Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Regimul de frontiera al Romaniei si realizarea principiului bunei vecinatati

Descriere

După cum am mai amintit pe parcursul lucrării de faţă, în zilele noastre, buna vecinătate a devenit nu numai o condiţie politică a desfăşurării unor raporturi normale între state situate într-o proximitate geografică, dar şi un important principiu al dreptului internaţional. Necesitatea unor bune relaţii, de sprijin, colaborare şi ajutor cu statele vecine devine din ce în ce mai evidentă.

Aşadar, vecinătatea rămâne un factor fundamental şi permanent al relaţiilor fiecărui stat, pentru că fiecare stat nu numai că are vecini şi este vecin, dar el rămâne cu vecinii săi pentru totdeauna, respectiv în contextul geografic în care l-a situat istoria.

Ca atare, şi buna convieţuire cu vecinii este un imperativ politic permanent.

Toate cele expuse pe parcursul lucrării, începând chiar cu primul capitol, unde am abordat unele probleme privind teritoriul în dreptul internaţional, vin în sprijinul formării unei imagini de ansamblu asupra a tot ceea ce înseamnă delimitarea dintre ţara noastră şi ţările vecine şi totodată, relaţiile de cooperare existente la momentul de faţă.

În baza documentelor citate în prezenta lucrare, mai ales în partea de sfârşit, rezultă cu prisosinţă că raporturile României cu ţările vecine datează încă din cele mai vechi timpuri, ele căpătând însă o dimensiune nouă în perioada ultimilor 12 ani, după instaurarea democraţiei atât în ţara noastră cât şi în unele ţări vecine.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CAPITOLUL I TERITORIUL DE STAT ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL

§ 1. ELEMENTELE TERITORIULUI DE STAT

1.1. SPAŢIUL TERESTRU

1.2. SPAŢIUL ACVATIC

A. APELE PORTURILOR

B. MAREA TERITORIALĂ

1.3. SPAŢIUL AERIAN

§ 2. APLICAREA PRINCIPIULUI SUVERANITĂŢI PRIVIND TERITORIUL DE STAT

2.1. CONŢINUTUL ŞI TRĂSĂTURILE SUVERANITĂŢII DE STAT

2.2. CARACTERUL IMPERATIV AL PRINCIPIULUI SUVERANITĂŢII

2.3. SUVERANITATEA TERITORIALĂ

2.4. PRINCIPIUL SUVERANITĂŢII ÎN DREPTUL MEDIULUI

 

CAPITOLUL II FRONTIERELE DE STAT ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL. PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA FRONTIERELOR ROMÂNIEI

§ 1. NOŢIUNEA DE FRONTIERĂ. SCURT ISTORIC

§ 2. CLASIFICAREA FRONTIERELOR DE STAT

§ 3. STABILIREA FRONTIERELOR DE STAT

3.1. STABILIREA TRASEULUI FRONTIEREI DE STAT

A. OPERAŢIUNEA DE STABILIRE A FRONTIERELOR. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

B. PRINCIPIILE STABILIRII FRONTIERELOR

C. STABILIREA FRONTIEREI ÎN SECTORUL MARITIM. PRINCIPII

D. STABILIREA FRONTIEREI AERIENE. PRINCIPII DE STABILIRE

3.2. SISTEMUL DE MARCARE A FRONTIEREI DE STAT

§ 4. REGIMUL JURIDIC DE FRONTIERĂ AL ROMÂNIEI

4.1. FRONTIERA DE STAT – ROL ŞI CARACTERISTICI

4.2. STRUCTURA FRONTIEREI DE STAT

4.3. REGIMUL JURIDIC AL FRONTIEREI DE STAT A ROMÂNIEI

A. GENERALITĂŢI. REGLEMENTARE LEGALĂ

B. NOŢIUNE. CARACTERIZARE. ATRIBUŢII

C. CONŢINUTUL REGIMULUI JURIDIC AL FRONTIEREI DE STAT

 

CAPITOLUL III VECINĂTATEA ŞI BUNA-VECINĂTATE § 1. PRINCIPIUL BUNEI VECINĂTĂŢI

§ 2. ASPECTE PRIVIND MODIFICĂRILE TERITORIALE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL

2.1. DOBÂNDIREA ORIGINARĂ A TERITORIULUI DE STAT

2.2. MODALITĂŢI DE DOBÂNDIRE SAU MODIFICARE A TERITORIULUI UNUI STAT APLICATE ÎN TRECUT

2.3. MODALITĂŢI DE MODIFICARE A TERITORIULUI ADMISE DE DREPTUL INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN.

§ 3. APLICABILITATEA PRINCIPIULUI BUNEI VECINĂTĂŢI ÎN DREPTUL MEDIULUI

 

CAPITOLUL IV RELAŢIILE ROMÂNIEI CU VECINII CĂLĂUZITE DE PRINCIPIUL BUNEI VECINĂTĂŢI § 1. ROLUL TRATATELOR ÎN PROMOVAREA BUNEI-VECINĂTĂŢI

§ 2. CONCRETIZAREA OBLIGAŢIEI DE BUNĂ VECINĂTATE ÎN DOMENII SPECIFICE

§ 3. PROBLEME JURIDICE PE CARE LE RIDICĂ CONTINUAREA SAU ÎNCETAREA EFECTELOR TRATATELOR ÎNTRE STATELE VECINE

§ 4. COMPATIBILITATEA RELAŢIILOR DE BUNĂ VECINĂTATE CU RELAŢIILE INTERNAŢIONALE GENERALE ŞI PARTICIPAREA LA ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE

§ 5. POZIŢIA ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA PROMOVAREA RELAŢIILOR DE BUNĂ VECINĂTATE PE CALEA ÎNCHEIERII UNOR TRATATE ŞI ALTE DOCUMENTE JURIDICE

§ 6. RELAŢIILE ROMÂNIEI CU ŢĂRILE VECINE

6.1. RELAŢIILE DINTRE ROMÂNIA ŞI UNGARIA

A. EVOLUŢIA RELAŢIILOR DINTRE ROMÂNIA ŞI UNGARIA

B. TRATATUL DE ÎNŢELEGERE, COOPERARE ŞI BUNĂ VECINĂTATE ÎNTRE ROMÂNIA ŞI REPUBLICA UNGARĂ

6.2. RELAŢIILE DINTRE ROMÂNIA ŞI UCRAINA

6.3. RELAŢIILE DINTRE ROMÂNIA ŞI FEDERAŢIA RUSĂ

6.4. RELAŢIILE DINTRE ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA

6.5. RELAŢIILE DINTRE ROMÂNIA ŞI IUGOSLAVIA

6.6. RELAŢIILE DINTRE ROMÂNIA ŞI BULGARIA

 

CAPITOLUL V CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE 

 
BIBLIOGRAFIE
 
 • Ion M. Anghel, „Dreptul tratatelor”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
 • Ion M. Anghel, „Dreptul diplomatic şi consular”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
 • Ion M. Anghel, Viorel I. Anghel, „Răspunderea în dreptul internaţional”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Al. Bolintineanu, „Marea teritorială”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960.
 • Aurel Bonciog, „Drept diplomatic”, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2000.
 • Gheorghe Carp, Victor Aelenei, Gabriel Dârmon, Bogdan Ţonea, „Dreptul frontierei de stat”, Vol. I şi II, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1999.
 • Florian Coman, „Drept Internaţional public”, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.
 • Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, „Dreptul Internaţional Umanitar al conflictelor armate - documente”, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1993.
 • N. Daşcovici, „Curs de drept internaţional public”, Iaşi, 1934-1935.
 • Ştefan Deaconu, „Tratatele României cu vecinii”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Ion Diaconu, „Curs de drept internaţional public”, Casa de editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1993.
 • Victor Duculescu, „Dreptul succesiunii statelor. Tratatele internaţionale şi probleme ale succesiunii statelor”, Editura Veritas, Târgu Mureş, 2000.
 • Nicolae Ecobescu, Victor Duculescu, „Drepturile şi obligaţiile fundamentale ale statelor”, Editura Politică, Bucureşti, 1976.
 • Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2001.
 • Grigore Geamănu, „Dreptul internaţional penal şi infracţiunile internaţionale”, Editura Academiei, Bucureşti, 1977.
 • Grigore Geamănu, „Dreptul internaţional public” vol. I şi II, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983.
 • Nicolae Iorga, „Hotare şi spaţii naţionale, aşezământul”, tipografia Datina Românească, Vălenii de Munte, 1938.
 • Corina Leicu, „Eliminarea dublei impuneri în relaţiile financiar-comerciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995.
 • Viorel Marcu, „Drept instituţional comunitar ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • K. Marx, F. Engels, „Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului ”, Opere alese, Vol. II, Editura Politică, 1967.
 • Raluca Miga-Beşteliu, „Drept Internaţional. Introducere în Dreptul Internaţional Public”, Editura ALL, Bucureşti, 1998.
 • Gheorghe Moca, „Drept internaţional public”, Editura ERA, Bucureşti, 1999.
 • Marian C. Molea, „Răspunderea statelor în dreptul internaţional”, Scrisul Românesc, Craiova.
 • Adrian Năstase, „Unele consideraţii asupra conţinutului principiului egalităţii în drepturi a statelor”, în RRSJ, 1978, nr. 1.
 • Adrian Năstase, „Tratatele României, 1990-1997. Evidenţă cronologică. Clasificare pe domenii”, Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1998.
 • Marţian I. Niciu, „Drept internaţional public”, Editura Servosat, Arad, 1997.
 • Iftene Pop, „Vecinătate şi bună vecinătate în dreptul internaţional”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman, „Drept internaţional public”, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1994.
 • Grigore Stamate, „Frontiera de stat a României”, Editura Militară, Bucureşti, 1997.
 • C. Vlad, „Statul şi naţiunea”, în, „Revista de filozofie”, nr. 7/1965.
 • „Tratatul de la Amsterdam”, Editura Lucretius, Bucureşti, 1999.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Regimul de frontiera al Romaniei si realizarea principiului bunei vecinatati
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 96
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker