Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Falsul de monede si alte valori

Descriere

Potrivit art. 282 C. pen., sunt incriminate în varianta tip o infracţiune principală (alin. 1) şi două infracţiuni derivate, corelative (alin. 2), precum şi două forme agravate (alin. 3). Infracţiunea principală constă în falsificarea de monedă metalică., monedă de hârtie, titluri de credit public, cecuri titluri de orice fel pentru efectuarea plăţilor, emise de instituţia bancară ori de alte instituţii de credit competente, sau falsificarea oricăror alte titluri ori valori asemănătoare.

Infracţiunile derivate, corelative subzistă în situaţia când se pun în circulaţie în orice mod, valorile falsificate arătate în alineatul precedent (alin. 1, respectiv, la infracţiunea principală) sau când acestea sunt deţinute în vederea punerii lor în circulaţie (art. 282 alin. 2). Formele agravate există atunci când faptele prevăzute în alineatele precedente (alin. 1 şi 2) ar fi putut cauza o pagubă importantă sistemului financiar sau când acestea au cauzat o pagubă importantă sistemului financiar (art. 282 alin. 3).

Infracţiunea de falsificare de monede sau de alte valori (atât cea principală cât şi formele derivate, corelative) parcurge, de regulă, toate fazele de desfăşurare şi anume: pregătire, executare, consumare şi epuizare.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE FALS

SECŢIUNEA I SISTEMATIZAREA INFRACŢIUNILOR

SECŢIUNEA A II-A NOŢIUNILE DE “FALS” ŞI “FALSIFICARE”

SECŢIUNEA A III-A ASPECTE COMUNE INFRACŢIUNILOR DE FALS

§ 1. OBIECTUL JURIDIC

§ 2. OBIECTUL MATERIAL

§ 3. SUBIECŢII INFRACŢIUNILOR

A. Subiect activ

B. Subiect pasiv

§ 4. LATURA OBIECTIVĂ

A. Elementul material

B. Urmarea imediată

C. Raportul de cauzalitate

§ 5. LATURA SUBIECTIVĂ

A. Forma de vinovăţie.

B. Mobilul

C. Scopul.

§ 6. FORMELE INFRACŢIUNILOR DE FALS

§ 7. MODALITĂŢILE INFRACŢIUNILOR DE FALS

§ 8. SANCŢIONAREA INFRACŢIUNILOR DE FALS

§ 9. ASPECTE PROCESUALE

 

CAPITOLUL II ISTORICUL REGLEMENTĂRII INFRACŢIUNILOR DE FALS

SECŢIUNEA I SCURT ISTORIC

SECŢIUNEA A II-A ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

 

CAPITOLUL III EXAMINAREA NORMELOR DE INCRIMINARE A FAPTEI DE FALSIFICARE DE MONEDE SAU DE ALTE VALORI

SECŢIUNEA I CONŢINUTUL LEGAL

SECŢIUNEA A II-A OBIECTUL INFRACŢIUNII

§ 1. OBIECTUL JURIDIC GENERIC

§ 2. OBIECTUL JURIDIC SPECIAL

§ 3. OBIECTUL MATERIAL

SECŢIUNEA A III-A SUBIECŢII INFRACŢIUNII

§ 1. SUBIECTUL ACTIV

§ 2. SUBIECTUL PASIV

 SECŢIUNEA A III-A CONŢINUTUL CONSTITUTIV

§ 1. LATURA OBIECTIVĂ

A. Elementul material

B. Urmarea imediată

C. Raportul de cauzalitate

§ 2. LATURA SUBIECTIVĂ.

 

CAPITOLUL IV FORMELE INFRACŢIUNII, SANCŢIONARE ŞI ASPECTE PROCESUAL

SECŢIUNEA I FORMELE INFRACŢIUNII

§ 1. ACTELE PREGĂTITOARE

A. Noţiunea de “acte pregătitoare

B. Actele pregătitoare în cazul infracţiunii de falsificare de monede sau alte valori

§ 2. TENTATIVA

A. Tentativa în dreptul penal român

B. Tentativa în cazul infracţiunii de falsificare de monede sau alte valori

§ 3. CONSUMAREA

SECŢIUNEA A II-A MODALITĂŢILE INFRACŢIUNII DE FALSIFICARE DE MONEDE SAU DE ALTE VALORI

SECŢIUNEA A III-A SANCŢIONAREA INFRACŢIUNII

SECŢIUNEA A IV-A ASPECTE PROCESUALE

SECŢIUNEA A V-A ASPECTE CRIMINOLOGICE

§ 1. MĂSURILE PREVENTIVE GENERALE

§ 2. MĂSURI PREVENTIVE SPECIALE

SECŢIUNEA A V-A ASPECTE CRIMINALISTICE PRIVIND FALSUL DE MONEDĂ ŞI ALTE VALORI

 

ANEXE - PRACTICĂ JUDICIARĂ

BIBLIOGRAFIE

 

B I B I O G R A F I E
 
 
Literatură de specialitate
 
-     George Antoniu, Costică Bulai, „Practică judiciară penală”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei române, Bucureşti, 1992.
-     Matei Basarab, „Drept penal. Partea generală”, Vol. I şi II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
-     C. Bulai, „Curs de drept penal. Partea specială”, Universitatea din Bucureşti, 1975.
-     Traian Dima, „Drept penal. Partea generală. Curs”, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
-     Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, “Drept penal. Partea specială”, Vol. II – “Teorie şi practică. Infracţiuni prevăzute în legile speciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
-     Vintilă Dongoroz şi colab., „Noul cod de procedură penală şi Codul de procedură penală anterior, prezentare comparativă”, Editura Politică, Bucureşti, 1969.
-     V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, “Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Editura Academiei, Bucureşti, 1969.
-     Vintilă Dongoroz, S. Kahane ş.a., „Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea specială”, Vol. IV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1972.
-     Ion Ionesu Dolj, „Codul penal adnotat”, Vol. II, Bucureşti.
-     Narcis Giurgiu, “Răspunderea şi sancţiunile de drept penal”, Editura Neuron, Focşani, 1995.
-     L. Lambert, „Traite de droit penal special”, Paris, 1968.
-     Octavian Loghin, Avram Filipaş, „Drept penal român”, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L, Bucureşti, 1992.
-     Octavian Loghin, Tudorel Toader, „Drept penal român. Partea specială”, ediţia a III-a adăugită şi revizuită, Casa de Editură şi Presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti, 1997.
-     Constantin Mitrache, „Drept penal român. Partea generală”, Editura Şansa, Bucureşti, 1997.
-     Gh. Nistoreanu,„Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă”, Editura Ministerului de interne, Bucureşti, 1991.
-     Gheorghe Nistoreanu, Vasile Dobrinoiu, Alexandru Boroi, Ilie Pascu, Ioan Molnar, Valerică Lazăr, „Drept penal. Partea specială”,Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
-     V. Papadopol, „Notă la dec. nr. 189/A/1997 a Curţii de Apel Bucureşti,  în „Culegere de practică judiciară penală pe anul 1997”, a Curţii de Apel Bucureşti.
-     Ilie Pascu, Valerică Lazăr, „Drept penal. Partea specială. Infracţiuni prevăzute în codul penal român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
-     Ilie Pascu, „Drept penal. Partea generală” (ediţia a II-a revizuită şi adăugită până la data de 15 aprilie 2003), Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, 2003.
-     Vasile Păvăleanu, “Drept penal. Partea generală. Legea penală şi infracţiunea”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
-     Aurelian Posdarie, “Măsura de siguranţă a confiscării speciale”, Editura Waldpress, Timişoara, 2000.
-     O. A. Stoica – „Drept penal Partea specială”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.
-     Tanoviceanu, „Curs de procedură penală”, Atelierele Grafice SOCEC & Co, Bucureşti, 1913.
-     Adrian Ştefan Tulbure, „Actele premergătoare”, în Revista de Drept Penal nr. 2/1998, p. 68.
-     Augustin Ungureanu, „Drept penal român. Partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995.
-     Teodor Vasiliu, Doru Pavel, „Codul penal comentat şi adnotat”, Partea specială, vol. II. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.
-     Ion Vochescu, Vasile Bercheşan, “Bancnota şi falsificatorii de bancnote”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1996.
-     Nicolae Volonciu, “Tratat de procedură penală”, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
·    * * „Tratat practic de criminalistică”, Serviciul editorial şi cinematografic, Bucureşti, 1980.
 
 
ALTE SURSE
 
-     „Codul penal. Codul de procedură penală. Legi speciale cu dispoziţii penale”, Editura Argesis Print, Bucureşti, 2002
-     Culegere de Decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1976.
-     Culegere de Decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1979.
-     Culegere de practică judiciară penală pe anul 1997 a Curţii de Apel Bucureşti.
-     Culegere de practică judiciară penală a Curţii de Apel Bucureşti pe anul 1997, cu note de V. Papadopol.
-     Culegere de Jurisprudenţă penală şi procesual penală a Trib. Bucureşti, 1998.
-     Revista Română de Drept nr. 4/1970.
-     Revista „Dreptul” nr. 1-2/1990.
-     Revista de Drept Penal nr. 2/1998.

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Falsul de monede si alte valori
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 71
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Falsul de monede si alte valori

Falsul de monede si alte valori

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker