Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Inscrisurile ca mijloc de proba in procesul penal

Descriere

Aşa cum se arată în literatura de specialitate, procesul penal reprezintă o activitate de cunoaştere, în care organele judiciare trebuie să depună toată stăruinţa în vederea aflării adevărului. Adevărul în orice domeniu de activitate umană nu se relevă spontan: “el trebuie dovedit şi descoperit sub toate aspectele sale”.

Pentru stabilirea adevărului, mijlocul care duce la realizarea cunoaşterii sunt dovezile – probele. Art. 62 Cod Procedură Penală prevede că “în vederea aflării adevărului, organele de urmărire penală şi instanţa de judecată sunt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele sale, pe bază de probe”.

Această dispoziţie este un corolar al regulii de bază a aflării adevărului, înscris în art. 3 Cod Procedură Penală şi al regulii rolului activ al organelor judiciare înscris în art. 4 Cod Procedură Penală. Probele pot fi definite ca fiind acele elemente de fapt cu relevanţă informatică asupra tuturor laturilor cauzei penale.

Cuvântul “probă”, în limbajul practicii judiciare, este folosit adeseori, mai ales de nespecialişti, atât în înţelesul noţiunii de probă, cât şi în înţelesul noţiunii de mijloc de probă.

În Codul de Procedură Penală anterior, cuvântul “probă” era folosit atât în dispoziţiile privitoare la proba propriu-zisă, cât şi în dispoziţiile care priveau vreun mijloc de probă. Întrucât proba şi mijloacele de probă sunt categorii juridice distincte, în Codul de Procedură Civilă actual se întrebuinţează termenii corespunzători pentru fiecare categorie, evitându-se confuziile. Este mijloc de probă instrumentul care dă în vileag proba ca fiind rezultatul administrării unui mijloc de probă.

De exemplu: când P.C. declară că a văzut pe T.I. trăgând un foc de armă asupra lui V.A., declaraţia lui P.C. este un mijloc de probă, iar ceea ce el arată în cazul în care sunt demne de crezare constituie o probă .

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

C U P R I N S

ÎNSCRISURILE CA MIJLOC DE PROBĂ

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNEA, CLASIFICAREA ŞI IMPORTANŢA  PROBELOR ŞI A MIJLOACELOR DE PROBA

SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE PRIVIND PROBELE

§ 1. PROBELE ÎN PROCESUL PENAL

§ 2. CLASIFICAREA PROBELOR

A. CLASIFICAREA PROBELOR ÎN FUNCŢIE DE IZVORUL DIN CARE PROVIN

B. CLASIFICAREA PROBELOR ÎN FUNCŢIE DE CRITERIUL LEGĂTURILOR CU OBIECTUL PROBAŢIUNII

§ 3. OBIECTUL PROBAŢIUNII ŞI CONŢINUTUL LUI

A. NOŢIUNEA DE OBIECT AL PROBEI. GENERALITĂŢI

B. FAPTE ŞI ÎMPREJURĂRI CE TREBUIE DOVEDITE

C. FAPTE ŞI ÎMPREJURĂRI CARE NU TREBUIE DOVEDITE

D. FAPTELE CE POT FI DOVEDITE ÎN PROCESUL PENAL

E. FAPTE ŞI ÎMPREJURĂRI DE FAPT CARE NU POT FI DOVEDITE ÎN PROCESUL PENAL

SECŢIUNEA A II-A: MIJLOACELE DE PROBĂ

§ 1. NOŢIUNEA DE „MIJLOACE DE PROBĂ” ŞI IMPORTANŢA ACESTORA

§ 2. CLASIFICAREA MIJLOACELOR DE PROBĂ

A. CLASIFICAREA MIJLOACELOR DE PROBĂ DUPĂ CRITERIUL FORMEI DE EXPRIMARE

B. CLASIFICAREA ÎN RAPORT DE CRITERIUL SEDIULUI MATERIEI

 

CAPITOLUL II: ÎNSCRISURILE – MIJLOC DE PROBĂ

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA ÎNSCRISURILOR

SECŢIUNEA A II-A: LOCUL PROCESELOR-VERBALE ÎN CADRUL ÎNSCRISURILOR ŞI CUPRINSUL ACESTORA

§ 1. PROCESELE-VERBALE - MIJLOC DE PROBĂ

§ 2. CUPRINSUL PROCESELOR-VERBALE

SECŢIUNEA A III-A: VALOAREA PROBATORIE A ÎNSCRISURILOR CA MIJLOACE DE PROBĂ

 

CAPITOLUL III: PROCEDEE DE DESCOPERIRE ŞI DE RIDICARE A ÎNSCRISURILOR

SECŢIUNEA I: RIDICAREA DE ÎNSCRISURI

SECŢIUNEA A II-A: PERCHEZIŢIA

SECŢIUNEA A III-A: CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI

 

CAPITOLUL IV: PROPUNERI DE LEGE FERENDA (PROIECTUL DE MODIFICARE AL CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ)

 

CAPITOLUL V: ASPECTE DESPRINSE DIN JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI ŞI JURISPRUDENŢA C.E.D.O.

I. ASPECTE DESPRINSE DIN JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI

II. ASPECTE DESPRINSE DIN JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI (C.E.D.O.) (ÎN BAZA ARTICOLUL 8 DIN CONVENŢIE)

 BIBLIOGRAFIE  

B I B L I O G R A F I E
 
 • Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002.
 • Ion Neagu, Tratat de procedură penală, Editura Pro, Bucureşti, 1997.
 • Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală - parte generală, Vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
 • Nicolae Volonciu, Tratat de drept procesual penal. Partea generală, , vol. II, Editura Paideia, Bucureşti, 1999.
 • Alexandru Sava, Aprecierea probelor în procesul penal, Editura Junimea, Iaşi, 2002.
 • Radu Constantin, Pompil Drăghici, Mircea Ioniţă, Expertizele - mijloc de probă în procesul penal, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000.
 • Gheorghe Mateuţ, Procedură penală, partea generală, Vol. II, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1997.
 • V. Bercheşan, Probele şi mijloacele de probă - mic îndrumar de cercetare penală, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1994.
 • Ionescu Geroge-Ilie, Tibacu Nicola, Brânzei Dimitrie, Cercetarea penală, Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, Bucureşti, 1974.
 • Adrian Leik, Expertiza judiciară - mijloc de probă în procesul civil, Editura Ankarom, Iaşi, 1998.
 • Alexandru Ţuculeanu, Efectuarea percheziţiilor în cursul actelor premergătoare, Dreptul nr. 3/1996.
 • Ion Dumitru, Posibilitatea efectuării percheziţiei în etapa actelor premergătoare, Dreptul nr. 1/1998.
 • Alexandru Ţuculeanu, Reflecţii în legătură cu percheziţia corporală, în Dreptul nr. 3/1996.
 • M. Basarab, L. Moldovan, V. Suian, Drept penal. Partea specială, Vol. I, Cluj-Napoca, 1985.
 • M. Costin, I. Leş, M. Minea, D. Radu, Dicţionar de drept procesual civil, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983.
 • Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Costică Bulai, Nicoleta Iliescu, Rodica Mihaela Stănoiu, Explicaţii teoretice ale codului de procedură penală român, Editura Academiei, Bucureşti, 1975.
 • P. Henry, De l’intime convinction, Ed. Jeune Barreau de Liege, 1985.
 • I. Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil, Teoria generală,Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1977.
 • M. A. Celţov, Procesul penal sovietic,Editura de Stat pentru Literatură Economică şi Juridică, Bucureşti, 1954.
 • Lucian Ionescu, Expertiza criminalistică a scrisului, Editura Junimea, Iaşi, 1973.
 • Vasile Bercheşan, Cercetarea penală. Îndrumar complet de cercetare penală, Editura şi Tipografia Icar, Bucureşti, 2002.
 • G. Antoniu, C. Bulai, Gh. Chivulescu, Dicţionar juridic penal, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
 • Gh. Vizitiu, Înşelăciunea în contractele comerciale..., în Dreptul, nr. 2/2000.
 • C.B. Mueller, L.C. KirkParick, Federal Rules of Evidence, Little, Brown and Co., New York, 1994.
 • I. Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Bucureşti, Editura Naturalismul, 1991.
 • I. Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat, vol. II, Editura Europa Nova 1996.
 • M. Constantinescu, I. Muraru, Constituţia României - comentată şi adnotată, Bucureşti, 1992.
 • AI. Ţuculeanu, Garanţiile inviolabilităţi domiciliului. Percheziţia domiciliară, în Dreptul, anul VII, seria a II-a nr. 2/1998.
 • E. Stancu, Criminalistica, vol. II, Editura Proarcadia, Bucureşti. 1993.
 • I. Mircea, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.
 • A. Ciopraga, Criminalistica - Tactică, Universitatea din Iaşi, 1986.
 • Vincent Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1998.
 • Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. Culegere selectivă, Editura Polirom, Bucureşti, 2000.
 • Codul de procedură penală al României
 • Codul penal al României

   

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Inscrisurile ca mijloc de proba in procesul penal
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 75
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker