Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Raspunderea in Dreptul international public (2)

Descriere

La fel ca şi în dreptul intern, răspunderea constituie în dreptul internaţional, o instituţie fundamentală. În cadrul dreptului internaţional, instituţia răspunderii joacă un rol esenţial în ceea ce priveşte afirmarea şi promovarea dreptului.

Această constatare este evidenţiată şi mai pregnant de faptul caracteristic dreptului internaţional, potrivit căruia în cadrul acestei ramuri de drept nu există aproape niciodată sancţiuni împotriva actelor juridice, şi în consecinţă, acest drept cunoaşte aproape în exclusivitate sancţiunile aplicabile împotriva subiectelor de drept înseşi. În cuprinsul acestei treceri în revistă a instituţiei răspunderii am încercat să arătăm că nu există în mod normal, regulă de comportament care să nu fie însoţită de o sancţiune, în caz de încălcare a acestor reguli de comportament.

Chiar şi în cazul regulilor morale, există o anumită consecinţă a nerespectării lor, şi anume sancţiunea morală.

Din acest punct de vedere, instituţia răspunderii internaţionale apare ca o garanţie, nu numai a respectării tratatelor şi înţelegerilor internaţionale, ci şi a oricărei norme şi reguli de drept, indiferent de natura lor. În acelaşi context, răspunderea internaţională mai prezintă o însemnătate esenţială, contribuind în mare măsură la păstrarea ordinii internaţionale. După cum am observat în cuprinsul lucrării de faţă, în cadrul dreptului internaţional un loc important revine şi răspunderii penale.

Aceasta revine organelor unui stat şi decurge din comiterea unei crime sau delict internaţional. Această formă a răspunderii internaţionale este o consecinţă directă a încălcării normelor dreptului internaţional şi a obligaţiilor internaţionale asumate de către persoanele fizice şi care reprezintă statul, mai ales în cazul în care comit crima contra păcii, crime de război şi crime îndreptate împotriva umanităţii.

Răspunderea internaţională deşi constituie o instituţie esenţială a dreptului internaţional nu a căpătat o reglementare de ansamblu.

Cu toate acestea, jurisprudenţa internaţională a recunoscut în mod neechivoc, importanţa instituţiei: „constituie un principiu de drept internaţional faptul că încălcarea unui angajament atrage obligaţia de a repara într-o formă adecvată. Reparaţia este aşadar, comportamentul indispensabil aplicării unei convenţii, fără a fi necesar totuşi, ca acest lucru să fie scris în convenţie”.

Această instituţie juridică ridică încă numeroase controverse, atâta timp cât evoluţia ei nu se încheie cu o acceptare directă, explicită şi neechivocă, din partea statelor, a regulilor răspunderii internaţionale. În acest cadru este de înţeles, de ce codificarea principiilor privind responsabilitatea internaţională a statelor a fost înscrisă pe ordinea de zi a Comisiei de Drept Internaţional încă din anul 1949.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

FUNDAMENTELE RĂSPUNDERII INTERNAŢIONALE A STATELOR ŞI FORMELE RĂSPUNDERII

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL 1: ELEMENTE DEFINITORII PRIVIND RĂSPUNDEREA ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC

§ 1. NOŢIUNEA DE RĂSPUNDERE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC.

§ 2. CARACTERELE RĂSPUNDERII INTERNAŢIONALE.

§ 3. SUBIECTELE RĂSPUNDERII INTERNAŢIONALE.

§ 4. ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND RĂSPUNDEREA ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI RĂSPUNDEREA ÎN DREPTUL INTERN.

 

CAPITOLUL 2: FUNDAMENTELE RĂSPUNDERII INTERNAŢIONALE A STATELOR

§ 1. FUNDAMENTELE JURIDICE ALE RĂSPUNDERII INTERNAŢIONALE A STATELOR.

1.1. Aspecte preliminarii.

1.2. Fundamentele răspunderii statelor în dreptul internaţional public.

1.2.1. Teoria culpei.

1.2.2. Teoria riscului sau a responsabilităţii obiective

§ 2. CADRUL LEGAL AL RĂSPUNDERII.

§ 3. FAPTELE PENTRU CARE SE ANGAJEAZĂ RĂSPUNDEREA INTERNAŢIONALĂ A STATELOR.

§ 4. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA.

4.1. Consimţământul.

4.2. Excepţiunea de legitimă apărare.

4.3. Starea de necesitate.

4.4. Forţa majoră.

 

CAPITOLUL 3: FORMELE RĂSPUNDERII

§ 1. RĂSPUNDEREA POLITICĂ.

§ 2. RĂSPUNDEREA MORALĂ.

§ 3. RĂSPUNDEREA MATERIALĂ.

§ 4. RĂSPUNDEREA PENALĂ ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL.

 

CAPITOLUL 4: CONCLUZII

 BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE
 
 • Anghel Ion M. Anghel Viorel I. „Răspunderea în dreptul internaţional”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1988.
 • Anzilotti D. „Teoria generale della responsabillita dello stato nel diritto internazionale”, Florenţa.
 • Beşteliu-Miga Raluca „Drept internaţional. Introducere în Dreptul internaţional public”, Editura All, Bucureşti, 1998.
 • Bolintineanu Alexandru, Năstase Adrian, „Drept internaţional contemporan”, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1995.
 • Bolintineanu A. „Unele aspecte ale răspunderii internaţionale pentru consecinţe prejudiciabile decurgând din activităţi care nu sunt interzise în dreptul internaţional”, în Studii de drept românesc, nr. 3/1992.
 • Bretano Funck, „Precis de droit des gens”, Paris, 1900.
 • Coman Florian„Drept internaţional public”, Vol. II, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.
 • Cloşcă Ionel, Suceavă Ion „Tratat de drept umanitar”, Asociaţia Română de Drept Umanitar.
 • Creţu Vasile „Drept internaţional penal”, Editura Societăţi Tempus România, Bucureşti 1996.
 • Diaconu Ion, „Curs de drept internaţional public”, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1993.
 • Diaconu Dumitru, „Curtea penală internaţională. Istorie şi realitate.”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
 • Geamănu Grigore „Dreptul internaţional contemporan”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
 • Ghelmegeanu M. „Codificarea răspunderii internaţionale a statelor în lumina lucrărilor Comisiei de Drept internaţional”, în Studii şi cercetări juridice nr. 4/1963.  
 • Glaser Ştefan „Introduction au droit international penal”, Paris, 1954.
 • Green L.C., „International law through the cases”, Londra, 1959.
 • Hanga Vladimir „Drept privat roman”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971.
 • Mazilu Dumitru, „Drept internaţional public”, Vol. I, II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
 • Molea M. „Răspunderea internaţională”, Editura Militară, Bucureşti, 1975.
 • Mitrache Constantin „Drept penal. Partea generală”, Ediţie revăzută şi adăugată, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1997.
 • Niciu M.I.„Drept internaţional public”, Editura Servosat, Arad, 1999.
 • Pella V.V. „La criminalitte collective des Etats”, Bucureşti, 1926.
 • Pivniceru Maria, „Răspunderea penală în dreptul internaţional”, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
 • Pivniceru Mona Maria, „Drept internaţional public”, Vol. I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.
 • Popescu Dumitra, Năstase Adrian, Coman Florian, „Drept internaţional public”, Editura Şansa, Bucureşti, 1994.
 • Reuter P., „Principes de droit internaţional. Recueil des Cours”, 1961, Vol. II.
 • Scăunaş Stelian „Răspunderea internaţională pentru violarea dreptului internaţional”, Editura Allbeck, Bucureşti, 2002.
 • Sur S. „Relations internationales”, Montchrestien, Paris, 1994.
 • Voican Mădălina, Burdescu Ruxandra, Mocuţa Gheorghe, „Curţi internaţionale de justiţie”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Raspunderea in Dreptul international public (2)
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 39
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Raspunderea in Dreptul international public (2)

Raspunderea in Dreptul international public (2)

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker