Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Regimul juridic al marii teritoriale

Descriere

Este cunoscut faptul, că, lato sensu, teritoriul unei ţări, cuprinde solul, subsolul cu bogăţiile acestuia, apele interne cu albiile acestora, precum şi marea teritorială şi platoul continental, spaţiul aerian aferent acestora. După cum rezultă din enumerarea expusă, observăm că între părţile teritoriului unui stat se află şi marea teritorială.

De aici derivă importanţa mare pe care o are reglementarea juridică a acestei părţi de teritoriu, care cuprinde reglementări speciale corespunzătoare necesităţilor întâlnite în această zonă. Astfel, marea teritorială are un regim juridic specific, stabilit în toate cazurile prin legislaţia internă a statului riveran, dar cu luarea în considerare şi a unor reguli de drept internaţional. Încă din cele mai vechi timpuri, s-a născut, pentru poarele riverane concepţia de a-şi apropria o parte din marea teritorială.

Astfel, s-a considerat în vechime că marea teritorială este formată din fâşia de apă ce se întindea de-a lungul ţărmului pe care poporul respectiv putea să o apere.

Evident că, în noile realităţi militare şi politice, această concepţie nu mai putea să existe, ajungându-se astfel, la stabilirea unei suprafeţe care este dată, de regulă de 12 mile marine, calculate, în principiu de la linia ce uneşte cele mai avansate puncte ale ţărmului. Pe plan juridic, marea teritorială este supusă suveranităţii statului riveran. În acest spaţiu, statul riveran exercită competenţe exclusive, care decurg din prelungirea suveranităţii teritoriale asupra domeniului terestru şi privesc activităţile de pază şi supraveghere precum şi serviciile publice.

Însă, în raport cu regimul terestru ori al apelor interioare, aşa cum am precizat anterior, regimul juridic al mării teritoriale prezintă unele particularităţi determinate de caracteristicile fizice şi geografice, ca spaţiu de graniţă, dar şi de legătura cu marea teritorială. Importanţa reglementării juridice a mării teritoriale derivă din două mari categorii de considerente: considerente de ordin economic, care privesc atât resursele platoului, ale mării în sine, precum şi de circulaţia economică şi schimburile comerciale favorizate de aceasta; considerente de ordin militar, strategic; ieşirea la mare a unei ţări fiind considerată un punct strategic important din punct de vedere militar.

Din lucrarea elaborată decurge fără nici un fel de dubiu însemnătatea regimului juridic al mării teritoriale, necesitatea unei cât mai clare şi precise reglementări a acestei părţi a teritoriului unui stat, a cărei importanţă am precizat-o.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 210.00
Cantitate:

CUPRINS

REGIMUL JURIDIC AL MĂRII TERITORIALE

 

CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I - SCURT ISTORIC

§ 1. STABILIREA LĂŢIMII MĂRII TERITORIALE DE-A LUNGUL ISTORIEI. EXTINDEREA PRETENŢIILOR STATELOR RIVERANE ASUPRA MĂRII TERITORIALE

§ 2. DREPTURILE STATULUI RIVERAN ASUPRA MĂRII TERITORIALE DIN PERSPECTIVĂ ISTORICĂ

SECŢIUNEA A II-A - DELIMITĂRI CONCEPTUALE. NOŢIUNEA DE „MARE TERITORIALĂ"

 

CAPITOLUL II - REGIMUL JURIDIC AL MĂRII TERITORIALE

SECŢIUNEA I - ASPECTE GENERALE

SECŢIUNEA A II-A - COMPETENŢA STATULUI RIVERAN PRIVIND TRECEREA INOFENSIVĂ

SECŢIUNEA A III-A - DISPOZIŢII SPECIALE REFERITOARE LA ANUMITE CATEGORII DE NAVE

§ 1. DISPOZIŢII PRIVIND NAVELE CARE AU LA BORD ARME NUCLEARE, CHIMICE SAU ALTE ARME DE DISTRUGERE ÎN MASĂ SAU CARE TRANSPORTĂ ARME SAU MUNIŢIE

§ 2. REGULI APLICABILE NAVELOR COMERCIALE ŞI NAVELOR DE STAT UTILIZATE ÎN SCOPURI COMERCIALE

§ 3. REGULI APLICABILE NAVELOR DE RĂZBOI ŞI ALTOR NAVE UTILIZATE ÎN SCOPURI NECOMERCIALE

SECŢIUNEA A IV-A - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STATULUI RIVERAN

SECŢIUNEA A V-A - ASPECTE PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL ALTOR ZONE MARITIME

§ 1. ZONA CONTIGUĂ

§ 2. ZONA ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ

§ 3. PLATOUL CONTINENTAL

§ 4. REGIMUL INSULELOR

§ 5. MAREA LIBERĂ

 

CAPITOLUL III - FRONTIERA DE STAT MARITIMĂ

SECŢIUNEA I - ASPECTE GENERALE PRIVIND MAREA NEAGRĂ

SECŢIUNEA A II-A - LIMITELE MĂRII TERITORIALE ŞI INFLUENŢA LOR ASUPRA DETERMINĂRII FRONTIEREI DE STAT A ROMÂNIEI

SECŢIUNEA A III-A - DELIMITAREA DE DEMARCAREA FRONTIEREI MARITIME A ROMÂNIEI DE-A LUNGUL ISTORIEI

SECŢIUNEA A IV-A - METODE DE DELIMITARE A FRONTIERELOR LA MARE CU RELEVANTA ASUPRA SECTORULUI MARITIM ROMANESC

SECŢIUNEA A V-A - CONTROLUL NAVELOR LA TRECEREA FRONTIEREI DE STAT PE DUNĂRE ŞI ÎN MAREA TERITORIALĂ

SECŢIUNEA A VI-A - CONTROLUL PERSOANELOR LA TRECEREA FRONTIEREI DE STAT

§ 1. CONTROLUL MARINARILOR LA TRECEREA FRONTIEREI DE STAT

§ 2. CONTROLUL PASAGERILOR ŞI BUNURILOR ACESTORA PENTRU TRECEREA FRONTIEREI DE STAT

§ 3. CONTROLUL PERSOANELOR DIN MISIUNILE DIPLOMATICE, OFICIILE CONSULARE ŞI ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE

 

CAPITOLUL IV - REGIMUL JURIDIC AL APELOR MARITIME INTERIOARE ŞI AL MĂRII TERITORIALE ALE ROMÂNIEI

SECŢIUNEA I - TRECEREA INOFENSIVĂ PRIN MAREA TERITORIALĂ ŞI ACCESUL ÎN APELE MARITIME INTERIOARE

SECŢIUNEA A II-A - REGULI APLICABILE NAVELOR STRĂINE

§ 1. REGULI APLICABILE TUTUROR NAVELOR STRĂINE

§ 2. REGULI APLICABILE NAVELOR STRĂINE FOLOSITE ÎN SCOPURI COMERCIALE

§ 3. REGULI APLICABILE NAVELOR MILITARE STRĂINE, SUBMARINELOR ŞI ALTOR VEHICULE SUBMERSIBILE ŞI NAVE DE STAT

SECŢIUNEA A III-A - DREPTUL DE URMĂRIRE ÎN AFARA MĂRII TERITORIALE

SECŢIUNEA A IV-A - CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN MAREA TERITORIALĂ A ROMÂNIEI

SECŢIUNEA A V-A - PROTECŢIA MEDIULUI MARIN

SECŢIUNEA A VI-A - SANCŢIUNI PREVĂZUTE DE LEGISLAŢIA ROMÂNĂ

 

CAPITOLUL V - CONSIDERAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE  

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 
 • Alexandru Bolintineanu, „Marea teritorială”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960.
 • Gheorghe Carp, Victor Aelenei, Gabriel Dârmon, Bogdan Ţonea, “Dreptul frontierei de stat”, Vol. II, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1999.
 • Jean Charpentier, „Institutions internationales”, Ed. Dalloz, 1991.
 • C. J. Colombos, “Le droit international de la mer”, Paris, 1952.
 • Ovidiu Crauciuc, “Zona economică exclusivă a R. S. România”, în RRSJ nr. 4/1988.
 • G. Gidel, “Le droit international de la mer”, vol. III, Paris, 1952.
 • Pierre-Marie Dupui, „Droit international public”, Editura Dalloz, 1998.
 • George Elian, „Curtea Internaţională de justiţie”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 • Grigore Geamănu, „Drept internaţional contemporan”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, 1981.
 • Marţian I. Niciu şi colab., „Culegere de documente de drept internaţional public”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Dumitru Mazilu, “Dreptul Mării”, Editura Academiei, Bucureşti, 1980.
 • G. Meitani, „Curs de drept internaţional public”, Editura Al. T. Doicescu, Bucureşti, 1931.
 • Gh. Moca, Mariana Drăghici, „Documente de drept internaţional public”, Vol. I, Centru de multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1972.
 • Riccardo Monaco, „Manuale di diritto internazionale pubblico”, Torino.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman, „Drept Internaţional Public”, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1994.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, „Drept internaţional public”, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1997.
 • Popescu I. Mircea, “Dreptul mării. Zone de jurisdicţie naţională”, Editura Artprint, Bucureşti, 2000.
 • Aurel Preda, Nineta Bărbulescu, “Curtea Internaţională de Justiţie şi Dreptul Mării”, Editura FinMedia, Bucureşti, 1999.
 • A. Raestad, “La mer territoriale”, Etudes historigues et iuridigues, Paris, 1913.
 • Grigore Stamate, “Frontiera de stat a României”, Editura Militară, Bucureşti, 1997.
 • Site-ul Comisiei de drept internaţional: www.un.org.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Regimul juridic al marii teritoriale
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 85
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Regimul juridic al marii teritoriale

Regimul juridic al marii teritoriale

Pretul nostru: Lei (Ron) 210.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker