Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Caiete de Drept Penal, Nr. 1/2009

Descriere

După ce în nr. 4/2008 al Revistei Caiete de Drept Penal a debutat o nouă rubrică Acte normative recente care îşi propunea să analizeze cele mai recente acte normative incidente în domeniu, în primul număr al revistei pe anul 2009 este publicat un comentariu foarte complex al Legii nr. 222/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală semnat de Diana Ionescu.

În secţiunea Doctrină, continuând în aceeaşi notă, Ion Rusu face o analiză a mandatului european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008, concluzionând că România va pune obligatoriu în aplicare prevederile Deciziei-cadru prin organele sale judiciare abilitate, precum şi prevederile Convenţiei europene de extrădare.

Secţiunea Jurisprudenţă aduce cititorilor 3 note ale unor decizii ale ICCJ şi a Curţii de Apel Cluj cu privire la: prezentarea sub o identitate falsă a unui cetăţean român în faţa autorităţilor unui stat străin; eroarea gravă de fapt care a condus la pronunţarea unei hotărâri greşite de achitare; infracţiunea de ucidere din culpă.

În continuare este prezentată recenzia lucrării La responsabilité pénale des personnes morales en Europe. Corporate Criminal Liability in Europe [S. Adam, N. Colette-Basecqz, M. Nihoul (ed.)].

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 34.00
Cantitate:

CUPRINS

 •  Abrevieri
 •  I. ACTE NORMATIVE RECENTE Diana Ionescu, Legea nr. 222 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (I)
 • II. DOCTRINĂ Ion Rusu, Mandatul european de arestare, în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008
 • Ion Ceapă, Un examen de compatibilitate între infracţiunile de terorism din dreptul intern şi reglementările existente în domeniu la nivel European
 • Doris Alina Şerban, Viciile de consimţământ în dreptul penal
 • III. JURISPRUDENŢĂ Prezentarea sub o identitate falsă a unui cetăţean român în faţa autorităţilor unui stat străin (ICCJ, Secţiile Unite, Decizia nr. XIX din 19 martie 2007) cu notă critică de Sergiu Bogdan
 • Eroare gravă de fapt care a condus la pronunţarea unei hotărâri greşite de achitare. Depăşirea limitelor legitimei apărări. Circumstanţă atenuantă legală. Legitima apărare. Cauză care înlătură caracterul penal al faptei. Distincţie (ICCJ, secţia penală, decizia nr. 686 din 26 februarie 2008) cu notă critică de Daniel Niţu
 • Ucidere din culpă. Culpa exclusivă a inculpatului. Raport de cauzalitate. Criterii de stabilire a cuantumului daunelor morale. Posibilitatea reaprecierii cuantumului în recurs (C.A. Cluj, secţia penală, decizia nr. 767/R/2008) cu notă de Dan-Sebastian Chertes
 • IV. RECENZII La responsabilité pénale des personnes morales en Europe. Corporate Criminal Liability in Europe, S. Adam, N. Colette-Basecqz, M. Nihoul (ed.), Editura La Charte, Bruxelles, 2008, 500 p. (Radu Chiriţă)
 • V. INFO A III-a Conferinţă germană-română de drept penal Cluj-Napoca, 28 februarie 2009 (Daniel Niţu
 • Index
 • Abonamente
 •  

 

CONTENT

 • Abbreviations
 • I. RECENT LEGAL ACTS Diana Ionescu, Act no. 222 of October 28th Amending Law no. 302/2004 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (I)
 • II. DOCTRINE Ion Rusu, The European Arrest Warrant: a Brief Outlook
 • Ion Ceapă, Analyse This: How Compatible are Terrorism Offences in National Legislation with Similar Provisions in European and International Law?
 • Doris Alina Şerban, The Vices of Consent in the Criminal Law
 • III. CASE LAW Personation as Provided by Article 293 in the Penal Code. Public Authority or Agency of the Foreign State. Infringing Rules on Transit across and Stay on Foreign Territory (Decision XIX/2007 by the High Court of Cassation and Justice) critique by Sergiu Bogdan
 • Gross Mistake of Fact Leading to Wrong Acquittal. Exceeding Use of Reasonable Force. Mitigating Circumstance. Self-Defence. Defence to Criminal Responsibility. Distinction (High Court of Justice, Criminal Division, judgment no. 686 of February 26th 2008) critique by Daniel Niţu
 • Manslaughter. The defendant’s sole fault. Chain of causation. Criteria for the assessment of the non-material damages. Possibility of reassessment during the second appeal (Cluj-Napoca Court of Appeals, Criminal Division, decision no. 767/R/2008) note by Dan-Sebastian Chertes
 • IV. REVIEWS La responsabilité pénale des personnes morales en Europe. Corporate Criminal Liability in Europe, S. Adam, N. Colette-Basecqz, M. Nihoul (ed.), La Charte Publishing House, Bruxelles, 2008, 500 p. (Radu Chiriţă)
 • V. INFO The Third Criminal Law German-Romanian Conference Cluj-Napoca, 28 of February 2009 (Daniel Niţu
 • Index
 • Subscription
 •  

 

Autor: Colectiv autori Caiete de Drept Penal
Titlul cartii: Caiete de Drept Penal, Nr. 1/2009
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 13 Mai 2009
ISBN: 1841-6047
Numar de pagini: 144
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Caiete de Drept Penal, Nr. 1/2009

Caiete de Drept Penal, Nr. 1/2009

Pretul nostru: Lei (Ron) 34.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker