Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Ordinea juridica comunitara

Descriere

Cadrul constituţional european a fost constituit în primul rând plecând de la premisa generală a părinţilor fondatori ai Comunităţilor Europene care au ales calea integrării economice progresive. Construcţia europeană putea fi realizată doar treptat, pe baza unui cadru legislativ şi a unui cadru instituţional adecvat, care se puteau dezvolta şi perfecţiona în timp, pe măsură ce împrejurările au permis-o şi pe măsură ce se putea trece la un nou stadiu al integrării economice.

Termenul de “Uniunea Europeană” îşi datorează succesul unei anumite ambiguităţi, deoarece a permis evitarea până la un anumit punct a dezbaterii pe tema definirii ca entitate politică a Comunităţii Europene, cu dilema alegerii între conceptul de federaţie şi cel de confederaţie, cel din urmă fiind agreat de către adepţii interguvernamentalismului.

De altfel disputa federaţie-confederaţie s-a perpetuat în timp, fiind conexată şi cu conceptul guvernaţiei multinivel, cu toate că legislaţia comunitară a evoluat substanţial, prin apariţia Tratatelor de la Amsterdam, Nisa şi, foarte recent, Noul Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa. Totuşi, această “nedeterminare a finalităţilor” a permis evoluţii succesive ale edificiului comunitar, acestea putând fi prezentate ca fiind etape spre un obiectiv predeterminat. Un rol extrem de important cu privire la acest aspect l-au avut izvoarele şi principiile de drept comunitar.

Dacă izvoarele dreptului comunitar şi ale ordinii juridice comunitare sunt reprezentate de legislaţia primară, secundară, deciziile CEJ, acordurile internaţionale încheiate de către Comunitate precum şi de către statele membre, la polul opus principiile dreptului comunitar sunt principii generale derivate din natura sa, ca egalitatea şi solidaritatea, principii generale comune sistemelor juridice ale statelor membre, cum ar fi: aşteptarea legitimă, proporţionalitatea, etc. În cadrul procesului de constituire a dreptului comunitar şi a principiilor sale, rolul Curţii Europene de Justiţie a fost fundamental. Principala atribuţie a CEJ era să „vegheze asupra interpretării şi aplicării dreptului comunitar conform tratatului”.

Prioritatea normei introduse prin tratatele CEE în faţa normei de drept naţional ‚‚la primauté’’ îşi are originea în dreptul internaţional public. Ceea ce este specific, însă, dreptului comunitar este reglementat în art. 177 din Tratatul CEE, care dă posibilitatea judecătorului comunitar să intervină atunci când problema se pune din punct de vedere al responsabilităţii, adică din momentul producerii de către norma comunitară a efectelor juridice.

Tratatul CEE exprimă o viziune ce poate fi tradusă din punct de vedere juridic printr-un anumit număr de principii şi de reguli. Dacă o constituţie conţine o viziune asupra devenirii societăţii, atunci se poate afirma că Tratatul CEE ar constitui o adevărată constituţie, cel puţin din punct de vedere economic.

La rândul lor, actele cu caracter normativ emise de către instituţiile Uniunii Europene în cursul exercitării competenţelor sale, reprezintă legislaţia secundară, care este la rândul său una dintre cele mai importante izvoare ale dreptului comunitar.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

- C U P R I N S -

PARTICULARITĂŢI ALE ORDINII JURIDICE COMUNITARE

 

CAPITOLUL I: ASPECTE INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: ETAPELE ISTORICE ALE CONSTITUIRII ŞI EXTINDERII COMUNITĂŢILOR EUROPENE ŞI A UNIUNII EUROPENE

§ 1. INSTITUIREA COMUNITĂŢILOR EUROPENE – C.E.C.O., C.E.E. ŞI C.E.E.A

A. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO)

B. Comunitatea Economică Europeană (CEE)

C. Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA).

§ 2. EXTINDEREA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

SECŢIUNEA A II-A: EXPRESII ŞI CONCEPTE UZUALE. DELIMITĂRI

§ 1. COMUNITĂŢILE EUROPENE

§ 2. UNIUNEA EUROPEANĂ

 

CAPITOLUL II: NATURA ŞI PERSONALITATEA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

SECŢIUNEA I: NATURA JURIDICĂ A COMUNITĂŢILOR EUROPENE

§ 1. SPECIFICITATEA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

§ 2. CARACTERELE GENERALE ALE COMUNITĂŢILOR EUROPENE

SECŢIUNEA A II-A: PERSONALITATEA JURIDICĂ A COMUNITĂŢILOR EUROPENE

§ 1. PERSONALITATEA JURIDICĂ INTERNĂ

§ 2. PERSONALITATEA JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

SECŢIUNEA A III-A: PERSONALITATEA JURIDICĂ A UNIUNII EUROPENE POTRIVIT VIITOAREI CONSTITUŢII

SECŢIUNEA A IV-a: SPECIFICUL SISTEMULUI INSTITUŢIONAL COMUNITAR

 

CAPITOLUL III: ORDINEA JURIDICĂ COMUNITARĂ

SECŢIUNEA I: SPECIFICUL ORDINII JURIDICE COMUNITARE

SECŢIUNEA A II-A: IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN. SCURTĂ PREZENTARE

SECŢIUNEA A III-A: RAPORTUL DINTRE DREPTUL COMUNITAR ŞI DREPTUL INTERN AL STATELOR MEMBRE

§ 1. INTERFERENŢA DINTRE DREPTUL COMUNITAR ŞI DREPTUL NAŢIONAL

§ 2. CONFLICTUL DINTRE DREPTUL COMUNITAR ŞI DREPTUL NAŢIONAL

A. Efectul direct.

B. Supremaţia normei de drept comunitar

 

CAPITOLUL IV: APLICABILITATEA IMEDIATĂ A DREPTULUI COMUNITAR

SECŢIUNEA I: APLICABILITATEA TRATATELOR COMUNITARE

SECŢIUNEA A II-A: APLICABILITATEA IZVOARELOR SECUNDARE

§ 1. DREPTUL COMUNITAR DERIVAT. PREZENTARE GENERALĂ

A. Regulamentele

B. Directivele

C. Deciziile

D. Opiniile şi recomandările

§ 2. APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR DERIVAT.

A. Aplicabilitatea imediată a regulamentelor

B. Aspecte privind aplicabilitatea imediată a directivelor şi deciziilor

SECŢIUNEA A III-A: APLICABILITATEA NORMELOR CARE PROVIN DIN ANGAJAMENTELE EXTERNE

 

CAPITOLUL V: APLICABILITATEA DIRECTĂ A DREPTULUI COMUNITAR

SECŢIUNEA I: PRINCIPIUL EFECTULUI DIRECT AL DREPTULUI COMUNITAR

SECŢIUNEA A II-A: CRITERIILE DE APLICABILITATE DIRECTĂ

SECŢIUNEA A III-A: EFECTUL DIRECT AL DIFERITELOR CATEGORII DE NORME COMUNITARE

§ 1. EFECTUL DIRECT AL TRATATELOR INSTITUTIVE

§ 2. EFECTUL DIRECT AL DIRECTIVEI

§ 3. EFECTUL DIRECT AL ACORDURILOR INTERNAŢIONALE

§ 4. EFECTUL DIRECT ÎN CAZUL ALTOR IZVOARE DE DREPT COMUNITAR

 

CAPITOLUL VI:APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN ORDINEA JURIDICĂ INTERNĂ A STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

 

CAPITOLUL VII: ASPECTE PRIVIND ALINIEREA LEGISLAŢIEI ROMÂNIEI LA ORDINEA JURIDICĂ COMUNITARĂ

 

CAPITOLUL VIII: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

CUPRINS 

 
B I B L I O G R A F I E
 
A. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
 
 • Ion M. Anghel, “Dreptul tratatelor”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
 • D. Anziloti, „Corso di dirito internationale”, Padova, 1955.
 • Thribaut de Berranger, “Constitutions nationales des Communautés européemnnes”, Paris, Montchrestien, 1997.
 • Michel Debré, “Project de Pacte pour une Union d’Etats Européennes”, Editura Negel, Paris, 1950.
 • V. Dicey, “The law of the Constitution”, E.C.S. Wade, London, 1959.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, “Drept constituţional comparat”, Vol. I şi II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, “Drept instituţional comunitar european”, ediţia a V-a, Editura Actami, Bucureşti, 2000.
 • Augustin Fuerea, “Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2001.
 • Augustin Fuerea, “Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Univesrul Juridic, Bucureşti, 2002.
 • Augustin Fuerea, “Drept comunitar european. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Walter Hallstein, “European Parliament debates”, 17 iunie 1965.
 • Guy Isaac, “Droit communautaire general”, 3ed., Editura Masson, Paris, 1990.
 • H. Kelsen, „Les rapports se systeme entre le droit interne et le droit international public”, Editura Rcadi, vol. IV, 1926.
 • I.V. Louis, “L’ordre juridique communautaire”, 1990, OPOCE.
 • J. V. Louis, “The Community legal order”, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1995.
 • Octavian Manolache, “Drept comunitar”, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 • Dumitru Mazilu, “Integrarea europeană. Drept comunitar şi instituţii europene. Curs”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Marian Mihăilă, Carmen Suciu, Dan Stan, „Drept instituţional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Petre Prisecaru, Nicolae Idu, „Reforma constituţională şi instituţională a Uniunii Europene”, Editura Economică, Bucureşti, 2003
 • Gh. Moca, „Drept internaţional public”, Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1992.
 • Roxana Munteanu, “Drept european”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • Joël Rideau, “Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes”, Paris, PUF, 1995.
 • Octavian C. Tăslăuanu, “Obsesia Europeană. Studii politice”, Editura Scripta, Bucureşti, 1996.
 • H. Triepel, „Les raports entre le droit interne et le droit international”, Editura Rcadi, vol. I, 1923.
 • Ovidiu Ţinca, „Drept comunitar general”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.
 • N. Sorensen, “Compétences supranationales et pouvoirs constitutionnels en droit danois”, Melanges Ganshof van des Mcersch.

   

 
B. LEGISLAŢIE:
 • Tratatul de la Paris (1952) Instituind C.E.C.O.
 • Tratatele de la Roma (1958), instituind C.E.E. şi C.E.E.A.
 • Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene, intrat în vigoare în 1993.
 • Tratatul de la Amsterdam intrat în vigoare în 1999.
 • Tratatul de la Nisa, semnat la 26 februarie 2001.
 • www.infoeruopa.ro

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Ordinea juridica comunitara
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 78
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Ordinea juridica comunitara

Ordinea juridica comunitara

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker