Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractul individual de munca

Descriere

„Contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoana fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu” (art. 10 din Codul muncii, art. 69 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010).

Referindu-ne în sinteză la particularităţile contractului individual de muncă aşa cum este el reglementat în dreptul nostru, subliniem că în doctrina juridică din ţara noastră s-a subliniat că textul art. 10 din Codul muncii care defineşte contractul individual de muncă este oarecum deficitar şi are un caracter unilateral, întrucât, având în vedere că în dreptul nostru termenul de "contract" şi cel de "convenţie" sunt sinonimi, pentru a evita caracterul idem per idem al definiţiei se consideră că ar fi fost mai indicată formularea "contractul individual de muncă este convenţia", în loc de "contractul individual de muncă este contractul".Apoi, se ştie că orice contract sau convenţie presupune un acord de voinţe, drepturi şi obligaţii reciproce. Ori, din definiţia legală prevalează doar obligaţia salariatului, de a presta munca sub autoritatea unui angajator în schimbul căreia primeşte o remuneraţie şi numai implicit se deduce că este vorba şi de obligaţia angajatorului de a plăti salariul. în plus, acesta are şi obligaţia generală de a asigura condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, securitatea şi sănătatea în muncă. Tot astfel, ca regulă, angajatorul este o persoană juridică şi doar ca excepţie persoană fizică şi prin urmare, în definiţie ar fi trebuit să se ţină seama de această ordine.

În prezent, în principal, contractul individual de muncă este reglementat de Codul muncii, precum şi de Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional, pe anii 2007-2010.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

- PLANUL LUCRARII -

 

CAPITOLUL I: ASPECTE SI NOTIUNI INTRODUCTIVE

Sectiunea I: Munca si dreptul muncii. Aspecte generale

    § 1. Dreptul muncii - notiune

    § 2. Obiectul dreptului muncii

Sectiunea a II-a: Cadrul general de reglementare

 

CAPITOLUL II: CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. ELEMENTE DEFINITORII

Sectiunea I: Notiunea contractului individual de munca

Sectiunea a II-a: Specificul contractului individual de munca fata de alte contracte

Sectiunea a III-a: Elemente esentiale ale contractului individual de munca. Prezenttarre generala

Sectiunea a IV-a: Trasaturi caracteristice ale contractului individual de munca

 

CAPITOLUL 3: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA. GENERALITATI

Sectiunea I: Notiunea de încheiere a contractului

Sectiunea a II-a: Capacitatea juridica a salariatului

Sectiunea a III-a: Capacitatea juridica a angajatorului

Sectiunea a IV--a: Consimtamântul

Sectiunea a V-a: Obiectul si cauza contractului individual de munca

Sectiunea a VI-a: Conditiile de studii si de vechime în munca

Sectiunea a VII-a: Continutul contractului individual de munca

 

CAPITOLUL 4: ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

Sectiunea I: Felul muncii

Sectiunea a II-a: Locul muncii

Sectiunea a III-a: Salariul

 

CAPITOLUL 5 - CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. ALEXANDRU TICLEA, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2006

2. A. TICLEA (coordonator), “Codul muncii. Adnotat si comentat”, Editia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2006

3. ANDREI POPESCU, „Dreptul international al muncii”, Editura All Beck, Bucuresti, 2006.

4. ION TRAIAN STEFANESCU, „Modificarile Codului muncii - comentate”, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2006.

5. ALEXANDRU ATHANASIU, LUMINITA DIMA, “Dreptul muncii”, Editura All Beck, Bucuresti, 2005.

6. ION TRAIAN STEFANESCU, „Modificarile Codului Muncii - comentate. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 65/2005”, Bucuresti, Editura Lumina Lex, 2005.

7. ALEXANDRU TICLEA, ANDREI POPESCU, CONSTANTIN TUFAN, MARIOARA TICHINDELEAN, OVIDIU TINCA, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004;

8. MARIOARA TICHINDELEAN, „Încetarea contractului individual de munca”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999

9. ALEXANDRU TICLEA, „Contractul individual de munca”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.

10. ION TRAIAN STEFANESCU, „Tratat de dreptul muncii”, VOL. I si II, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003;

11. ION TRAIAN STEFANESCU, SERBAN BELIGRADEANU, „Codul muncii”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003;

12. ALEXANDRU TICLEA, „Acte normative noi - Codul muncii”, în Revista Româna de Dreptul Muncii nr. 1/2003.

13. ION TRAIAN STEFANESCU, SERBAN BELIGRADEANU, „Prezentarea de ansamblu si observatii critice asupra noului Cod al muncii”, în Revista Dreptul, nr. 4/2003;

14. SERBAN BELIGRADEANU, „Legislatia muncii, comentata”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.

15. VASILE POPA, ONDINA PANA, „Dreptul muncii comparat”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.

16. NICOLAE VOICULESCU, „Dreptul muncii. Reglementari interne si comunitare”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2003.

17. OVIDIU TINCA, „Munca suplimentara”, în Revista de drept comercial nr. 1/2004

18. OVIDIU TINCA, „Dreptul muncii. Relatiile colective”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2004

19. VALER DORNEANU, GHEORGHE BADICA, „Dreptul muncii”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002

20. MAGDA VOLONCIU, „Libertatea muncii, principiu fundamental al dreptului muncii”, în Revista Studii de drept românesc nr. 3-4/1991

21. ALEXANDRU TICLEA, „Solutii si propuneri privind interpretarea si aplicarea unor dispozitii din Codul muncii”, în Revista Româna de Dreptul Muncii nr. 2/2003

22. ALEXANDRU TICLEA, „Dreptul muncii. Culegere de practica judiciara”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2001

23. OVIDIU TINCA, Drept social comunitar. Drept comparat. Legislatie româna, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2005

24. OVIDIU TINCA, Dreptul muncii. Relatiile colective, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2004;

25. VALER DORNEANU, GHEORGHE BADICA, „Dreptul muncii”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002.

26. ALEXANDRU TICLEA, CONSTANTIN TUFAN, „Dreptul securitatii sociale”, Editura Global Lex, Bucuresti, 2003.

27. SERBAN BELIGRADEANU, „Legislatia muncii comentata” Vol. XXXVI (vol. 2/2000), Editura Lumina Lex, Bucuresti 2000.

28. ELENA ZAMFIR, CATALIN ZAMFIR (coordonatori), „Politici sociale. România în context european”, Editura Alternative, Bucuresti, 1995.

29. OVIDIU TICA, „Drept comunitar social”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002.

30. VIOREL ZAMFIR, „Noul Cod al muncii - evolutie reala sau formala”, în „Raporturi de munca" nr. 5/2003;

31. ALEXANDRU ATHANASIU, LUMINITA DIMA, “Regimul juridic al raporturilor de munca în reglementarea noului Cod al muncii”, Partea IV-a, în Revista Pandectele Române nr. 6/2003.

32. ALEXANDRU TICLEA, CONSTANTIN TUFAN, „Dreptul securitatii sociale”, Editura Global Lex, Bucuresti, 2005.

33. ADRIAN LEIK, MIHAI MANTALE, GHEORGHE FILIP, „Dreptul muncii si securitatii sociale”, Editura Graphix, Iasi 1997.

34. DOMNICA PETROVAI, ELENA SALOMIA, RALUCA ANCA, RALUCA TATARU, Fii european: promoveaza si sustine egalitatea de gen! - http://european.gender.ro

35. VLADIMIR PASTI, CRISTINA ILINCA, O realitate a tranzitiei. Discriminarea de gen, Barometrul de Gen, realizate în 2001 de catre Institutul de Studii ale Dezvoltarii din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative - www.snspa.ro

36. Declaratia Universala a Drepturilor Omului, adoptata de Adunarea Generala a ONU la 10 decembrie 1948.

37. Pactul International cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, adoptat de Adunarea Generala a ONU la 16 decembrie 1966.

38. Pactul International cu privire la drepturile civile si politice, adoptat de Adunarea Generala a ONU la 16 decembrie 1966.

39. Conventia europeana a drepturilor omului (ratificata de România prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 135 din 31 mai 1994).

40. Constitutia României, revizuita în anul 2003

41. Codul muncii adoptat prin Legea nr. 53/2003;

42. O.U.G. nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, aprobata prin Legea nr. 371 din 13 decembrie 2005.

43. Ordonanta De Urgenta nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata în Monitorul Oficial nr. 788 din 18 septembrie 2006.

44. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - legea securitatii si sanatatii în munca, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006. Legea a intrat în vigoare la data de 01/10/2006.

45. Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 din 11/10/2006, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 30/10/2006.

46. Ordonanta de Urgenta nr. 69 din 13 septembrie 2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata în Monitorul Oficial nr. 788 din 18 septembrie 2006.

47. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006.

48. Legea nr. 403 din 27 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, publicata în Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2006.

49. Legea nr. 450 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, publicata în Monitorul Oficial nr. 1004 din 18 decembrie 2006.

50. Hotarârea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 30/08/2006.

51. Hotarârea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, publicata în Monitorul Oficial nr. 683 din 09/08/2006;

52. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati, republicata în temeiul art. V din Ordonanta Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati si probata cu modificari prin Legea nr. 501/2004.

53. Legea nr. 340 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 02/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati, publicata în Monitorul Oficial nr. 642 din 25 iulie 2006.

54. Ordonanta de Urgenta nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati, publicata în Monitorul Oficial nr. 768 din 8 septembrie 2006.

55. www.mmssf.ro

56. www.anof.ro (Site-ul oficial al Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca)

57. www.im.ro (Site-ul Oficial al Inspectiei Muncii)

58. www.cnfpa.ro (Site-ul oficial al Consiliului National pentru Formarea Profesionala a Adultilor)

59. www.ces.ro (Site-ul oficial al Consiliului economic si social)

60. www.irdo.ro - Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO),

61. www.cpe.ro - Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE)

62. www.crj.ro - Centrul de Resurse Juridice (CRJ)

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Contractul individual de munca
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 84
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Contractul individual de munca

Contractul individual de munca

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker