Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Judecata penala in prima instanta

Descriere

Fără a diminua cu nimic rolul celorlalte două faze ale procesului penal - urmărirea penală şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti - putem spune că judecata penală reprezintă faza procesual penală cu conţinutul cel mai bogat şi totodată cu cea mai mare importanţă în cadrul procesului penal. Aici principiile care guvernează întregul proces penal îşi dau măsura valorii lor garantând respectarea legii şi aflarea adevărului.

Necesitatea fazei de judecată în procesul penal rezidă din interpretarea dispoziţiilor constituţionale prevăzute în art. 126 alin. 1: „justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege”.

Judecata penală ca fază a procesului penal are ca obiect soluţionarea cauzei în mod definitiv. Aceasta presupune pronunţarea unei hotărâri legale şi temeinice, susceptibilă de a fi pusă în executare, în scopul realizării depline şi definitive a sarcinilor justiţiei penale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Cantitate:

CUPRINS

 

ABREVIERI

 

CONSIDERAŢII GENERALE

 

CAPITOLUL 1. Aspecte istorice privind judecata penală

 

CAPITOLUL 2. Competenţa penală a instanţelor judecătoreşti

2.1. Aspecte generale privind competenţa

2.2. Competenţa funcţională, materială şi personală a instanţelor penale

2.2.1. Competenţa judecătoriei 

2.2.2. Competenţa tribunalului militar

2.2.3. Competenţa tribunalului 

2.2.4. Competenţa tribunalului militar teritorial

2.2.5. Competenţa Curţii de Apel 

2.2.6. Competenţa Curţii Militare de Apel 

2.2.7. Competenta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

2.3. Competenţa secţiilor maritime şi fluviale

2.3.1. Competenţa secţiei maritime şi fluviale de la judecătorie

2.3.2. Competenţa secţiilor maritime şi fluviale ale tribunalului judeţean

2.4. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti

2.5. Probleme legate de competenţa penală a instanţelor de judecată

2.5.1. Prorogarea de competenţă

2.5.2. Conexitatea

2.5.3. Indivizibilitatea

2.5.4. Disjungerea

2.5.5. Chestiuni prealabile

2.5.6. Schimbarea încadrării juridice şi schimbarea califi cării faptei

2.5.7. Declinarea de competenţă şi confl ictele de competenţă în faţa instanţei de judecată

2.5.8. Strămutarea cauzelor penale

2.5.9. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea

 

CAPITOLUL 3. Dispoziţii generale privind judecata

3.1. Noţiuni privind judecata penală şi gradele de jurisdicţie

3.1.1. Noţiuni privind judecata

3.1.2. Gradele de jurisdicţie 

3.2. Principii specifi ce fazei de judecată

3.2.1. Principiul oralităţii

3.2.2. Principiul nemijlocirii

3.2.3. Principiul contradictorialităţii

3.2.4. Principiul publicităţii

3.3. Reglementări generale privind judecata

3.3.1. Îndatoririle instanţei de judecată

3.3.2. Locul unde se efectuează judecata

3.3.3. Compunerea instanţei

3.3.4. Citarea părţilor

3.3.5. Asigurarea apărării

3.3.6. Atribuţiile preşedintelui completului de judecată

3.3.7. Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei de judecată

3.3.8. Constatarea infracţiunilor de audienţă

3.3.9. Suspendarea judecăţii

3.4. Dispoziţii generale privind hotărârile judecătoreşti

3.4.1. Conceptul de hotărâre judecătorească penală

3.4.2. Luarea hotărârilor judecătoreşti

3.4.3. Felul hotărârilor judecătoreşti penale

3.4.4. Conţinutul încheierilor de şedinţă

 

CAPITOLUL 4. Judecata penală în primă instanţă

4.1. Participarea procurorului şi a părţilor la şedinţa de judecată

4.1.1. Participarea procurorului

4.1.2. Participarea părţilor

4.2. Obiectul judecăţii

4.3. Etapele procesuale ale judecăţii în primă instanţă

4.3.1. Măsuri premergătoare şedinţei de judecată

4.3.2. Şedinţa de judecată în primă instanţă

4.3.2.1. Începutul judecăţii

4.3.2.2. Cercetarea judecătorească

4.3.2.3. Dezbaterile şi ultimul cuvânt al inculpatului

4.3.3. Deliberarea şi hotărârea instanţei

4.3.3.1. Obiectul deliberării

4.3.3.2. Reluarea cercetărilor judecătoreşti sau a dezbaterilor

4.3.3.3. Rezolvarea acţiunii penale

4.3.3.4. Rezolvarea acţiunii civile

4.3.3.5. Pronunţarea asupra cheltuielilor judiciare

4.3.3.6. Alte măsuri ale instanţei

4.3.4. Structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti

4.3.5. Pronunţarea şi comunicarea hotărârii judecătoreşti

 

CAPITOLUL 5. Aspecte de drept comparat privind judecata penală

 

CAPITOLUL 6. Jurisprudenţa în materie

1) Verifi carea regularităţii actului de sesizare. Obiectul verifi cării

2) Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Soluţii

3) Infracţiune de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice

4) Plângere penală adresată direct instanţei. Trimiterea plângerii la organul competent. Recurs. Admisibilitate

5) Plângere în faţa judecătorului împotriva ordonanţei prin care s-a dispus, în cursul urmăririi penale, instituirea sechestrului asigurător. Inadmisibilitate

6) Plângere în faţa judecătorului împotriva rezoluţiei procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Soluţii

7) Plângere în faţa judecătorului împotriva rezoluţiei procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Soluţii. Asistenţa persoanei vătămate

8) Locul de citare. Citare prin afi şare

9) Plângere în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Plângere respinsă ca tardivă de conducătorul parchetului sau procurorul ierarhic superior

10) Reţinerea şi predarea corespondenţei dispusă de procuror. Informarea instanţei

11) Competenţă după calitatea persoanei. Infracţiuni săvârşite de avocaţi

12) Plângere în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Termenul de introducere a plângerii

13) Publicitatea şedinţei de judecată. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea trafi cului de persoane

14) Arestare preventivă. Existenţa datelor privind încercarea unei înţelegeri frauduloase cu persoana vătămată

 

BIBLIOGRAFIE

Autor: Theodor Mrejeru, Bogdan mrejeru
Titlul cartii: Judecata penala in prima instanta. Aspecte teoretice si jurisprudenta in materie
Producator: Editura Nomina Lex
Data aparitiei: Noiembrie, 2010
ISBN: 978-606-8153-23-0
Numar de pagini: 295
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

by Administrator Lucrari.ro, 21 Jan 2011

Avand in vedere ca lucrarea este structurata pe parcursul a doua parti - una teoretica si cealalta practica (jurisprudenta in domeniu) apreciem ca fiind deosebit de utila, in primul rand, practicienilor dreptului si in special avocatilor.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker