Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Asistenta judiciara internationala

Descriere

Pe parcursul acestui studiu se are în vedere o analiză exhaustivă a principalelor dispoziţii referitoare la asistenţa judiciară internaţională, instituţie juridică conturată şi perfecţionată atât în dreptul nostru, cât şi la nivelul reglementărilor Uniunii Europene.

Aşa cum se arată în lucrare, în prezent cadrul reglementărilor în materia analizată au fost grupate de legiuitor în Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 224/2006 şi prin O.U.G. nr. 103/2006. Dispoziţiile din Codul de procedură penală cu privire la asistenţa judiciară internaţională au fost abrogate prin acest act normativ.

Dispoziţiile Legii nr. 302/2004 transpun dispoziţiile cuprinse în Convenţia U.E. de asistenţă judiciară în materie penală din 29 mai 2000 care a intrat în vigoare în august 2005, convenţie ce facilitează armonizarea legislaţiei şi reprezintă principalul instrument juridic în domeniu între statele membre ale Uniunii Europene. Convenţia UE de asistenţă judiciară este transpusă integral în Titlul VII al Legii 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 224/2006.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

- CUPRINS -

ASISTENTA JUDICIARA INTERNATIONALA

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1: CONSIDERATII PRELIMINARE

1.1. Notiune. Acceptiuni

1.2. Reglementarea juridica

1.2.1. Prevederile Codului de procedura penala cu privire la asistenta judiciara internationala

1.2.2. Prevederile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala în materie penala

1.2.3. Conventii internationale

 

CAPITOLUL II: COMISIA ROGATORIE

2.1. Cadrul reglementarilor în materie. Definitie

2.2. Obiectul comisiei rogatorii

2.3. Perchezitiile, ridicarea de obiecte si înscrisuri si sechestrul

2.4. Audierile prin videoconferinta

2.5. Transmiterea spontana de informatii si efectuarea de livrari supravegheate

2.6. Anchete sub acoperire si echipe comune de ancheta

2.7. Supravegherea transfrontaliera

2.8. Interceptarea si înregistrarea convorbirilor si comunicarilor

2.9. Alte dispozitii privind comisia rogatorie internationala

2.9.1. Înfatisarea martorilor sau expertilor

2.9.2. Transferul temporar al persoanelor detinute

2.9.3. Comunicarea actelor de procedura

2.9.4. Dispozitii privind asistenta judiciara aplicabile în relatia cu statele membre ale Uniunii Europene

 

CAPITOLUL III: RECUNOASTEREA HOTARÂRILOR PENALE SAU A ALTOR ACTE JUDICIARE STRAINE

3.1. Cadrul reglementarilor în materie. Notiunea de hotarârea penala straina si actul judiciar strain

3.2. Conditii pentru recunoastere

3.3. Procedura de recunoastere la cererea unui stat strain

3.3.1. Procedura speciala de recunoastere pe cale principala

3.3.2. Procedura de recunoastere pe cale incidentala

3.4. Executarea hotarârilor penale si a actelor judiciare române în strainatate

3.5. Efectele recunoasterii

3.6. Procedura de formulare a unei cereri de recunoastere si de executare a unei hotarâri penale

3.7. Transferul de proceduri în materie penala

 

CAPITOLUL 4: CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

- BIBLIOGRAFIE -

 

1. I. Neagu, „Drept procesual penal. Partea generala (Tratat)”, Editura Global Lex, Bucuresti, 2006;

2. N. Jidovu, Drept procesual penal, editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007

3. R.M. Stanoiu, Asistenta juridica internationala în materie penala, Editura Academiei, Bucuresti, 1975

4. Gh. Nistoreanu, M. Apetrei, L. Nae, Asistenta juridica în procesul penal, Editura M.I., Bucuresti, 1993

5. N. Volonciu, Tratat de procedura penala. Parte speciala. Vol. II, Editura Paideia, Bucuresti

6. V. Pavaleanu, Drept international penal, Editura Universitatii Stefan cel Mare, Suceava, 1999

7. V. Dongoroz si col., Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala român, Partea speciala, Vol. II, Editura Academiei Române, Bucuresti, 1976

8. Al. Vasiliu, Noile modificari ale Codului de procedura penala: comentarii si explicatii, Editura Hamangiu, 2006

9. Stefan Tulbure, Extradarea în normele procesual-penale, în Revista Dreptul nr. 9/2000;

10. Aurel Tudor Moldovan, Expulzarea, extradarea si readmisia în dreptul international, Editura All Back, Bucuresti, 2004.

11. C. Ghica-Lemarchand, La commission rogatoire internationale en droit pénal - Comisia rogatorie internationala în dreptul penal. În: Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Paris, Dalloz, nr.1, 2003. p.33-44; Buletin de Informare Legislativa nr. 3/2003

12. Legea nr. 704 din 3 decembrie 2001 privind asistenta judiciara internationala în materie penala, publicata în Monitorul Oficial nr. 807 din 17 decembrie 2001 (abrogata prin Legea nr. 302/2004).

13. Legea nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciara internationala în materie penala, publicata în Monitorul Oficial nr. 591 din 1 iulie 2004.

14. Legea nr. 224 din 1 iunie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala în materie penala, publicata în Monitorul Oficial nr. 534 din 21 iunie 2006.

15. Ordonanta de Urgenta nr.103 din 13 decembrie 2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale, publicata în Monitorul Oficial nr. 1019 din 21 decembrie 2006.

16. Conventia U.E. cu privire la asistenta judiciara reciproca, semnata la Bruxelles la 29 mai 2000, în vigoare de la 23 august 2005.

17. Legea nr. 58 din 22 martie 2006 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România si Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, si pentru reglementarea unor masuri referitoare la reprezentarea României la Eurojust, în perioada ce preceda aderarii si dupa data aderarii la Uniunea Europeana, publicata în Monitorul Oficial nr. 300 din 4 aprilie 2006.

18. Legea nr. 211/2000 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/1999 privind modificarea art. 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Conventiei europene de asistenta judiciara în materie penala, adoptata la Strasbourg la 20 aprilie 1959, si a Protocolului aditional la Conventia europeana de asistenta judiciara în materie penala, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978, publicata în Monitorul Oficial nr. 618 din 30 noiembrie 2000

19. Actiunea Comuna 98/733/JHA privind incriminarea ca infractiune a participarii la o organizatie criminala în statele membre ale Uniunii Europene, publicata în Jurnalul Oficial nr. L 351, 29.12.1998, p. 1.

20. Decizia Cadru 2002/475/JHA din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului, publicata în Jurnalul Oficial nr. L 164, 22.6.2002.

21. Ordonanta de Urgenta nr.103 din 13 decembrie 2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale, publicata în Monitorul Oficial nr. 1019 din 21 decembrie 2006.

22. Legea nr. 197 din 25 mai 2004 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România si Oficiul European de Politie, semnat la Bucuresti la 25 noiembrie 2003, publicata în Monitorul Oficial nr. 498 din 2 iunie 2004.

23. Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, încheiata la 26 iulie 1995 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana, publicata în Jurnalul Oficial nr. C 316, 27.11.1995.

24. Legea nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si a protocoalelor aditionale la aceasta conventie, publicata în Monitorul Oficial nr. 135 din data de 31 mai 1994.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Asistenta judiciara internationala
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 67
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Asistenta judiciara internationala

Asistenta judiciara internationala

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker