Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Protectia femeii salariate in relatiile de munca

Descriere

Având în vedere aspectele prezentate pe parcursul studiului de faţă, trebuie să reţinem că asigurarea sănătăţii şi securităţii salariaţilor în procesul muncii revine angajatorului, care are obligaţia să ia toate măsurile necesare în acest sens. După cum am subliniat, instituţia sănătăţii şi securităţii muncii a fost prezentă şi în vechiul Cod al muncii, însă acesta folosea noţiunea de „protecţie a muncii”, la fel ca şi Legea protecţiei muncii nr. 90 din 12 iulie 1996 în prezent abrogată, spre deosebire de noul act normativ în materie Legea 319/2006 care reglementează securitatea şi sănătatea în muncă. Dispoziţiile Legii nr. 319/2006 sunt detaliate după cum am subliniat şi reţinut prin Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 din 11/10/2006.

Actualul Cod al muncii, adoptat încă din anul 2003 , aşa cum a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 65/2005, precum şi prin Ordonanţa nr. 55/2006, a suferit mai multe modificări până în prezent, preluând în materia analizată sintagma „sănătate şi securitate în muncă” din reglementările Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi din acquis-ul comunitar, aşa cum au procedat şi alte state europene care şi-au aliniat legislaţia internă la cerinţele impuse de Uniunea Europeană.

Aşadar, în prezent, atunci când vorbim de securitate şi sănătate în muncă ne referim la un ansamblu de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

Pe de altă parte, subliniem în finalul acestor considerente că femeile şi bărbaţii, ca fiinţe umane, au aceleaşi drepturi şi obligaţii în viaţa profesională, publică şi în viaţa de familie, privată.

Cu alte cuvinte, nu trebuie să se facă o diferenţă între bărbaţi şi femei în ce priveşte rolul lor social şi în familie. Nu alegem să ne naştem bărbaţi sau femei.

Prin urmare, oportunităţile de a ne dezvolta în viaţă şi de a ne afirma ca persoane autonome nu trebuie să fie diferite. Dincolo de trăsăturile naturale, biologice ale femeilor şi bărbaţilor, rolurile sociale ale femeii şi al bărbatului trebuie apreciate cu aceeaşi unitate de măsură, respectiv cea a valorii generate. Astfel, femeile şi bărbaţii au aceleaşi drepturi, obligaţii şi posibilităţi cu privire la obţinerea unui loc de muncă, implicarea în gospodărie şi creşterea copiilor, participarea la viaţa politică, sindicală, culturală, la activităţi comunitare etc. Influenţa curentelor feministe care militează pentru egalitate şi drept la diferenţă a devenit în prezent foarte mare şi este recunoscută internaţional.

Naţiunile Unite şi Uniunea Europeană au pus principiile egalităţii şi diferenţei în centrul activităţii lor şi fiecare măsură care vizează chestiuni sociale, medicale, culturale sau de muncă este raportată la respectarea principiului „toţi diferiţi, toţi egali”, şi nu numai în ceea ce priveşte chestiunile de gen.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 350.00
Cantitate:

Planul lucrării
Protecţia femeii salariate în relaţiile de muncă


CAPITOLUL I: Scurtă introducere în problematica protecţiei femeii în muncă
1.1. Noţiunea de muncă în dreptul muncii
1.2. Dreptul la muncă - prioritate a lumii contemporane
1.3. Noţiunea de „protecţia muncii”
1.4. Normele de protecţia muncii. Norma metodologică din 2006 de aplicare a prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006


CAPITOLUL II: Reglementări privind protecţia salariatei în dreptul internaţional
2.1. Prevederile Organizaţiei Internaţionale a Muncii
    2.1.1. Valoarea juridică a Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii
    2.1.2. Actele Organizaţiei internaţionale a Muncii privind protecţia salariatei
             A. Convenţia nr. 89/1948 privind munca de noapte a femeilor care lucrează în industrie
             B. Protocolul din 1990 la Convenţia (revizuită) privind munca de noapte a femeilor, 1948
             C. Convenţia nr. 3/1919 şi Convenţia nr. 103/1952 privind protecţia maternităţii
             D. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 100 privind egalitatea de remunerare a forţei de lucru masculină şi feminină pentru o muncă de valoare egală, din 29 iunie 1951
             E. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 111 din 1960 privind discriminarea în domeniul ocupării şi al exercitării profesiei
             F. Convenţia nr. 117/1962 asupra politicii sociale
             G. Convenţia nr. 122/1964 privind politica de angajare
             H. Convenţia nr. 156/1983 privind şansele egale şi tratamentul egal pentru lucrătorii bărbaţi şi femei: lucrători cu responsabilităţi familiale
2.2. Normele Uniunii Europene cu privire la protecţia salariatei
    2.2.1. Carta Socială europeană din 26 februarie 1965
    2.2.2. Directive europene cu privire la respectarea drepturilor femeii
    2.2.3. Carta europeană Drepturilor omului semnată la 7 decembrie din 2000
    2.2.4. Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa
    2.2.5. Strategia cadru a U.E. privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (2001-2005)
    2.2.6. Foaia de parcurs pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2010,Comisia Europeană
    2.2.7. Directive ale Uniunii Europene în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă
             A. Directiva 89/391/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 12 iunie 1989 pentru promovarea îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la locul de muncă
            B. Directivele Uniunii Europene în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în anumite sectoare de activitate
                a. Directiva 89/654/CEE din 30 noiembrie 1989 privind prescripţiile minimale de securitate şi sănătate la locurile de muncă
                b. Directiva 91/383/CEE din 25 iunie 1991 referitoare la măsurile care vizează promovarea ameliorării securităţii şi sănătăţii în timpul muncii a lucrătorilor
                c. Directiva 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 referitoare la punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea ameliorării securităţii şi sănătăţii lucrătoarelor gravide, care au născut sau alăptează
                d. Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 cu privire la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în timpul muncii
           C. Alte normative ale Uniunii Europene cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă


CAPITOLUL III: Reglementări privind protecţia salariatei în dreptul intern
3.1. Noţiuni introductive. Definirea unor termeni: salariată, protecţia muncii, relaţii de muncă
3.2. Protecţia salariaţilor - principiu de drept constituţional şi de dreptul muncii
    3.2.1. Protecţia salariaţilor potrivit Constituţiei
    3.2.2. Protecţia salariaţilor - principiu de dreptul muncii
    3.2.3. Protecţia salariaţilor potrivit Legii nr. Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă
    3.2.4. Protecţia salariaţilor potrivit norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 din 11/10/2006
3.3. Scurt istoric al regimului de protecţie a muncii femeilor în România
3.4. Principiile legale în materia protecţiei salariatei
    3.4.1. Interzicerea discriminării pe criterii de sex
    3.4.2. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă
    3.4.3. Muncă egală cu a bărbatului; salarizarea egală a femeii
3.5. Măsuri de protecţie la încadrarea în muncă
    3.5.1. Obligaţiile angajatorului cu privire la măsurile de protecţie în muncă
    3.5.2. Obligaţiile lucrătorilor
    3.5.3. Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
    3.5.4. Serviciile interne de prevenire şi protecţie
    3.5.5. Servicii externe de prevenire şi protecţie
    3.5.6. Planul de prevenire şi protecţie
    3.5.7. Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
    3.5.8. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
3.6. Măsuri de protecţie privind timpul de muncă
    3.6.1. Noţiunea de durată normală a timpului de muncă
    3.6.2. Durata redusă a timpului de muncă
    3.6.3. Munca suplimentară
    3.6.4. Munca de noapte
3.7. Măsuri de protecţie privind acordarea unor concedii plătite
    3.7.1. Concediul de maternitate
    3.7.2. Concediul de risc maternal
    3.7.3. Concediul pentru creşterea copilului
    3.7.4. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav
3.8. Protecţia împotriva concedierii
3.9. Protecţia maternităţii la locurile de muncă (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2003)


CAPITOLUL IV: Protecţia salariatei în legislaţia altor state
4.1. Protecţia salariatei în Germania
4.2. Protecţia salariatei în legislaţia Italiei
4.3. Protecţia salariatei în Spania
4.4. Protecţia femeilor însărcinate la locul de muncă potrivit legislaţiei din Ungaria


- CONCLUZII -


- BIBLIOGRAFIE -

Bibliografie


1. ALEXANDRU ŢICLEA, ANDREI POPESCU, CONSTANTIN TUFAN, MARIOARA
ŢICHINDELEAN, OVIDIU ŢINCA, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;
2. ALEXANDRU ŢICLEA, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2006
3. A. ŢICLEA (coordonator), “Codul muncii. Adnotat şi comentat”, Ediţia a II-a, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2006
4. ANDREI POPESCU, „Dreptul internaţional al muncii”, Editura All Beck, Bucureşti,
2006.
5. ION TRAIAN ŞTEFĂNESCU, „Modificările Codului muncii - comentate”, Ed. Lumina
Lex, Bucureşti, 2006.
6. ALEXANDRU ATHANASIU, LUMINIŢA DIMA, “Dreptul muncii”, Editura All Beck,
Bucureşti, 2005.
7. ION TRAIAN ŞTEFĂNESCU, „Modificările Codului Muncii - comentate. Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 65/2005”, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2005.
8. MARIOARA ŢICHINDELEAN, „Încetarea contractului individual de muncă”, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 1999
9. ALEXANDRU ŢICLEA, „Contractul individual de muncă”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2003.
10. ION TRAIAN ŞTEFĂNESCU, „Tratat de dreptul muncii”, VOL. I şi II, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2003;
11. ION TRAIAN ŞTEFĂNESCU, ŞERBAN BELIGRĂDEANU, „Codul muncii”, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
12. ALEXANDRU ŢICLEA, „Acte normative noi - Codul muncii”, în Revista Română de
Dreptul Muncii nr. 1/2003.
13. ION TRAIAN ŞTEFĂNESCU, ŞERBAN BELIGRĂDEANU, „Prezentarea de
ansamblu şi observaţii critice asupra noului Cod al muncii”, în Revista Dreptul, nr.
4/2003;
14. ŞERBAN BELIGRĂDEANU, „Legislaţia muncii, comentată”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2003.
15. VASILE POPA, ONDINA PANĂ, „Dreptul muncii comparat”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2003.
16. NICOLAE VOICULESCU, „Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare”,
Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.
17. OVIDIU ŢINCA, „Munca suplimentară”, în Revista de drept comercial nr. 1/2004
18. OVIDIU ŢINCA, „Dreptul muncii. Relaţiile colective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2004
19. VALER DORNEANU, GHEORGHE BĂDICĂ, „Dreptul muncii”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2002
20. MAGDA VOLONCIU, „Libertatea muncii, principiu fundamental al dreptului muncii”,
în Revista Studii de drept românesc nr. 3-4/1991
21. ALEXANDRU ŢICLEA, „Soluţii şi propuneri privind interpretarea şi aplicarea unor
dispoziţii din Codul muncii”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2003
22. ALEXANDRU ŢICLEA, „Dreptul muncii. Culegere de practică judiciară”, Editura
Rosetti, Bucureşti, 2001
23. OVIDIU TINCA, Drept social comunitar. Drept comparat. Legislaţie română, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2005
24. OVIDIU TINCA, Dreptul muncii. Relaţiile colective, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2004;
25. VALER DORNEANU, GHEORGHE BĂDICĂ, „Dreptul muncii”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2002.
26. ALEXANDRU ŢICLEA, CONSTANTIN TUFAN, „Dreptul securităţii sociale”, Editura
Global Lex, Bucureşti, 2003.
27. ŞERBAN BELIGRĂDEANU, „Legislaţia muncii comentată” Vol. XXXVI (vol. 2/2000),
Editura Lumina Lex, Bucureşti 2000.
28. ELENA ZAMFIR, CĂTĂLIN ZAMFIR (coordonatori), „Politici sociale. România în
context european”, Editura Alternative, Bucureşti, 1995.
29. ŞERBAN BELIGRĂDEANU, „Consideraţii în legătură cu măsurile de protecţie
reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997”, în Revista de drept
comercial, nr. 5/1997.
30. GHEORGHE BĂDICĂ, „Soluţii de principiu privind aplicarea Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 9/1997”, în Raporturi de muncă nr. 7/1997.
31. OVIDIU ŢICA, „Drept comunitar social”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
32. VIOREL ZAMFIR, „Noul Cod al muncii - evoluţie reală sau formală”, în „Raporturi de
muncă" nr. 5/2003;
33. ALEXANDRU ATHANASIU, LUMINIŢA DIMA, “Regimul juridic al raporturilor de
muncă în reglementarea noului Cod al muncii”, Partea IV-a, în Revista Pandectele
Române nr. 6/2003.
34. ALEXANDRU ŢICLEA, CONSTANTIN TUFAN, „Dreptul securităţii sociale”, Editura
Global Lex, Bucureşti, 2005.
35. CONSTANTIN BUGA, „Reglementarea juridică a protecţiei muncii”, Editura JUS-RBA,
Bucureşti, 1997.
36. ADRIAN LEIK, MIHAI MANTALE, GHEORGHE FILIP, „Dreptul muncii şi
securităţii sociale”, Editura Graphix, Iaşi 1997.
37. Livia Aninoşanu, Florentina Bocioc, Dana Marţiş, Irina Sorescu, Ghid de informaţii şi
bune practici în domeniul egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi - www.cpe.ro
38. VALENTINA MARINESCU, VALENTINA PRICOPIE, Accesul femeilor pe piaţa
muncii - www.cpe.ro
39. DOMNICA PETROVAI, ELENA SALOMIA, RALUCA ANCA, RALUCA TĂTARU,
Fii european: promovează şi susţine egalitatea de gen! - http://european.gender.ro
40. Raport privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi - raport de monitorizare
legislativă realizat în anul 2002 la nivelul a 7 state din Europa Centrală şi de Est, printre care
şi România. Raportul a fost actualizat la nivelul anului 2005 - www.eonet.ro
41. VLADIMIR PASTI, CRISTINA ILINCA, O realitate a tranziţiei. Discriminarea de gen,
Barometrul de Gen, realizate în 2001 de către Institutul de Studii ale Dezvoltării din cadrul
Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative - www.snspa.ro
42. Accesul femeilor pe piaţa muncii - cercetare cantitativă realizată de The Gallup
Organization Romania pentru CPE la nivelul femeilor din oraşele mici şi mijlocii pentru
determinarea problemelor pe care acestea le întâmpină în ceea ce priveşte accesul
nediscriminatoriu pe piaţa muncii - www.cpe.ro
43. Manifestări discriminatorii în procesul de angajare - studiu de analiză de conţinut şi
categorii pentru identificarea tipurilor de discriminări care apar în anunţurile de
angajare. Studiul a fost realizat de Centrul pentru Dezvoltare Socială - CEDES, Sighişoara
44. ANA MARIA OANCEA, ALEXANDRU POSTU, DIANA CALENIC, Ghid de educaţie
pentru prevenirea traficului cu femei - www.cpe.ro
45. VALENTINA MARINESCU, SIMONA ŞTEFĂNESCU, Mediatizarea actelor de
violenţă în familie. Ghid de bune practici pentru jurnalişti, - www.cpe.ro
46. AnaLize - Revistă românească de studii feministe. Seria revistei AnaLize este realizată de
Societatea de analize feministe AnA - www.anasaf.ro
47. Cercetarea naţională privind violenţa în familie şi la locul de muncă - 2003, Institutul de
Marketing şi Sondaje - IMAS în perioada iulie-august 2003 - www.cpe.ro
48. Barometrul de gen - Fundaţia pentru o Societate Deschisă, România (FSD), august 2000 -
www.cpe.ro
49. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la
10 decembrie 1948.
50. Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, adoptat de
Adunarea Generală a ONU la 16 decembrie 1966.
51. Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat de Adunarea
Generală a ONU la 16 decembrie 1966.
52. Convenţia europeană a drepturilor omului (ratificată de România prin Legea nr. 30 din
18 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 135 din 31 mai 1994).
53. Carta Fundamentală a Drepturilor Omului în Uniunea Europeană, dec. 2000.
54. Statutul Consiliului Europei a fost adoptat la Londra la 5 mai 1949.
55. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
(la care România a aderat la 14 iulie 1970 prin Decretul nr. 345, publicat în Buletinul Oficial
al României, partea I, nr. 92 din 28 iulie 1970);
56. Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (ratificată
de România prin Decretul nr. 222 din 2 iunie 1954, publicat în Buletinul Oficial al
României, partea I, nr. 28 din 10 iunie 1954);
57. Constituţia României, revizuită în anul 2003
58. Codul muncii adoptat prin Legea nr. 53/2003;
59. O.U.G. nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii, aprobată prin Legea nr. 371 din 13 decembrie 2005.
60. Ordonanţă De Urgenţă nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 788 din 18 septembrie 2006.
61. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006. Legea a intrat în vigoare la data de
01/10/2006.
62. Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă
nr. 319/2006 din 11/10/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din
30/10/2006.
63. Ordonanţa de Urgenţă nr. 69 din 13 septembrie 2006, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 788 din 18 septembrie 2006.
64. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în
Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006.
65. Legea nr. 403 din 27 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, publicată
în Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2006.
66. Legea nr. 450 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, publicată
în Monitorul Oficial nr. 1004 din 18 decembrie 2006.
67. Hotărârea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 30/08/2006.
68. Hotărârea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea
de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 683
din 09/08/2006;
69. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată în
temeiul art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi aprobată cu modificări
prin Legea nr. 501/2004.
70. Legea nr. 340 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002
privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial nr. 642
din 25 iulie 2006.
71. Ordonanţa de Urgenţă nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, publicată în
Monitorul Oficial nr. 768 din 8 septembrie 2006.
72. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, modificată
73. Hotărârea de Guvern nr. 266 din 26 februarie 2004, privind participarea echilibrată a
femeilor şi bărbaţilor în cadrul echipelor de experţi/e trimise în misiune la Comisia
europeană
74. www.mmssf.ro
75. www.anes.ro (Site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi)
76. www.cndc.org.ro (Site-ul oficial al Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării)
77. www.anof.ro (Site-ul oficial al Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă)
78. www.im.ro (Site-ul Oficial al Inspecţiei Muncii)
79. www.cnfpa.ro (Site-ul oficial al Consiliului Naţional pentru Formarea Profesională a
Adulţilor)
80. www.ces.ro (Site-ul oficial al Consiliului economic şi social)
81. www.irdo.ro - Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO),
82. www.cpe.ro - Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE)
83. www.crj.ro - Centrul de Resurse Juridice (CRJ)
84. www.anasaf.ro - Societatea de Analize Feministe AnA
85. www.sef.ro - Fundaţia Şanse Egale pentru Femei (SEF)
86. www.apfr.dnttm.ro - Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România (AFPR)

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Protectia femeii salariate in relatiile de munca
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 105
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Protectia femeii salariate in relatiile de munca

Protectia femeii salariate in relatiile de munca

Pretul nostru: Lei (Ron) 350.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker