Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Cariera in institutiile publice. Studiu de caz

Descriere

Considerăm că locurile de muncă în sectorul public, şi în special în sistemul funcţionarilor publici, trebuie să corespundă atât cerinţelor organizaţiei, cât şi celor ale angajaţilor, în vreme ce, în mod evident, interesele organizaţiei se referă în principal la performanţă, eficienţă şi rezultate. Am propus, aşadar, în cadrul prezentei lucrări, să se ţină cont în vederea creşterii competenţelor personalului de necesitatea perfecţionării acestuia.

Pe baza studiului pe care l-am realizat am observat din sondajele în rândul funcţionarilor publici că există în continuare bariere formale în calea promovării (de exemplu, perioada de aşteptare, vechimea), iar posibilităţile de dezvoltare sunt limitate (lipsa unei imagini clare asupra evoluţiei carierei, informaţii inadecvate asupra posturilor vacante). Trebuie subliniat că astfel de probleme au un impact negativ asupra gradului de motivare şi angajament la locul de muncă, ceea ce bineînţeles influenţează negativ calitatea serviciilor.

Suntem de părere, totodată, că trebuie să se ţină cont nu numai de caracteristicile managementului în cadrul unei instituţii publice cât, mai ales să se implementeze un plan de schimbare, care trebuie elaborat ca răspuns la întrebări de genul: ce schimbări vor trebui să aibă loc în activitatea primăriei pentru ca aceasta să fie mai performantă; care va fi dimensiunea schimbării - extensie, limite, criterii, importanţa efectului propagat; cum va fi absorbită schimbarea - să fie acceptată, să fie rezultatul comunicării în interior, în exterior; cum se va aplica schimbarea, pe etape - logica etapelor - analiza stării sistemului, proiectarea sistemului nou, punerea în aplicare a sistemului, întreţinerea lui, evitarea perturbărilor.

Alături de planul de schimbare se găseşte managerul şi funcţionarul din administraţia publică. Accentul se pune pe capacitate/tipuri de cunoştinţe; schimbarea mentalităţilor; mecanismul relaţional (debirocratizarea administraţiei publice, procesul de delegare de autoritate să fie funcţional etc.).

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

CARIERA IN INSTITUTIILE PUBLICE. STUDIU DE CAZ

- CUPRINS -

 

CAPITOLUL I: ASPECTE GENERAL INTRODUCTIVE

1.1. Noţiunea de organizaţie (instituţie) publică

1.2. Specificul politicii de personal în cadrul organizaţiilor publice

1.3. Cadrul legislativ în materie. Statutul funcţionarilor publici

 

CAPITOLUL II: DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR PUBLICE

2.1. Definiţia şi obiectivele formării profesionale

2.1.1. Formarea profesională iniţială

2.1.2. Formarea profesională continuă. Dezvoltarea profesională

2.2. Necesitatea şi importanţa managementului carierei în organizaţiile publice

2.3. Noţiunea de carieră şi principiile organizării acesteia în funcţia publică

2.4. Teorii privind cariera

2.5. Factorii care influenţează planificarea carierei

2.5.1. Impactul stadiilor de viaţă asupra carierei

2.5.2. ”Ancorele” carierei

2.5.3. Planificarea carierei individuale

2.5.4. Planificarea carierei organizaţionale

2.6. Recrutarea funcţionarilor publici

2.6.1. Noţiunea de recrutare a funcţionarilor publici. Condiţii de organizare a recrutării

2.6.2. Recrutarea înalţilor funcţionari publici

2.6.3. Recrutarea funcţionarilor publici de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

2.6.4. Recrutarea funcţionarilor publici de către autorităţile şi instituţiile publice

2.6.5. Recrutarea funcţionarilor publici de către Institutul Naţional de Administraţie

2.7. Selecţia funcţionarilor publici

2.8. Evaluarea, promovarea şi avansarea funcţionarilor publici

2.8.1. Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

2.8.2. Promovarea şi avansarea în gradele de salarizare a funcţionarilor publici

2.9. Aspecte comparative privind specificul carierei funcţionarilor publici în unele ţări europene

 

CAPITOLUL III: ASPECTE CRITICE PRIVIND ORGANIZAREA CARIEREI ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR PUBLICE ŞI METODE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE

3.1. Aspecte critice privind cariera în cadrul organizaţiilor publice

3.2. Metode de îmbunătăţire a dezvoltării carierei profesionale la nivelul organizaţiilor publice

 

CAPITOLUL IV: STUDIU DE CAZ: DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE A RESURSELOR UMANE DIN CADRUL PRIMĂRIEI SECTOR 1 BUCUREŞTI

4.1. Prezentarea generală a instituţiei

4.2. Sistemul organizaţional al Primăriei Sector 1 Bucureşti

4.3. Analiza diagnostic şi SWOT asupra carierei resurselor umane din cadrul Primăriei Sector 1 Bucureşti

4.3.1. Simptome pozitive şi negative în domeniul resurselor umane

A. Puncte forte

B. Puncte slabe

4.3.2. Oportunităţi şi ameninţări

4.4. Studiu-anchetă asupra performanţelor resurselor umane din cadrul Primăriei Sector 1 Bucureşti

4.4.1. Obiectivele studiului

4.4.2. Eşantionul şi structura cercetării

4.4.3. Instrumente, metode şi tehnici utilizate

4.4.4. Culegerea şi sistematizarea datelor şi informaţiilor obţinute

4.4.5. Prelucrarea datelor şi analiza acestora

4.4.6. Aspecte pozitive şi negative rezultate din studiu

 

CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Alexandru, Ioan, Administraţia publică. Teorii. Realităţi. Perspective, ediţia a III-a, revizuită şi adăugită, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2002.

2. Androniceanu, Armenia, Managementul schimbărilor. Valorificarea potenţialului creativ al resurselor umane, Bucureşti, Editura All Beck, 1998.

3. Androniceanu, Armenia, Management Public, Bucureşti, Editura Economică, 2000.

4. Androniceanu, Armenia, Management public internaţional, Bucureşti, Editura Economică, 2002.

5. Androniceanu, Armenia, Noutăţi în managementul public, Bucureşti, Editura Universitară, 2004.

6. Bucurean, Mirela, Management general, Editura Universităţii din Oradea, 2000.

7. Burduş, Eugen, Management comparat, Bucureşti, Editura Economică, 2000.

8. Călinoiu, Constanţa, Vedinaş, Verginia, Teoria funcţiei publice comunitare, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1999.

9. Chişu, Ana Viorica, Manualul specialistului în resurse umane, Bucureşti, Casa de editura IRESCON, 2002.

10. Coşma, Mircea, Încotro ne îndreptăm?, în Analize pe baza datelor din Barometrul de opinie publică, mai, 2004.

11. Cornescu, Viorel; Bonciu, Cătălina, Managementul resurselor umane, Bucureşti, Editura Trei, 2000. 12.

Cornescu, Viorel; Mihăilescu, Ioan; Stanciu, Sica, Management. Baze generale , Bucureşti, Editura Actami, 1998.

13. Cornescu, Viorel, Mihăilescu, Ioan, Stanciu, Sica, Management general, Bucureşti, Editura Actami, 2001.

14. Cornescu, Viorel, Mihăilescu, Ioan, Stanciu, Sica, Managementul organizaţiei, Bucureşti, Editura All Beck, 2003.

15. Cornescu, Viorel, Marinescu, Paul, Curteanu, Doru, Toma, Sorin, Management de la teorie la practică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2004.

16. Crişan, Silviu, Management. Elemente fundamentale, Sibiu, Editura Alma Mater, 2000.

17. Duculescu, Victor, Călinoiu, Constanţa, Duculescu, Georgeta, Constituţia României – comentată şi adnotată, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1997.

18. Golan, M., Introducere în management, Timişoara, Editura Sedona, 1995.

19. Hobeanu, Tudor, Mitrache, Marius, Management, Craiova, Editura Universitaria, 2000.

20. Iorgovan, Antonie, Tratat de drept administrativ, ediţia a III-a, vol.I, Bucureşti, Editura All Beck, 2001.

21. Lefter, V. (coord.), Managementul resurselor umane, Bucureşti, Editura Economică, 1999.

22. Lefter, V., Manolescu, V., Managementul resurselor umane, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.

23. Manda, Corneliu, Banciu, Doina, Manda, Cezar, Administraţia publică şi cetăţeanul, Bucureşti, Editura Tehnică, 1997.

24. Manning, N., Mukherjee, R., Gokcekus, O., Public officialis and their institutional enviroment. An analytical model for assessing the impact of institutional change on public sector performance, 2000.

25. Manolescu, Aurel, Managementul resurselor umane, Bucureşti, Editura Economica, 1998.

26. Manolescu, Aurel, Managementul resurselor umane, editia a III-a, Bucureşti, Editura Economica, 2001.

27. Marinescu, Paul, Managementul instituţiilor publice, Universitatea din Bucureşti 2003.

28. Matei, Lucica, Management public, Bucureşti, Editura Economică, 2001.

29. Mathias, R., ş.a, Managementul resurselor umane, Bucureşti, Editura Economică, 1997.

30. Nicolescu, Ovidiu, Management comparat. Uniunea Europeană, Japonia şi SUA, Bucureşti, Editura Economică, 1997.

31. Nicolescu, Ovidiu, Burduş, Eugen, Zorlenţan, Tiberiu, Căprărescu, Gheorghiţa, Verboncu, Ion, Cochină, Ion, Management, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1992.

32. Nicolescu, Ovidiu, Verboncu, Ion, Management, Bucureşti, Editura Economică, 1999.

33. Nicu, Alina Livia, Instituţia publică în dreptul administrativ, Craiova, Editura Universitaria, 2003.

34. Petrescu, Ion, Muscalu, Emanoil, Tratat de management public, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga“, 2003.

35. Pitariu, D.Horia, Managementul resurselor umane – măsurarea performanţelor profesionale, editia a II-a, Bucureşti, Editura All Beck, 2000.

36. Pitariu, D.Horia, Managementul resurselor umane – măsurarea performanţelor profesionale, Bucureşti, Editura All Beck, 1994.

37. Plumb, Ion, Androniceanu, Armenia, ş.a., Managementul serviciilor publice, Bucureşti, Editura A.S.E, 2000.

38. Popescu, Slăniceanu, Ion, Teoria funcţiei publice, Brăila, Editura Evrika, 1989.

39. Preda, Mircea, Drept administrativ. Partea generală, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2000.

40. Preda, Mircea, Autorităţile administraţiei publice. Sistemul constituţional român, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2002.

41. Preda, M., Stecoza, G., Unele consideraţii şi observaţii critice asupra statutului funcţionarilor publici, în Revista Dreptul, nr. 8/2000.

42. Stanciu, Ştefan, Managementul resurselor umane, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2001

43. Stanciu, Ştefan, Leovardis, Cristina, Managementul resurselor umane. Teste şi studii de caz, Bucureşti, Editura Bren, 2003.

44. Stanciu, Ştefan, Ionescu, Mihaela Alexandra , Comportament organizaţional, , Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2004.

45. Stanciu, Ştefan, Ionescu, Mihaela Alexandra, Managementul resurselor umane, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2004.

46. Stănciulescu, Gabriela, Androniceanu, Armenia, Sisteme comparative de administraţie publică europeană, Bucureşti, Editura Economică, 2001.

47. Stăncioiu, Ion, Militaru, Gheorghe, Management. Elemente fundamentale, Bucureşti, Editura Teora, 1999.

48. Steijn, B., Human resurces management and job satisfaction in the dutch public sector, în Review of Public Personnel Administration, Vol. 24, nr. 4/decembrie 2004, Sage Publications.

49. Thompson, F., Hugh, M., New public management and bureaucracy versus business values and bureaucracy, în Review of Public Personnel Administration, Vol. 23 nr. 4/decembrie 2003, Sage Publications.

50. Tofan Apostol, Dana, Drept administrativ, Vol. I, Bucureşti, Editura All Beck, 2003.

51. Trăilescu, Anton, Drept administrativ. Tratat elementar, Bucureşti, Editura All Beck, 2002.

52. Ţiclea, Alexandru, Tufan, C., Dreptul securităţii sociale, Bucureşti, Editura Global Lex, 2003.

53. Ţiclea, Alexandru, Tratat de dreptul muncii, Bucureşti, Editura Rosetti, 2006.

54. Ursachi, Ioan, Management, Bucureşti, Editura ASE, 2001.

55. Vedinaş, V., Statutul funcţionarului public. Trăsături caracteristice. Similitudini şi diferenţieri faţă de statutul angajatului. (teză de doctorat), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, 1998

56. Zamfir, Catălin, Vlăsceanu, Lazăr şi colaboratorii, Dicţionar de sociologie, Bucureşti, Editura Babel, 1993.

57. Ziller, Jacques, Egalité et mérit. L’accès a la fonctions publique dans les États de la Communauté Européenne, Bruxelles, Bruylant, 1988.

58. Barometrul funcţiei publice în România, Studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice din România, Bucureşti, octombrie, 2004

59. Commission of the European Union, Regular Report from the Commssion on România’s Progress towards Accesion.

60. Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, Editura Universul Enciclopedic. 1998.

61. Investiţiile şi responsabilizarea administraţiei publice, studiu realizat în cadrul proiectului Harta actorilor şi problemelor aderării României la Uniunea Europeană, Bucureşti, Institutul pentru Politici Publice, iunie, 2002.

62. Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, Bucureşti Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Raport 2003.

 

 

 

  

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

 

 

Titlul lucrarii: Cariera in institutiile publice. Studiu de caz
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 106
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Cariera in institutiile publice. Studiu de caz

Cariera in institutiile publice. Studiu de caz

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker