţiilor părţilor contractului individual de muncă, izvorul lor regăsindu-se fie în lege, fie în convenţia părţilor. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, care formează conţinutul contractului individual de muncă, sunt exprimate prin clauzele inserate în contract, acestea reprezentând forma în care se materializează acordul părţilor, prin care sunt consacrate drepturile şi obligaţiile lor1.

Beneficiind de libertate de negociere, părţile pot cuprinde în contractul individual de muncă, contract ce va constitui „legea părţilor” pe parcursul derulării raporturilor juridice de muncă, orice clauze consideră ele a fi necesare, cu respectarea dispoziţiilor legale, a ordinii publice şi a bunelor moravuri.

Obiectul contractului individual de muncă este format din prestaţiile efective ale părţilor, dintre care se disting ca fundamentale prestarea muncii şi plata salariului. Pe de o parte, părţile sunt obligate să realizeze aceste prestaţii, care au ca izvor drepturile şi obligaţiile reciproce stabilite cu ocazia negocierii contractului iar pe de altă parte, conţinutul contractului individual de muncă este format din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor asumate, care sunt exercitate sau executate prin prestaţiile pe care aceste drepturi şi obligaţii le consacră.

Prin urmare reţinem că nu se confundă noţiunea de obiect cu cea de conţinut al contractului individual de muncă: drepturile reprezintă ceea ce sunt îndreptăţite părţile să facă; obligaţiile reprezintă ceea ce sunt ţinute să (nu) execute părţile, iar obiectul este reprezentat de prestaţiile efective. Aşa cum am arătat, contractul individual de muncă are, în conţinutul său, o parte legală şi una convenţională.

Conform art. 37 din Codul muncii, drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă, iar potrivit art. 38 din Codul muncii, salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00
Cantitate:

CUPRINS

CONŢINUTUL RAPORTULUI DE MUNCĂ ŞI RAPORTULUI DE SERVICIU

 

CAPITOLUL 1: CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND RAPORTUL DE MUNCĂ ŞI RAPORTUL DE SERVICIU

Secţiunea 1: Noţiunea de salariat, raport de muncă şi cadrul legal

Secţiunea 2: Noţiunea de funcţionar public, raport de serviciu şi reglementare legală

 

CAPITOLUL 2: CONŢINUTUL RAPORTULUI DE MUNCĂ

2.1. Definiţia contractului individual de muncă

2.2. Elementele şi trăsăturile contractului individual de muncă

2.3. Partea legală a contractului individual de muncă

2.4. Partea convenţională a contractului individual de muncă

2.5. Clauzele esenţiale ale contractului individual de muncă

2.5.1. Noţiuni introductive

2.5.2. Durata muncii

2.5.3. Locul muncii

2.5.4. Felul muncii

2.5.5. Condiţiile de muncă

2.5.6. Salariul

2.5.7. Timpul de muncă şi timpul de odihnă

2.6. Clauze specifice ale contractului individual de muncă

2.6.1. Clauza cu privire la formarea profesională

2.6.2. Clauza de neconcurenţă

2.6.3. Clauza de mobilitate

2.6.4. Clauza de confidenţialitate

2.7. Alte clauze facultative

2.7.1. Clauza de stabilitate

2.7.2. Clauza de prelungire

2.7.3. Clauza de rezultat

2.7.4. Clauza de conştiinţă

2.7.5. Clauza de risc

2.7.6. Alte clauze

2.8. Clauze interzise

 

CAPITOLUL 3: CONŢINUTUL RAPORTULUI DE SERVICIU

3.1. Noţiunea de conţinut al raportului de serviciu

3.2. Drepturile funcţionarilor publici

3.3. Obligaţiile funcţionarilor publici

 

CAPITOLUL 4: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

 

BIBLIOGRAFIE
 
 
I. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII
-   Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009
-   Ion Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008;
-   Andrei Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
-   Costel Gîlcă, Codul muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
-   Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, “Dreptul muncii”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
-   Alexandru Ţiclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara Ţichindelean, Ovidiu Ţinca, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;
-   Nicolae Voiculescu, „Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare”, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007
-   Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a IV-a, revăzută şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009
-   V. Vedinaş, Legea nr. 188/1999 privind Statutul juridic al funcţionarului public, republicată, comentată şi adnotată, ediţia a III-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
-   V. Vedinaş, Constanţa Călinoiu, Statutul funcţionarului public european, ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
-   I. Alexandru, Tratat de administraţie publică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008
-   D. Apostol Tofan, Drept administrativ, Vol. I., Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
-   A. Trăilescu, Drept administrativ, Ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2008
-   O. Macovei, Conţinutul contractului individual de muncă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004
-   C. Man, Teleworking: Telelucru, teleactivităţi sau munca la distanţă, Editura Grafnet, Oradea, 2007
-   Raluca Dimitriu, Obligaţia de fidelitate în raporturile de muncă, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001
 
II. ARTICOLE ŞI STUDII DE SPECIALITATE
-   Ion Traian Ştefănescu, Ovidiu Macovei, Brînduşa Vartolomei, Corelaţia dintre obligaţia de fidelitate şi clauza de neconcurenţă inserată în Contractul individual de muncă, în Revista Dreptul nr. 11/2005
-   Ion Traian Ştefănescu, Inserarea clauzei de conştiinţă în unele contracte individuale de muncă, în Revista Dreptul nr. 2/1999
-   Ion Traian Ştefănescu, Durata şi conţinutul contractului individual de muncă, în Raporturi de muncă nr. 6/1997
-   Ovidiu Ţinca, Observaţii referitoare la unele clauze specifice din contractul individual de muncă, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 4/2008
-   O. Ţinca, Protecţia datelor cu caracter personal în raportul de muncă, în Revista Română de dreptul muncii nr. 1/2004
-   O. Ţinca, Poziţia angajatorului în raport cu salariatul său în contractul individual de muncă, în Revista Română de dreptul muncii nr. 2/2004
-   Ovidiu Ţinca, Clauza de mobilitate din contractul individual de muncă, în Revista Dreptul nr. 11/2003
-   Ovidiu Ţinca, Unele clauze specifice contractului individual de muncă, în Revista de Drept Comercial nr. 6/2003
-   O. Tinca, Preocupari pentru amplificarea dialogului social in Uniunea Europeana. Acordul-cadru asupra telemuncii, in „Revista de drept comercial" nr. 5/2003
-   Costel Gîlcă, Demnitatea în muncă, în Revista Română de dreptul muncii nr. 2/2004
-   Costel Gîlcă, Viaţa publică şi privată a salariatului, în Revista Română de dreptul muncii nr. 3/2006
-   C. Tufan, Reglementări juridice privind încheierea contractului individual de muncă, în Raporturi de muncă nr. 8/1997
-   A. Cioriciu Stefanescu, Telemunca, Revista română de dreptul muncii, nr. 1/2009
-   A. Cioriciu Ştefănescu, Condiţiile speciale privind încheierea contractului de munca la domiciliu - elemente de drept comparat, în Revista română de dreptul muncii nr. 2/2008
-   A. Cioriciu Ştefănescu, Forme de prestare a muncii la domiciliu, în Revista română de dreptul muncii, nr. 3/2008
-   B. Vartolomei, Telemunca - o noua forma de organizare a muncii, în Revista Dreptul nr. 2/2008
-   C. Ciubotă, Clauza de mobilitate geografică. Aspecte din dreptul francez, în Revista Română de Dreptul muncii, nr. 2/2002
-   Ovidiu Macovei, Clauza de neconcurenţă, în Revista Română de Dreptul muncii nr. 2/2001
-   Raluca Dimitriu, Clauza de neconcurenţă şi clauza de confidenţialitate în reglementarea noului Cod al muncii”, în Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 2/2003
-   Raluca Dimitriu, Dreptul la muncă în legislaţia românească actuală, în Revista Dreptul nr. 10/1997
-   Şerban Beligrădeanu, Inadmisibilitatea asumării de către salariat – în dreptul român al muncii – a obligaţiei de neconcurenţă pe durata existenţei contractului individual de muncă sau a inserării a unui astfel de contract a clauzei de exclusivitate având un caracter absolut sau relativ, în Revista Dreptul nr. 4/2008
-   Aurelian Gabriel Uluitu, Inadmisibilitatea, de regulă, a clauzei penale în contractul individual de muncă, în Revista Română de Dreptul muncii nr. 2/2008
-   Aurelian Gabriel Uluitu, Nulitatea pactului comisoriu în contractul individual de muncă, în Revista Dreptul nr. 10/2007
-   Ioan Santai, Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici. Conţinutul raportului de serviciu, în Juridica nr. 11-12/2000
-   Ioan Santai, Formarea, modificarea, suspendarea, întreruperea şi încetarea raportului de serviciu (funcţiune), în Juridica, nr. 1/2001
-   Simona Cristea, Libertatea de opinie a funcţionarilor din România. Studiu comparat cu Franţa., în „Curierul judiciar” nr. 12/2003
 
III. LEGISLAŢIE
-   Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din data de 5 februarie 2003
-   Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, aprobată prin Legea nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 1147 din 19 decembrie 2005
-   Ordonanţa de Urgenţă nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 788 din 18 septembrie 2006
-   Legea nr. 94 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 264 din 19 aprilie 2007
-   Legea nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 497 din 25 iulie 2007
-   Legea nr. 200/2008 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 725 din 27.10.2008
-   Ordonanţa de Urgenţă nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 765 din 13.11.2008.
-   Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din 8 decembrie 1999, republicată în Monitorul Oficial nr. 365 din data de 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare
-    
-   Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010 încheiat potrivit art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 2895/29.11.2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5cc din 29 ianuarie 2007
-   Legea nr. 467 din 12 decembrie 2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 1006 din data de 18 decembrie 2006;
-   Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 din 14 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din data de 26 iulie 2006
-   Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 530 din data de 14 iulie 2008
-   Hotărârea nr. 23 din 22 ianuarie 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 40 din data de 22 ianuarie 2009
-    Hotărârea nr. 268 din 11 martie 2009 privind modificarea dispoziţiilor unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 162 din 16 martie 2009
-   Hotărârea nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 247 din data de 12 aprilie 2007
-   Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată in Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004
-   Legea nr. 50 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 194 din 21 martie 2007
 
IV. MATERIALE DE PRACTICĂ JUDICIARĂ
-   Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia 1609/LM/2004, în Revista Română de Dreptul muncii nr. 4/2004
-   Curtea de Apel Bucureşti, decizia nr. 788/R/2005, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale - Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară 2005 – în materie de litigii de muncă, coordonator Dan Lupaşcu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006
-   Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 1821/R/2006 – Costel Gîlcă, Codul muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
-   Curtea de Apel Cluj, s.civ., de muncă, asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 1283/R/2006, Curtea de Apel Cluj, Buletinul Jurisprudenţei 2006, Editura Sfera juridică, Cluj-Napoca, 2007
-   Gh. Alecu, M. Foca, S. Groza, B.M. Mitric, M. Ştefan, Culegere de practică judiciară în materia dreptului muncii şi asigurărilor sociale – 2005, Editura ExPonto, Constanţa, 2006
-   Curtea de Apel Timişoara, secţia civilă, litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 2634/2006 – Costel Gîlcă, Codul muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
-   Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, decizia nr. 823/1995 – Costel Gîlcă, Codul muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
-   Curtea de Apel Timişoara, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 1422/2004 - Costel Gîlcă, Codul muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
-   Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 82/2006, publicată pe site-ul oficial al ministerului justiţiei, secţiunea Jurisprudenţă – portal.just.ro
-   Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII- a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 1474/R/2005 – S. Panainte, Contractul individual de muncă. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
-   Curtea de Apel Braşov, secţia conflicte de muncă, decizia nr. 24/2006 - publicată pe site-ul oficial al ministerului justiţiei, secţiunea Jurisprudenţă – portal.just.ro
-   Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale decizia nr. 4/2008
-   Tribunalul Bucureşti, secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 140/2007;
-   Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 170/R/2008
-   Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 225/R/2008
-   Curtea de Apel Cluj, secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 973/R din 18 aprilie 2006, Curtea de Apel Cluj, Buletinul Jurisprudenţei 2006, Editura Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2007.
-   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, Decizia nr. LXXVIII (78) din 5 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 22/07/2008,în Revista Curierul Judiciar nr. 7/2008
-   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2014 din 17 aprilie 2007, publicată pe site-ul oficial al instanţei supreme – www.scj.ro
-   Curtea de Apel Timisoara, secţia civilă, complet specializat de litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 561 din 7 martie 2006, publicată pe site-ul oficial al ministerului justiţiei, secţiunea Jurisprudenţă – portal.just.ro
-   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1697 din 21 martie 2007 – www.scj.ro
-   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3958 din 18 octombrie 2007 – www.scj.ro
-   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1210  din 21 martie 2008 – www.scj.ro

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Continutul raportului de munca si raportului de serviciu
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 91
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker