Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Apelul - cale de atac

Descriere

Doctrina juridică consideră în unanimitate că în afară de realizarea funcţiei de control asupra hotărârilor judecătoreşti, calea de atac a apelului dă satisfacţie, în mod real şi deplin drepturilor şi intereselor procesuale ale părţilor în procesul penal.

Definind instituţia, reţinem că apelul este o cale de atac ordinară, de fapt şi de drept, care poate fi folosită împotriva hotărârilor pronunţate asupra fondului de către o instanţă inferioară, după desesizarea acesteia, pentru ca pricina să fie supusă unei noi judecăţi, în vederea hotărârii atacate.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRARII -

ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND CALEA DE ATAC A APELULUI

 

CAPITOLUL I: CONSIDERATII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUTIA APELULUI

SECTIUNEA I: NOTIUNI GENERALE PRIVIND CAILE ORDINARE DE ATAC

SECTIUNEA II: SCURT ISTORIC PRIVIND CALEA DE ATAC A APELULUI

SECTIUNEA III: NOTIUNEA SI IMPORTANTA APELULUI. REGLEMENTARE LEGALA

SECTIUNEA IV: HOTARÂRILE SUPUSE APELULUI

 

CAPITOLUL II: TITULARII APELULUI

SECTIUNEA I: ASPECTE PRELIMINARII

SECTIUNEA II: PROCURORUL CA TITULAR AL APELULUI

SECTIUNEA III: INCULPATUL CA TITULAR AL APELULUI

SECTIUNEA IV: PARTEA VATAMATA CA TITULARA AL APELULUI

SECTIUNEA V: PARTEA CIVILA SI PARTEA RESPONSABILA CIVILMENTE CA TITULARE ALE APELULUI

SECTIUNEA VI: MARTORUL, EXPERTUL, INTERPRETUL SI APARATORUL, CA TITULARI AI APELULUI

SECTIUNEA VII: PERSOANELE ALE CAROR INTERESE AU FOST VATAMATE PRINTR-O MASURA SAU PRINTR-UN ACT AL INSTANTEI, CA TITULARE ALE DREPTULUI DE APEL

 

CAPITOLUL III: TERMENUL DE APEL

SECTIUNEA I: DEFINIREA NOTIUNII SI CARACTERIZAREA TERMENULUI DE APEL

SECTIUNEA II:DURATA TERMENULUI DE APEL

SECTIUNEA III: MOMENTUL DE LA CARE CURGE TERMENUL DE APEL

 

CAPITOLUL IV: REPUNEREA ÎN TERMENUL DE APEL

SECTIUNEA I: NOTIUNE

SECTIUNEA II: CONDITII

SECTIUNEA III: EFECTE

 

CAPITOLUL V: APELUL PESTE TERMEN

SECTIUNEA I: NOTIUNE

SECTIUNEA II: CONDITII

SECTIUNEA III: EFECTE

 

CAPITOLUL VI: DECLARAREA APELULUI, RENUNTAREA LA APEL SI RETRAGEREA APELULUI. EFECTELE APELULUI

SECTIUNEA I: DECLARAREA SI MOTIVAREA APELULUI

SECTIUNEA II: RENUNTAREA LA APEL

SECTIUNEA III: RETRAGEREA APELULUI

 

CAPITOLUL VII: EFECTELE APELULUI

SECTIUNEA I: EFECTUL SUSPENSIV

SECTIUNEA II: EFECTUL DEVOLUTIV ALE APELULUI

SECTIUNEA III: EFECTUL EXTENSIV

SECTIUNEA IV: REGULA „NON REFORMATIO IN PEJUS”

 

CAPITOLUL VIII: CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

- BIBLIOGRAFIE -

 

- Ion Neagu, Tratat de drept procesual penal, Bucuresti, Editura Global Lex, 2002

- Dumitru Radescu, „Apelul în procesul penal”, Editura Juridica, Bucuresti, 2005;

- Dumitru Radescu, Cristian Jipa, “Apelul si recursul în procesul penal - cu modificarile aduse de Legea nr. 281/24.06.2003, publicata în Monitorul Oficial nr. 468/01.07.2003”, Editura Juridica, Bucuresti, 2004.

- Ion Neagu, Anastasiu Crisu, Codul de procedura penala, Editia 2003, Coduri Adnotate, Editura All Beck, Bucuresti;

- Vasile Pavalenu „Drept procesual penal. Partea speciala”, Editura Lumina Lex, 2002;

- Vasile Papadopol, Corneliu Turianu, „Apelul penal”, Casa de editura si presa „SANSA” S.R.L., Bucuresti, 1994;

- C.S. Paraschiv, „Apelul penal”, Editura Militara, Bucuresti, 1999;

- Tulbure, A. M. Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, 2001;

- Alexandru Puitea „Drept procesual penal”, Editia revizuita, Editura Lumina Lex, 2002;

- Alexandru Boroi, Stefan G. Ungureanu, N. Jidovu, I. Magureanu „Drept procesual penal”, Editura All Beck, 2003;

- Al. Paicu, Despre dreptul aparatorului de a declara apel si recurs pentru partile din procesul penal, în Revista Dreptul, Anul XI, Seria a III-a, nr. 9/2000;

- Gh. Potrivitu, Cu privire la dreptul aparatorului de a declara apel pentru partile din procesul penal, în Revista Dreptul, Anul XII, Seria a III-a, nr. 1/2001;

- R. Lupascu, Cu privire la dreptul partii vatamate, constituita parte civila, de a declara apel sau recurs si cu privire la latura penala a cauzei, în Revista Dreptul, Anul IX, Seria a III-a, nr. 2/1998.

- Gh. Mateut, Procedura penala. Partea speciala. Judecata pâna la prima instanta. Caile de atac, Vol. II, Editura Lumina Lex, 1998;

- Gh. Mateut, Calea de atac ordinara a apelului în procedura penala româna (I), în Revista Dreptul, Anul V, Seria a III-a, nr. 2/1994.

- Dan Lupascu, „Codul de procedura penala” (Editie actualizata, 29.10.2003, cu modificarile aduse prin Legea nr. 281/2003, O.U.G. nr. 66/2003; O.U.G. nr. 109/2003), Editura Rosetti, Bucuresti, 2003.

- Mihai Apetrei, Laurentiu Nae, „Comentarii privind modificarile Codului de procedura penala”, Editura Albastra, Bucuresti, 1996

- G. Gheorghe, „Calitatea de parte civila în procesul penal”, în Revista Româna de Drept nr. 2/1985.

- Gheorghe Elian, „Persoana vatamata în procesul penal”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1961

- Gh. Mateut, „Calea de atac ordinara a apelului în procedura penala româna”, II, În Revista Dreptul, Anul V, Seria a III-a, nr. 2/1994

- Statescu, „În legatura cu apelul partii civile împotriva hotarârii de achitare a inculpatului”, în Revista „Justitia Noua”, nr. 11/1956

- Carmen Silvia Paraschiv, Mircea Damaschin, „Termenul de declarare a apelului”, în Revista de Drept penal nr. 1/2002

- Gh. Nistoreanu, A. Tulbure, M. Apetrei, L. Nae, Manual de drept procesual penal, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1999

- N. Volonciu, Tratat de procedura penala, Editura Paideea, Bucuresti, 1996.

- R. Corneanu, Aspecte teoretice si practice privind institutia apelului si recursului, în Revista de drept penal, Anul III, nr. 1, ianuarie-martie, Bucuresti, 1966, R.A. „Monitorul Oficial”;

- D.V. Mihailescu, V. Ramureanu, Caile extraordinare de atac în procesul penal, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1970.

- V. Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Constantin Bulai, Nicoleta Iliescu, Rodica Stanoiu, Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala român. Partea speciala, Vol. II, Bucuresti, Ed. Academiei, 1976.

- V. Dongoroz, Explicatii teoretice ale Codului penal. Partea generala., Bucuresti, Vol. I, Ed. Academiei, 1946.

- Constitutia României din anul 2003 în forma republicata a Constitutiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor si renumerotarea articolelor, revizuita prin Legea nr. 429/2003, aprobata prin Referendumul national din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotarârea Curtii Constitutionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constitutiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

- Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura penala si a unor legi speciale, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 1 iulie 2003.

- Ordonanta de urgenta nr. 66 din 10 iulie 2003 privind modificarea unor dispozitii din Codul de procedura penala, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 11 iulie 2003

- Ordonanta de urgenta nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedura penala, publicata în Monitorul Oficial nr. 748 din 26 octombrie 2003;

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 55 din 25 iunie 2004 pentru modificarea Codului de procedura penala, publicata în Monitorul Oficial nr 592 din 1.VII.2004;

- Ordonanta de urgenta nr. 72/2004 din 30/09/2004, pentru completarea Codului de procedura penala, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 06/10/2004;

- Legea nr. 480/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, publicata în Monitorul Oficial nr. 1088/23.11.2004

- Legea nr. 548/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedura penala

- Legea nr. 575/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedura penala Legea nr. 576/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala. A modificat art. 311 alin. 2, denumirea Sectiunii III din Titlul II; a introdus art. 4081; a abrogat art. 29 pct. 4, art. 409 - 4141

- Legea nr. 160/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la infractiuni contra demnitatii si infractiuni contra autoritatii, precum si a unor dispozitii din Codul de procedura penala. A aprobat cu modificari O.U.G. nr. 58/2002. Modificarile efectuate asupra art. 27 pct. 1 lit. a) si art. 209 alin. 3

- O.U.G. nr. 190/2005 pentru realizarea unor masuri necesare în procesul de integrare europeana. A introdus lit. e1 la art. 27 punctul 1.

- Legea nr. 356 din 21 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, publicata în Monitorul Oficial nr. 677 din 7 august 2006;

- Ordonanta de Urgenta nr. 60 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, publicata în Monitorul Oficial nr. 764 din 7 septembrie 2006.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Apelul - cale de atac
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 109
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Apelul - cale de atac

Apelul - cale de atac

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker