Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Probele in procesul penal

Descriere

Cea mai însemnată activitate a organelor judiciare şi a părţilor este consacrată administrării tuturor probelor necesare şi aprecierii lor complete şi juste, în vederea cunoaşterii faptelor, a modului lor real în care sunt expuse. Aceeaşi importanţă este acordată probelor şi mijloacelor de probă de cercetarea ştiinţifică, care consacră problemelor probaţiunii numeroase studii de drept procesual penal, de psihologie judiciară, medicină legală.

Sistemul probator, ca ansamblu de norme juridice care reglementează probele şi mijloacele de probă, are o influenţă hotărâtoare în înfăptuirea justiţiei penale.

Fiind un mijloc de cunoaştere a faptelor ce s-au petrecut în realitatea obiectivă, probele dau posibilitatea cunoaşterii fenomenelor din natură şi societate, în raport de nivelul cunoştinţelor şi de interesul manifestat pentru aflarea adevărului.

Materia probelor şi mijloacelor de probă formează un capitol de mare importanţă, încât fără cunoaşterea soluţiilor privind probele şi mijloacele de probă nu este de conceput realizarea funcţiilor şi finalităţilor procesului penal.

Într-adevăr, de modul de abordare a aspectelor legate de probe şi mijloacele de probă (şi, desigur, şi a procedeelor probatorii) depinde un proces echitabil care este de esenţa justiţiei într-o societate civilizată, în orice stat de drept.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 43.00
Cantitate:

CUPRINS

 

Capitolul I Noţiunea, importanţa şi clasificarea probelor

1.1. Introducere în dreptul procesual penal

1.2. Noţiunea de probă în procesul penal

1.2.1. Scurt istoric

1.2.2. Dispoziţii generale

1.3. Importanţa probelor

1.4. Clasificarea probelor

 

Capitolul II Obiectul probaţiunii

2.1. Noţiunea de obiect al probaţiunii

2.2. Faptele şi împrejurările care formează obiect al probaţiunii

2.3. Faptele similare, auxiliare şi negative

2.4. Faptele şi împrejurările care nu pot forma obiectul probaţiunii

2.5. Fapte şi împrejurări care nu trebuie dovedite

2.5.1. Dispensa de probă în cazul prezumţiilor legale absolute

2.5.2. Faptele evidente şi notorii (nu trebuie dovedite existând dispensa de probă)

2.5.3. Faptele necontestate

2.6. Cerinţele probelor. Admisibilitatea, pertinenţa, concludenţa şi utilitatea probelor

 

Capitolul III Sarcina probaţiunii

3.1. Administrarea probelor

3.1.1. Conceptul de administrare a probelor

3.1.2. Administrarea probelor în faza de urmărire penală

3.1.3. Administrarea probelor în faza de judecată în prima instanţă

3.1.4. Administrarea probelor în apel

3.1.5. Administrarea probelor în recurs

3.1.6. Administrarea probelor în căile extraordinare de atac

3.1.7. Garanţii pentru respectarea legii în administrarea probelor

3.2. Aprecierea probelor

3.3. Prezumţia de nevinovăţie

 

Capitolul IV Mijloacele de probă

4.1. Noţiunea şi importanţa mijloacelor de probă în procesul penal

4.2. Declaraţiile părţilor şi ale martorilor

4.2.1. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului

4.2.1.1. Noţiune şi importanţă

4.2.1.2. Procedura de obţinere a declaraţiilor învinuitului sau inculpatului

4.2.1.3. Valoarea probatorie a declaraţiilor învinuitului sau inculpatului

4.3. Declaraţiile părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

4.3.1. Noţiune şi importanţă

4.3.2. Procedura de obţinere a declaraţiilor părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

4.3.3. Valoarea probatorie a declaraţiilor părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

4.4. Declaraţiile martorilor

4.4.1. Noţiune şi importanţă

4.4.2. Obligaţiile şi drepturile martorilor

4.4.3. Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori în procesul penal

4.4.4. Persoanele care nu sunt obligate să depună mărturie

4.4.5. Procedura de ascultare a martorilor

4.4.6. Valoarea probatorie a declaraţiilor martorului

4.5. Procedee speciale de obţinere a declaraţiilor părţilor şi martorilor

4.5.1. Confruntarea

4.5.2. Procedura confruntării

4.5.3. Folosirea interpreţilor

 

Capitolul V Înscrisurile şi mijloacele materiale de probă

5.1. Înscrisul ca mijloc de probă

5.1.1. Noţiunea şi importanţa înscrisurilor

5.1.2. Valoarea probatorie a înscrisurilor

 

Capitolul VI Înregistrările audio sau video

6.1. Precizări prealabile

6.2. Înregistrările audio

6.3. Înregistrarea de imagini şi alte înregistrări

6.4. Verificarea înregistrărilor audio sau de imagini

 

Capitolul VII Mijloacele materiale de probă

7.1. Noţiune şi importanţă

7.2. Valoarea probatorie a mijloacelor materiale de probă

 

Capitolul VIII Procedee de descoperire şi ridicare a înscrisurilor şi mijloacelor materiale de probă

8.1. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri

8.2. Percheziţia

8.2.1. Consideraţii preliminare

8.2.2. Procedura de efectuare a percheziţiei şi ridicarea de obiecte sau înscrisuri

8.3. Cercetarea la faţa locului

8.3.1. Noţiune şi importanţă

8.3.2. Procedura cercetării la faţa locului

8.4. Reconstituirea

8.4.1. Noţiune şi importanţă

8.4.2. Procedura reconstituirii

 

Capitolul IX Constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi expertizele

9.1. Constatările tehnico-ştiinţifice

9.1.1. Noţiune şi importanţă

9.1.2. Procedura de efectuare a constatărilor tehnico-ştiinţifice

9.2. Constatările medico-legale

9.2.1. Noţiune şi importanţă

9.2.2. Procedura de efectuare a constatărilor medico-legale

9.2.3. Valoarea probatorie

9.3. Expertizele

9.3.1. Noţiune şi importanţă

9.3.2. Tipurile de expertize

9.3.3. Procedura expertizei

9.3.3.1. Numirea expertului

9.3.3.2. Efectuarea expertizei

9.3.3.3. Raportul de expertiză

9.3.3.4. Valoarea probatorie a raportului de expertiză

9.3.3.5. Prezentarea scriptelor în comparaţie

 

Capitolul X Alte instituţii legate de administrarea probelor în procesul penal

10.1. Consideraţii preliminare

10.2. Comisia rogatorie

10.2.1. Noţiune şi importanţă

10.2.2. Condiţiile în care poate fi dispusă o comisie rogatorie şi actele ce pot face obiectul acesteia

10.2.3. Procedura de efectuare a comisiei rogatorii

10.3. Delegarea

10.4. Martorii asistenţi

 

Capitolul XI. Aspecte de drept comparat privind strângerea şi administrarea probelor şi mijloacelor de probă la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene şi SUA

 

Capitolul XII. Utilizarea probelor obţinute ilegal sau prin tortură în procesul penal şi incriminarea utilizării torturii în investigaţii în ţările Uniunii Europene şi SUA

 

Capitolul XIII. Jurisprudenţă referitoare la probe şi mijloacele de probă

 

Concluzii

 

Bibliografie

Autor: Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru
Titlul cartii: Probele in procesul penal
Producator: Editura Nomina Lex
Data aparitiei: 2010
ISBN: 978-606-8153-13-1
Numar de pagini: 365
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosata, Laminata

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pretul nostru: Lei (Ron) 43.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker