Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Probleme de drept civil si drept procesual civil din practica instantei supreme 2008-2009

Descriere

Având în vedere primirea călduroasă de care s-a bucurat precedenta lucrare intitulată „Jurisprudenţă civilă a instanţei supreme 2003-2007” de acelaşi autor, culegerea de faţă – redusă cantitativ, dar sporită calitativ – continuă publicarea până la zi a celor mai relevante decizii rezumate ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţate în materie civilă şi procesual-civilă.

Este vorba de decizii de speţă ale Secţiei civile şi de proprietate intelectuală a instanţei supreme, pronunţate ca urmare a recursurilor exercitate împotriva deciziilor date în apel, în primul rând de Secţia civilă a Curţii de Apel Cluj, dar şi de alte curţi de apel din ţară, în urma căilor de atac declarate în contra sentinţelor pronunţate în primă instanţă de Tribunalele Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, dar şi de alte tribunale din ţară.

Lucrarea prezintă cele mai importante probleme de drept civil şi procesual civil ivite în practica instanţei noastre supreme, cu predilecţie din materia proprietăţii imobiliare – un accent deosebit fiind pus pe imobilele preluate în mod abuziv –, a proprietăţii intelectuale, a reparării prejudiciilor cauzate din erori judiciare etc.

 Forma suplă şi incitantă în care este prezentat materialul prelucrat şi sistematizat după o metodă originală, reprezintă o transpunere fericită a tehnologiei de know-how, adaptată la cerinţele problematicii abordate.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 49.00
Cantitate:

Probleme de drept civil si drept procesual civil din practica instantei supreme 2008-2009.

Cuprins

 

Abrevieri

Prefaţă

 

Titlul I. Drept civil

 Capitolul I. Proprietatea

Secţiunea 1. Revendicarea imobilelor în temeiul dreptului comun

Secţiunea a 2-a. Revendicarea imobilelor în temeiul legilor speciale

§1. Legea nr. 33/1994

§2. Legea nr. 198/2004

§3. Legea nr. 10/2001

A. Imobile ce fac obiectul Legii nr. 10/2001

B. Bunuri imobile şi mobile ce nu fac obiectul Legii nr. 10/2001

C. Persoane îndreptăţite la restituire

D. Persoane neîndreptăţite la restituire

E. Notificarea

F. Decizia sau dispoziţia

G. Probele

H. Restituirea în natură

I. Măsuri reparatorii în echivalent

 

Capitolul II. Contracte

Capitolul III. Succesiuni

Capitolul IV. Proprietatea intelectuală. Dreptul de autor şi de inventator

Secţiunea 1. Dreptul de autor

Secţiunea a 2-a. Dreptul de inventator

 

Capitolul V. Obligaţii izvorâte din cauzarea de prejudicii

Secţiunea 1. Răspunderea civilă delictuală

Secţiunea a 2-a. Repararea prejudiciilor cauzate de erori judiciare

 

Titlul II. Drept procesual civil

Capitolul I. Competenţa instanţelor judecătoreşti

Secţiunea 1. Competenţa judecătoriei

Secţiunea a 2-a. Competenţa tribunalului

Secţiunea a 3-a. Competenţa curţii de apel

Secţiunea a 4-a. Conflictele de competenţă

 

Capitolul II. Participanţii la procesul civil

Capitolul III. Acţiunea civilă

Capitolul IV. Judecata procesului civil

Capitolul V. Hotărârea civilă

Secţiunea 1. Cheltuielile de judecată

Secţiunea a 2-a. Autoritatea de lucru judecat

 

Capitolul VI. Calea ordinară de atac a apelului

Capitolul VII. Căile extraordinare de atac

Secţiunea 1. Recursul

Secţiunea a 2-a. Contestaţia în anulare

Secţiunea a 3-a. Revizuirea

 

Capitolul VIII. Executarea silită

Index alfabetic

 

Prefaţă

După două decenii de la evenimentele din anul 1989 şi la trei ani de la aderarea la Uniunea Europeană, în România s-au creat, în sfârşit, premisele intrării justiţiei pe făgaşul ei firesc, odată cu reconectarea ţării noastre la valorile democraţiei occidentale de la care a fost întreruptă de „pârjolul roşu” timp de aproape o jumătate de veac.

Constituţia revizuită în anul 2003 prevede în art. 11 alin. (2) că tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern, iar conform art. 20 alin. (2) din aceeaşi lege fundamentală, dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

Astăzi judecătorul român aplică direct dreptul comunitar sau Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ţine cont, la soluţionarea cauzelor, de jurisprudenţa Curţii de Justiţie Europene, precum şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, rupând astfel corsetul unei legislaţii naţionale incoerente, retrograde şi incapabile să se sincronizeze cu cea europeană, în general, şi cu cea comunitară, în special.

Cu toate acestea, în practica instanţei noastre supreme mai persistă încă unele reminiscenţe conservatoare ale trecutului, concretizate în special în Decizia nr. XXXIII din 9 iunie 2008 a Secţiilor Unite, care în loc să tranşeze problema admisibilităţii acţiunii în revendicare înregistrate după data de 14 februarie 2001 cu privire la imobilele preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, s-a eschivat elegant, trimiţând la raportul dintre legea specială şi legea generală şi la prioritatea Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cazul sesizării existenţei unor neconcordanţe între aceasta şi Legea nr. 10/2001, dar fără să se aducă atingere vreunui alt drept sau securităţii raporturilor juridice, precum şi în acea parte a practicii ei judiciare care consideră că Statul Român prin Ministerul Finanţelor nu are calitate procesuală pasivă ca să poată fi obligat la plata despăgubirilor băneşti pentru imobilele ce nu pot fi restituite în natură, în condiţiile în care Fondul „Proprietatea” nu este funcţional, deşi tocmai aceste puncte nevralgice constituie vulnerabilităţile pentru care România este condamnat ă cel mai adesea de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

La data de 24 iulie 2009 a fost publicat noul Cod civil şi urmează să fie adoptat noul Cod de procedură civilă, pentru ca ambele coduri să intre concomitent în vigoare într-un viitor apropiat. Nu noutatea acestor coduri îl sperie pe judecătorul român, ci faptul că, dată fiind amploarea lor, coroborat cu lucrul improvizat, făcut de mântuială de legiuitorul român, numai pentru a mai bifa două semne pe o listă, va urma inevitabil, aşa cum se obişnuieşte, puzderia nesfârşită de modificări şi completări, care nu va mai putea fi gestionată decât cu preţul unui consum nervos extrem de mare.

Înţelegem că legiuitorul trebuie să ţină pasul cu dinamica raporturilor juridice, ba chiar să le impulsioneze, dar trebuie să existe o strânsă corelaţie cu stabilitatea aceloraşi raporturi juridice; pe de altă parte, modificările şi completările cele mai numeroase aduse actelor normative în materie civilă de legiuitorul postdecembrist, numai de dinamica raporturilor juridice civile nu au fost determinate. Legiuitorului român îi lipseşte nu doar o strategie clară, ci şi dimensiunea perspectivei istorice, de genul celei ce face diferenţa dintre cerul însorit şi cel înstelat.

Faptul că la elaborarea noului Cod civil, legiuitorul nostru s-a inspirat din Codul civil francez modificat în anul 2001, este absolut normal, deoarece şi Codul civil român din 4 decembrie 1864 a avut ca model Codul civil francez din anul 1804, dar în structura lui nu îşi aveau loc împrumuturile masive din Codul civil al Quebec-ului, câtă vreme am optat pentru integrarea în Uniunea Europeană şi nu într-o uniune cu Canada.

Dacă actuala construcţie europeană va dăinui, perfecţionarea mecanismelor sale se va manifesta printr-o tendinţă centripetă, în cadrul căreia un rol important îi va reveni unificării legislaţiei comunitare, corelate cu scăderea ponderii legislaţiilor naţionale. Până atunci, în actuala perioadă de relativă stabilitate legislativă, jurisprudenţei instanţei supreme îi revine rolul de „far călăuzitor” pentru celelalte instanţe judecătoreşti.

Având în vedere primirea călduroasă de care s-a bucurat precedenta lucrare intitulată „Jurisprudenţă civilă a instanţei supreme 2003-2007”, culegerea de faţă – redusă cantitativ, dar, în compensare, sporită calitativ – continuă publicarea până la zi a celor mai relevante decizii rezumate ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, date în materie civilă şi procesual civilă.

Este vorba de decizii de speţă ale Secţiei civile şi de proprietate intelectuală din cadrul instanţei supreme, pronunţate ca urmare a recursurilor exercitate împotriva deciziilor date în apel în primul rând de Secţia civilă a Curţii de Apel Cluj, dar şi de alte curţi de apel din ţară, în urma apelurilor declarate în contra sentinţelor civile pronunţate de Tribunalele Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj, precum şi de alte tribunale din ţară.

Lucrarea evidenţiază cele mai importante probleme de drept civil şi procesual civil ivite în practica instanţei noastre supreme, cu predilecţie în materia proprietăţii imobiliare unde un accent deosebit s-a pus pe imobilele preluate abuziv, dar şi a contractelor, a succesiunilor, a proprietăţii intelectuale, a răspunderii civile delictuale etc.

Forma atractivă, suplă şi incitantă în care este prezentat materialul prelucrat şi sistematizat într-un stil original, are avantajul de a-i asigura lectorului accesul rapid la informa ţia dorită.

De aceea, la fel ca şi precedenta lucrare, şi prezenta culegere se adresează atât practicienilor cât şi teoreticienilor dreptului, dar şi publicului în general, a cărui conştiinţă juridică a evoluat semnificativ în ultimii ani. Cluj-Napoca, martie 2010 Traian Dârjan – judecător Preşedintele Secţiei civile, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie a Curţii de Apel Cluj

Autor: Darjan Traian
Titlul cartii: Probleme de drept civil si drept procesual civil din practica instantei supreme 2008-2009
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 29 Apr 2010
ISBN: 978-973-115-704-7
Numar de pagini: 360
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker