Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Pregatirea si perfectionarea functionarilor publici

Descriere

Administraţia publică din România trebuie să adopte şi să implementeze valorile administrative care definesc spaţiul european: transparenţa, predictibilitatea, responsabilitatea, adaptabilitatea şi eficienţa, valori care trebuie să se regăsească în instituţiile şi activitatea administrativă de la toate nivelurile, iar aplicarea lor trebuie să fie verificată de un sistem de control independent, cu atât mai mult cu cât ţara noastră a devenit stat membru al Uniunii Europene la data de 1 ianuarie 2007; toate sistemele juridice şi administrative ale statelor membre Uniunii Europene sunt supuse unui proces de adaptare constantă pentru a putea răspunde exigenţelor transparenţei şi aplicării aquis-ului comunitar.

Deşi au structuri administrative marcate de tradiţii, administraţiile publice din statele membre ale Uniunii Europene, s-au adaptat continuu la condiţiile moderne. Prin urmare, necesitatea de a dezvolta şi pune în aplicare aquis-ul comunitar la niveluri de fiabilitate echivalente în toată Uniunea Europeană, valorile şi principiile fundamentale comune administraţiei publice sunt factori care reliefează o tendinţă spre convergenţă între administraţiile naţionale, ducând astfel la apariţia unui „spaţiu administrativ european”.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

Cuprins

Pregătirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici Introducere

 

Capitolul 1: Noţiuni generale şi explicaţii introductive

1.1. Funcţia publică şi funcţionarii publici. Definiţii. Trăsături caracteristice

1.2. Necesitatea pregătirii şi perfecţionării funcţionarilor publici

 

Capitolul 2: Pregătirea şi perfecţionarea pregătirii funcţionarilor publici

2.1. Noţiunea şi obiectivele formării profesionale

2.2. Formarea profesională a funcţionarilor publici. Cadrul legal actual al instituţiei

2.3. Dreptul şi obligaţia funcţionarilor publici de a-şi îmbunătăţi abilităţile şi pregătirea profesională

2.4. Formarea profesională continuă a funcţionarilor publici

2.5. Tipuri de programe de formare profesională a funcţionarilor publici

2.6. Principalii furnizori de formare profesională

2.6.1. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

2.6.2. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

2.6.3. Institutul Naţional de Administraţie

A. Departamentul de formare specializată şi tipologia programelor de formare specializată

B. Perfecţionarea - Serviciul organizare şi implementare programe

2.6.4. Centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală (CRFCAPL)

2.6.5. Institutul European din România

 

Capitolul 3: Dezvoltarea profesională şi cariera funcţionarilor publici

3.1. Necesitatea şi importanţa managementului carierei în organizaţiile publice

3.2. Noţiunea de carieră şi principiile organizării acesteia în funcţia publică

3.3. Evaluarea, promovarea şi avansarea funcţionarilor publici

3.3.1. Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

3.3.2. Promovarea şi avansarea în gradele de salarizare a funcţionarilor publici

 

Capitolul 4: Studiu de caz: Analiza şi evoluţia activităţilor de pregătire şi perfecţionare profesională derulate în cadrul Institutului Naţional de Administraţie în ultimii ani în România

 

Capitolul 5: Aspecte critice privind pregătirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici şi metode de îmbunătăţire

5.1. Aspecte critice privind pregătirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici

5.2. Metode de îmbunătăţire a pregătirii şi perfecţionării funcţionarilor publici

 

Bibliografie

 

Bibliografie

 

1. ALEXANDRU I. (coord.), Drept administrativ. Curs universitar, Editura Economica, Bucureşti, 2003;

2. ALEXANDRU I., Drept administrativ în Uniunea Europeană. Drept administrativ comparat. Drept administrativ al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006

3. ALEXANDRU I., „Administraţie publică. Teorii. Realităţi. Perspective”, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;

4. ALEXANDRU I., GORJAN I, IVANOFF I.V., MANDA C., NICU A.L., SARARU C.S., Drept administrativ european, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005;

5. BELIGRĂDEANU Ş., Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, în “Dreptul” nr. 2/2000;

6. BOBOC I., Comportament organizaţional şi managerial. Fundamente psihologice şi politologice, Volumul 2, Comportament managerial, Editura Economică, Bucureşti, 2003.

7. BREZOIANU D., Drept administrativ român, Editura All Beck, Bucureşti, 2004

8. CĂLINOIU C., VEDINAŞ V., „Teoria funcţiei publice comunitare”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999

9. CÂNDEA R., CÂNDEA D., „Comunicarea managerială”, Editura Expert, Bucureşti, 1996

10. CRISTEA S., Libertatea de opinie a funcţionarilor publici din România. Studiu comparat cu Franţa, în „Curierul judiciar” nr. 12/2003;

11. DABU V., “Dreptul comunicării sociale”, Editura S.N.S.P.A. Bucureşti, 2006.

12. DABU V., „Răspunderea juridică a funcţionarului public. Curs universitar”, Editura Global Lex, Bucureşti, 2000

13. DIMITRIU M.N., Adoptarea unui cod de conduită pentru funcţionarii publici - prioritate pentru România, în Revista de drept public nr. 3/2003;

14. GIURGIU L., GIUSEPPE ZAHARIE C., Drept administrativ. Introducere în studiul dreptului administrativ, Curs Universitar, Volumul I, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006

15. GIURGIU L., GIUSEPPE ZAHARIE C., Drept administrativ. Curs Universitar, ediţia a VI-a, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006

16. GIURGIU L., GIUSEPPE ZAHARIE C., „Formele de activitate ale administraţiei publice”, Curs universitar, Volumul II, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2006.

17. HALIC B.A., CHICIUDEAN I., „Analiza imaginii organizaţiilor”, comunicare.ro, 2005;

18. IACOB D., CISMARU D., „Managementul organizaţiilor”, comunicare.ro, Bucureşti, 2004

19. IORGOVAN A., “Tratat de drept administrativ”, Ediţia a IV-a, All Beck, 2005

20. KUND L., Deontologia şi statutul funcţionarilor din administraţia publică, Universitatea „Dunărea de jos”, Galaţi, 2003;

21. MATEI A., “Performanţa serviciilor publice. Metode sistemice şi abordări calitative”, în Revista Transilvană de Ştiinţe Juridice 3 (12)/2004;

22. MATEI A., “Analiza sistemelor administraţiei publice”, Editura Economică, Bucureşti, 2003;

23. MUCCHIELLI A., „Arta de a comunica. Metode. Forme şi psihologia situaţiilor de comunicare”, Editura Polirom, Bucureşti, 2005;

24. PÂNIŞOARĂ I.O., „Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune educaţională”, Editura Polirom, 2004.

25. POPA E., „Drept administrativ”, Editura Servo Sat, Arad, 2000

26. POPESCU SLĂNICEANU I., „Teoria funcţiei publice”, Editura Evrika, Brăila, 1989;

27. POSTELNICU R.P., Elemente de analiză comparată a Codului de conduită al funcţionarilor publici şi a Codului de conduită al salariaţilor din autorităţile şi instituţiile publice, în Revista română de Dreptul muncii” nr. 4/2005

28. PREDA M., STECOZA G., „Unele consideraţii şi observaţii critice asupra statutului funcţionarilor publici”, în Revista Dreptul, nr. 8/2000.

29. PRISĂCARU V., Funcţionarii publici, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;

30. PROFIROIU, M., PARLAGI A, CRAI E., Etică şi corupţie în administraţia publică, Editura Economică, Bucureşti, 1999;

31. TOFAN D., Drept administrativ, Vol. II, Editura All Beck, Bucureşti 2004,

32. VEDINAŞ V., „Drept administrativ”, Ediţia a II-A revăzută şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006

33. VEDINAŞ V., Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, republicată, comentată, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;

34. VEDINAS V., Consideraţii referitoare la modificările şi completările aduse Statutului funcţionarilor publici prin Legea nr. 1612003, în Revista Dreptul nr. 10/2003;

35. VEDINAŞ V., CRISTEA S., Structura funcţiei publice din România. Studiul comparat cu Franţa, în Revista de Drept Public, Ianuarie - Martie 2003;

36. ARMENIA ANDRONICEANU, „Management Public”, Editura Economică, Bucureşti, 2000;

37. ARMENIA ANDRONICEANU, “Managementul schimbărilor. Valorificarea potenţialului creativ al resurselor umane”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.

38. CORNELIU MANDA, DOINA BANCIU, CEZAR MANDA, „Administraţia publică şi cetăţeanul”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997.

39. PAUL MARINESCU, “Managementul instituţiilor publice”, Universitatea din Bucureşti 2003.

40. LUCICA MATEI „Management public”, Editura Economică, Bucureşti, 2001;

41. ALINA LIVIA NICU, „Instituţia publică în dreptul administrativ”, Editura Universitaria, Craiova, 2003

42. ION PLUMB, ARMENIA ANDRONICEANU, ş.a. „Managementul serviciilor publice”, Editura A.S.E, Bucureşti, 2000

43. M. PREDA, G. STECOZA, „Unele consideraţii şi observaţii critice asupra statutului funcţionarilor publici”, în Revista Dreptul, nr. 8/2000.

44. ION PETRESCU, EMANOIL MUSCALU, „Tratat de management public”, Editura Universităţii „Lucian Blaga“ Sibiu, 2003.

45. GABRIELA STĂNCIULESCU, ARMENIA ANDRONICEANU, „Sisteme comparative de administraţie publică europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 2001.

46. “Barometrul funcţiei publice în România”, Studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice din România, Bucureşti, octombrie, 2004

47. „Investiţiile şi responsabilizarea administraţiei publice” studiu realizat în cadrul proiectului “Harta actorilor şi problemelor aderării României la Uniunea Europeană”, Institutul pentru Politici Publice, Bucureşti, iunie, 2002.

48. „Ghid privind dezvoltarea carierei”, ANAF, Bucureşti, 2005

49. Constituţia României în forma revizuită în anul 2003, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003

50. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 22 martie 2004.

51. Legea nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 574 din 4 iulie 2006.

52. Legea nr. 442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 969 din 4 decembrie 2006.

53. Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/2004 din 21/04/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 27/04/2004

54. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003 (modificată).

55. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004.

56. Legea nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din data 04/23/2001.

57. Legea nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 a fost publicată în M. Of. nr. 621/18 iul. 2006

58. Legea nr. 195/2006, legea-cadru a descentralizării, publicată în Monitorul Oficial nr. 453 din 25 mai 2006

59. O.U.G. nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oficial nr. 1179/28 decembrie 2005.

60. Legea 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 1214 din data de 17 decembrie 2004

61. www.gov.ro (site-ul oficial al Guvernului României)

62. www.anaf-map.ro (site-ul oficial al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici)

63. www.ina.gov.ro (site-ul oficial al Institutului Naţional de Administraţie)

64. www.ier.ro (site-ul oficial al Institutului European din România)

65. www.ipp.ro (site-ul oficial al Institutului de Politici Publice).

66. www.indaco.ro (site de legislaţie)

67. www.europeana.ro (site de informare: U.E.).

 

 

  

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

 

 

Titlul lucrarii: Pregatirea si perfectionarea functionarilor publici
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 80
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Pregatirea si perfectionarea functionarilor publici

Pregatirea si perfectionarea functionarilor publici

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker