Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Arestarea preventiva. Reglementare, doctrina, jurisprudenta

Descriere

Prezenta lucrare îmbracă forma unui amplu studiu de doctrină şi jurisprudenţă, având o evidentă valoare ştiinţifică, ilustrată de metoda de abordare şi instrumentele de analiză, specifice activităţii universitare, dar în acelaşi timp prezintă şi o certă utilitate practică întrucât propune atât soluţii concrete pentru depăşirea impedimentelor apărute în activitatea de aplicare a reglementărilor în materie cât şi modificări legislative în scopul asigurării unui cadru normativ suplu şi coerent pentru privarea de libertate în procesul penal.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.00
Cantitate:

Cuprins

 

Cuvânt-înainte

Abrevieri

Capitolul I. Consideraţii cu caracter introductiv

Secţiunea 1. Aspecte preliminare privind libertatea şi dimensiunea juridică a acestui concept

Secţiunea a 2-a. Instrumentele juridice de apărare a libertăţii ca drept fundamental

§1. Instrumentele internaţionale de apărare a libertăţii

1.1. Consideraţii preliminare

1.2. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice

1.3. Protecţia europeană a libertăţii individuale

1.3.1. Consideraţii preliminare privind Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Generalităţi privind sistemul de garanţii referitoare la libertate instituit prin art. 5

1.3.2. Controlul judiciar realizat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aspecte instituţionale

§2. Protecţia naţională a libertăţii ca drept fundamental. Instrumente juridice şi garanţii

2.1. Instrumentele juridice de apărare şi garanţiile constituţionale din materia libertăţii

2.2. Instrumentele juridice şi garanţiile procesuale instituite pentru apărarea libertăţii în procesul penal

2.3. Protecţia juridică a libertăţii prin mijloace specifice dreptului penal substanţial

2.3.1. Aspecte generale privind incriminarea faptelor care afectează libertatea persoanei

2.3.2. Lipsirea de libertate în mod ilegal

2.3.3. Sclavia şi supunerea la muncă forţată sau obligatorie

2.3.4. Arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă. Represiunea nedreaptă

2.4. Protecţia juridică a libertăţii prin mijloace specifice dreptului civil

2.4.1. Răspunderea patrimonială a statului şi acţiunea civilă pentru repararea pagubei în cazul privării de libertate pe nedrept

 Capitolul II. Formele privării de libertate în sistemul român de drept

Secţiunea 1. Concept. Clasificare. Calificarea termenului de privare de libertate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Criterii

Secţiunea a 2-a. Formele principale sau propriu-zise de privare de libertate

§1. Sancţiunile penale privative de libertate. Principii

§2. Pedepsele principale privative de libertate

2.1. Consideraţii privind pedepsele şi scopul acestora

2.2. Detenţiunea pe viaţă

2.3. Pedeapsa închisorii

2.4. Măsura de siguranţă a internării medicale

2.5. Măsura educativă a internării minorului

§3. Măsurile procesuale privative de libertate

3.1. Arestarea preventivă

3.2. Reţinerea

3.3. Internarea medicală

Secţiunea a 3-a. Formele auxiliare de privare de libertate

§1. Privarea de libertate în cazul mandatului de aducere

§2. Privarea de libertate în cazul efectuării expertizei psihiatrice obligatorii

§3. Privarea de libertate efectuată de subiecţi privaţi, în cazul procedurii speciale de urmărire a unor infracţiuni flagrante

§4. Privarea de libertate în măsura administrativă a conducerii la secţie prevăzută de art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

Secţiunea a 4-a. Închisoarea contravenţională

Capitolul III. Măsurile de prevenţie

Secţiunea 1. Aspecte preliminarii privind măsurile procesuale

§1. Natura juridică şi importanţa măsurilor procesuale

§2. Clasificarea măsurilor procesuale

Secţiunea a 2-a. Scurte consideraţii cu caracter general privind măsurile de prevenţie şi rolul acestora în reglementarea procesual penală

Secţiunea a 3-a. Evoluţia modificărilor legislative intervenite în materia măsurilor de prevenţie după anul 2000

§1. Consideraţii preliminare

§2. Aspecte privind corelarea legislaţiei procesuale cu reglementările constituţionale şi cu cele ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

Secţiunea a 4-a. Cadrul normativ actual privind măsurile de prevenţie

§1. Luarea măsurilor de prevenţie

1.1. Condiţiile generale în care se pot lua măsurile de prevenţie

1.2. Organele judiciare care pot lua măsuri de prevenţie şi actele prin care pot fi luate aceste măsuri

§2. Înlocuirea măsurilor de prevenţie

§3. Revocarea măsurilor de prevenţie

§4. Încetarea de drept a măsurilor de prevenţie

Secţiunea a 5-a. Mijloacele de control sau căile de atac împotriva actelor procesuale prin care se dispune asupra luării, înlocuirii, revocării sau încetării de drept a măsurilor de prevenţie

§1. Consideraţii preliminare

§2. Plângerea împotriva ordonanţei organului de cercetare penală sau a procurorului privind măsura reţinerii

§3. Plângerea împotriva ordonanţei procurorului privind măsurile prevăzute în art. 136 lit. b) şi c

§4. Calea de atac împotriva încheierii privind măsurile de prevenţie

4.1. Aspecte privind raţiunea unei reglementări diferite a controlului legalităţii încheierii privitoare la măsurile preventive

4.2. Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de judecător în cursul urmăririi penale privind măsurile preventive

4.3. Calea de atac împotriva încheierii privind măsurile de prevenţie pronunţate în timpul judecăţii

Secţiunea a 6-a. Măsurile de prevenţie privite în special

§1. Reţinerea

§2. Obligarea de a nu părăsi localitatea

§3. Obligarea de a nu părăsi ţara

Secţiunea a 7-a. Dispoziţii speciale privind măsurile de prevenţie

 §1. Dispoziţii speciale aplicabile minorilor

1.1. Necesitatea unui regim special al măsurilor preventive în cazul minorilor infractori

1.2. Reţinerea minorului

1.3. Arestarea minorului

§2. Dispoziţii speciale pentru persoanele juridice

§3. Dispoziţii speciale aplicabile în procedura de urmărire şi judecată a unor infracţiuni flagrante

Capitolul IV. Arestarea preventivă. Modalităţile de individualizare neprivative de libertate ale arestării preventive

Secţiunea 1. Consideraţii privind natura juridică şi funcţionalitatea arestării preventive

Secţiunea a 2-a. Arestarea învinuitului

§1. Condiţiile generale ale arestării preventive a învinuitului

§2. Procedura arestării învinuitului în faza de urmărire penală

§3. Procedura arestării învinuitului la instanţa de judecată

Secţiunea a 3-a. Arestarea inculpatului

§1. Consideraţii preliminare privind contextul procesual în care se dispune măsura arestării inculpatului

§2. Condiţiile generale ale arestării inculpatului

§3. Procedura arestării inculpatului în faza de urmărire penală

§4. Procedura arestării inculpatului în faza de judecată

Secţiunea a 4-a. Aspecte privind tipologia activităţii procesuale prin care se dispune arestarea preventivă

§1. Principiul sesizării (petitum

§2. Particularităţile procedurii judiciare în cazul arestării preventive în faza de urmărire penală

Secţiunea a 5-a. Formele speciale de arestare

§1. Consideraţii preliminare

§2. Arestarea condamnatului în procedura de punere în executare a pedepsei închisorii ori a detenţiunii pe viaţă

§3. Arestarea provizorie în vederea extrădării dispusă în procedura reglementată de Legea nr. 302/2004

§4. Arestarea în vederea executării mandatului european de arestare

4.1. Consideraţii generale. Definiţie. Conţinut

4.2. Aspecte legate de procedura de emitere şi procedura de executare a mandatului european de arestare

Secţiunea a 6-a. Modalităţi de individualizare neprivative de libertate ale arestării preventive

§1. Consideraţii privind natura juridică a liberării provizorii

§2. Condiţiile liberării provizorii sub control judiciar

§3. Condiţiile liberării provizorii pe cauţiune

§4. Procedura liberării provizorii sub controlul judiciar şi pe cauţiune

Capitolul V. Consideraţii privind actele procesuale şi procedurale care concură la luarea şi executarea măsurii arestării preventive

Secţiunea 1. Consideraţii preliminare privind noţiunile de act procesual şi act procedural. Principiul libertăţii de formă a înscrisurilor judiciare

Secţiunea a 2-a. Hotărârile judecătoreşti prin care se dispune cu privire la arestarea preventivă

§1. Natura juridică şi felurile hotărârilor judecătoreşti pronunţate în această materie

§2. Conţinutul hotărârii judecătoreşti prin care se dispune cu privire la arestarea preventivă

Secţiunea a 3-a. Aspecte de criminalistică şi de psihologie judiciară privind desfăşurarea activităţii jurisdicţionale referitoare la arestarea preventivă (Tactica ascultării învinuitului sau inculpatului. Psihologia duelului judiciar. Consecinţe psihologice ale privării de libertate)

Secţiunea a 4-a. Mandatul de arestare

§1. Consideraţii preliminare

§2. Conţinutul mandatului de arestare

Secţiunea a 5-a. Executarea mandatului de arestare

Capitolul VI. Aspecte privind durata arestării şi formele de prelungire în timp a stării de arest

Secţiunea 1. Consideraţii privind durata arestării

§1. Durata arestării inculpatului

§2. Durata arestării învinuitului

§3. Durata arestării provizorii în vederea extrădării. Durata arestării minorului

§4. Impactul unor decizii ale Curţii Constituţionale în materia duratei arestării preventive

Secţiunea a 2-a. Prelungirea arestării preventive a inculpatului în faza de urmărire penală

§1. Consideraţii preliminare privind procedura prelungirii arestării preventive

§2. Etapa preliminară din faţa organelor de urmărire penală

§3. Etapa jurisdicţională

Secţiunea a 3-a. Menţinerea arestării preventive în faza de judecată

§1. Consideraţii preliminare

§2. Menţinerea arestării preventive la primirea dosarului

§3. Verificări privind arestarea inculpatului

Secţiunea a 4-a. Examen comparativ între prelungirea arestării preventive şi menţinerea arestării preventive

Capitolul VII. Perspective ale viitorului cadru legislativ din materia arestării preventive. Elemente de drept comparat

Secţiunea 1. Aspecte privind modificările legislative anunţate în Proiectul Codului de procedură penală român

§1. Contextul socio-juridic actual. Tipologia viitorului model de proces penal român

§2. Conţinutul normativ al instituţiei arestării preventive în proiectul Codului de procedură penală

Secţiunea a 2-a. Reglementarea instituţiei arestării preventive în alte sisteme de drept

§1. Sistemul italian

§2. Sistemul francez

Secţiunea a 3-a. Noile coordonate ale reglementării instituţiei măsurilor de prevenţie trasate de Asociaţia Internaţională de drept Penal (AIDP)

Bibliografie

 

Cuvânt-înainte

„Libertatea e frumoasă pentru că eşti tot mai strâns legat de ea, pe măsură ce ţi se pare imposibilă” (Emil Cioran). Quis custodiet custodes? rămâne o întrebare deschisă la care conştiinţa modernă încearcă să răspundă fie legislativ, fie filozofic, fie politic. Cine se legitimează a fi un observator al societăţii este tentat să facă filozofie.

Dar o societate nu poate funcţiona cu reflecţii filozofice, ea are nevoie de legi. Rousseau afirma că „libertatea este supunerea faţă de legi pe care le-am stabilit noi înşine”. Dacă legea limitează libertatea noastră, ea este în acelaşi timp şi condiţia ei. În fond, libertatea este puterea de a ne supune legii.

Rămâne actuală afirmaţia lui Montesquieu: „într-un stat, adică într-o societate în care există legi, libertatea nu poate consta decât în a putea face ceea ce ar trebui să vrei, şi nu în a fi constrâns să faci ceea ce nu ar trebui să vrei”. Privarea temporară de libertate este o necesitate care condiţioneaz ă libertatea altora. Desigur, libertatea presupune responsabilitate, libertatea este autodeterminare; ea constă în inteligenţa care implică o cunoaştere distinctă a obiectului deliberării (Leibniz).

În antichitate umanitatea a zeificat libertatea, antropomorfizând-o într-o zeiţă: LIBERTAS. Astăzi, libertatea şi privarea de libertate au un conţinut legislativ care guvernează societatea, nu metafizico-idilic. De la mit la realitate, umanitatea a parcurs un lung drum de acumulări juridice, filozofice, şi sociologice.

Dacă în Antichitate cuvântul „liber” intra în onomastica mitică (LIBER era supranumele lui Bachus, deci libertatea era concepută afrodiziac), în XIV Arestarea preventivă contemporaneitate, liber este un concept juridic exhaustiv ce asimileaz ă concepte filozofice, psihologice şi sociologice. Chiar dacă pierde din inefabilul ei mataforic, zeiţa Libertas câş- tigă autoritate.

La rândul ei, ne aduce ofrandă gratitudinea ei, pentru că rămâne eternă în miturile contemporane.

Autor: Zarafiu Andrei
Titlul cartii: Arestarea preventiva. Reglementare, doctrina, jurisprudenta
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 21 Mai 2010
ISBN: 978-973-115-733-7
Numar de pagini: 440
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker