Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Caiete de Drept Penal, Nr. 2/2009

Descriere

În nr. 2/2009 al Revistei Caiete de Drept Penal, la rubrica Acte normative recente este publicată partea a doua a articolului semnat de Diana Ionescu referitor la Legea nr. 222/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală.

Autoarea continuă comentariul început în numărul anterior al Revistei, tratând sistematic teme precum recunoaşterea reciprocă a hotărârilor în materie penală sau mandatul european de arestare.

O importantă parte a secţiunii Doctrină este dedicată unui subiect de actualitate: Proiectul noului Cod penal şi Proiectul noului Cod de procedură penală, articolele fiind semnate de membrii Comisiilor de experţi ce au participat la realizarea acestora. Conf. dr. Florin Streteanu subliniază elementele de noutate aduse de proiect: noua definiţie a infracţiunii, reglementarea bipartită a cauzelor care exclud infracţiunea, reglementarea infracţiunii comisive prin omisiune, respectiv incidenţa noii concepţii privind infracţiunea asupra altor instituţii de drept penal (aplicarea legii penale în timp, măsurile de siguranţă etc.).

Prof. dr. Valerian Cioclei prezintă noile principii privind sistemul pedepselor în proiectul de Cod, respectiv necesitatea reaşezării în limite normale a tratamentului sancţionator, chiar dacă, din acest punct de vedere, există o abordare mult diferită faţă de actuala reglementare, abordare ce îndreptăţeşte să se vorbească despre o nouă logică a pedepselor.

Judecătorul Mihail Udroiu subliniază faptul că proiectul de Cod garantează drepturile suspectului sau inculpatului şi ale celorlalte părţi şi subiecţi procesuali principali.

Autorul insistă pe separarea funcţiilor judiciare, necesitatea garantării prezumţiei de nevinovăţie, termenul rezonabil în procesul penal, dreptul la libertate şi siguranţă, dreptul la apărare, respectarea demnităţii umane şi a vieţii private, precum şi pe limba oficială şi dreptul la interpret.

În continuare, Doris Alina Şerban face recenzia lucrării Drept penal. Partea specială, semnată de Sergiu Bogdan. La rubrica Info este prezentată Întâlnirea Comisiei de Experţi pe Drepturile Procesuale care a avut loc la Bruxelles, în perioada 26-27 martie 2009.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 34.00
Cantitate:

CUPRINS

 • Abrevieri
 • I. ACTE NORMATIVE RECENTE Diana Ionescu, Legea nr. 222 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (II)
 • II. DOCTRINĂ Holger Haibach, Imunitatea parlamentară în Germania
 • Florin Streteanu, Proiectul noului Cod penal şi reconfigurarea teoriei infracţiunii în dreptul român
 • Valerian Cioclei, Aspecte privind logica pedepselor în noul Proiect de Cod penal
 • Mihail Udroiu, Principiile fundamentale ale procedurii penale în Proiectul noului Cod de procedură penală. Perspective către un nou model de proces penal
 • Sergiu Bogdan, Incriminarea conflictului de interese
 •  Helmuth Satzger, Influenţa dreptului european asupra sistemului de drept penal român şi german
 • Octavian Paşcu, Protecţia drepturilor omului în dreptul penal comunitar prin principiul legalităţii. Tendinţele actuale în legislaţiile naţionale, în jurisprudenţa CEDO şi în dreptul comunitar
 • Frank Zimmermann, Probleme de aplicare a cerinţelor comunitare în sistemul naţional de drept penal
 • III. RECENZII Drept penal. Partea specială, Sergiu Bogdan Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 463 pagini (Doris Alina Şerban
 • IV. INFO Întâlnirea Comisiei de Experţi pe Drepturile Procedurale Bruxelles, 26-27 martie 2009 (Diana Ionescu)
 • Index
 • Abonamente
 •  

 

CONTENT

 • Abbreviations
 • I. RECENT LEGAL ACTS Diana Ionescu, Act no. 222 of October 28th 2008 Amending Law no. 302/2004 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (II)
 • II. DOCTRINE Holger Haibach, Parliamentary Immunity in Germany
 • Florin Streteanu, The Penal Code Draft – Reshaping the Theory of the Offence in Romanian Law
 • Valerian Cioclei, On the Logic of Penalties in the Penal Code Draft
 • Mihail Udroiu, Reshaping the Criminal Trial – Fundamental Principles in the Draft Code of Criminal Procedure
 • Sergiu Bogdan, The Breach of Trust by Public Officer
 • Helmuth Satzger, The Influence of European Law on Romanian and German Criminal Legislation
 • Octavian Paşcu, The Principle of Legality in European Criminal Law and Its Role in the Protection of Human Rights. Current Tendencies in National Legal Systems, in the Legal System of the European Convention on Human Rights and in European Law
 • Frank Zimmermann, Controversies Related to the Transposition of the Acquis Communautaire into National Criminal Legislations
 • III. REVIEWS Criminal Law. The Special Part, Sergiu Bogdan Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2009, 463 pages (Doris Alina Şerban
 • IV. INFO Expert’s Meeting on Procedural Rights Brussels, the 26th-27th of March 2009 (Diana Ionescu)
 • Index
 • Subscription
Autor: Colectiv autori Caiete de Drept Penal
Titlul cartii: Caiete de Drept Penal, Nr. 2/2009
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 30 Iun 2009
ISBN: 1841-6047
Numar de pagini: 144
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Caiete de Drept Penal, Nr. 2/2009

Caiete de Drept Penal, Nr. 2/2009

Pretul nostru: Lei (Ron) 34.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker