Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Falsul in inscrisuri savarsit de functionari

Descriere

Accepţiunea dată falsului în acte este în general comună pentru toate formele de manifestare a acestuia. De asemenea, nici elementele infracţiunii nu diferă cui mult între ele, de la o formă la alta a falsului. Unele nuanţe mai însemnate apar doar în privinţa subiectului infracţiunii şi a laturii ei obiective. Importanţa actelor scrise în toate domeniile vieţii economice, sociale şi politice este de necontestat dacă se are în vedere că ele servesc la fixarea apariţiei, modificării sau stingerii raporturilor juridice de tot felul.

Ocrotirea de către legea penală a celor mai importante valori sociale a impus incriminarea şi a acelor fapte prin se alterează adevărul şi care creează un pericol grav sau aduc o vătămare concretă intereselor de stat ori ale persoanelor fizice. Faptele de fals afectează în mod grav adevărul şi încrederea pe care trebuie să o acordăm formării şi desfăşurării relaţiilor dintre oameni. Pericolul social este cu atât mai mare, cu cât în ultima perioadă de timp, pentru realizarea falsurilor se folosesc tehnici dintre cele mai perfecţionate, bazate pe ultimele descoperiri ştiinţifice, în special pe cele din domeniul tehnicii de calcul, care fac din ce în ce mai dificilă descoperirea infracţiunilor şi a autorilor ei.

Pe de altă parte, pericolul social este amplificat şi de împrejurarea că săvârşirea lor vizează de multe ori comiterea sau ascunderea altor infracţiuni. Infracţiunile de fals pot fi definite ca acele fapte prevăzute de Codul penal, săvârşite cu vinovăţie, de natură să aducă atingere încrederii publice în entităţile (lucruri, semne sau înscrisuri) cărora li se acordă însuşirea juridică şi prin urmare, capacitatea de a servi drept probă a adevărului.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

CUPRINS

FALSUL ÎN ÎNSCRISURI SĂVÂRŞIT DE FUNCŢIONARI

 

CAPITOLUL 1: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL FUNCŢIEI PUBLICE

1.1. Noţiunea funcţiei publice şi cadrul reglementărilor

1.2. Noţiunea de funcţionar public

1.3. Principiile funcţiei publice

1.4. Categorii de funcţionari publici

 

CAPITOLUL 2: RĂSPUNDEREA PENALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

2.1. Formele răspunderii juridice a funcţionarilor publici

2.1.1. Răspunderea disciplinară

2.1.2. Răspunderea contravenţională

2.1.3. Răspunderea civilă

2.1.4. Răspunderea penală. Scurtă prezentare

2.2. Noţiunea de răspundere penală

2.3. Principiile şi trăsăturile răspunderii penale

 

CAPITOLUL 3: INFRACŢIUNILE DE FALS ÎN ÎNSCRISURI SĂVÂRŞITE DE FUNCŢIONARI

3.1. Falsul material în înscrisuri oficiale

3.1.1. Conţinutul legal al infracţiunii şi caracterizare

3.1.2. Obiectul juridic al infracţiunii

3.1.3. Subiecţii infracţiunii

3.1.4. Latura obiectivă a infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale

3.1.5. Latura subiectivă a infracţiunii

3.1.6. Forme. Modalităţi. Sancţiuni

3.2. Falsul intelectual

3.2.1. Noţiune şi caracterizare

3.2.2. Obiectul juridic al infracţiunii de fals intelectual

3.2.3. Subiecţii infracţiunii

3.2.4. Latura obiectivă

3.2.5. Latura subiectivă

3.2.6. Forme. Modalităţi. Sancţiuni

3.3. Infracţiuni de fals în înscrisuri în unele legi speciale

3.4. Drept comparat

3.5. Studiu de caz - Examen al practicii judiciare în materia infracţiunilor de fals săvârşite de funcţionari

 

CAPITOLUL 4: CONCLUZII ŞI PROPUNERI (PROIECTUL NOULUI COD PENAL ROMÂN)

4.1. Concluzii

4.2. Propuneri

 

BIBLIOGRAFIE

I. Tratate. Cursuri. Monografii

II. Legislaţie

III. Materiale de practică judiciară

IV. Surse Internet

 

BIBLIOGRAFIE
 
I. Tratate. Cursuri. Monografii 
-         Radu Răzvan Popescu, Dreptul penal al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008;
-         Radu Răzvan Popescu, Elemente de drept penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008
-         Boroi, Drept penal. Partea specială, Editura All Beck, Bucureşti, 2006
-         Ilie Pascu, Mirela Gorunescu, Drept penal. partea specială. Examinarea normelor de incriminare prevăzute în Codul penal în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele din Legea nr. 278/2006 şi Legea nr. 337/2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
-         Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială, ediţia a 3-a revizuită şi actualizată până la data de 25 martie 2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
-         Valerică Lazăr, “Dreptul penal. Partea specială (Infracţiuni prevăzute în Codul Penal Român în vigoare, cu modificările şi completările la zi”, Editura Universitară, Bucureşti, 2006;
-         Costică Bulai, Avram Filipaş, Constantin Mitrache, Bogdan Nicolae Bulai, Cristian Mitrache, Instituţii de drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2008-2009, cu ultimele modificări ale Codului penal, Editura Trei, Bucureşti, 2008
-         D. Ciuncan, Reflecţii asupra infracţiunilor de fals, în Revista de Drept penal nr. 3/2006
-         O. Mastacan, Răspunderea penală a funcţionarului public, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
-         Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, ediţia a VI-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007
-         Gheorghe Diaconu, Răspunderea penală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008
-         M. A. Hotca, Drept penal. Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007
-         Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009
-         Vasile Jurj, Despre falsul intelectual prin omisiune, în Revista Dreptul nr. 4/1996
-         Octavian Rădulescu, Ioana Rădulescu, Falsul intelectual, Editura Continent XXI, Bucureşti, 1999,
-         Manda, Drept administrativ. Tratat elementar, Ediţia a V-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2008, p. 359
-         Ioan Alexandru, „Administraţia publică. Teorii. Realităţi. Perspective”, ediţia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007
-         V. Vedinaş, Legea nr. 188/1999 privind Statul funcţionarilor publici cu modificările ulterioare, republicată, comentată, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004
-         Verginia Vedinaş, „Drept administrativ”, ediţia a III-a, revăzută şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007
-         Anton Trăilescu, Drept administrativ, ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
-         Emil Bălan, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
-         Dana Apostol Tofan Drept administrativ. Curs universitar, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
-         Verginia Vedinaş, Constanţa Călinoiu, Statutul funcţionarului public european, ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;

II. Legislatie

-         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, modificată şi completată prin
-         Legea nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 574 din 4 iulie 2006
-         Legea nr. 442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 969 din 4 decembrie 2006
-         Ordonanţa de Urgenţă nr. 229 din 30 decembrie 2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 3 din data de 5 ianuarie 2009
-         Ordonanţa de Urgenţă nr. 3 din 11 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din data de 11 februarie 2009
-         Legea nr. 15 din 21 iunie 1968 - Codul Penal al României, publicată în Buletinul Oficial nr. 79-79 bis din 21 iunie 1968, republicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997, modificată şi completată prin:
-         Legea nr. 278 din 4 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial nr. 601 din data de 12 iulie 2006;
-         Legea nr. 337 din 3 decembrie 2007 pentru completarea Codului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 841 din data de 8 decembrie 2007;
-         Legea nr. 58 din 19 martie 2008 pentru modificarea Codului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 228 din data de 25 martie 2008;
-         Ordonanţa de Urgenţă nr. 198 din 4 decembrie 2008 privind modificarea şi completarea Codului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 824 din data de 8 decembrie 2008
-         Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 , publicată în Monitorul Oficial nr. 265 din data de 27 decembrie 1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din data de 18 iunie 2008, modificată prin:
-         Legea nr. 259 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 506 din data de 27 iulie 2007; Ordonanţa de Urgenţă nr. 102 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 689 din data de 10 octombrie 2007;
-         Legea nr. 86 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 292 din data de 15 aprilie 2008.
-         Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 140 din data de 140 din 1 aprilie 2000, modificată prin:
-         Ordonanţa de Urgenţă nr. 230 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu, publicată în Monitorul Oficial nr. 4/5 ianuarie 2009.
-         Legea nr. 39 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 168 din data de 18 martie 2009
-         Legea nr. 164 din 7 aprilie 2001 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial nr. 183 din data de 10 aprilie 2001, modificată prin:
-         Ordonanţa de Urgenţă nr. 77 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial nr. 444 din data de 29 iunie 2007;
-         Legea nr. 14 din 14 februarie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial nr. 127 din data de 19 februarie 2008
-         Hotărârea nr. 9 din 9 martie 2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 154 din data de 12 martie 2009
-         Proiectul Noului Cod penal, publicat pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei – www.just.ro
 

III. Materiale de practică judiciară

-         Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2302 din 24 iunie 2008 – www.scj.ro
-         Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 564 din 18 februarie 2008 - www.scj.ro
-         Înalta Curte de casaţie şi Justiţie, Completul de 9 judecători, Decizia nr. 68/2006 – www.scj.ro
-         Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul de 9 judecători,, Decizia nr. 12/2006 - www.scj.ro
-         Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, Decizia nr. 429/2006 – www.scj.ro
-         Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1113 din 15 februarie 2005, publicată pe site-ul official al instanţei supreme – www.scj.ro
-         Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2822 din 12 iunie 2003 – www.scj.ro
-         Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 5761 din 9 decembrie 2003 – www.scj.ro
 
 
IV. Surse Internet
-         www.just.ro - site-ul oficial al Ministerului Justiţiei
-         www.scj.ro – site-ul oficial al instanţei supreme

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Falsul in inscrisuri savarsit de functionari
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 90
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Falsul in inscrisuri savarsit de functionari

Falsul in inscrisuri savarsit de functionari

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker