Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Inregistrarile audio sau video si probele materiale in procesul penal

Descriere

În acest capitol final ne-am propus a evidenţia principalele probleme dezvoltate pe parcursul lucrării.

În acest sens, în capitolul introductiv am considerat necesar a defini noţiunea şi a evidenţia importanţa probelor în procesul penal, pentru a avea de la începutul lucrării o imagine cât mai clară asupra diferitelor categorii de mijloace de probă, cu privire specială asupra interceptărilor şi înregistrărilor audio sau video şi în ceea ce priveşte mijloacele materiale de probă. În acest capitol introductiv am avut în vedere şi clasificarea probelor, pentru delimitarea acestora în funcţie de diferite criterii. De asemenea, ne-am oprit şi asupra obiectului probaţiunii, insistând aici asupra faptelor care trebuie dovedite în procesul penal, sau dimpotrivă asupra acelora care nu presupun o astfel de probă.

Capitol II este amplu dezvoltat având în vedere că acesta formează obiectul lucrării de faţă. În acest capitol am detaliat şi distins între interceptările şi înregistrările audio sau video şi cele de imagini şi alte înregistrări. În vederea completării aspectelor din capitolul II am insistat şi asupra problemelor privind certificarea şi consemnarea interceptărilor şi înregistrărilor efectuate, şi nu în ultimul rând am amintit necesitatea verificării interceptărilor şi înregistrărilor audio sau video. În aceeaşi ordine de idei,

Capitolul III centrează studiul problemei în ceea ce priveşte mijloacele materiale de probă. Aici am amintit noţiunea, caracterele şi funcţiile mijloacelor de probă, iar în secţiunile următoare ne-am referit la obiectele ce conţin sau poartă urmele infracţiunii, cele care au fost folosite sau destinate să servească la săvârşirea infracţiunii şi nu în ultimul rând obiectele produs al infracţiunii.

În capitolul V ne-am referit la valoarea probantă a interceptărilor şi înregistrărilor audio sau video şi în ceea ce priveşte aprecierea mijloacelor materiale de probă, fiecare dintre aceste aspecte fiind dezvoltate în secţiuni separate. În acest capitol final am avut în vedere aşadar doar o prezentare a principalelor titluri enunţate pe parcursul lucrării.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

C U P R I N S

ÎNREGISTRĂRILE AUDIO SAU VIDEO ŞI PROBELE MATERIALE ÎN PROCESUL PENAL

 

C A P I T O L U L 1: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL PENAL

A. NOŢIUNEA DE PROBĂ ÎN PROCESUL PENAL

B. IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL PENAL

1.2. CLASIFICAREA PROBELOR

A. CLASIFICAREA PROBELOR ÎN FUNCŢIE DE IZVORUL DIN CARE PROVIN

B. CLASIFICAREA PROBELOR ÎN FUNCŢIE DE CRITERIUL LEGĂTURILOR CU OBIECTUL PROBAŢIUNII

1.3. OBIECTUL PROBAŢIUNII

A. NOŢIUNEA DE OBIECT AL PROBEI. GENERALITĂŢI

B. FAPTE ŞI ÎMPREJURĂRI CE TREBUIE DOVEDITE

C. FAPTE ŞI ÎMPREJURĂRI CARE NU TREBUIE DOVEDITE

D. FAPTELE CE POT FI DOVEDITE ÎN PROCESUL PENAL

E. FAPTE ŞI ÎMPREJURĂRI DE FAPT CARE NU POT FI DOVEDITE ÎN PROCESUL PENAL

 

C A P I T O L U L 2: INTERCEPTĂRILE ŞI ÎNREGISTRĂRILE AUDIO SAU VIDEO

2.1. INTERCEPTĂRILE ŞI ÎNREGISTRĂRILE AUDIO SAU VIDEO CA MIJLOACE DE PROBĂ. SCURT ISTORIC

2.2. CONDIŢIILE ŞI CAZURILE DE INTERCEPTARE ŞI ÎNREGISTRARE A CONVORBIRILOR SAU COMUNICĂRILOR

2.3. ORGANELE CARE EFECTUEAZĂ INTERCEPTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA

2.4. CERTIFICAREA ÎNREGISTRĂRILOR

2.5 ÎNREGISTRĂRILE DE IMAGINI ŞI ALTE ÎNREGISTRĂRI

2.6. VERIFICAREA INTERCEPTĂRILOR ŞI ÎNREGISTRĂRILOR AUDIO SAU VIDEO

 

C A P I T O L U L 3: MIJLOACELE MATERIALE DE PROBĂ

3.1. NOŢIUNI GENERALE

3.2. NOŢIUNEA MIJLOACELOR MATERIALE DE PROBĂ

3.3. CARACTERELE MIJLOACELOR MATERIALE DE PROBĂ

3.4. CLASIFICAREA ŞI DESTINAŢIA MIJLOACELOR MATERIALE DE PROBĂ

3.5. OBIECTE CE CONŢIN SAU POARTĂ URMELE INFRACŢIUNII

3.6. OBIECTELE CARE AU FOST FOLOSITE SAU DESTINATE SĂ SERVEASCĂ LA SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNII

3.7. OBIECTELE PRODUS AL INFRACŢIUNII

 

C A P I T O L U L 4: VALOAREA PROBANTĂ

4.1. APRECIEREA INTERCEPTĂRILOR ŞI ÎNREGISTRĂRILOR AUDIO SAU VIDEO

4.2. APRECIEREA MIJLOACELOR MATERIALĂ DE PROBĂ

 

C A P I T O L U L 5: ELEMENTE DE DREPT COMPARAT. PRACTICĂ JUDICIARĂ - DECIZII ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

I. Legislaţie care în anumite condiţii autorizează supravegherea secretă a comunicaţiilor poştale şi telefonice (Germania)

II. Interceptare de comunicări poştale şi telefonice, precum şi livrarea de informaţii obţinute prin „contorizarea” telefoanelor (Regatul Unit)

III. Ascultări telefonice efectuate de către un ofiţer al poliţiei judiciare, comis rogatoriu, de către un judecător de instrucţie (Franţa

 C O N C L U Z I I

A N E X E

B I B L I O G R A F I E

 B I B L I O G R A F I E

 
 • Carmen Paraschiv, Drept procesual penal, Editura Lumina Lex, bucureşti, 2002.
 • Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Editura Global lex, bucureşti, 2002.
 • Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală, Editura Paideia, Bucureşti, 1999;
 • Carmen Silva Paraschiv, Mircea Damaschin, Înregistrările audio şi video şi fotografiile, în RDP nr. 3/2001.
 • Ion Gh. Gogăneanu, Înregistrările audio sau video şi fotografiile, RDP, nr. 1/1997.
 • D. Ciuncan, Înregistrările audio şi video de probă, R.D.P. nr. 1/1997.
 • Cristina Şandru, lnterceptarea convorbirilor telefonice, în jurisprudenţa programelor de la Strasbourg, Irdo, Drepturile omului nr. 6-7/1994.
 • D. Ciuncan, Autorizareajudiciară a înregistrărilor audio şi video, P. L. nr. 2/1998.
 • Mihai Apetrei, Înregistrările audio saui video - mijloace de probă în procesul penal, în R.D.R nr. 3/1998
 • V. Bercheşan, Cercetarea penală. Îndrumar complet de cercetare penală, Editura şi Tipografia Icar, Bucureşti, 2002.
 • Ion Doltu, Unele aspecte ale probaţiunii penale, în RDP nr. 2/1999.
 • Rodica Cornescu (Stănoiu), Obiectul probaţiunii judiciare în procesul penal, în SCJ nr. 3/1963.
 • Ketty Mioara Guiu, Asupra probaţiunii penale, în RDP nr. 4/1995
 • Radu Constantin, Pompil Drăghici, Mircea Ioniţă, Expertizele - mijloc de probă în procesul penal, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000
 • Ovidiu Predescu, Elemente de drept penal şi procedură penală, Editura Printech, Bucureşti, 1999;
 • Mihai Apetrei, Drept procesual penal, Editura Victor, Bucureşti, 2001.
 • Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Constantin Bulai, Nicolae Iliescu, Rodica Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului de Procedură Penală, Editura Academiei, Bucureşti, 1975, vol. I;
 • Alexandru Pintea, Drept procesual penal. Partea generală, Ed. Era, Bucureşti, 1999;
 • Theodor Mrejeru, Drept procesual penal, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999;
 • Gheorghiţă Mateuţ, Procedura penală, Ed. Lumina Bucureşti, 1997.
 • T. Pop, Drept procesual penal, Tipografia Naţională, Cluj-Napoca, 1946;
 • Gheorghe Nistoreanu, Adrian Ştefan Tulbure, Mihai Apetrei, Laurenţiu Nae Manual de drept procesual penal, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1999.
 • Grigore Theodoru, Drept procesual penal român. Partea generală, Universitatea “Al.I. Cuza”, Iaşi, 1974.
 • Adrian Tulbure, Procedură penală română, Ed. Omnia Uni-S.A.S.T., Braşov, 1999.
 • Vincent Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1998.
 • J. Pradel, Un exemplu de restaurare a legalităţii penale: regimul interceptării corespondenţei transmise pe căile de telecomunicaţii (comentariu al Legii nr. 91-146 din 10 iulie 1990, Franţa), 1992.
 • Codul penal
 • Codul de Procedură Penală

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Inregistrarile audio sau video si probele materiale in procesul penal
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 80
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker