Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Relatiile comerciale internationale. O.M.C.

Descriere

Prezenta lucrare îşi propune să ofere o imagine sintetică, referitoare la scopul, funcţiile şi rezultatele semnificative ale celor mai importante organizaţii economice internaţionale, în special Organizaţia Mondială a Comerţului (fosta GATT).

Pentru a înţelege mai bine rolul actual şi viitor al organizaţiilor economice internaţionale a fost important să aruncăm o privire asupra istoricului, respectiv transformărilor suferite odată cu schimbarea climatului economic şi politic internaţional; de asemenea, asupra funcţiilor pe care le au în domeniul lor de activitate şi asupra rezultatelor.

Cele mai multe organizaţii economice internaţionale au fost create după cel de al doilea război mondial, având drept scop eliminarea unor decalaje semnificative între ţări şi de a crea un sistem viabil de drepturi şi îndatoriri internaţionale în domeniul economic.

Experienţa a arătat că dezechilibrele economice au o influenţă foarte mare asupra politicului.

Exemplul citat cel mai des este cel al Germaniei unde după cel de al doilea război mondial, din cauza despăgubirilor de război pe care a trebuit să le plătească, s-a ajuns la o dezbinare socială şi la apariţia fascismului, un dezastru pentru omenire. Din dorinţa de a se evita confruntarea cu astfel de probleme s-a ajuns la înfiinţarea unor instituţii specializate.

Astfel, în Europa a apărut Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi a Comunităţii Economice Europene (CEE) cu scopul asigurării unui cadru adecvat pentru cooperare şi ajutor reciproc în diferite momente. Pe lângă aceste instituţii un rol important la jucat şi GATT-ul, Organizaţia Mondială a Comerţului, după 1995, precum şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS), toate vizând îmbunătăţirea aspectelor de ordin economic dintre state.

De precizat ar fi faptul că organizaţiile economice internaţionale s-au înfiinţat nu numai la nivelul Europei. Avem în vedere aici Acordul Nord-American de Liber Schimb (NAFTA), care propunea o cooperare economică între Mexic, Canada şi Statele Unite, Forumul de Cooperare Asia-Pacific (APEC) etc.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 350.00
Cantitate:

CUPRINS

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1: COMERŢUL INTERNAŢIONAL ŞI INTEGRAREA REGIONALĂ ÎN CONTEXTUL PROCESULUI DE GLOBALIZARE

§ 1. CONCEPT, TENDINŢE, TRĂSĂTURI, MUTAŢII

§ 2. STRUCTURA GEOGRAFICĂ ŞI FIZICĂ A COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

§ 3. ŞCOLILE ŞI TEORIILE COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

 

CAPITOLUL 2: POLITICA COMERCIALĂ

§ 1. ASPECTE PRELIMINARII

§ 2. DEFINIREA POLITICII COMERCIALE

§ 3. TIPURI DE POLITICĂ COMERCIALĂ

§ 4. PRINCIPIILE POLITICII COMERCIALE

§ 5. INSTRUMENTE DE POLITICĂ COMERCIALĂ DE NATURĂ TARIFARĂ

§ 6. BARIERELE NETARIFARE - INSTRUMENT DE LIMITARE A IMPORTURILOR

§ 7. POLITICA COMERCIALĂ PROMOŢIONALĂ ŞI DE STIMULARE A EXPORTURILOR

 

CAPITOLUL 3: ORGANIZAŢII CU VOCAŢIE UNIVERSALĂ CARE REGLEMENTEAZĂ RELAŢIILE COMERCIALE

§ 1. ASPECTE PRELIMINARII.

§ 2. TRANZIŢIA DE LA G.A.T.T. (ACORDUL GENERAL PENTRU TARIFE ŞI COMERŢ) LA O.M.C. (ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A COMERŢULUI)  

§ 3. CONFERINŢA DE LA MARRAKESCH (15 APRILIE 1994)

§ 4. ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A COMERŢULUI. TRĂSĂTURI, STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ, OBIECTIVE, PRINCIPII

 

CAPITOLUL 4: RELAŢIILE ROMÂNIEI CU ORGANIZAŢIILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE ŞI REGIONALE

§ 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ADERAREA ROMÂNIEI LA GATT

§ 2. NATURA ŞI SEMNIFICAŢIA ANGAJAMENTELOR ASUMATE DE ROMÂNIA ÎN CADRUL RUNDEI URUGUAY

§ 3. ROMÂNIA – AELS

§ 4. ROMÂNIA – UNIUNEA EUROPEANĂ

 

CAPITOLUL 5: STUDIU DE CAZ. CHINA ŞI O.M.C.

§ 1. SITUAŢIA ECONOMICĂ DIN CHINA ÎN PERIOADA ACTUALĂ

§ 2. REGLEMENTĂRI DE COMERŢ EXTERIOR

§ 3. CONTEXTUL ADERĂRII CHINEI LA O.M.C.

§ 4. EFECTELE ADMITERII CHINEI ÎN O.M.C.

CONCLUZII

ANEXE

BIBLIOGRAFIE  

Bibliografie
 
 • Victor Aldea, Gheorghe Bivol, Aurel Ion, Mircea Petrescu, „Acordul General pentru Tarife şi Comerţ - GATT”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987.
 • Mariana Baicu, „Tranzacţii economice internaţionale”, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000.
 • A. F. P. Bakker, „Instituţiile financiare internaţionale”, Editura Antet, 1996.
 • Cesare Basno, Nicolae Dardac, „Integrarea monetar-bancară europeană”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001.
 • Maria Bârsan, „Integrarea economică europeană”, Vol. I, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1995.
 • Andrew Brociner, „Europa monetară – SME, UEM, moneda unică”, Institutul European Iaşi, 1999.
 • Christian N. Chabot, „EURO – Moneda Europeană”, Editura Teora, Bucureşti, 2000.
 • J. Cloos, G. Reinesch, D. Vignes, J. Weyland, „Le Traité de Maastricht. Genese, Analyse, Commentaires”, Bruxelles, Bruylant, 1993.
 • Florian Coman, „Drept internaţional public”, Vol. I şi II, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.
 • Bertrand Commelin, „Europa economică – UEM, Piaţa comună, Politici comune”, Institutul European, Iaşi, 1998.
 • Adrian Constantinescu, „Organizaţia Mondială de Comerţ – de la Havana la Marrakech”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996.
 • Nicolae Darie, „Uniunea Europeană. Construcţie. Instituţii. Legislaţie. Politici comune. Dezvoltare”, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2001.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar     European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Teodor Frunzeti, „Organizaţii internaţionale”, www.actrus.ro.
 • Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
 • Simona Gaftoniuc, „Finanţe internaţionale”, Editura Economică, Bucureşti, 1995.
 • Vasile V. Ghişa, Gheorghe A. Păunescu, „Parteneriatul comercial extern al României”, 1990-2000, Colecţia „Biblioteca oamenilor de afaceri”, Bucureşti, 2001, nr. 39.
 • Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Octavian Manolache, „Reegimul juridic al concurenţei în dreptul comunitar”, Editura ALL, Bucureşti, 1998.
 • George Marin, „De la Roma la Amsterdam via Maastricht”, Editura Independenţa Economică, Brăila, 1999.
 • Dumitru Mazilu, „Integrarea Europeană. Drept comunitar şi Instituţii europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Dumitru Miron, “Economia integrării europene”, A.S.E., Bucureşti, 1998.
 • Dumitru Miron, “Integrarea Economică Regională. De la prototip la producţia în serie”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.
 • Dumitru Miron, Laura Păun, Alina Dima, Violeta Băjeanu, Ovidiu Slăvoiu, Economia Integrării Europene, Editura ASE, Bucureşti, 2001.
 • Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept Instituţional European”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.
 • Roxana Munteanu, Drept european – Evoluţie - Instituţii - Ordine juridică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • Adrian Năstase, “Drept internaţionale economic”, Vol. II, Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1996.
 • Maria Poenaru, “Organizaţii economice internaţionale”, Editura Era, Bucureşti, 2000.
 • Alina Profiroiu, Marius Profiroiu, „Introducere în realităţile europene”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Asif H. Qureshi, „The World Trade Organisation. Implementing international trade norms”, 1996.
 • Nicolae Sută, „Integrarea Economică Europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Nicolae Sută, „Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane”, Vol. 1, Editura Eficient, Bucureşti, 2000.
 • Ovidiu Ţinca, Drept Comunitar general, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1999.
 • Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană – trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.
 • William Jefferson Clinton, „Mesaj privind Starea Lumii”, Davos, ianua­rie 2000.
 • Office for Official Publications of the European Communities: “Competition în telecommunications: Why and how?”, Luxemburg, 1999.
 • Delegaţia Comisiei Europene în România: „Piaţa Unică a Uniunii Europene”, Bucureşti, 1999.
 • Commission europeenne: „Impact et eficace du marche unique – Panorama de l’industrie comunautaire ’97”, Bruxelles, 1997.
 • Centrul de studii europene din Strasbourg, „Les fonds structurels européens”.
 • Internet:
 • www.wto.org
 • www. wikipedia.org
 • www. europeană.ro
 • www.europa.eu.int

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Relatiile comerciale internationale. O.M.C.
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 215
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Relatiile comerciale internationale. O.M.C.

Relatiile comerciale internationale. O.M.C.

Pretul nostru: Lei (Ron) 350.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker