Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Obligatiile cumparatorului in contractul de vanzare-cumparare

Descriere

Obligaţiile esenţiale ale cumpărătorului. Principalele obligaţii ale cumpărătorului se rezumă la două subcategorii:

  plata preţului convenit;

 ridicarea bunului predat de vânzător la data şi la locul convenite.

Pentru că, prin plata preţului, cumpărătorul transmite vânzătorului un drept de proprietate asupra sumei avansate, obligaţia de plată a fost asimilată oricărei obligaţii prin care se constituie un drept de proprietate (dare), spre deosebire de obligaţia esenţială a vânzătorului, care era de facere (efectuarea unei tradiţiuni ulterioare acordului de voinţă - emptor autem nummos venditoris facere cogitur).

Printr-o constituţiune imperială a lui Diocletianus (Codex Justinianeus repetitae praelectionis, Liber XXIV, Titulus octavus, De evictionibus) cumpărătorul a fost obligat să plătească preţul şi atunci când o evicţiune totală sau parţială din partea unui terţ îi ameninţa poziţia juridică, însă, cu condiţia ca el să fi primit suficiente garanţii contra evicţiunii din partea vânzătorului, garanţii ce puteau, exempli gratia, viza:

 existenţa unei ipoteci de care trebuia degrevat bunul cumpărat;

 existenţa unei servituţi ce greva bunul;

 existenţa unui pericol ca un terţ să invoce dreptul de proprietate asupra bunului.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Secţiunea I: Noţiunea şi caracterele juridice ale vânzării-cumpărării

§. 1. Noţiune

§. 2. Caracterele juridice ale contractului de vânzare- cumpărare

Secţiunea a II-a: Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare

§.1. Prezentare generală

§.2. Capacitatea părţilor contractante

§.3. Consimţământul părţilor

§. 4. Obiectul contractului

§.5. Cauza contractului

 

CAPITOLUL II: OBLIGAŢIA DE PLATĂ A PREŢULUI

Secţiunea I: Aspecte generale privind obligaţiile cumpărătorului

Secţiunea a II-a: Locul şi data plăţii

Secţiunea a III-a: Dobânda preţului

Secţiunea a IV-a: Sancţiunea neplăţii preţului

 

CAPITOLUL III: OBLIGAŢIA DE A LUA ÎN PRIMIRE LUCRUL VÂNDUT

Secţiunea I: Reguli aplicabile

Secţiunea a II-a: Sancţiunea nerespectării obligaţiei de luare în primire a lucrului vândut

 

CAPITOLUL IV: OBLIGAŢIA DE A SUPORTA CHELTUIELILE VÂNZĂRII

Secţiunea I: Suportarea cheltuielilor vânzării între părţi

Secţiunea a

ANEXE

ANEXA NR. I: CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

ANEXA NR. II: ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

BIBLIOGRAFIE

 

 

Bibliografie

-      Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureşti, 1999.

-      Dumitru C. Florescu, Drept civil. Contracte speciale, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2001.
-      Iosif, R. Urs, Smaranda Angheni, Drept civil. Contracte speciale, vol. III, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
-      Radu I. Motica, Florin Moţiu, Contractul de vânzare-cumpărare. Teorie şi practică judiciară, Editura Lumina Lex. Bucureşti, 1999.
-      C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, Vol. II, Editura Naţionala, Bucureşti, 1929.
-      D. Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, Tomul al optulea, Bucureşti, 1925.
-      Fr. Deak, St. Cărpenaru, Contracte civile şi comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
-      Eugeniu Safta-Romano, Contracte civile. Încheiere. Executare. Încetare, Editura Polirom, Bucureşti, 1999.
-      Dan Chirică, Contracte speciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
-      Matei B. Cantacuzino, Curs de drept civil, Editura Ramuri, Craiova.
-      Ioan Zinveliu, Contractele civile - instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978.
-      Pavel Perju, Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Suceava în materie civilă, în Dreptul nr. 5/ 1995.
-      Ştefan Răuschi, Tamara Ungureanu, Drept civil. Partea generală, Persoana fizică, Persoana juridică, Editura Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi, 1995.
-      Mircea Costin, Mircea Mureşan, Victor Ursa, Dicţionar de drept civil, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980.
-      Francisc Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Bucureşti, 1992.
-      Dumitru Macovei, Drept civil. Succesiuni, Editura Ştefan Procopiu, Iaşi, 1995.
-      Dan Chirică, Drept civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
-      Eugeniu Safta-Romano, Dreptul de moştenire. Doctrină şi jurisprudenţă, vol. I, Editura Graphix, Iaşi, 1995.
-      Mircea Bădilă, Propuneri de lege ferenda privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare între soţi, în Revista Română de Drept nr. 9/1977.
-      Renée Sanilevici, Drept civil. Contracte, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1982.
-      Ioan Albu, Drept civil. Contractul şi răspunderea contractuală, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994.
-      Ernest Lupan, M. Răchină, Dumitru Popescu, Drept civil. Teoria generală, Cluj-Napoca, 1991.
-      Renée Sanilevici, Ioan Macovei, Consecinţele vânzării lucrului altuia în lumina soluţiilor practicii judiciare,în R.R.D. nr. 2/1975.
-      Mircea Dan Bocşan, Sergiu Bogdan, Consideraţii civile şi penale despre vânzarea lucrului altuia,în Dreptul nr. 6/1999.
-      Ion Lulă, Discuţii referitoare la controversata problemă a consecinţelor juridice ale vânzării lucrului altuia, în Dreptul nr. 3/1999.
-      Ştefan Răuschi, Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică,Editura Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi, 1992.
-      Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturi reale. Universitatea din Bucureşti, 1988.
-      C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. II, Editura Naţională “S. Ciornei”, Bucureşti, 1929.
-      Dimitrie Alexandresco, Principiile dreptului român, vol. IV, Bucureşti, 1926.
-      Titu Duţă, Vasile Ţugui, Consecinţele penale ale simulării preţului în cazul unui contract autentic de vânzare-cumpărare a unui imobil, în Dreptulnr. 2/1994.
-      Ion Mustaţă, Mioara Ketty Guiu, Discuţii în legătură cu sancţiunea nerespectării art. 1303 din Codul civil, în Dreptulnr. 8/1994.
-      Ion Olaru, Calificarea juridică a faptei de a declara în faţa notarului public un preţ mai mic decât cel real, în Dreptul nr. 6/1999.
-      Octavian Rădulescu, Paula Ioana Rădulescu, Din nou despre calificarea faptei de a declara în faţa notarului public un preţ mai mic decât cel real, în Dreptulnr. 10/1999.
-      Doru Cosma, Teoria generală a actului juridic civil, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960.
-      Aurelian Ionaşcu, Contribuţia practicii judiciare la dezvoltarea principiilor dreptului civil român,Editura Academiei, Bucureşti, 1973.
-      Petru Andrei, Drept civil. Partea generală, Centrul de multiplicare al Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi 1976.
-      Pop., Gh. Beleiu, Drept civil, partea generală,Bucureşti, 1973.
-      Nicolae Grecu, Criterii de delimitare a contractelor civile de cele comerciale în Dreptul nr. 5/1966.
-      Eugeniu Safta Romano, Examen al jurisprudenţei privitoare la acţiune în rezoluţiune, în Dreptul, nr. 8/1990.
-      Ioan G. Mihuţă, Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1975-1981, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Obligatiile cumparatorului in contractul de vanzare-cumparare
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 67
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker