Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Raspunderea functionarilor publici

Descriere

Structurat pe parcursul a şase capitole, studiul propus vizează analiza teoretică şu practică a răspunderii funcţionarilor publici.

În primul rând am considerat necesar a prezenta în Capitolul I introductiv unele aspecte generale cu privire la funcţia publică şi funcţionarii publici. În acest sens am avut în vedere noţiunea de funcţie publică şi de funcţionar public, trăsăturile funcţiei publice, categorii de funcţii publice şi de funcţionari publici. Astfel, aşa cum am detaliat, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici dispune că funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome.

Capitolul II al lucrării aduce în analiză obligaţiile funcţionarilor publici. Dispoziţiile care reglementează îndatoririle funcţionarilor publici le regăsim în Statutul funcţionarilor publici adoptat prin Legea nr. 188/1999, şi în Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, astfel cum a fost modificată. Obligaţiile funcţionarilor publici, la fel ca drepturile acestora, sunt de două categorii: unele cu caracter general pe care le au şi salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă,iar altele cu caracter specific pentru funcţionarii publici din autorităţile şi instituţiile administraţiei publice.

Răspunderea juridică a funcţionarilor publici şi formele acesteia sunt analizate în Capitolul III din proiect. Potrivit art. 75 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. Observăm că legea identifică în art. 75 patru forme de răspundere aplicabile funcţionarilor: răspunderea disciplinară; răspunderea contravenţională; răspunderea civilă şi răspunderea penală.

Întrucât ţara noastră este stat membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, problemele analizate în materia răspunderii juridice a funcţionarului public nu puteau exclude o analiză comparativă a instituţiei potrivit reglementărilor din Statutul funcţionarilor publici europeni şi potrivit reglementărilor din alte state. Este firesc să ne raportăm şi la dreptul comparat, evidenţiind prin acest aspect posibile metode de îmbunătăţire a reglementării în materie. Aceste aspecte sunt prezentate în Capitolul IV din proiect.

Tot o analiză detaliată a formelor răspunderii juridice în materie regăsim în cadrul Capitolului V care vizează partea practică a cercetării prin prezentarea unui studiu de caz care include jurisprudenţa în materia răspunderii funcţionarilor publici, iar în finalul proiectului, în Capitolul VI am formulat principalele concluzii cu privire la tema analizată.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 310.00
Cantitate:

CUPRINS

 

RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

Capitolul I: Funcţia publică şi funcţionarii publici

1. Noţiunea funcţiei publice

2. Trăsăturile funcţiei publice

3. Categorii de funcţii publice

4. Noţiunea şi trăsăturile funcţionarului public

5. Categorii de funcţionari publici

 

Capitolul II: Obligaţiile funcţionarilor publici

1. Obligaţiile funcţionarilor publici în legătură cu exercitarea funcţiei publice

2. Obligaţiile funcţionarilor publici de natură personală

 

Capitolul III: Răspunderea funcţionarilor publici

1. Aspecte generale

2. Răspunderea disciplinară

2.1. Noţiunea, trăsăturile şi condiţiile răspunderii disciplinare

2.2. Abaterile disciplinare

2.3. Sancţiunile disciplinare

2.4. Comisiile de disciplină

3. Răspunderea contravenţională

4. Răspunderea civilă

5. Răspunderea penală

 

Capitolul IV: Răspunderea funcţionarilor publici în Uniunea Europeană şi în alte ţări

1. Răspunderea funcţionarilor publici potrivit Statutul funcţionarilor publici europeni

2. Răspunderea funcţionarilor publici în unele state

 

Capitolul V: Studiu de caz: practică judiciară în materia răspunderii funcţionarilor publici

- I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 7498 din 12 octombrie 2004

- I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1658 din 20 martie 2007

- I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 3420 din 25 iunie 2007

- I.C.C.J, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr.1365/2009 din 13 martie 2009

- I.C.C.J, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1770/2009 din 27 martie 2009

- I.C.C.J, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2210/2009 din 14 aprilie 2009

 

Capitolul VI: Concluzii

Bibliografie

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. Acte normative

- Constituţia României, revizuită în anul 2003;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.600 din 8 decembrie 1999;

- Legea nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 574 din 4 iulie 2006;

- Legea nr. 442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 69 din 4 decembrie 2006;

- Lege-cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 762 din 9 noiembrie 2009.

 - Legea nr. 49 din 19 martie 2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 195 din 29 martie 2010.

- Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004;

- Legea nr. 50 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr.194 din 21 martie 2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 530 din 14 iulie 2008 (rectificare în Monitorul Oficial nr. 36 din 20 ianuarie 2009);

- Hotărârea Guvernului nr. 787 din 16 iulie 2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici şi a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi pentru modificarea art. 161 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 602 din 12 august 2008;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.173 din 24 septembrie 2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 677 din 2 octombrie 2008;

- Hotărârea Guvernului nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 247 din 12 aprilie 2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 23 din 22 ianuarie 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 40 din 22 ianuarie 2009;

- Hotărârea Guvernului nr. 268 din 11 martie 2009 privind modificarea dispoziţiilor unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 162 din 16 martie 2009;

- Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 768 din 13 noiembrie 2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.268 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, publicată în Monitorul Oficial nr. 700 din 15 octombrie 2008;

 

II. Tratate. Cursuri. Monografii

- I. Alexandru, Tratat de administraţie publică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

- I. Alexandru, Dreptul administrativ în Uniunea Europeană. Drept administrativ comparat. Drept administrativ al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006;

- D. Apostol Tofan, Drept administrativ, Vol.I, Ediţia 2, Editura G.H. Beck, Bucureşti, 2008;

- D. Apostol Tofan, Instituţii administrative europene, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;

- E. Bălan, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008; - I. Brad, Câteva aprecieri referitoare la sfera noţiunii de funcţie publică de autoritate în Revista Dreptul nr. 3/2004

- D. Brezoianu, Drept administrativ român, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;

- Constanţa Călinoiu, Răspunderea administrativ-disciplinară a funcţionarilor publici, în Revista română de Dreptul muncii nr. 1/2002

- F. Ciorăscu, C. Gh. Gălăţanu, Funcţia publică. Noţiune şi evoluţii normative, articol publicat în Reformele administrative şi judiciare în perspectiva integrării europene, Caietul ştiinţific al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, nr. 6, Sibiu, Editura Burg, 2004.

- L. Coman-Kund, Deontologia şi statutul funcţionarilor din administraţia publică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005;

- I. Corbeanu, Drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;

- S. Cristea, Decizia Burbaud privitoare la dreptul la liberă circulaţie şi efectele sale asupra sistemului românesc de funcţie publică, Revista „Curierul judiciar“ nr. 11/noiembrie 2003, Editura All Beck, Bucureşti;

- V. Dabu, Răspunderea juridică a funcţionarului public. Curs universitar, Editura Global Lex, Bucureşti, 2000

- A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Vol. I, Ediţia 4, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;

 - C. Manda, Drept administrativ. Tratat elementar, Ediţia a V-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

- C. Manda, C. C. Manda, Ştiinţa administraţiei, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

- O. Mastacan, Răspunderea penală a funcţionarului public, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;

- T. Pavelescu, G. Moinescu, Drept administrativ român, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004

- I. Popescu-Slăniceanu, Funcţia publică, Infodial, Bucureşti, 2000

- I. Popescu-Slăniceanu, A. Puşcă, C. I. Enescu, D. M. Petrovszki, Drept administrativ, Vol. II, Editura Universitară DANUBIUS, Galaţi, 2009;

- M. Preda, Drept administrativ. Partea generală, Ediţia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006;

- V. Prisăcaru, Funcţionarii publici, Editura All Beck, Bucureşti, 2005; - V. Prisăcaru, Tratat de Drept administrativ român, Partea generală, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002

- I. Santai, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, vol. I, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005;

- A. Trăilescu, Drept administrativ, Ediţia 3, Editura G.H. Beck, Bucureşti, 2008;

- V. Vedinaş, Statutul funcţionarilor publici (Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, republicată), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

- V. Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;

- V. Vedinaş, Deontologia vieţii publice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;

- V. Vedinaş, Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, republicată. Comentată, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;

- V. Vedinaş, Constanţa Călinoiu, Statutul funcţionarului public european, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Raspunderea functionarilor publici
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2010
Numar de pagini: 84
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Raspunderea functionarilor publici

Raspunderea functionarilor publici

Pretul nostru: Lei (Ron) 310.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker