Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Violare de domiciliu. Jurisprudenta

Descriere

Violare de domiciliu | Tribunalul Vaslui, Decizia Nr. 17A din 27 ianuarie 2010.
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 0.00
Cantitate:

Dosar nr. 1474/244/2009
Violare de domiciliu

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI
SECTIA PENALA

DECIZIA PENALA Nr. 17/A
Sedinta publica de la 27 Ianuarie 2010 
Instanta constituita din:
PRESEDINTE PARPALEA-FILIP NICOLAE
Judecator SIMIONESCU ELENA
Grefier GRIGORIU MARIANA

Ministerul Public –Parchetul de pe lânga Tribunalul Vaslui a fost reprezentat de procuror ARMEANU CRISTINA ELENA .

Conform dispozitiilor art. 304 C.p.p. , sedinta de judecata a fost înregistrata cu mijloace tehnice audio. 
Pe rol se afla în curs de solutionare , judecarea apelului declarat de inculpat D C –fiul nascut la, în prezent aflat în stare de arest preventiv în Penitenciarul Iasi împotriva sentintei penale nr. 302 /11.09.2009 pronuntata de Judecatoria Husi în dosarul cu nr.1474/244/2009.
Cauza are ca obiect: violare de domiciliu prev. de art. 192 C.penal. 
La apelul nominal facut în sedinta publica s-a constatat ca se prezinta inculpatul D C în stare de arest, asistat de aparator desemnat din oficiu av. Hristea Marius, cu delegatie de asistenta juridica din data de 20.10.2009 si partea vatamata-intimata S S. 
Procedura de citare este legal îndeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instantei ca dosarul se afla la al treilea termen de judecata,apelul este declarat în termen nemotivat,inculpatul a fost audiat la instanta de fond, masura arestarii preventive expira la 13.02.2010, cauza a fost amânata în vederea administrarii probatoriului.
S-au verificat actele si lucrarile dosarului, dupa care;
Presedintele completului de judecata procedeaza la identificarea inculpatului conform datelor existente la dosar. 
Interpelat inculpatul arata ca îsi mentine apelul declarat în cauza si ca renunta la martorii propusi.
Av. Hristea Marius aparatorul desemnat din oficiu al inculpatului D C arata ca îsi mentine concluziile aratate la termenul anterior si insista în schimbarea încadrarii juridice din infractiunea prev. de art. 192. alin.2 C. penal în art. 192 alin.1 C. penal întrucât din probatoriul administrat nu rezulta fapta prev. de art. 192 alin.2 C. penal. M ai arata ca inculpatul a recunoscut si regretat fapta si considera ca pedeapsa aplicata este mult prea aspra si solicita reaprecierea cuatumului pedepsei aplicate de catre instanta de fond. Oficiu neachitat.
Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul arata ca îsi mentine concluziile consemnate prin încheierea de la termenul trecut, solicita admiterea apelului inculpatului doar cu privire la încadrarea juridica data faptei de violare de domiciliu si solicita schimbarea încadrarii juridice din infractiunea prev. de art. 192 alin.2 în aceiasi infractiune prev. de art. 192 alin.1 C. penal.
Inculpatul având ultimul cuvânt arata ca nu mai are nimic de adaugat.
Instanta lasa cauza în pronuntare, declara dezbaterile închise si trece la deliberare.
Ulterior deliberarii; 


T R I B U N A L U L


Prin sentinta penala nr. 302/11.09.2009 Judecatoria Husi a condamnat inculpatul D C, la urmatoarele pedepse:
- 3 (trei) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii prev.si ped.de art.192 al.2 cod pen.;
- 4 (patru) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii prev.si ped.de art.20 rap. la art.197 al.1 cod pen. cu aplic.art.33 lit.”a” cod pen.
În baza art.33 lit.”a” cod pen., a contopit pedepsele urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, adica 4 (patru) ani închisoare.
Pe durata prev.de art.71 al.2 cod pen.,a interzis inculpatului exercitiul drepturilor prev.de art.64 lit.”a” teza a II-a si b cod pen.
În baza art.350 cod pr.pen., a mentinut starea de arest a inculpatului, iar potrivit disp.art.88 cod pen., computa, la zi, durata retinerii si arestarii preventive începând cu data de 27.07.2009.
În conditiile disp.art.65 cod pen.,a interzis inculpatului drepturile prev.de art.64 lit.”a” teza a II-a si b cod pen.pe o durata de 2 (doi) ani, ca pedeapsa complementara dupa executarea pedepsei închisorii.
A constatat ca partea vatamata, S S nu se constituie parte civila în cauza.
A obligat inculpatul sa achite suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat.
Onorariul aparatorului din oficiu în suma de 200 lei se stabileste în sarcina Ministerului justitiei si va fi virat în conturile Baroului Avocati Vaslui.
Pentru a hotarî astfel instanta de fond a retinut urmatoarele:
În fapt, profitând de faptul ca inculpatul o cunostea pe partea vatamata a vizitat-o în ziua de 25.07.2009. la un moment dat victima s-a asezat pe pat, iar inculpatul s-a apropiat de ea si i-a pus mâna pe picioare. Partea vatamata nu a realizat intentiile inculpatului spunându-i sa plece, pentru ca ea doreste sa se odihneasca (fiind în jurul prânzului). În continuare, inculpatul s-a asezat lânga partea vatamata cu intentia de a întretine cu aceasta un act sexual. A prins-o din nou de picioare, i-a introdus mâna în zona organelor genitale, încercând sa se urce în pat. Speriata, partea vatamata a început sa tipe împingându-l pe inculpat, cerându-i sa plece si sa o lase în pace, însa acesta o tragea de bluza si o tinea de picioare, încercând ca se urce peste partea vatamata.
A împins-o de mai multe ori pe pat, descheindu-i bluza cu care era îmbracata, încercând în cele din urma sa imobilizeze partea vatamata.
Strigatele de ajutor ale victimei au fost auzite de martorii D J si P A, care treceau pe strada, iar când au intrat în locuinta, inculpatul era urcat peste partea vatamata, în pat. Acestia l-au scos pe inculpat afara, care a plecat, iar partea vatamata le-a relatat ce a patit, solicitându-le sa anunte pe fiicele sale din satul .
Partea vatamata a fost examinata medico-legal, iar din raportul de expertiza medico-legala cu nr. 345/E din 27.07.2009 eliberat de Serviciul Medico-Legal Judetean Vaslui, rezulta ca „S S prezinta leziuni traumatice de tipul excoriatiei si echimozei. Leziunile au putut fi produse prin lovire cu mijloace contondente, nu sunt specifice unei infractiuni de tentativa de raport sexual prin constrângere fizica, dar pot fi produse în contextul acesteia. Pot data din 25 iulie 2009 si nu necesita zile de îngrijiri medicale”.
Martora D J a declarat ca, partea vatamata era lovita în zona fruntii si avea o pata rosie în zona gâtului precizând ca, aceasta i-a relatat ca, inculpatul s-a urcat de mai multe ori peste ea, însa nu a reusit sa întretina actul sexual, deoarece s-a opus.
Situatia de fapt, astfel retinuta, rezulta din analiza coroborata a declaratiei inculpatului, cu cele alte martorilor audiati, precum si cu aspectele consemnate în procesele verbale încheiate de organele de cercetare penala.
Astfel, fiind audiat inculpatul, a recunoscut comiterea faptei, asa cum s-a retinut, iar depozitia sa analizata în lumina disp.art.69 cod pr.pen. serveste la aflarea adevarului întrucât se coroboreaza cu celelalte mijloace de proba administrate în cauza.
În drept, fapta inculpatului , care în ziua de 25.07.2009, aflându-se în locuinta partii vatamate, pe care o cunostea, a încercat sa întretina cu aceasta prin constrângere, un act sexual normal, care nu a putut fi consumat datorita interventiei martorilor D J si P A, iar la solicitarea repetata a acesteia de a parasi locuinta a refuzat, întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de tentativa de viol si violare de domiciliu, fapte prev.si ped.de art.20 rap. la art.197 al.1 cod pen. si art.192 al.2 cod pen.
Prin actiunea sa, inculpatul a pus în pericol relatiile sociale referitoare la libertatea si inviolabilitatea sexuala a persoanei si cele referitoare la inviolabilitatea domiciliului, adica la dreptul persoanei de a-si desfasura viata privata într-un loc ales liber.
Potrivit art. 8 din CEDO – orice persoana are dreptul la respectarea domiciliului sau, iar potrivit art. 21 din Constitutie – domiciliul si resedinta sunt inviolabile.
Faptele inculpatului sunt cu atât mai periculoase, întrucât acesta a profitat de ospitalitatea partii vatamate, de faptul ca se cunosteau, precum si de imposibilitatea acesteia de a opune rezistenta, data fiind vârsta înaintata.
La data de 27.07.2009, inculpatul a fost retinut, iar a doua zi, instanta de judecata a emis pe numele sau mandat de arestare preventiva pe 29 zile.
Vazând ca fapta dedusa judecatii exista, constituie infractiune si a fost comisa de inculpat cu vinovatie, instanta a dispus antrenarea raspunderii penale a acestuia.
La individualizarea judiciara a pedepsei ce a fost aplicata inculpatului s-a avut în vedere gradul concret de pericol social al faptei, de modalitatea si împrejurarile savârsirii faptei, de urmarile produse si cele care se puteau produce, de valoarea prejudiciului, de persoana inculpatului care locuieste singur în satul , este necasatorit, are ca studii 8 clase si este cunoscut cu antecedente penale. Din fisa de cazier rezulta ca, în anul 2000 a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru art.208, 209 lit.”a, g, i” cod pen. A fost arestat la data de 14.08.2000 si liberat la 14.05.2002, cu un rest de 456 zile. La data savârsirii noilor infractiuni se împlinise termenul de reabilitare pentru aceasta fapta.
Faptele comise de inculpat se afla în concurs real, instanta a dat eficienta disp.art.33 lit.”a” cod pen. contopind pedepsele.
Pe durata prev.de art.71 al.2 cod pen. A interzis inculpatului exercitiul drepturilor prev.de art.69 lit.”a” teza a II-a si b, cod pen.
În baza art.350 cod pr.pen., a mentinut starea de arest a inculpatului, iar în temeiul disp.art.88 cod pen., a computat la zi, durata retinerii si arestarii preventive începând cu data de 27.07.2009.
A constatat ca partea vatamata nu se constituie parte civila în cauza.
Vazând prev.art.191 cod pr.pen. a obligat inculpatul sa achite suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat. 
Onorariul aparatorului din oficiu în suma de 200 lei s-a stabilit în sarcina Ministerului Justitiei si va fi virat în conturile Baroului Avocati Vaslui. 
Împotriva acestei solutii a declarat apel inculpatul, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie cu motivarea ca nu se face vinovat de savârsirea infractiunii de tentativa de viol prev. de art. 20 rap. la art. 197 alin.1 C. penal ,sens în care a solicitat proba cu martorii Penisoara Marcel si Iticovici Vasile pentru a face dovada sustinerilor sale.
La termenul de judecata din 27 ianuarie 2009 inculpatul a renuntat la audierea martorilor propusi în aparare.
Examinând actele si lucrarile dosarului din perspectiva motivelor de apel invocate, precum si din oficiu, conform prev. art. 371 alin.2 C.p.p., Tribunalul apreciaza ca apelul declarat de inculpat este nefondat. 
Rezulta din declaratiile martorilor D J si P A precum si din concluziile raportului de expertiza medico-legal nr. 345 /E din 27.07.2009 eliberat de Serviciul Medico-legal Judetean Vaslui, ca la data de 25 iulie 2009 inculpatul a încercat prin exercitarea de violente sa aiba un act sexual cu partea vatamata, împotriva vointei acesteia -S S si ca la solicitarea repetata a acesteia de a-i parasi locuinta, inculpatul a refuzat.
Asa fiind în cauza s-a facut dovada cu un probatoriu concludent si pertinent ca inculpatul a savârsit infractiunea de tentativa de viol, desi acesta a negat comiterea acestei fapte dar cu toate acestea nu a reusit sa faca dovada sustinerilor sale, renuntând la audierea celor doi martori propusi încuviintati de instanta.
Reprezentantul Ministerului Public a invocat din oficiu un motiv de apel ce consta în aceea ca în mod gresit a fost retinuta în sarcina inculpatului si în mod gresit a fost condamnat pentru savârsirea infractiunii de violare de domiciliu în forma agravanta prev. de art 192 alin.2 C. penal, deoarece aceasta infractiune nu a fost savârsita de inculpat în niciuna din modalitatile prevazute de textul de lege mentionat(pe timp de noapte, înarmat, împreuna cu alte persoane sau folosind calitati mincinoase).
S-a solicitat de catre reprezentantul parchetului schimbarea încadrarii juridice a faptei din infractiunea prev. de art. 192 alin.2 C.penal în infractiunea prev. de art. 192 alin.1 C. penal, cu motivarea ca potrivit probelor din dosar rezulta ca inculpatul a patruns în locuinta partii vatamate cu acordul acesteia, dar a refuzat sa paraseasca la cererea repetata si expresa a vatamatei, dupa ce inculpatul a încercat sa o violeze.
Tribunalul apreciaza ca motivul de apel invocat din oficiu de reprezentantul parchetului este fondat, în baza art. 379 alin.1 pct.2 lit.a C. p.p. va admite apelul declarat de inculpat împotriva sentintei penale nr. 302/11.09.2009 a Judecatoriei Husi, pe care o va desfiinta în parte în latura penala.
Rejudecând cauza:
În baza art 334 cod procedura penala va schimba încadrarea juridica a faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecata ,respectiv din infractiunea de violare de domiciliu prev. de art.192 alin.2 cod penal în infractiunea de violare de domiciliu prev. de art.192 alin.1 cod penal.
Va mentine pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata inculpatului pentru savârsirea infractiunii de violare de domiciliu prev. de art.192 alin.1 cod penal .
Va dipune descontopirea pedeapsei rezultanta de 4 ani închisoare în pedepsele componente pe care le va repune în individualitatea lor. 
În baza art.33 lit.a cod penal si art.34 lit.b cod penal va contopi pedepsele aplicate inculpatului ,dispunând ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare .
Va mentine starea de arest a inculpatului D C si va deduce din pedeapsa aplicata durata arestarii preventive în continuare de la 11.09.2009 la zi.
Va mentine celelalte dispozitii ale sentintei apelate si le înlatura pe cele contrare .
Cheltuielile judiciare din apel vor ramâne în sarcina statului, inclusiv suma de 100 lei reprezentând onorariu pentru aparator desemnat din oficiu vor fi suportate din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei 


PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII,
DECIDE:

Admite apelul declarat de inculpatul D C , fiul lui , nascut la data de în prezent detinut în Penitenciarul Iasi,împotriva sentintei penale nr.302 din 11 septembrie 2009 a Judecatoriei Husi, pe care o desfiinteaza ,în parte, în latura penala.
Rejudecînd cauza,
Descontopeste pedeapsa rezultanta de 4 ani închisoare în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor .
În baza art.334 cod procedura penala schimba încadrarea juridica a faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecata ,respectiv din infractiunea de violare de domiciliu prev. de art.192 alin.2 cod penal în infractiunea de violare de domiciliu prev. de art.192 alin.1 cod penal.
Mentine pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata inculpatului pentru savârsirea infractiunii de violare de domiciliu prev. de art.192 alin.1 cod penal.
În baza art.33 lit.a cod penal si art.34 lit.b cod penal contopeste pedepsele aplicate inculpatului ,dispunând ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare .
Mentine starea de arest a inculpatului D C si deduce din pedeapsa aplicata durata arestarii preventive în continuare de la 11.09.2009 la zi.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei apelate si le înlatura pe cele contrare .
Cheltuielile judiciare din apel ramân în sarcina statului, inclusiv suma de 100 lei reprezentând onorariu pentru aparator desemnat din oficiu vor fi suportate din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei 
Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica, azi 27 ianuarie 2010.

PRESEDINTE, JUDECATOR, GREFIER,
P.F.N. S.E. G.M.

 

 

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 43.00
Cantitate:
Pret: Lei (Ron) 32.00
Cantitate:
Pret: Lei (Ron) 24.00
Cantitate:
Pret: Lei (Ron) 27.00
Cantitate:
Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Pret: Lei (Ron) 63.00
Cantitate:
Pret: Lei (Ron) 13.00
Cantitate:
Pret: Lei (Ron) 25.00
Cantitate:
Pret: Lei (Ron) 29.00
Cantitate:

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50

Recent vizualizate

Violare de domiciliu. Jurisprudenta

Violare de domiciliu. Jurisprudenta

Pretul nostru: Lei (Ron) 0.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker