Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Conditii generale pentru a mosteni. Capacitatea si vocatia succesorala

Descriere

În dreptul roman succesiunea cunoştea mai multe forme: succesiunea ab intestat , succesiunea testamentară şi succesiunea deferită contra testamentului.

În ceea ce priveşte condiţiile generale pentru a moşteni, capacitatea succesorală şi vocaţia succesorală, indiferent de forma succesiunii au acelaşi conţinut ca şi în perioada modernă şi contemporană, cu deosebiri însă importante în ceea ce priveşte statutul juridic al persoanei. Spre exemplu, sclavii nu-i puteau moşteni pe stăpânii lor, cu precizarea că ipoteza contrară era posibilă. O altă situaţie întâlnită în această materie este cea care îi opune pe libert (dezrobit) şi stăpânul său; în această ipoteză, în cazul în care libertul murea fără moştenitori legali, se năştea dreptul patronului (stăpânului) - bona de a dispune de bunurile dezrobitului. Iniţial, patronul putea exercita acest drept chiar în timpul vieţii dezrobitului, iar mai târziu numai în momentul morţii dezrobitului, cu condiţia ca acesta (dezrobitul – n.n.) să nu aibă moştenitori direcţi.

În ceea ce priveşte situaţia oamenilor liberi, pentru aceştia sunt valabile în linii generale condiţiile generale pentru a moşteni. De la această regulă derogă pe cale de excepţie, situaţia latinilor iuniani , care erau sclavii dezrobiţi fără respectarea normelor solemne. Ei trăiau liberi dar mureau sclavi, în sensul că nu puteau dispune de bunurile lor prin testament. Conform statutului lor juridic, moştenitorii lor nu puteau fi chemaţi la moştenire, nici prin lege deoarece normele de ius civile se aplicau în exclusivitate quiritilor şi nici prin testament aşa cum am precizat, bunurile lor revenind stăpânilor.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

CUPRINS: 

TITLUL I – Introducere 

Capitolul I – Preliminarii

Capitolul II – Condiţiile generale pentru a moşteni în dreptul roman

Capitolul III – Condiţiile generale pentru a moşteni în vechiul drept românesc 

TITLUL II – Condiţiile generale pentru a moşteni

Capitolul I – Generalităţi

Capitolul II – Capacitatea succesorală

Secţiunea 1. – Noţiune

2.1.1. Sediul materiei

2.1.2. Definiţie

2.1.3. Discuţii privind noţiunea de capacitate succesorală

2.1.4. Natura juridică a capacităţii succesorale

2.1.5. Probleme privind capacitatea succesorală în cazul moştenirii prin reprezentare şi prin retransmitere

Secţiunea 2. – Persoanele care au capacitate succesorală

2.2.1. Persoanele fizice în viaţă

2.2.2. Persoanele dispărute

2.2.3. Persoanele concepute dar nenăscute la data deschiderii succesiunii

Secţiunea 3. – Persoanele care nu au capacitate succesorală

2.3.1. Persoanele fizice predecedate

2.3.2. Comorienţii

2.3.3. Persoanele fizice decedate în acelaşi timp – codecedaţii –

2.3.4. Incapacităţi speciale – cetăţenii străini şi apatrizi 

Capitolul III – Vocaţia la moştenire

Secţiunea 1. – Noţiune

Secţiunea 2. – Vocaţia succesorală generală şi concretă 

TITLUL III – Aspecte privind condiţiile dreptului de moştenire legală  

Capitolul I – Noţiune. Moştenire legală

Capitolul II – Enumerarea condiţiilor

Capitolul III – Trăsături ale vocaţiei succesorale legale

Secţiunea 1. – Vocaţia legală generală

Secţiunea 2. – Principiul reciprocităţii vocaţiei legale generale la moştenire

Secţiunea 3. – Vocaţia legală concretă  

TITLUL IV – Aspecte privind condiţiile dreptului de moştenire testamentară

Capitolul I – Generalităţi cu privire la testament

Capitolul II – Privire generală asupra condiţiilor de a moşteni prin testament

I. Condiţii de fond

II. Condiţii de formă Capitolul

III – Trăsături ale capacităţii în materia testamentară

Secţiunea 1. – Noţiune

Secţiunea 2. – Incapacităţi de a dispune prin testament

3.2.1. Minorul sub 16 ani nu poate dispune prin testament

3.2.2. Minorii între 16-18 ani pot dispune de 1/2 din masa succesorală, prin testament

3.2.3. Minorii între 16-18 nu pot dispune în favoarea tutorelui lor, prin testament

3.2.4. Incapacitatea interzişilor judecătoreşti şi a persoanelor lipsite de discernământ

3.2.5. Concluzii

Secţiunea 3. – Incapacităţi de a primi prin testament

3.3.1. Incapacităţi de folosinţă

3.3.1.1. Incapacităţi de folosinţă absolute

3.3.1.2. Incapacităţi de folosinţă relative

3.3.2. Incapacităţi de exerciţiu 

TITLUL V – Condiţiile dreptului de moştenire contractuală  

TITLUL VI – Condiţiile generale pentru a moşteni. Trăsături speciale.

Capitolul I – Statul. Drepturile sale asupra moştenirilor vacante

Secţiunea 1. – Reglementare legală

Secţiunea 2. – Natura juridică

Capitolul II – Statul. Moştenire testamentară

Capitolul III – Persoana juridică. Moştenire testamentară

Capitolul IV – Condiţii generale pentru a moşteni. Elemente de extraneitate în lumina Legii nr. 105/1992

BIBLIOGRAFIE

CUPRINS 

BIBLIOGRAFIE 

1. Francisc Deak, - “Drept civil. Moştenire legală”, Editura Actami, Bucureşti 1994;

2. Francisc Deak, - “Drept civil. Moştenire testamentară”, Editura Actami, Bucureşti 1995;

3. Dan Chirică – “Drept civil. Succesiuni”, Editura Lumina Lex, Bucureşti 1998;

4. Valeriu Ciucă – “Procedura partajului succesoral”, Editura Polirom, Iaşi 1997;

5. Ion Zinveliu – “Dreptul la moştenire în Republica Socialistă România”, Editura Dacia, Cluj-Napoca 1997;

6. Gheorghe Beleiu – “Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L. Bucureşti 1995;

7. Emil Molcuţ, Dan Oancea – “Drept roman”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L., Bucureşti 1993;

8. Emil Cernea, Emil Molcuţ – “Istoria statului şi dreptului românesc”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L., Bucureşti 1994;

9. “Codul civil român”, Ministerul Justiţiei, Bucureşti 1996;

10. C. Nacu, - “Drept civil român”, volumul II, Bucureşti 1902;

11. J. Manoliu, Ştefan Rauschi, - “Drept civil. Succesiuni”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza;

12 C. Toader, L. Stănciulescu, R. Popescu, Valeriu Stoica – “Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţeala moştenirii”, Bucureşti, 1993;

13. M. Popa – “Drept civil. Succesiuni”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1995;

14. Traian Ionaşcu – “Curs de drept civil. Succesiuni şi liberalităţi”, Iaşi 1928.

15. D. Cărpenaru, Francisc Deak – “Drept civil. Contracte speciale. Dreptul de autor. Dreptul de moştenire”, Bucureşti 1983;

16. D. Macovei – “Drept civil. Succesiuni”, Editura Fundaţiei “Chemarea” , Iaşi 1993;

17. I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu – “Drept civil român. Regimuri matrimoniale. Succesiuni. Donaţiuni. Testamente”, volumul III, Editura Socer, Bucureşti 1948;

18. M. Mureşan – “Drept civil. Persoanele”, Editura “Cordial” 1992;

19. E. Chelaru – “Unele aspecte în legătură cu circulaţia juridică a terenurilor proprietate privată”, revista “Dreptul”, nr. 9 din 1993;

20. E. Lupan, D. A. Popescu – “Drept civil. Persoana fizică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti 1993;

21. M. B. Cantacuzino – “Elementele dreptului civil”, 1921;

22. I. P. Filipescu – “Tratat de dreptul familiei”, Editura All, Bucureşti 1998;

23. I. P. Filipescu – “Drept internaţional privat”, Bucureşti 1970;

24. Traian Ionaşcu – “Drept civil. Persoanele”, Litografia şi tipografia învăţământului, Bucureşti 1957;

25. T. R. Popescu – “Drept”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1970;

26. “Jurisprudenţa generală”, 1924, Editura Tipografiei “Curierul judiciar” S.A. Bucureşti;

27. V. Neagu – “Curs de drept civil. Partea generală, persoane şi bunuri”, Litografia învăţământului, unitatea Iaşi, 1957;

 28. T. R. Popescu – “Dreptul familiei. Tratat”, volumul I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1960;

29. T. R. Popescu – “Dreptul familiei. Tratat”, volumul II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1965;

30. Ioan Mihuţă, Al. Lesviodax – “Repertoriu de practică juridică în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1952-1969”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1970;

31. Ioan Mihuţă – “Repertoriu de practică juridică în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1969-1975”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1976;

32. Ioan Mihuţă – “Repertoriu de practică juridică în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1975-1980”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1982;

33. S. Şerbănescu – “Codul familiei comentat şi adnotat”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1969;

34. M. Eliescu – “Tratat de drept succesoral”, Editura Humanitas, Bucureşti;

35. M. Eliescu – “Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul Republicii Socialiste România”, Editura Academiei, Bucureşti 1966;

36. “Culegere de decizii a Tribunalului Suprem pe 1980”.

37. “Culegere de decizii a Tribunalului Suprem pe 1985”.

38. “Culegere de decizii a Curţii Supreme de Justiţie pe anii 1990-1992”;

39. Emese Florian – “Dreptul familiei”, Editura Lumina Lex, Bucureşti 1996;

40. Ion Giurculescu, Ion Antonescu – “Drept internaţional privat”, 1906;

42. Ion Peretz – “Curs de istoria statului şi dreptului românesc”, volumul II, Bucureşti 1928;

43. Teodor Sâmbrian – “Drept roman. Principii, instituţii şi texte celebre”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L., Bucureşti 1994;

44. C. Hamangiu, N. Georgean – “Codul civil adnotat”, Editura Librăriei “Universala”, volumul II, Bucureşti 1925;

45. C. Hamangiu, N. Georgean – “Codul civil adnotat”, Editura Librăriei “Universala”, volumul VI, Bucureşti 1930;

46. D. Alexandresco – “Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român”, volumul III-2, Tipografia naţională, Iaşi 1912;

47. D. Alexandresco – “Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român”, volumul IV-1, Tipografia naţională, Iaşi 1912;

48. D. Alexandresco – “Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român”, volumul IV-2, Tipografia naţională, Iaşi 1912;

49. C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu – “Tratat de drept civil român” volumul III, Bucureşti 1928;

50. Valeriu Ciucă – “Procedura partajului succesoral”, Editura Polirom, Iaşi 1997;

51. D. Ciobanu, I. Ivescu, I. Mitrofan – “Moştenirea” Editura Consult, Bucureşti, 1990;

52. Code civil, Editura Dalloz, 1988- 1989;

53. Codul civil italian 1998;

54. Paul Viollet – “Historie du droit civil francais”, Librairie de la Societé du Recueil General des Lois et des avrets, Paris 1905;

55. Henri Leon, Jean Mazeaud – “Leçons de droit civil” volume quatriem, Editions Montchrestien, 1963;

56. A. Colin, H. Capitant – “Cours elemenetaire de droit civil francais”, cinquieme edition, Libraerie Dalloz, Paris 1992, volume III;

57. M. Planiol – “Traité élementaire de droit civil”, tome troisieme, Librairie General de Droit et Jurisprudence, Paris 1905;

58. W. Fildermann – “La nature juridique de la transmision par deces”

59. Francisc Deak – “Tratat de drept succesoral”, EdituraActami, Bucureşti 1999.

60. Tripier – “Codes francais” 1870;

61. “Principii de drept”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1959;

62. “Tratat de drept civil. Partea generală”, volumul I, Editura Academiei, Bucureşti 1989;

63. Aubry & Rau – “Cours de droit civil francais”, tome sixiéme, Imprerie et Librairie Gènèrale de jurisprudence, Paris 1873;

64. “Corpus juris civilis”, Lipsiae, Sumtibus, Baumgaertneri, 1872, volumul I;

65 “Corpus juris civilis”, Lipsiae, Sumtibus, Baumgaertneri, 1872, volumul III;

66. Liviu Stănciulescu – “Drept civil. Dreptul la moştenire”, Editura Atlas Lex, Bucureşti 1996;

67. M. F. Mourlau – “Rèpètitions ecrites sur le Code civil”, tome deuxieme, Garnier - Treres, Librairies – Editeurs, Paris 1881;

68. V. M. Ciobanu – “Tratat teoretic şi practic de Procedură Civilă”, volumul II, Editura Naţional, Bucureşti 1997;

69. D. Cimpoieru – “Moştenirea prin retransmitere” în revista dreptul nr. 4/1995;

70. Florea Măgureanu – “Drept procesual civil român”, volumul I, Editura Lumina Lex, Bucureşti 1997;

71. E. Safta-Romano, - “Dreptul la moştenire”, Editura Grafix, Iaşi 1992;

72. M. Vilaghy, Gh. Eösi, - “Magyar polgari jog” (drept civil ungar), volumul I Budapesta, 1962;

73. H. Gabor, - “Prezumţiile referitoare la comorienţi în dreptul roman”, tomus XVIII, Budapest 1976;

74. Ph. Malaurie - “Cours de droit civil. Les succesions. Les libéralités”, Paris 1989;

75. D. Alexandresco - “Principiile dreptului civil român”, volumul I-II, Bucureşti 1926;

76. M. B. Cantacuzino – “Curs de drept civil”, Editura Ramuri, Craiova;

77. Alexandru Bacaci – “Nulitatea testamentului pentru lipsa voinţei ori pentru viciile ei”, în RRD nr. 7/1983;

78. “Culegere de decizii a Tribunalului Suprem pe 1956”;

79. “Culegere de decizii a Tribunalului Suprem pe 1974”;

80. “Culegere de decizii a Tribunalului Suprem pe 1977”;

81. Louis Josserand – “Cours de droit civil positif francais”, Librairie du Recueil Sirey, Paris 1933;

82. Dan Chirică – “Drept civil. Contracte speciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti1997;

83. T. R. Popescu – “Curs de drept internaţional privat”, Universitatea Bucureşti 1954;

84. M. Jacotă – “Drept internaţional privat”, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1976;

85. D. A. Sitaru – “Drept internaţional privat”, vol I, Editura Holding Reporter Bucureşti 1996.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Conditii generale pentru a mosteni. Capacitatea si vocatia succesorala
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2000
Numar de pagini: 100
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker