Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Rolul procurorului in procesul penal

Descriere

După cum reiese din aspectele dezvoltate pe parcursul lucrării, Ministerul Public ocupă un loc important în cadrul autorităţii judecătoreşti (aşa cum prevede Constituţia din 1991), fiind organizat în detaliu în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, modificată şi republicată. În acest sens, potrivit art. 130 din Constituţia României „în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurorii constituiţi în parchete, în condiţiile legii”. Reluând dispoziţia constituţională art. 2 alin. 4 din Legea nr. 92/1992, modificată şi republicată, arată că Ministerul Public reprezintă, în activitatea judiciară, interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

În completarea acestora, din dispoziţiile constituţionale reiese, potrivit art. 131 din Constituţie, că: procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei”. În ceea ce priveşte stare de incompatibilitate, potrivit alin. 2 al art. 131 din Constituţie arată că: „funcţia de procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior”.

Actuala organizare şi funcţionare a Ministerul Public în România este inspirată atât din reglementările existente în ţara noastră până în anul 1952, cât şi din reglementările altor state în care în prezent funcţionează această instituţie. Instituţia Ministerul Public îşi are apartenenţa la autoritatea judecătorească, aşa cum rezultă din prevederile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, modificată şi republicată.

Încercând să reţinem câteva concluzii, considerăm că trebuie evidenţiate următoarele aspecte:

 procuratura (Ministerul Public) este parte componentă a puterii judecătoreşti.

 principiile de organizare ale Ministerului Public în statul de drept sunt: unitatea, indivizibilitatea, subordonarea ierarhică, independenţa faţa de celelalte structuri ale statului.

 procurorii sunt magistraţi, beneficiind, ca şi judecătorii, de inamovibilitate şi de aceleaşi condiţii de încadrare în funcţie, eliberare din funcţie, promovare, salarizare, statut disciplinar.

  Ministerul Public poate fi organizat ca instituţie de sine stătătoare sau ca departament în cadrul Ministerului Justiţiei sub autoritatea ministrului de justiţie. În ambele cazuri, în compunerea Ministerului Public ar urma să se cuprindă parchete organizate pe lângă toate instanţele civile şi militare şi un organ central compus din procurori şi personal auxiliar.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: PREVEDERI CONSTITUŢIONALE PRIVIND INSTITUŢIA MINISTERULUI PUBLIC

SECŢIUNEA A II-A: SCURT ISTORIC

§. 1. MINISTERUL PUBLIC – INSTITUŢIE ORIGINARĂ PROCEDURALĂ A DREPTULUI FRANCEZ

§. 2. SCURTĂ PREZENTARE PRIVIND EVOLUŢIA INSTITUŢIEI MINISTERULUI PUBLIC ÎN ROMÂNIA

 

CAPITOLUL II: PRINCIPIILE FUNCŢIONĂRII MINISTERULUI PUBLIC

SECŢIUNEA I: PRINCIPIUL LEGALITĂŢII ACTIVITĂŢII MINISTERULUI PUBLIC

SECŢIUNEA A II-A: PRINCIPIUL IMPARŢIALITĂŢII

SECŢIUNEA A III-A: PRINCIPIUL CONTROLULUI IERARHIC

 

CAPITOLUL III: ATRIBUŢIILE ŞI ORGANIZAREA MINISTERULUI PUBLIC

SECŢIUNEA I: CADRUL LEGAL (LEGEA NR. 92/1992)

SECŢIUNEA A II-A: ATRIBUŢIILE MINISTERULUI PUBLIC

SECŢIUNEA A III-A: ORGANIZAREA MINISTERULUI PUBLIC

 

CAPITOLUL IV: URMĂRIREA PENALĂ

SECŢIUNEA I: EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE

SECŢIUNEA A II-A: SUPRAVEGHEREA URMĂRIRII PENALE

 §. 1. OBIECTUL SUPRAVEGHERII

§. 2. PROCURORUL COMPETENT SĂ EXERCITE SUPRAVEGHEREA

§. 3. CĂILE DE EXERCITARE A SUPRAVEGHERII

A. TRECEREA CAUZEI DE LA UN ORGAN LA ALTUL

B. PARTICIPAREA DIRECTĂ A PROCURORULUI LA EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE

C. VERIFICAREA DOSARULUI DE CERCETARE DE CĂTRE PROCUROR

D. AUTORIZAREA, CONFIRMAREA, ÎNCUVIINŢAREA ŞI INFIRMAREA ACTELOR ŞI MĂSURILOR PROCESUALE DE CĂTRE PROCUROR

SECŢIUNEA A III-A: MĂSURI LUATE DE PROCUROR ÎN TIMPUL URMĂRIRII PENALE

§. 1. ÎNCETAREA URMĂRIRII PENALE (ART. 242-248 C. pr. pen.)

§. 2. SCOATEREA DE SUB URMĂRIRE PENALĂ (ART. 249-2491 C. PR. PEN.) . 46 §. 3. CLASAREA

SECŢIUNEA A IV-A: PUNEREA ÎN MIŞCARE A ACŢIUNII PENALE

 

CAPITOLUL V: JUDECATA

SECŢIUNEA I: JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ

SECŢIUNEA A II-A: CĂILE ORDINARE DE ATAC

§. 1. APELUL

§. 2. RECURSUL

SECŢIUNEA A III-A: CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC

§. 1 CONTESTAŢIA ÎN ANULARE

§. 2. REVIZUIREA

§. 3. RECURSUL ÎN ANULARE

§. 4. RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

BIBLIOGRAFIE  

B I B L I O G R A F I E
 
 • Nicolae Cochinescu, Totul despre Ministerul Public. Organizarea Parchetelor. Statutul Procurorilor. Atribuţiile procurorilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Ion Neagu, Curs de drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002.
 • Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
 • Carmen Silvia Paraschiv, Drept procesual penal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • A. Negoiţă, I. Muraru, Organizarea instanţelor judecătoreşti şi procuraturii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967
 • Adrian Ştefan Tulbure, Angela Maria Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, 2001.
 • Florea Măgureanu, Organizarea instituţiilor judiciare, Ediţia a II-a, revăzută şi completată, Editura Cerna, 2000.
 • Alexandru Ticleanu, Raporturile ministerului Public cu autoritatea executivă, în Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 11 /1996.
 • V. Pop, Despre relaţia de autoritate a ministrului Justiţiei cu Ministerul Public, în Studii de drept românesc, nr. 4/1994.
 • Mihai Ruja, Natura juridică a Ministerului Public, în Dreptul, Anul VI, Seria a III-a, nr. 4/1995.
 • Horia Diaconescu, Este procurorul parte în procesul penal?, Dreptul, Anul VI, Seria a III-a, nr. 12/1995.
 • Paula C. Pantea, Ministerul Public - Natura juridică şi atribuţiile sale în procesul civil, Editura Lumina Lex, 1998.
 • N. Volonciu, Drept procesual penal, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
 • Mihai Apetrei, Drept procesual penal, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.
 • S. Kahane, Dreptul procesual penal, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963.
 • Nicolae Cochinescu, Organizarea puterii judecătoreşti în România. Instanţele judecătoreşti, Ministerul Public, Jurisdicţiile speciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Corneliu-Liviu Popescu, Magistratul competent să se pronunţe asupra stării de arest preventiv în materie penală - raportarea legislaţiei române la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în Revista Română de Drepturile Omului, nr. 9/1995.
 • Corneliu-Liviu Popescu, Conformitatea cu Legea fundamentală şi cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a competenţei procurorului de a lua măsura arestării preventive, în lumina jurisprudenţei Curţii Constituţionale, în Revista Dreptul, nr. 6, Anul XI, Seria a III-a.
 • Traian Pop, Drept procesual penal. Partea generală, Vol. II, Tipografia Naţională, Cluj.
 • Josianne Bigot, Le statut du Ministere Public en France, în Revue internationale de droit penal, 1992.
 • R. Hayoit de Termicourt, Propos sur le ministere public, Revued de droit penal et criminologie, 1936.
 • Antoaneta Popescu, Necesitatea participării procurorului la judecarea cauzelor de competenţa instanţelor de contencios administrativ, în Dreptul, Anul VI, Seria a III-a, nr. 3/1996.
 • Angela Maria Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, 2001.
 • V. Pop, Despre relaţia de autoritate a ministrului Justiţiei cu Ministerul Public, în Studii de drept românesc, nr. 4/1994.
 • Vintilă Dongoroz şi col., Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, Partea generală, Vol. I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1975.
 • Gheorghe Mateuţ, Procedură penală. Partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • V. Manzini, Tratatto di dirito procesuale penale, vol. IV. Unione, Tip. Edit. Torinese, Tonno, 1931.
 • V. Dongoroz, G. Dărîngă ş.a., Noul cod de procedura penală şi codul de procedură penală anterior, Editura Politică, Bucureşti, 1969.
 • George Antoniu, N. Volonciu, Practică judiciară penală, Vol. IV, Editura Academiei Române, Bucureşti.
 • I. Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Universitatea Independentă “Titu Maiorescu”, Editura Naturismul, Bucureşti, 1991.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României - comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Codul penal
 • Codul de procedură penală

   

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Rolul procurorului in procesul penal
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 84
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Rolul procurorului in procesul penal

Rolul procurorului in procesul penal

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker