Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Caiete de Drept Penal, nr. 4/2009

Descriere

În nr. 4/2009 al Revistei Caiete de Drept Penal, la secţiunea Doctrină articolul semnat de Estrella Escuchuri Aisa oferă o viziune asupra instituţiei concursului în sistemul de drept spaniol, autoarea concentrându-şi analiza pe două planuri: concursul de legi penale şi concursul de infracţiuni.

Rubrica mai cuprinde, printre altele, şi articolul scris de Ion Rusu pe tema Tratatului de extrădare dintre România şi S.U.A., autorul analizând aspecte privitoare la infracţiunile ce dau loc la extrădare, condiţiile pentru acordarea acesteia, procedura, predarea temporară şi predarea amânată, procedurile simplificate sau motivele de refuz a extrădării.

Secţiunea Jurisprudenţă cuprinde o analiză semnată de Daniel Niţu a deciziei Tribunalului Penal pentru fosta Iugoslavie în cauza Florence Hartmann, prin care Tribunalul a recunoscut că o parte din jurisprudenţa sa este revolută şi a preluat „balanţa” din practica CEDO între interesul public al informării corecte şi necesitatea respectării drepturilor fundamentale versus buna administrare a justiţiei, fără a formula principii abstracte, Camera Specială încercând să formeze o jurisprudenţă nouă şi modernă într-un domeniu relativ recent.

În continuare, Rodica Burduşel face recenzia lucrării Sancţiuni penale alternative la pedeapsa închisorii, semnată de Leontin Coraş şi apărută la Editura C.H. Beck în 2009, lucrare ce argumentează necesitatea pedepsei, prezintă evoluţia sistemelor de pedepse, defineşte şi caracterizează sancţiunile penale alternative la pedeapsa închisorii, susţinându-le cu elemente de drept comparat, documente şi recomandări europene şi, ţinând seama de justiţia restaurativă, justifică necesitatea introducerii lor în dreptul penal roman.

La rubrica Info, Diana Ionescu prezintă Conferinţa Probele în materia penală în U.E.: obţinere şi admisibilitate, desfăşurată la Bruxelles, pe data de 22 octombrie 2009.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 34.00
Cantitate:

CUPRINS

Abrevieri

I. DOCTRINĂ Estrella Escuchuri Aisa, Formele concursului în dreptul penal spaniol

Dan Claudiu Dănişor, Principiul retroactivităţii legii penale sau contravenţionale mai favorabile

Doris Şerban, Incriminarea actelor premergătoare consumului de droguri - mijloc indirect pentru interzicerea autolezării prin consumul de droguri - Analiză comparativă între consumul de droguri şi consumul de alcool

Nelu Dorinel Popa, Obiectul material la infracţiunile de fals

Ion Rusu, Extrădarea între România şi S.U.A. Observaţii critice

II. JURISPRUDENŢĂ Libertatea de exprimare şi libertatea presei versus buna desfăşurare a justiţiei (Tribunalul Penal pentru fosta Iugoslavie, Camera Specială, decizia din 14 septembrie 2009 în cazul IT-02-54-R77.5, cauza Florence Hartmann) cu notă de Daniel Niţu

III. RECENZII Sancţiuni penale alternative la pedeapsa închisorii, Leontin Coraş Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, 320 pagini (Rodica Burduşel)

Curtea de Apel Cluj, Buletinul jurisprudenţei, Culegere de practică judiciară în materie penală pe anul 2007 Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 453 pagini (Betinio Diamant, Elena Blîndu)

IV. INFO European Criminal Policy Initiative (Viena 11-13 decembrie 2009) (Sergiu Bogdan)

Probele în materia penală în U.E.: obţinere şi admisibilitate (Bruxelles, 22 octombrie 2009) (Diana Ionescu)

Sesiune de instruire APADOR-CH: „Protecţia drepturilor omului şi combaterea discriminării” (Cluj-Napoca, 2-3 noiembrie 2009) (Dan-Sebastian Chertes)

Index

Condiţii de publicare

Abonamente 2010

 

CONTENT

Abbreviations

I. DOCTRINE Estrella Escuchuri Aisa, Legal Forms of Concurrence in Spanish Criminal Law

Dan Claudiu Dănişor, A Matter of Retroactivity – Lenient Criminal Law on Felonies and Lenient Civil Law on Contraventions

Doris Şerban, Criminalization of preparation acts in drug consumption - an indirect mean for the ban of self harm behaviour through drug consumption - A comparative analysis between drug and alcohol consumption

Nelu Dorinel Popa, The Subject-Matter of Offences Related to Forgery and Falsification

Ion Rusu, Extradition between Romania and the U.S.A. A Critical Analysis

II. CASE LAW Freedom of expression and freedom of the press versus the administration of justice (International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, Special Chambers, case no. IT-02-54-R77.5, decision of 14 September 2009 in the Florence Hartmann case) note by Daniel Niţu

III. REVIEWS Sancţiuni penale alternative la pedeapsa închisorii, Leontin Coraş C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2009, 320 pages (Rodica Burduşel)

Curtea de Apel Cluj, Buletinul jurisprudenţei, Culegere de practică judiciară în materie penală pe anul 2007, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2008, 453 pages (Betinio Diamant, Elena Blîndu)

IV. INFO European Criminal Policy Initiative, Vienna, 11-13 December 2009 (Sergiu Bogdan)

Evidence in Criminal Matters in the UE: obtaining and admissibility Brussels, 22 October 2009 (Diana Ionescu)

Training Session APADOR-CH: Human Rights Protection and Fighting Discrimination, Cluj-Napoca, 2-3 November 2009 (Dan-Sebastian Chertes)

Index

Terms for publishing

Subscription 2010

 

Autor: Colectiv autori Caiete de Drept Penal
Titlul cartii: Caiete de Drept Penal, nr. 4/2009
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 25 Ian 2010
ISBN: 1841-6047
Numar de pagini: 136
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Caiete de Drept Penal, nr. 4/2009

Caiete de Drept Penal, nr. 4/2009

Pretul nostru: Lei (Ron) 34.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker